English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Abrahamsen, Nørholm, Kayser, Buch etc.

Woodworks


Vicki Boeckman, blokfløjte
Pia Brinch Jensen, blokfløjte
Gertie Johnsson, blokfløjte
Wood'N'Flutes

Hans Abrahamsen, komponist
Hans Henrik Brandt, komponist
Ole Buck, komponist
Leif Kayser, komponist
Ib Nørholm, komponist
Morten Nyord, komponist

Om:
I trioen Wood’N’Flutes ("Træfløjter") bruges fløjterne på en måde, som rækker langt ud over instrumentets traditionelle begrænsninger. Resultatet er en på én gang rustik og moderne klang med et hav af overtoner. Med Open Space-udgivelsen Woodworks ruller Wood’N’Flutes hele klangspektret ud. Her er premiereindspilninger af syv moderne danske værker, der alle er skræddersyet til trioen, og som er de tre fløjtenisters glans- og yndlingsrepertoire.

Køb CD

  $14.20
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
HANS ABRAHAMSEN (b. 1952)
1

Flowersongs (1973)

10:57 Play $2.80
IB NØRHOLM (b. 1931)
2

Trio I: Andante (from Op. 16) (1958)

1:29 Play $1.40
3

Trio II: Allegretto (from Op. 16) (1959)

1:11 Play $1.40
OLE BUCK (b. 1945)
Estampie (2005)
4

I

3:21 Play $1.40
5

II

3:07 Play $1.40
6

III

4:01 Play $1.40
HANS ABRAHAMSEN
Zwei Schneetänze (1985)
7

I. Gehend, sehr nuchtern

1:29 Play $1.40
8

II. Nicht schnell, im Tempo eines Landlers

2:14 Play $1.40
LEIF KAYSER (1919-2001)
Divertimento II (1969-73)
9

I Caleidoscopio

5:48 Play $2.10
10

II Ricercare

6:37 Play $2.10
11

III Rondino

3:02 Play $1.40
12

IV Finale

3:11 Play $1.40
MORTEN NYORD (b. 1944)
Fløjteskove (Forests of Flutes) (2001)
13

I Leggiero

2:19 Play $1.40
14

II Tranquillo

2:52 Play $1.40
15

III Vivace

1:51 Play $1.40
HANS HENRIK BRANDT (b. 1944)
16

Farven blå (1991)

4:49 Play $1.40
Total spilletid  58 minutes

Andre anbefalinger

Thomas Koppel
Jørgen Plaetner
Gunnar Berg
Alpha
Woodworks


Danmark er en stor blokfløjtenation med en fornem tradition for virtuose blokfløj-tespillere og mange originalværker for instrumentet. På denne samling kan man høre et udvalg af det righoldige danske blokfløjterepertoire fra de seneste 50 år. Det nye danske repertoire er helt centralt for ensemblet Wood'N'Flutes, der har uropført, arrangeret og bestilt flere af værkerne på cd'en, og alle værker på denne cd er premiereindspilninger. Fælles for stykkerne er desuden en musikalsk for-bindelse mellem fortid og nutid.

Blokfløjtens moderne renæssance begyndte i Danmark omkring 1930. Nogle af tidens unge komponister havde på studierejser til Tyskland oplevet, hvordan blokfløjten blev anvendt i moderne musikpædagogik. Inspireret af musikpæda-gogen Fritz Jöde begyndte både komponisterne Finn Høffding og Otto Morten-sen at bruge blokfløjten i undervisningen på deres nye danske folke-musikskoler. Den tyske indvandrer Carl Maria Savery tog også fat, og i begyn-delsen af 1930'erne var der folkemusikskoler flere steder i landet, hvor musik-teori og musikkundskab blev udbredt til alle interesserede efter de nyeste principper.
I 1950'erne fik blokfløjten for første gang en rolle i det danske koncertliv. Det skyldtes den fremspirende barokbevægelse, der udsprang i kirkemusikalske og musikvidenskabelige kredse. For første gang kunne man nu høre f.eks. Bachs Brandenburgkoncert nr. 4 opført med blokfløjter, som Bach foreskriver det. Blok-fløjtemiljøet var endnu halvprofessionelt, og blokfløjtespillerne var typisk sangere, organister eller træblæsere, der i vidt omfang selv havde lært sig at beherske blokfløjten. Først i 1957 blev blokfløjten anerkendt som musikpædagogisk instru-ment på musik-konser-va-toriet og i 1963 som instrumentalt hovedfag, hvilket signalerede en ny tid for blokfløjten i Danmark.


IB NØRHOLM
De første årtier efter blokfløjtens ankomst til Danmark blev der kun skrevet pæ-dagogisk musik for instrumentet. I anden halvdel af 1950'erne kom de første egentlige stykker kunstmusik, skrevet af bl.a. Leif Kayser, Niels Viggo Bentzon og Herman D. Koppel. Også Ib Nørholm skrev noget af den første danske blokfløj-temusik i moderne tid, nemlig to trioer og en kvartet, udgivet som hans opus 16. De er skrevet i 1958, få år efter at han havde afsluttet sin uddannelse på konser-vatoriet. Nørholm fik efter sin eksamen arbejde som organistassistent i Helsingør, hvor en lille kreds af blokfløjte-entusiaster, bl.a. byens domorganist, opfordrede ham til at skrive nyt for instrumentet. Det vakte genklang hos Ib Nørholm, der var vokset op med blokfløjter. Hans forældre havde været elever i Saverys folkemu-sikskole og spillede alt- og tenorblokfløjte i hjemmet. Nørholm har også selv - i enrum, siger han - spillet blokfløjte.
Nørholms blokfløjtehæfte op. 16 er en temmelig glemt side af hans store og me-get betydelige produktion, og før denne indspilning havde Nørholm aldrig hørt stykkerne spillet. De to trioer er oprindeligt skrevet for to sopranfløjter og en tenor-fløjte, men Wood'N'Flutes har valgt at spille stykkerne en oktav dybere.


