English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Format:  CD

Katalognummer:  8.226141

Stregkode:  636943614129

Udgivelsesmåned:  Feb 2010

Periode:  Romantik

Anmeldelse


Heise, Weyse and Lange-Müller: Love Songs

01 May 2010  Klassisk
Mikael Garnæs
4 Stars
Hvorfor hører man aldrig ...? Den danske romance, solosangen med klaver, der blomstrede i 1800-tallet og frembragte den ene perle efter den anden, har ført en skyggetilværelse i koncertsalene i mange år. Samme problem med at trække tilhørere har også den tyske lied, der dog i det mindste har en Bo Skovhus som hjemligt trækplaster. Men hvornår har man sidst hørt en hel koncert med danske klaversange? Måske har det været til hinder for udbredelsen af romancerne, at de i højere grad end så megen anden musik er blevet forbundet med nationale følelser og undtagelsestilstande som besættelsestiden. Eller måske er grunden, at så få gode sangere har følt sig kaldede til at gøre en indsats for dem.

Det er tenoren Mathias Hedegaard begyndt at lave om på. Han har tidligere været ude med en cd med danske serenader og romancer med DR UnderholdningsOrkestret og Adam Fischer. En fin udgivelse, der gav dette Aksel Schiøtz-repertoire en opdatering med nutidig diktion og stilfornemmelse. Nu har han sammen med pianisten Tove Lønskov sammensat et smukt afvekslende program med sange af Weyse, Heise og Lange-Müller - tre generationer af romantiske komponister med hver deres særpræg, fra Weyses lette klassicisme til Lange-Müllers senromantiske weltschmerz. Musik i intim samklang med fine digte af bl.a. Oehlenschläger, Aarestrup og ikke mindst Holger Drachmann, som er særligt rigt repræsenteret på cd'en.

Hvis Matthias Hedegaard ikke har en Aksel Schiøtz' unikke stemmemæssige karisma, har han så meget andet at byde på: en let og egal lyrisk tenor med fin og let forståelig tekstudtale. Ikke mindst Weyse-afdelingen er en fornøjelse med sangerens elegante melodiføring og energiske diktion. Og så er det jo ganske rart at høre digtene artikuleret med tidssvarende udtale af vokalerne. Skal man være en anelse kritisk, kunne de lange, svævende melodilinjer i Peter Heises 'Skovensomhed' og Lange-Müllers 'Åkande' godt have været lidt mere ubesværede.

Samarbejdet med Tove Lønskov virker meget indforstået, og klaverstemmen, der især hos Heise og Lange-Müller har en betydelig selvstændig funktion, giver sangeren et fint modspil.



A CC Music Store Solution