English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Anders Koppel

Værker for saxofon og orkester


Benjamin Koppel, saxofon
Nicolae Moldoveanu, dirigent
Odense Symfoniorkester

Anders Koppel, komponist

Om:
Anders Koppel er i sjælden grad en komponist af sin tid. Med det ene ben solidt plantet i den klassiske europæiske musiktradition og det andet ben i verdensmusikken og den rytmiske musik kan Anders Koppels virke som komponist ses som ét langt vedvarende arbejde med at forene disse kulturer i et nutidigt tonesprog. Saxofonkoncerterne er begge skrevet til Anders Koppels søn Benjamin Koppel, der er en af tidens mest vidtspændende saxofonister.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Concerto no. 1 for Saxophone and Orchestra
(1992/rev.2004)
1

I Andante - Largo - Andante

11:48 Play $2.80
2

II Adagio - Moderato - Tranquillo

6:56 Play $2.10
3

III Moderato - Andante - Allegro agitato

11:14 Play $2.80
Concerto no. 2 for Alto Saxophone and Orchestra (2003)
4

I Andante - Allegro

6:43 Play $2.10
5

II Moderato - Allegro

7:17 Play $2.10
6

III Largo

8:57 Play $2.10
7

IV Allegro assai - Allegretto scherzando

2:45 Play $1.40
8

V Vivace

5:45 Play $2.10
Swan Song for Alto Saxophone, Harp and Strings (1987/2005)
9

Larghetto, tranquillo

3:30 Play $1.40
Total spilletid  65 minutes
Anders Koppel


Anders Koppel er i sjælden grad en komponist af sin tid. Med det ene ben solidt plantet i den klassiske europæiske musiktradition og det andet ben i verdensmusikken og den rytmiske musik kan Anders Koppels virke som komponist ses som ét langt vedvarende arbejde med at forene disse kulturer i et nutidigt tonesprog. Det har resulteret i en lang række originale værker, der alle er præget af en særlig evne til at kommunikere følelser og energi stærkt og ligetil mellem musikere og publikum. Kort sagt en humanistisk musik, der bringer mennesker tættere på hinanden.


Lige fra begyndelsen har musikken indtaget en hovedrolle i Anders Koppels liv. Som barn lærte han at spille klaver og klarinet, sang i Københavns Drengekor, og som søn af komponisten og pianisten Herman D. Koppel (1908-1998) fik han tidligt kendskab til partiturlæsning og instrumentering. Samtidig tog Anders Kop-pel (født 1947) aktivt del i de musikalske eksperimenter, som var en del af 1960'ernes og 70'ernes ungdomsoprør. I årene 1967-74 var han som organist og tekstforfatter et af de bærende medlemmer i gruppen Savage Rose, der var blandt de mest fremtrædende og nyskabende på den danske rockscene. Med et avanceret klangligt udtryk præget af en udstrakt brug af tangentinstrumenter, var Anders Koppel allerede dengang med til at nedbryde grænserne mellem de traditionelle genrer. Efter at Anders Koppel i 1974 trådte ud af Savage Rose, har han i stigende grad fordybet sig i skabelsen af ny kompositionsmusik.


Et intenst arbejde med film, teater og ballet-musik har været en vigtig forudsæt-ning for udviklingen som komponist, da mange af de over 200 film og forestillinger, som Anders Koppel har skrevet musik til, ofte har ført til kompositoriske studier i en særlig musikalsk stil eller stemning. Som en konsekvens af dette besidder Anders Koppel i dag en usædvanlig evne til at skabe billedmættede fortællinger i toner, både når det drejer sig om små kammermusikalske miniaturer og store dramatiske koncertstykker.


