English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Format:  SACD

Katalognummer:  6.220634

Stregkode:  747313163465

Udgivelsesmåned:  Feb 2016

Periode:  Barok

Anmeldelse


Buxtehude and his Circle

21 March 2016  Lokalavisen Nordsjælland

En ny cd med Theatre of Voices og dirigent Paul Hillier giver en sjælden indsigt i kredsen omkring den store barokmester Dietrich Buxtehude, der levede hele sin barndom og ungdom i Helsingør inden han drog til Lübeck. Cd'en er et vidnesbyrd om et stærkt musikalsk fællesskab i både tid og sted med venskaber, lærer-elev forhold og familiebånd; og med et netværk af fremragende nordtyske komponister, som alle virkede i Skandinavien i løbet af 1600-tallet.

Der bliver sunget og spillet med stor og virtuos variation af 'Theatre of Voices'. Der er øjeblikke af perfekt og helt overbevisende præcision - alle behersker stil, stemmeføring og tekster med overlegen virtuositet. 

Der er til cd'en udarbejdet et fyldigt resume af komponistens liv og betydning af Jakob Bloch Jespersen: "Da Buxtehude døde i 1707, havde han gennem årtier opbygget et ry som en af sin tids mest entreprenante og innovative komponister. I sin egenskab af organist ved Maria kirke i Lübeck havde han skabt spektakulære oratorier, de såkaldte Abendmusiken, og var derudover almindeligt kendt som sin tids største orgelvirtuos."
Alene det faktum, at både J. S. Bach og G. F. Händel var blandt hans mange besøgende i Lübeck, giver os et indtryk af, hvor toneangivende en figur han var på højdepunktet af sin karriere.

Et stærkt karakteristikum ved Buxtehude er hans enestående evne til at danne netværk omkring sig. Både i Helsingør og i Lübeck skabte han hurtigt tætte kontakter til byernes mest indflydelsesrige borgere og handelsmænd, som kunne bistå med kontakter og økonomi til at føre hans ambitiøse projekter ud i livet. Buxtehude havde et vidtstrakt netværk af kollegaer, ligesom han også selv var rundet af en større nordtysk og skandinavisk kreds af komponister og musikere. 

Idéen bag dette program har været at give et indblik i kredsen omkring Buxtehude - en kreds i tid, sted og personlige relationer. Kredsen udgør et netværk af komponister af nordtyske musikerfamilier, som alle arbejdede i eller migrerede til Skandinavien i løbet af 1600-tallet, og som prægede musiklivet i Østersøregionen, i byer som Danzig, Lübeck, Hamburg, Helsingør, København, Gøteborg og Stockholm. Ved første øjekast kunne det se ud, som om disse komponister ikke havde meget med hinanden at gøre, til dels fordi vores viden om mange af dem er forholdsvis begrænset. Men ved et nærmere eftersyn viser der sig et mønster af venskaber, lærer-elev-forhold og sågar familiemæssige bånd: Diderich Buxtehude giftede sig med Frans Tunders datter. Nicolaus Bruhns' far, Paul Bruhns, var elev af Franz Tunder, og farbroderen Peter Bruhns var Buxtehudes faste violinist igennem en lang årrække. Nicolaus Bruhns var elev af Buxtehude, og Buxtehude selv var elev af Kaspar Förster og af organisten Johann Lorentz, hvis stilling Christian Geist overtog i København. Denne kreds er en af de tættere, man kan tegne omkring Buxtehude, hvor også komponister som Johann Theile, Johann Adam Reincken, Johann Lorentz, Gustav Düben, Christoph Bernhard og Matthias Weckmann kunne have været inkluderet.

„På den 9. dag i maj mødte Diderich Buxtehude sin sidste dag. Han, om nogen, var en dygtig mester udi musikkens kunst og var hos os i 38 år Director af orgelet i Maria Kirke Han anså Danmark som værende sit fædreland, hvorfra han blev bragt til vores kyster. Han levede i omkring halvfjerds år." Dette er ordene i anledning af Buxtehudes død i Nova literaria Maris Balthici et septentrionis, juli 1707 - et tidskrift for østersøregionen, som månedligt udkom i Lübeck og Hamburg. Heraf fremgår det, at Buxtehude blev født i Danmark omkring halvfjerds år tidligere - altså i 1637.

Det bedste bud på en fødeby synes at være Helsingborg i Skåne (som var dansk), hvor Diderichs far Hans Jensen Buxtehude menes at have været organist i de pågældende år. Hans Jensen Buxtehude stammer fra Oldesloe i det tysktalende Holsten, mens moderen Helle Jespersdatter må formodes at have været dansk. Resterne af et brev fra Hans Jensen Buxtehude til sønnen Diderich, der så sent som i år 2000 blev fundet i en rotte-redde i baldakinen over prædikestolen i St. Olai Kirke i Helsingør, er skrevet på dansk, og det kunne tyde på, at der blev talt dansk i hjemmet. I 1642 overtog Hans Jensen Buxtehude stillingen som organist ved St. Olai Kirke i Helsingør og flyttede med sin familie over på den anden side af Øresund.
Helsingør var på daværende tidspunkt opkrævningssted for Øresundstolden, som udnyttede det smalle stræde mellem Helsingør og Helsingborg til at opkræve told af al skibsfart ind og ud af Østersøen. Det var en indbringende forretning for den danske stat, men en torn i øjet på den svenske kongemagt, hvilket da også førte til, at Danmark i 1660 efter mange års konflikter og krige måtte afstå Skåne til Sverige, skriver Jakob Bloch Jespersen.A CC Music Store Solution