English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Format:  SACD

Katalognummer:  6.220535

Stregkode:  747313153565

Udgivelsesmåned:  Aug 2010

Periode:  Tidligt 20. århundrede

Anmeldelse


Rued Langgaard: Sfærernes musik

10 November 2010  Dagens Nyheter
Thomas Anderberg
4/5 Stars

Det mest uppmärksammade inslaget under årets Promssäsong var det första engelska uppförandet av Rued Langgaards visionära verk från 118, Sfärernes musik. Förhandsartiklar hade väckt ett intresse som stärktes då uppbådet av medverkande tog plats: förutom den stora ordinarie orkestern med fyra pukslagare och en pianist som bara spelar inne på strängarna, en fjärrorkester och en stor kör som främst har till uppgift att bidra till den avslutande himlastormen med ett d-moll-ackord i fortissimo som hålls ut i två minuter.

 

Och verket i sig väckte en fascination som inneburit en oväntad försäljningsframgång för den inspelning som utkommit. Generellt överträffar Thomas Dausgaards tolkning den som Gennady Rozhdestvensky gjorde för tretton år sedan, om än inte i alla episoder i detta episodiska verk.

 

På köpet får man också två andra apokalyptiska Langgaard-verk: Endens tid, med många lån ur operan Antikrist, och Fra dybet, skrivet då den döende tonsättaren fruktade att en gudlös framtid skulle tysta hans livsgärning.

 

Bästa spår: Das Ende: Antichrist-Christ ur Sfærernes musik

A CC Music Store Solution