Sideløbende med arbejdet som komponist har Anders Koppel været aktiv musi-ker i bl.a. gruppen Bazaar, der i over 30 år har dyrket et unikt udtryk præget af improvisation, balkanmusik og Anders Koppels egne kompositioner. Siden 1992 har også trioen Koppel, Andersen, Koppel med sønnen Benjamin Koppel, saxofon, og Jacob Andersen, percussion, spillet en vigtig rolle. Erfaringerne som scenekunstner minder til stadighed Anders Koppel om, hvad det kræver at gøre et stykke musik vedkommende for publikum. Derfor er Anders Koppels musik også udadvendt i ordets bedste forstand. Fremfor at dyrke en særlig komposito-risk teknik har hans musik ofte en udogmatisk strømmende karakter baseret på en klassisk tonalitetsopfattelse og på det enkelte instruments naturlige udtryksmåde.


Anders Koppels musikalske vokabularium er uhyre bredt og indbefatter bl.a. en forkærlighed for latinamerikanske stilarter som tango, samba og cubansk musik. Det høres allerede i debutværket for klassisk besætning: en klaver-kvintet fra 1982, hvori der indgår en tango. Det egentlige gennembrud som komponist af koncertmusik fulgte i 1990 med Toccata for vibrafon og marimba, der er virtuos og teknisk udfordrende musik, som veksler med drømmende passager af fortryllende skønhed. Her har Anders Koppel fundet en egen stil, der både giver de udøvende musikere mulighed for at skabe performance på højeste niveau, og som appellerer direkte til publikum. Disse kvaliteter har Anders Koppel siden sublimeret i en lang række solokoncerter, hvor et enkelt instrument spiller op mod et helt orkester. Koncertformen er en håndsrækning til publikum, da der kan opstå en umiddelbar identifikation med den ensomme solist, og Anders Koppel er mand for at udstyre instrumentalisten med både intime menneskelige følelser og over-naturlig kraft og lidenskab.


Det kommer første gang til udtryk i Koncert nr. 1 for saxofon og orkester (1992), i Koncert for klaver, strygere og slagtøj (1993) og Koncert nr. 1 for marimba og orkester (1995) - og siden i foreløbig 18 koncerter for forskellige soloinstrumen-ter. Anders Koppel har også komponeret flere dobbeltkoncerter. Bl.a. Koncert for fløjte, harpe og orkester (1998), hvor elegancen og poesien er beslægtet med Mozarts klassiske koncert for samme besætning, men selve tonesproget er - med en fortryllende impressionistisk klangbehandling og en sensuelt dansende karakter - Anders Koppels eget.


En særlig rolle spiller Anders Koppels vokalværker. I kantaten Gemmer hvert et ord (1998), der er skrevet for kor, brassband og orgel til minde om slaget ved Fredericia i 1849, er det koncerterende element fraværende. I stedet er musikken præget af en inderlig tone, der er fint afpasset teksten, hvis indhold af gamle soldaterbreve giver et tankevækkende indblik i de store menneskelige omkost-ninger, krigen har for den enkelte soldat. Helt anderledes forholder det sig med operaen Rebus (1999-2000), der er en parodisk mosaik over moderne menne-skers flakken mellem overgearet selvglæde og eksistenskrise. Her har Anders Koppel med inspiration i dadaisme og fluxus komponeret for både rytmiske og klassiske sangere samt crossover-ensemblet Mad Cows Sing, der tilsammen skaber et sprudlende musikalsk tidsbillede af årtusindskiftets søgende overgangsmennesker.


I Koncert nr. 3 for marimba og orkester (2002-03) komponeret til den østrigske marimbavirtuos Martin Grubinger har Anders Koppel tilført sin musik en større symfonisk bredde. Tonesproget er stadig præget af rytmisk energi, men den kalejdoskopiske leg med genrer og stilarter er nedtonet til fordel for en mere klassisk formtænkning, hvor det enkelte værk i højere grad udgør en organisk helhed. Dette spor forfølges bl.a. i Concertino for 2 guitarer og kammerensemble (2003), Koncert nr. 2 for saxofon og orkester (2003) og Koncert for saxofon, klaver og orkester (2005). I concertinoen fører det til en syntese, hvor guitarens oprindelige latinske temperament tilføres et tone af nordisk kølighed, mens An-ders Koppel i den 2. saxofonkoncert dyrker en ekspressiv stil, hvor virkemidler fra jazz- og bigband-traditionen kunstfærdigt føjes ind i en stor klassisk koncertform.


