Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Det bedste fra Den danske Guldalder


Edouard Dupuy, composer
Niels Wilhelm Gade, composer
Johan Peter Emilius Hartmann, composer
Peter Arnold Heise, composer
Friedrich Kuhlau, composer
F.L.Ae. Kunzen, composer
H.C. Lumbye, composer
Christoph Ernst Friedrich Weyse, composer

About:

Buy CD

  $26.00
Download album (MP3)   $23.90
Select download format:
learn about formats

Track listing:

Prices shown in US Dollars
[CD 1]
NIELS W. GADE (1817-90)
1

“Morgensang” fra Elverskud (1851-54)

3:28 Play $1.40
 
2

Skandinaviske Folkeviser (uddrag) (1842)

7:14 Play $2.10
PETER HEISE (1830-79)
3

Min Skat (ca.1850)

1:07 Play $1.40
EDOUARD DUPUY (ca. 1770-1822)
4

Fløjtekoncert nr. 1, 3. sats

8:52 Play $2.10
PETER HEISE
5

Andante for cello og klaver

5:15 Play $2.10
FRIEDERICH KUHLAU (1786-1832)
6

“Contredanse” fra Elverhøj

1:23 Play $1.40
 
7

“Ecossaise” fra Elverhøj

1:15 Play $1.40
F.L.AE. KUNZEN (1761-1817)
8

“Gerechter Richter” fra Skabningens Halleluja (1797)

2:07 Play $1.40
NIELS W. GADE
9

Strygekvartet i f-mol, 4. sats

7:57 Play $2.10
H.C. LUMBYE (1810-74)
10

Københavns Jernbanedamp Galop (1847)

3:53 Play $1.40
F.L.AE. KUNZEN
11

“O fryd – ukendte kildren i mit bryst“ fra Holger Danske

7:16 Play $2.10
FRIEDERICH KUHLAU
12

“Nu da lensmanden bort vil drage” fra Elverhøj

1:39 Play $1.40
PETER HEISE
13

Klaverkvintet i F-dur, 3. sats "Intermezzo" (1869)

3:01 Play $1.40
C.E.F. WEYSE (1774-1842)
14

Symfoni nr. 6, 2. sats (ca. 1800)

7:01 Play $2.10
J.P.E. HARTMANN (1805-1900)
15

Violinsonate nr. 1 op. 8, 4. sats

5:25 Play $2.10
H.C. LUMBYE (1810-74)
16

Finale-galop fra balletten “Livjægerne på Amager” (1871)

3:27 Play $1.40
[CD 2]
J.P.E. HARTMANN
1

Yrsa, op. 78 (1881)

7:20 Play $2.10
F.L.Ae KUNZEN
2

“Drikkevise” fra Ungdom og Galskab (1806)

4:55 Play $1.40
C.E.F. WEYSE
3

Klaver-étude, op. 51,1 (1831)

1:46 Play $1.40
H.C. LUMBYE
4

Koncert, polka for 2 violiner (1863)

4:44 Play $1.40
NIELS W. GADE
5

“Olufs ballade” fra Elverskud (1851-54)

4:17 Play $1.40
FRIEDERICH KUHLAU
6

Fløjtesonate i G-dur, op. 69, 3. sats

5:19 Play $2.10
C.E.F. WEYSE
7

Symfoni nr. 1 i g-mol, 2. sats

5:34 Play $2.10
PETER HEISE
8

Sommervise (1871)

2:23 Play $1.40
FRIEDERICH KUHLAU
9

Klaverkvartet i A-Dur, op. 50, fra 3. sats (1823)

3:06 Play $1.40
H.C. LUMBYE
10

Amelie Vals (1846)

10:03 Play $2.80
C.E.F. WEYSE
11

“I Betlehem hans vugge står” fra Julekantate nr. 3 (1836)

2:48 Play $1.40
FRIEDERICH KUHLAU
12

Strygekvartet, op. 122, 1. sats (1832)

8:38 Play $2.10
H.C. LUMBYE
13

Champagne Galop (1845)

2:16 Play $1.40
[CD 3]
NIELS W. GADE
1

Symfoni nr. 1, op. 5, 1. sats (1841-42)

10:58 Play $2.80
F.L.Ae KUNZEN
2

“Sitrer sagte, gyldne strenge” fra Holger Danske (1789)

5:48 Play $2.10
J.P.E. HARTMANN
3

Klaversonate op. 34, 3. sats (1843)

5:51 Play $2.10
NIELS W. GADE
4

“Prolog” fra Elverskud (1851-54)

