English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Poul Ruders

Tjenerindens Fortælling


Anne Margrethe Dahl, sopran
Det Kongelige Kapel
Det Kongelige Operakor
Poul Elming, tenor
Hanne Fischer, mezzo soprano
Elisabeth Halling, mezzo soprano
Kari Hamnøy, alt
Pia Hansen, mezzo soprano
Aage Haugland, bas
Gert Henning-Jensen, tenor
Ulla Kudsk Jensen, mezzo soprano
John Laursen, tenor
Elsebeth Lund, sopran
Djina Mai-Mai, sopran
Bengt-Ola Morgny, tenor
Lise-Lotte Nielsen, sopran
Minna Nyhus, sopran
Camilla Nylund, sopran
Susanne Resmark, alt
Marianne Rørholm, mezzo soprano
Michael Schønwandt, dirigent
Annita Wadsholt, alt

Poul Ruders, komponist

Om:
Tjenerindens Fortælling er baseret på en af de mest spændende og foruroligende romaner i moderne tid, nemlig Margaret Atwoods bog af samme navn. Operaen er en grotesk og futuristisk historie om et fundamentalistisk og kvindehadsk samfund, hvor få mennesker er frugtbare. Det er en historie om kærlighed, magt og flugt fra et radikalt, højreorienteret regime. Librettoen er skrevet af på grundlag af romanen og oversat til dansk af Poul Ruders. Operaen er komponeret for et stort orkester, orgel og operakor. Tjenerindens Fortælling er indspillet i samarbejde med de tre statslige institutioner Dacapo Records, Danmarks Radio og Det Kgl. Teater i København. Det er første gang, at disse institutioner samarbejder på denne måde. En Tjenerindes Fortælling er indspillet live i forbindelse med en række aftenforestillinger i foråret 2000. Det er også første gang i senere år, at en opera fra Det Kgl. Teater er blevet indspillet på denne måde.

Køb CD

  $40.00
Download album (MP3)   $17.95
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Tjenerindens Fortælling (The Handmaid's Tale)
An opera in a prologue, a prelude, two acts and an epilogue
Based on a novel by Margaret Atwood
Libretto by Paul Bentley
International Historical Association Convention
1

Symposium Prologue (2195 AD)

5:12 Play $2.10
The Red Centre Prelude
2

Scene 1: The Classroom

4:30 Play $1.40
3

Scene 2: The Dormitory

4:08 Play $1.40
4

Scene 3: The Classroom

3:23 Play $1.40
5

Scene 4: The Washroom

2:11 Play $1.40
6

Scene 5: Graduation in the Assembly Hall

3:18 Play $1.40
Act One
7

Scene 1: The Wall

1:47 Play $1.40
8

Scene 2: The House in the day

1:47 Play $1.40
9

Scene 3: Offred's Bedroom

4:29 Play $1.40
10

Scene 4a: The Kitchen

1:35 Play $1.40
11

Scene 4b: The Walk to the shops

4:13 Play $1.40
12

Scene 5: The Wall

4:04 Play $1.40
13

Scene 6: The Doctor

8:21 Play $2.10
14

Scene 7: The House in the day

6:21 Play $2.10
15

Scene 8: Offred's Bedroom

3:42 Play $1.40
16

Scene 9: Joy's Sitting Room

5:13 Play $2.10
17

Scene 10: Joy's Bedroom

0:41 Play $1.40
18

Scene 11: Offred's Bedroom

1:18 Play $1.40
19

Scene 12: The Red Centre Assembly Hall

8:28 Play $2.10
20

Scene 13: The Commander's Study

2:09 Play $1.40
21

Scene 14: Offred's Bedroom

0:46 Play $1.40
[CD 2]
Act Two
1

Scene 1: Offred's Bedroom

1:29 Play $1.40
2

Scene 2: The Study at the Commander

2:29 Play $1.40
3

Scene 3:Joy's Sitting Room

1:04 Play $1.40
4

Scene 4a: The Kitchen

1:39 Play $1.40
5

Scene 4b: The Walk to the Shops

6:13 Play $2.10
6

Scene 5: The Wall

1:56 Play $1.40
7

Scene 6: The House at Night

5:30 Play $2.10
8

Scene 7: The Wall

4:55 Play $1.40
9

Scene 8: The House

1:26 Play $1.40
10

Scene 9: Offred's Bedroom

6:55 Play $2.10
11

Scene 10: The Study

2:39 Play $1.40
12

Scene 11: Jezebel's

2:24 Play $1.40
13

Scene 12: Jezebel's Restroom

1:49 Play $1.40
14

Scene 13: Jezebel's Bedroom

1:52 Play $1.40
15

Scene 14: Joy's Sitting Room

0:31 Play $1.40
16

Scene 15: Offred's Bedroom

1:21 Play $1.40
17

(Offred and Nick)

