English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Format:  CD

Katalognummer:  8.226122

Stregkode:  636943612224

Udgivelsesmåned:  Feb 2017

Periode:  Romantik

Anmeldelse


NIELS W. GADE: Klaverværker

22 February 2017  Sydsvenskan
Tobias Lund

Marianna Shirinyan vårdar Gades akvareller

När kompositören Niels W. Gade kom till Leipzig 1843 slogs Robert Schumann av danskens yttre likhet med Mozart. Med musiken var det annorlunda. I Gades första symfoni och i ouvertyren ”Genklang av Ossian” hörde Schumann visserligen tekniskt kunnande i Mozarts efterföljd, men allt överskuggades av Gades emfatiska bruk av folkvise­stil. Schumann bevittnade national­romantikens födelse. Han fascinerades. Men han såg också genast risken att Gade skulle komma att ”drunkna i sin nationalitet”.
Med tiden var det många som drunknade. Dock inte Gade. Vid sidan av sitt intresse för det nationella lärde han sig skriva musik i en stil som ibland har beskyllts för att vara väl mycket genklang av Mendelssohn. Mer förbisett är att den litterärt orienterade romantiken hos Schumann fick genomslag i Gades pianomusik.
Flera av dessa piano­verk kan man höra på en ny­inspelning med Marianna Shirinyan, utgiven med anledning av Gades tvåhundraårsdag 22 februari. Under rubriken ”Akvareller” samlar Gade småstycken där överskrifter som ”I folkton” och ”Romanze” anger genre­ramar som musiken snabbt överskrider. Eller bryter sönder, så att målningarna blir till fragment. Gades akvareller är karameller där man aldrig vet vad som väntar bakom ytan av socker. Shirinyan spelar med stor vakenhet och gestaltar känsligt alla viktiga valörer.
Skivbolaget Dacapo planerar nu inspelningar också av kör- och orkester­verken ”Comala” och ”Elverskud”, det senare under barock­fantomen Lars Ulrik Mortensens ledning! Är man nyfiken hur det kommer att låta kan man gå och lyssna i DR Koncert­huset redan nu på lördag.


http://www.sydsvenskan.se/2017-02-22/marianna-shirinyan-vardar-gades-akvareller
A CC Music Store Solution