Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Holmens Kirkes Kantori  

ensemble

Holmens Kirkes Kantori kan føres tilbage til 1628, hvor kirken i modsætning til de fleste andre kirker i København rådede over sit eget kor. Det bestod af drenge fra Holmens Skole, der under ledelse af deres lærer - kaldet kantoren - medvirkede ved gudstjenester, bryllupper og begravelser. Korskolen opretholdtes, indtil man i midten af 1800-tallet fandt drengekorssangen utidssvarende og tog skridt til at erstatte drengene med voksne sangere. Det blandede kor, der omfattede otte damer og to herrer, indførtes i 1870’erne. Det nuværende Holmens Kantori tæller 15 professionelle medlemmer med en fordeling af 8 damer og 7 herrer.

Live Dates


Photo: Thomas Rønn

Discography

Serenades and Romances
Serenades and Romances
Nielsen, Weyse, Lange-Müller, Kunzen

CD 8.226012 (2007)

Smiles and longings of a summer night embodied by the young tenor Mathias Hedegaard


A CC Music Store Solution