4:52 Play $1.40
18

Scene 16: The Salvaging

5:43 Play $2.10
19

Scene 17: The Wall

2:34 Play $1.40
20

Scene 18: The House

1:26 Play $1.40
21

Scene 19: Quartet. The House

4:38 Play $1.40
22

Postlude: Symposium Epilogue (2195 AD)

2:30 Play $1.40
Total spilletid  144 minutes
Tjenerindens Fortælling
af Stephen Johnson

Datoen er den 25. juni år 2195, klokken er 10 om formiddagen. Vi er deltagere ved en international videokonference med emnet "Iran og Gilead: To monoteokratier i begyndelsen af det 21. århundrede". Dagens hovedindlæg skal holdes af professor James Darcy Pieixoto. Hans forelæsning, der udsendes over hele verden på kanal 105,237, har overskriften "Auten¬ti¬fikationsproblemer vedrørende Tjenerindens Fortælling".
Ved lyden af en sprød elektronisk fanfare kommer der liv på videoskærmen. Filmjournaler fra første halvdel af det 21. århundrede flimrer forbi - vi bevidner det tidligere USA's dødskramper. Billedsproget er bibelsk: jordskælv, sult, krig og pest. Vi ser eftervirk¬nin¬gerne af voldsomme rystelser langs San Andreas-forkastningen, et ødelagt atomkraftværk, udslip af giftigt affald, tanks og kanoner, stakke af lig. Kristne fundamentalistiske tropper indtager Det Hvide Hus og spræn¬ger statuen af Frihedsgudinden i luften. Alle spor af demokrati slettes. Den Kristne Republik Gilead er født.
Således præsenterer Poul Ruders og hans librettist Paul Bentley på blot et par minutter den historiske baggrund for Tjenerindens Fortælling. Mens prologen fortsætter, giver professor Pieixoto (en talerolle) lidt flere relevante oplysninger. Hvad er en tjenerinde? Svaret findes i Bibelens skabelsesberetning. Den israelitiske patriark Jakob har opdaget, at hans hustru, Rachel, ikke kan føde børn. Rachels løsning er genial: "Se til min tjenerinde, Bilha; gå ind til hende, så hun kan føde på mit knæ og jeg kan få sønner ved hende". Republikken Gilead står over for et stort problem. Ødelæggelserne, som jordskælvene og borgerkrigen har skabt, har resulteret i omfattende forurening og radioaktive udslip med drastiske konsekvenser for den menneskelige frugtbarhed. Kvinder, der har født børn uden for ægteskab eller i ægteskab nummer to (begge dele en forbrydelse i følge det nye regime) er blevet bortført fra deres hjem og anbragt på Det Røde Center, hvor de hjernevaskes og udleveres som Bibelske Tjenerinder til højtstående embedsmænd, ved hvem - håber man - de vil føde børn. De har ingen rettigheder, ingen frihed. Selv deres tidligere navn er de blevet frataget. Vores tjenerinde - hvis hemmeligt optagede kassettebånd giver afgørende indsigt i livet, som det formede sig i Gilead - kendes kun som Offred, hvad der bogstaveligt betyder "Of-Fred", det vil sige "Freds", idet hun er en af Kommandanterne ved Det Røde Center, Freds, seksuelle ejendom.
Alt dette vil være kendt af enhver, der har læst Margaret Atwoods trøstesløse fremtidsroman Tjenerin¬dens Fortælling, hvorpå Ruders' opera bygger. Faktisk følger Bentleys libretto romanens indhold bemærkelsesværdigt tæt. Kun den rækkefølge, hvori Offreds erindringer fremlægges, er ændret afgørende med en nydeligt symmetrisk handlingsgang til resultat: Begivenheder og temaer i de to akter spejler hinanden, næsten som om anden akt var en stor variation over første. Indtrykket af symmetri forstærkes af professor Pieixotos tilbagevenden, igen på videoskærm, i en kort epilog efter afslutningen af anden akt.