LEIF KAYSER
Også Leif Kayser var både komponist og organist og i endnu højere grad end Nørholm blokfløjte-pioner. Som stykkerne af Nørholm er Kaysers Divertimento II for blokfløjte-ensemble skrevet ind i instrumentets tradition og med forbindelse til den musikalske for-historie. Musikkens modalitet og kontrapunkt knytter an til både kirken og nederlandsk renæssancepolyfoni, samtidig med at værket er neoklassisk på en måde, der er helt igennem typisk for Kayser.
Wood'N'Flutes har haft Kaysers Divertimento II på repertoiret, siden de opførte det ved en koncert i anledning af Kaysers 80-års dag i 1999.
Den afvæbnende titel divertimento dækker over et stort og ambitiøst firesatset værk, hvor Kayser sidestiller blokfløjteensemblet med de mere klassiske kam-merensembletyper. Værket er skrevet i årene 1969-73 (hans Divertimento I er fra 1968), og da havde Kayser allerede lang erfaring i at skrive for blokfløjter. Hans karakteristiske tonesprog passer strålende til blokfløjterne. Satserne er tætte, strenge og renfærdige med den lærde flerstemmighed som et naturligt udtryk. Kaysers traditions-bevidsthed og store teoretiske ballast er tydelig i 1. sats' neo-klassiske sonateform og 2. sats' "Ricercare" (en fuga). Forbilleder som Hindemith og Carl Nielsen smitter af på de to første satser (Kayser var elev af Carl Nielsen-disciplen Poul Schierbeck), mens nordisk folketone og Bartók svæver over van-dene i de to sidste. Divertimento-genrens egen tradition som let og underholden-de musik folder sig ud i 4. sats' hurtige og dansende "Finale".


HANS ABRAHAMSEN
Hans Abrahamsen skrev oprindeligt sit stykke Flowersongs for tre tværfløjter. Versionen for blokfløjter er lavet af Wood'N'Flutes selv og er sanktioneret af Abrahamsen. Hans Abrahamsen fortæller, at han egentlig blev overrasket over, at det kunne lade sig gøre at spille stykket på blokfløjter, for toneomfanget kræver, at man på blokfløjter må skifte instrumentstørrelser flere gange undervejs.
Flowersongs er fra 1973 og stammer fra en periode, hvor mange af Abraham-sens værker drejer sig om natur, blomster, fugle og frihed, af og til som utopiske eller naivistiske forestillinger i tidens flowerpower ånd. Det er poetisk flokmusik, hvor instrumenterne spiller i forskellige lag og alligevel sammenhængende, som en fugleflok eller hvirvlende blade i vinden. Stykket falder i fire afsnit og er van-vittig virtuost - Wood'N'Flutes siger selv, at det både er et af deres foretrukne og mest krævende stykker. Det kræver stor rytmisk og intonationsmæssig præcisi-on, og som denne indspilning viser, er det muligt at forløse Flowersongs som et moderne hovedværk for blokfløjtetrio.
Abrahamsens Zwei Schneetänze er fra 1985 og blev skrevet til en børne- og ungdoms-musik-festival i Østrig, hvor de blev uropført af fire musikskoleelever i alderen 10-12 år. Snedansene er minimalmusik i en anden forstand end Flower-songs. Varigheden er få minutter, og både toneomfanget og antallet af noder er kogt helt ind, ikke kun af hensyn til de unge musikere. Satserne er skrevet med yderste præcision og balancerer mellem det dybsindige og det komiske, mellem det naive og det kloge. Sneen beskrives i musikkens faldende bevægelser, de sagte lyde og de lette spor, der forsvinder af sig selv, og den naivistiske tone associerer sneen til barndommens land. Da Abrahamsen skrev Snedansene havde han netop stiftet et forsinket bekendtskab med børnebogsklassikeren Peter Plys og havde Plys' snesang i tankerne, da han skrev musikken: "Jo mer det sner / Tra-la-la-la / Jo mer der er / Tra-la-la-la / Af sne." Versets struktur har sat sit spor i det første af de to stykker, hvor en faldende legato-melodilinje følges af en staccato-kanon forskudt en halv tone. I det andet stykke citerer Abrahamsen sin egen melodi Efterår, mens tempobetegnelsen &q

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet i Torpen Kapel, Humlebæk, 15.-18. august samt 10., 11. og 14. november 2006

Producer: Viggo Mangor
Teknik: Viggo Mangor

Coverbillede: William Stickney Photography
Grafisk design: / Elevator Design>
En særlig tak til Bill Stickney for hans fotografier og indsigt

Dacapo ønsker at takke Augustinus Fonden og Dansk Musiker Forbund for økonomisk støtte til gennemførelse af produktionen

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.226541

Stregkode: 636943654125

Udgivelsesmåned: August 2007

Periode: 21. århundrede

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

Albummet åbner lytterens ører for blokfløjtens uanede lydmuligheder, og det bliver til en mindeværdig oplevelse.
(Flensborg Avis)


A CC Music Store Solution