English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Format:  CD

Katalognummer:  8.226068

Stregkode:  636943606827

Udgivelsesmåned:  Feb 2012

Periode:  Sent 20. århundrede

Anmeldelse


Ib Nørholm: Tavole per Orfeo

02 March 2012  Information
Valdemar Lønsted

Danmarks nationale pladeselskab Dacapo har ikke som sit første formål at promovere kunstnere.

Det er musikken, der er hovedsagen, den musik som ellers næppe vil få en chance gennem rent kommercielle kanaler. Men alligevel forenes de to formål ganske ofte, som de bliver på den ene af selskabets nye cd'er. Her opleves sopranen Else Torp nemlig som en næsten guddommelig sirene i den såre danske og undertiden også sælsomt udanske melodibog af Ib Nørholm.

Det kan være bandsat krævende rent vokalteknisk, og hun klarer skærene i blændende opvisning. Det kan også være ligefremt som en vise, og hun overbeviser med sin dårende klang og sit lette sind. Else Torp bliver dog tæt skygget af tre virtuoser på hver deres felt: guitaristen Per Pålsson, slagtøjsspilleren Mathias Friis-Hansen og troldmanden ved den digitale lydmaskine, Preben Iwan.

»Blomster fra den danske poesis flora« fra 1966 er blevet en klassiker, hvor klaveret her er udskiftet med guitaren i Pålssons arrangement.

Tavler til Orfeus

»Opvågnen« af Grete Heltberg kunne tjene som emblem. Nørholms spadserende melodi til det strofiske digt virker på samme tid bekendt og frisk fra fadet, den har en næsten mozartsk kvalitet, for gang på gang skifter den retning til en ny og overraskende udsigt. Else Torp gennemgår digterens refleksioner i morgenstunden med krystallinsk røst, træfsikker i tonernes dovne flugt, på et artikuleret dansk, hvor hvert et ord forstås. Det omtrent samtidige minidrama Tavole per Orfeo, tavler til Orfeus, står for en anden slags sangkunst. Teksten er Poul Borums, Nørholms mangeårige samarbejdspartner, og de tre sange tilhører Eurydike, hentet af Orfeus fra dødsriget, mens han tavst holder sig til sin guitar.

Det er sindsoprivende scener fra et antikt ægteskab, gestaltet af en talende, råbende, grædende, skrattende og også syngende Eurydike, som forsøger at vække sin kunstnermand til virkelighedens verden. Og begge kunstnere spiller deres roller ganske formidabelt.

A CC Music Store Solution