3:09 Play $1.40
J.P.E. HARTMANN
5

Guldhornene (1832)

11:22 Play $2.80
EDOUARD DUPUY
6

Klaver-étude op. 51, nr. 6 (1831)

2:03 Play $1.40
F.L.Ae KUNZEN
7

Balletmusik fra Holger Danske (1789)

5:44 Play $2.10
J.P.E. HARTMANN
8

“Tavlebordsduetten” fra Liden Kirsten (1846)

3:57 Play $1.40
PETER HEISE
9

Cellosonate, Intermezzo (1867)

3:02 Play $1.40
EDOUARD DUPUY
10

“Godnat kabaler! Godnat intriger” fra Ungdom og Galskab (1806)

6:15 Play $2.10
J.P.E. HARTMANN
11

Symfoni nr. 1, 3. sats (1848)

5:50 Play $2.10
FRIEDERICH KUHLAU
12

“Beskærm vor Konge” fra Elverhøj

1:22 Play $1.40
Total playing time  199 minutes
DEN DANSKE GULDALDER

Det 19. århundrede blev indvarslet med bombardement og geværsalver. Europa var med Na¬poleon inde i et voldsomt uvejr. Overalt lød der nye toner. Nok lå Danmark afsides, men udviklingen var så omfattende, at det med det samme også kunne mærkes i Frederik VI's lille hovedstad København.
Dansk kultur og her ikke mindst den musikalske har meget at takke den store nabo i syd for. Mens vort uheldige engagement på fransk side i de napoleonske krige medførte tabet af flåden, Københavns bombardement, statsbankerotten og afståelsen af Norge, skabte den fra Tyskland kommende romantik nyt liv i den kulturelle sfære. Det er tidligst i litteraturen, at den ny følsomhed, den ny interesse for den nationale fortid og den ny religiøse tilgang til naturen vinder gennemslagskraft. Det er indledningen på den epoke, der senere har fået betegnelsen Guldalderen.
I denne periode, der strækker sig frem til enevældens afskaffelse og udbruddet af den slesvig-hol¬stenske treårskrig i 1848, vandt musikken sin nationale identitet, samtidig med vi her står ved den egentlige internationalisering af musikken og musiklivet i Danmark. Det er i disse decennier kernen af den danske sangskat bliver til, musikken i teatret florerede og de første afgørende skridt i retning af symfoniens og koncertmusikkens blomstring blev taget.
Sammen med de kulturelle impulser kom også de to komponister, der markerer periodens første fase sydfra. Christoph Ernst Friedrich Weyse (1774-1842) kom fra dengang Danmarks yderste sydvestlige hjørne, Altona, med en musikalsk baggrund præget af Hamburgs musikliv, Bach-sønnen Carl Philip Emanuel Bach og den unge wienerklassicisme. I 1789 er Weyse i København, hvor han slår sig ned og helt frem til sin død forbliver en afgørende person i det musikalske miljø.
Naturligvis spillede Det Kongelige Teater en vigtig rolle i byens musikalske liv, og selvom Weyse ernærede sig som organist, var han tidligt draget mod teatret. Med syngestykket Sovedrikken (1809) skabte han et charmerende landligt intrigespil, der af flere grunde har fået lov til at leve. Syngespillet indledes med en elegant ouverture, som meget vel illustrerer Weyses kunnen i det symfoniske. Omkring 1795 havde han skabt syv symfonier, der eksemplificerer en balanceret klassisk instrumentation og en satsteknik, hvor melodiske indfald kombineres med kontrapunktik. Vokalt er Sovedrikken rig på indslag fra det friskt viseagtige til det yndefulde og følsomme. Weyse viser sig her som en mester på det lyriske romance-felt med en udviklet sans for den folkeviseprægede balladetype. Er Weyses indsats som kirkemusiker gået noget i glemmebogen, så huskes han stadig for de sammen med digteren B.S. Ingemann skabte Morgen- og Aftensange fra 1837-38, intime andagtsange, der synges den dag i dag.
Periodens anden koryfæ, Daniel Friedrich Kuhlau (1786-1832) var Weyses modpol. Også han havde det musikalske liv i Hamburg som bagland, men i modsætning til den klassisk orienterede Weyse var Kuhlau mere modtagelig for tidens glæde ved det dramatiske og det virtuose. Hos Kuhlau findes talrige elementer fra den unge Beethoven, ligesom både revolutionstidens franske musikdramatik og den italienske bel canto finder indpas.
