English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Format:  CD

Katalognummer:  8.226079

Stregkode:  636943607923

Udgivelsesmåned:  Oct 2009

Periode:  Tidligt 20. århundrede

Anmeldelse


Carl Nielsen: Kantater

04 March 2010  OPUS
P-G Bergfors
4½ Stars

Som Danmarks främsta kompositör fick Carl Nielsen totalt åtta beställninger på kantater för olika festligheter. Seriös som han var, gick han ambitiöst till väga även i tillfällighetsmusiken. Den är av god klass men inte lika engagerede som verken med opustal, symfonierna, kammarmusiken. Kantatformen med sina disparata inslag är svårbemästrad och de oftast svaga textunderlagen inspirerar föga. Först på senare tid har Nielsens kantater kommit ut i tryck och nu finns ett par av de bästa för första gången på skiva.

  Kantat til öppnadet av en stor landsutställning i Århus i 1909 är fylld av festliga klanger och Nielsens tongångar känns igen, trots att han i tidsnöd fick be en duktig elev om hjälp att skriva hälften av musiken.

  Et kantat avsedd att spelas vid en återkommande universitetsfest på hösten varje år klingade första gången 1908. Den tycks fortfarande ha en plats att fylla i denna tradition. Texten framförs av manskör och en sångartrio. Nielsen fick här nöja sig med en mindre orkester, stråkar, några få blåsare och en aktiv pianist.

  Ytterliga några kortare stycken av kantatnatur ingår på skivan. Främförandena är goda. Mathias Hedegaards tenor påminner om tenorlegenden (och lansmannen) Aksel Schiøtz.

A CC Music Store Solution