I dobbeltkoncerten for saxofon og klaver har Anders Koppel taget endnu et skridt i retning af at skabe en musik præget af enkelhed trods dyrkelsen af ydre storhed og bravur. Dermed er Anders Koppel tilbage ved en af sin aller-tidligste ungdoms erkendelser. Som 12-årig dannede han en studiekreds, der studerede den danske samfundskritiker og litteraturforsker Georg Brandes' tanker. Blandt medlemmerne var Brandes' mere end 90-årige datter, og et af emnerne var forestillingen om, at det i kunsten er muligt at udtrykke det uendeligt store i det uendeligt små. I dag har det for Anders Koppel udviklet sig til en stigende inte-resse for basale musikalske elementer, som det enkelte motiv og selve den musikalske form. Dermed er der også fulgt en øget inspiration fra komponister som Beethoven, Schubert og Sibelius, der på hver sin måde mestrer kunsten at skabe helstøbte kunstværker med udgangspunkt i et afgrænset materiale.


Selv om Anders Koppels musik o

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet i Carl Nielsen Salen i Odense d. 26. September - 1. Oktober 2005.

Producent: Henrik Sleiborg.
Lydteknik: Knud-Erik Esmarch.
Produktionsassistenter: Torben Laursen og Niels Flensted.
Redigering: Troels Møller, Anders og Benjamin Koppel i Gaardhuset.

Grafisk design: Denise Burt.
Forlag: Norsk Musikforlag (Koncert nr. 1) og Edition Wilhelm Hansen AS, www.ewh.dk (Koncert nr. 2, Svanesang).

Denne CD er sponsoreret af BG Fonden, Dansk Musikforlæggerforening, Dansk Musiker Forbund,
Augustinus Fonden, Dansk Komponistforening/KODA’s midler til sociale og kulturelle formål og KODA’s Nationiale Blankbåndsmidler.

Denne CD er indspillet i samarbejde med Danmarks Radio.

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.226036

Stregkode: 636943603628

Udgivelsesmåned: June 2006

Periode: 21. århundrede

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

Benjamin Koppel erweist sich mit seinem Saxophon als brillanter Solist und Melodiker, der mit rhythmischer Finesse und Feinfühligkeit die strukturellen Besonderheiten prägt. Neben den komponierten Noten sind grade die vielen Improvisationen, die immer wieder zum Gehör kommen, sehr eindrücklich".
(ragazzi)

I Benjamin Koppel...har Anders Koppel fundet en ideel solist, der ubesværet bevæger sig rundt i såvel den komponerede kompositionsmusik som de friere moderne jazzstilarter, ikke blot er Benjamin Koppel en forrygende improvisator, hvilket udnyttes flittigt i de to koncerter, han behersker også de to traditioners vidt forskellige klangidealer på instrumentet, og det er unikt.
(Klassisk)

Der er masser af underholdning og god og gedigen komposition og musiceren på denne cd. Benjamin Koppels spil realiserer det hele på aldeles blændende vis.
(Dansk Musik Tidsskrift, 10/2006)

Dacapo´s clear, vibrant recording balances the soloist and orchestra perfectly, enhancing an already enjoyable listening experience.
(10/10 Classics Today )

The music is colourful, tuneful, full of lively rhytms...splendidly negotiated by Benjamin Koppel and wholeheartedly supported by the Odense Symphony Orchestra...First class recording!
(Musicweb International)

... All three works are delivered with great skill and zest by Koppel Fils, with the excellent Odense Symphony Orchestra under Nicolae Moldoveanu. Cracking sound for an invigorating disc.
(Nordic Sounds, 12/2006)


Mit graziöser Barockornamentik und urbaner Jazz-Eloquenz im ersten, im zweiten mit frivolen Tango-Flirts und lässigen Flaneur-Attitüden. Perfekt.
(Music Manual Vienna, 2006 / 2007)


A CC Music Store Solution