English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Format:  CD

Katalognummer:  8.226011

Stregkode:  636943601129

Udgivelsesmåned:  Oct 2004

Periode:  Sent 20. århundrede

Anmeldelse


Per Nørgård: Nuit des Hommes

06 October 2004  Politiken
Jan Jacoby
4/6 Stars

Det 20. århundresdes tragedie

Per Nørgårds seneste og mest helstøbte 'opera' udkommer i dag på cd. 

En af Per Nørgårdsmest opsigtsvækkende succeser - og det vil ikke sige så lidt - er nu omsider udsendt på cd. Nuit des hommes (Menneskenes nat) havde urpremiere i 1996, blev genoptaget tre et halvt år senere og er også blevet opført i udlandet. Det timelange værk er forsøgsvis kaldt en opera, men som en collage af poetiske tekster af Guillaume Apollinaire udsat for to sangere og kammerensemble er det ikke noget drama, og uden Jakob Schokkings visionære sceniske fortolkning oplever pladelytteren snarest en slags kantate.
Men det sugende, desperat udtryksfulde forløb, der opleves som ét stort styrt ned i en afgrund, er uendeligt meget mere end en pyntelig række af lyriske duetter. Den bagvedliggende idé er en fortolkning af, hvad der på det eksistentielle plan sker med to unge mennesker, der gennemlever Første Verdenskrig (som dræbte digteren): bevægelsen fra kærlighedsfyldt, men overmodig tryghed over militaristisk ekstase til tabets og desillusioneringens sjælelige død. Det er musik,der i rystende grad hengiver sig til sit vrede og fortvivlede budskab, fylder det på lytteren som en berusende drik.

Udtrykket kan være besnærende simpel. Det rent elektroniske forspil er egentlig ikke andet end et langt,
udkomponeret sirenehyl, rædselsvækkende smukt, og krigslarmen i begyndelsen af anden akt er såre realistisk. Alligevel bliver det ingen vulgær lydkulisse. Det er ikke et banalt skilderi, men den bagvedliggende følelse, der trænger sig på, og de drastiske effekter afbalanceres til stadighed af subtilt gennemkomponeret og rigt differentieret kammermusik. Meget høres eller sanses, som ikke tilhører lydenes verden: svimmelhed, mørke, stjerner, angstfuld venten og stummeskrig, fortabthed i regn. Som en vibrerende grundtone under hele værket ligger en dyb sorg, umiskendeligt til stede allerede før helvede bryder løs, og da det er overstået, og en ny fortryllet nat sænker sig over de åndeligt lemlæstede, erskønheden, den umiskendeligt Nørgårdske skønhed, krakeleret og forgiftet. Glissandi i alle størrelser og faconer - hurtige og langsomme, lange og korte, endog mikroskopiske - er så fremherskende,at det er med til at definere værkets stil, og få komponister har styret og integreret dette uregerlige udtryksmiddel med en såselvfølgelig musikalsk sikkerhed.

Første akts uheldsvangre idyller synges på traditionel vis, men derefter må sangstemmerne tage mange andre vokale udtryk i brug - simpel og stiliseret tale, hvisken, råb - for at følge den stigende intensitet til dørs. Særlig Helene Gjerris med den mørkt dramatiske bund i stemmens store omfang skal præstere et rigt spektrum af forskelligartede ytringer og skaber ien solistisk tour de force med maskingeværtikkende kommandoråb, fanfareintonationer, og erotisk snigende voldsappel diabolske udtryk for krigsopvigleren Kalis fanatisme. Af de øvrige glimrende medvirkende må særlig fremhæves Gert Sørensens kongeniale håndtering af de elektroniske klange. Nuit des hommes bygger på en idé af Jakob Schokking, der har haft mere end én hånd med i tekstudvalget, men det ramte en blødende åre hos komponisten. Det er musik skrevet af nødvendighed, en sensitiv og ekstremt artikuleret kunstners reaktion på det 20. århundredes tragedie. Og det er musik, der gør ondt og kun mere, fordi den også er smuk. Nørgård kunne ikke vide noget om, hvordan det nye århundrede skulle eksplodere i kaos, ondskab og smerte, men han forudgriber det, sådan som store kunstnere ofte har anet, hvad de umuligt kunne vide.

A CC Music Store Solution