English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Format:  SACD

Katalognummer:  6.220569

Stregkode:  747313156962

Udgivelsesmåned:  Dec 2014

Periode:  

Anmeldelse


Det komplekse og det enkle hos Carl Nielsen

30 January 2015  Politiken
Thomas Michelsen
5/6 Hjerter

I den ene ende af Carl Nielsens skaberværk ligger hans folkelige sange.

Enkle, umiskendeligt nielsenske og meget danske. I hvert fald danske på den måde, vi engang opfattede det med danskhed på. I den anden ende ligger komponistens livtag med den musikalske avantgarde, som den udkrystalliserede sig i Europa i 1920' erne, og som Carl Nielsen tog livtag med den i sin sidste symfoni, i fløjtekoncerten, i klarinetkoncerten og i sin blæserkvintet.

Umiddelbart synes man ikke, man kan komme længere ud på de respektive yder-fløje end med sangen om skærvehuggeren Jens Vejmand på den ene side og et vildt og eksperimenterende værk som Nielsens klarinetkoncert på den anden.

Men musikken hænger sammen, og Carl Nielsen sagde det selv meget præcist i et interview, hvor han mente, at hvis man formåede at trænge ind til det, han kaldte »Grundcellen« i hans kompositioner, ville denne celle være »den samme baade i de store Symfonier og i de smaa Viser«. Det er i år 150-året for Carl Nielsens fødsel, og vi kan vente mange nye udgivelser af Nielsens musik. New York Filharmonikerne har en ny indspilning af klarinetkoncerten i cd-pressen, og ud over endnu en ny ' Maskarade', der kommer i løbet af foråret, er en hel serie af cd'er med komponistens folkelige sange på vej.

Første udgivelse er allerede i handlen, og den er formfuldendt. Her kan man nyde enkle, firstemmige a cappella-arrangementer med eliteensemblet Ars Nova Copenhagen, mens man nynner med på 20 af de mest populære af de knap 300 sange, Carl Nielsen skrev, og som med tiden i skiftende udvalg har været noget nær rygraden i den ' Folkehøjskolens Melodibog', han selv var en af de første redaktører af.

ARS NOVAS SANGERE under ledelse af en af bogens nutidige redaktører, dirigenten Michael Bojesen, synger med smuk balance og perfekt klanglig egalitet. Arrangementerne er enkle og respektfulde, og ingen, der under højskoleophold eller, som denne anmelder, til morgensang hele vejen op igennem folkeskolen har sunget regelmæssigt fra ' Højskolesangbogen', kan undgå at blive ramt på følelserne, mens Nielsen-klassikere som ' Påskeblomst', ' Nu er dagen fuld af sang', ' Den danske sang er en ung, blond pige' og ' Nu lyser løv i lunde' glider ind gennem øregangene og rammer de centre i hjernen, der udløser minder om alt det, som hørte til i ens liv, dengang man sang dem.

Dette er kimen i Carl Nielsens kunst.

Med sangene er vi tættest på det, der er grundcellen i Nielsens musik, mens klarinetkoncerten, for nu at tage et eksempel fra den anden yderfløj i Nielsens skaberværk, med dens lilletrommesalver og vilde orkestervover er en helt anderledes kompleks organisme.

Jeg glæder mig til klarinetkoncerten kommer i nyindspilningen med New York-filharmonikerne.

A CC Music Store Solution