Det var som klavervirtuos, at Kuhlau i 1811 ved en koncert i Det Kongelige Teater præsenterede sig for det danske publikum, og det var som musikdramatisk komponist, at han ved teatret vandt sine største sejre. Inspiration såvel fra Rossini som Carl Maria von Weber kan spores i talrige af hans arbejder, men med musikken til J.L. Heibergs festspil Elverhøj (1828) føjes tillige et knæfald for den herskende nationale begejstring, idet Kuhlau her bl.a. leverer den endelige formulering af den danske kongesang "Kong Christian stod ved højen Mast".
Vigtig for den kommende nationale formuleringsproces er også Kuhlaus brug - på Heibergs anvisning - af gammelt dansk og svensk melodimateriale. Her møder vi for første gang i større omfang en kunstnerisk gedigen anvendelse af gammelt nordisk melodistof. Bortset fra nogle rejser, bl.a. i 1825 hvor Kuhlau mødte Beethoven, forblev han i Danmark, hvor han også på det kammer- og husmusikalske område kom til at spille en vigtig rolle. Livet igennem udgav Kuhlau først og fremmest på tyske forlag en lang række erhvervskompositioner skræddersyet efter tidens behov for letfængelige rondoer, virtuose variationsværker og pædagogisk anlagte sonatiner for det nye husinstrument klaveret, ligesom Kuhlau har leveret mange vægtige bidrag til tidens fløjtelitteratur.
Samtidig med Weyse og Kuhlau virkede den i Schweiz fødte sanger og komponist (Jean Baptiste) Edouard Dupuy (ca. 1770 1822). Han var i 10 år ansat i København og nåede at sætte sit fodaftryk på dansk musikhistorie. Han kom til Danmark i 1799 fra Sverige, hvorfra han blev udvist for majestætsfornærmelse, og gjorde karriere inden for musikteater. Som den første i Danmark sang Dupuy titelrollen som Don Giovanni i Mozarts opera, og hans syngespil Ungdom og Galskab fra 1806 fik enorm succes og har siden været et af de mest populære syngespil i Danmark.
Står Weyse og Kuhlau hver på deres måde godt plantet i de centraleuropæiske strømninger, så er den kommende generations komponister vokset ud af de lokale musikalske forhold. Mellemgenerationen - bl.a. A.P. Berggreen (1801-80), J.Fr. Frøhlich (1806-60) og Henrik Rung (1807-71) - er i det små med til at højne og udbrede, men det er J.P.E. Hartmann og Niels W. Gade der tegner udviklingen.
Johann Peter Emilius Hartmann er tidligst på færde. Født i 1805 - samme år som den i musikalsk sammenhæng også vigtige eventyrdigter H.C. Andersen og den meget kreative balletmester August Bour¬nonville. Som 19-årig sad han ved Garnisonskirkens orgel, og senere efterfulgte han Weyse ved Vor Frues, samtidig med han beklædte stillingen som sekretær ved "Den borgerlige Indrulleringskommission".
Kunstner og borger: Hartmann er et sjældent eksempel på en komponist af stort format, der livet igennem fungerede i pagt med borgerskabets idealer og levemåde. Med det i 1832 komponerede melodrama til Oehlenschlägers romantiske manifest-digt Guld¬hornene skabte Hartmann et originalt udtryk for digtets oldnordiske stemninger, og Hartmann blev gennem en række kompositioner til Oehlenschlägers dramaer eksponent for "den gammel-nordiske" eller "hedenske" tone i dansk musik. Ingredienserne til denne tone består bl.a. af små markante og billedskabende motiver iklædt en mørk klangverden og en til tider særpræget harmonik med kirketonale elementer. Til de væsentligste arbejder af denne type regnes Hakon Jarl ouverturen (1844) og musikken til de store mytolo¬giske Bournonville balletter Valkyrien (1861) og Thrymskviden (1868), korværket Vøl¬vens Spådom (1872) og koncertouverturen Yrsa (1883).
Hartmann var imidlertid ikke udelukkende granit og hedenold. Troldeakten i Bournonvilles ballet Et Folkesagn viser hans humor og hans sans for det lyrisk blide. Indtagende er han i miniaturen som f.eks. børnesangen "Stork, Stork Langeben" eller i de ofte Schumann-inspirerede karakterstykker for klaver. Det var også Schumann, der gav Hartmann hans stø

Be the first to write a recommendation.


Please sign in or register to write a recommendation.

Label: Dacapo

Format: CD

Catalogue Number: 8.224145-47

Barcode: 730099984522

Release month: November 1999

Period: RomanticA CC Music Store Solution