English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Format:  CD

Katalognummer:  8.224700

Stregkode:  747313690022

Udgivelsesmåned:  Sep 2004

Periode:  Sent 20. århundrede

Anmeldelse


Ib Nørholm: Værker for kor

27 January 2005  Politiken
Jan Jacoby
4/6 Hjerter

Overstrålende pigekor


IB NØRHOLM har markeret sig stærkt i de fleste genrer - fra opera over symfoni til kammermusik og solosang - og også inden for en intim og nationalt farvet tradition som den lyriske korsang hører han til de vigtigste nulevende danske komponister. Her foreligger et udvalg fra de sidste ti år med et par afstikkere langt tilbage i tiden. Det sidste er forfriskende. Det er meget mere end satsernes korthed, der gør de seks sange over tekster af Poul Borum i samlingen Offer fra 1966 så fortættede: en spændstighed i formuleringen og en fantasi og prægnans i refleksionen af hvert enkelt digt, som er sjælden i de senere værker. Hver detalje taler, hver sang har sit særlige ansigt, og Borums humorfyldte alvor bobler i musikken. Så overlegen er Nørholm endnu ikke i de ungdommeligt alvorlige og også karakterfulde Halfdan Rasmussen- sange fra 1955, hvor forbindelsen mellem ord og musik endnu føles usikker. I nogle af de sene sange er det, som om det
håndværksmæssige overskud truer med at udglatte og anonymisere udtrykket.

De små sange November og Vinter for lige stemmer (dvs. pigekor) drukner de simple digte i noder med en veg rytmisk profil. Et mere ambitiøst og typisk nørholmsk projekt er Danskerens natur, hvor krydsklippede digte af Ivan Malinowski og Kaj Munk bliver en konfrontation af livsholdninger. Men da Nørholm ikke svinger med på Munks patos, slår diskussionen ikke gnister, vel også fordi Malinowskis selvironiske lethed allerede udtrykker den afslappede rummelighed, som er komponistens konklusion. Også her er musikken noget overbroderet. Min favorit blandt de nyere værker er Nu og Da for lige stemmer og strygekvartet, en knap 20 minutter lang, sammenhængende - og underfundigt sammensat - cyklus af vidt forskellig poesi. Her er klare og karakteristiske stemningsfarver, en mængde lunerigt træfsikre maleriske detaljer og en frisk og yndefuld korisk diktion. Det samlede forløb foldes organisk ud med strygekvartetten som rygrad, og pigekoret overstråler faktisk de fleste af pladens 'voksne' indspilninger. Men hvorfor i himlens navn har danske sange udelukkende engelske titler i tracklisten? Det er et irritationsmoment på mange af Dacapos udgivelser.

A CC Music Store Solution