Men operaens virkning er helt anderledes end virkningen af Atwoods roman. Bogen har stærke polemiske udfald. Den blev tydeligvis undfanget som en advarsel: hvis ikke vi passer på, kunne noget tilsvarende ske for os. Hvis man synes, det lyder usandsynligt, behøver man blot udskifte religionen og kontinentet for at forsikre sig om, at noget, der ligner republikken Gilead, allerede har fundet sted, nemlig i Iran (som nævnes i professorens foredrag) og i det Taliban-styrede Afghanistan. Ruders var på det rene med disse ildevarslende udviklingstendenser, da han påbegyndte operaen i 1996. Problemet er, at operamediet egner sig dårligt for prædikener. Romaner er langt bedre egnet hertil. Operaens naturlige domæne er de menneskelige følelser - og helst de mest basale menneskelige følelser. I Atwoods Tjenerindens Fortælling udtrykkes følelser fortrinsvis på afstand. Offred mindes begivenheder og indtryk i en slags følelsesløs indre monolog. Der er ingen handling i gammeldags forstand, snarere en drømmeagtig sekvens af erindringer, som læseren efterhånden kan sætte sammen til en historie - omend en historie med manglende detaljer og en pinefuldt åben slutning.
Med udgangspunkt i dette tilsyneladende ikke lovende materiale har Paul Bentley skabt en særdeles operamæssig libretto. Idet den holder sig tæt til ånden - og mange steder ordene - i romanen, kondenserer og omorganiserer librettoen bogens indhold, med det resultat at vi ser og hører to stærkt bevægende fortællinger udspillet samtidigt, der begge med tragisk uundgåelighed bevæger sig mod katastrofen. Ved at arbejde med to sangere i rollen som Offred, giver operaen os mulighed for at følge både hendes liv i de traumatiske dage op til den fundamentalistiske revolution og hendes kamp for at overleve og få sine oplevelser til at give mening i det nye regimes forfærdelige omgivelser. Højdepunktet af denne dobbeltfacetterede dramatiske proces nås i den vidunderlige duet i hjertet af anden akt (scene ni), hvor de to Offred'er - den fortidige og den nutidige - irettesætter hinanden og derpå sammen begræder tabet af deres/hendes femårige datter, der som et produkt af et forbudt forhold blev taget i forvaring af myndighederne. De to stemmer protesterer unisont, støder vredt sammen, er hinandens afbrudte ekko og ender med at forenes - eller næsten forenes - i en på én gang raffineret og overvældende enkel duet. Denne form for direkte appel til følelserne og dermed til lytterens menneskelige medfølelse er sjælden i ny opera - især når den er hyldet i så mindeværdige (og sangbare) vokalfraser.
Denne ‘duet for en person' er imidlertid bare et ud af mange steder i Tjenerindens Fortælling, hvor operagenrens traditionelle virkemidler oplever en fantasifuld genoplivning. Som mange af det tyvende århundredes bedste operakomponister har Ruders tydeligvis indset, at denne mærkelige hybridform - i det mindste på nogle planer - i selve sit væsen er konservativ. Når alt kommer til alt, udsprang selve operaens opfindelse, gjort af en gruppe intellektuelle i det 16. århundredes Firenze, immervæk af et behov for at genskabe den næsten magiske kraft i den klassiske tragedie, en kunstform, hvor ord, musik, dramatik og elementer af ældgamle religiøse ritualer blev blandet. En opera, der ser fremad, må også anerkende tidligere tiders konventioner, hvis dette element af rituel magi skal bevares. Ellers vil den hurtigt degenerere til absurditet. I første akt, tredje scene af Ruders' Tjenerin¬dens Fortælling er der en slående original passage, hvor den unge Offred og hendes mand, Luke, synger duet akkompagneret af gospelsangerinden Serena Joys stemme, der via tv'et synger den gamle, frikirkelige hymne "Amazing Grace". Den ældre Offred har lige mødt Serena Joy for første gang og hørt hende spille den samme video. Igen l&

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Live-indspilning fra Det Kongelige Teater 6., 8., 9. og 11. marts 2000.

Producer: Henrik Sleiborg
Teknik: Peter Bo Nielsen

Forlag: Edition Wilhelm Hansen A/S

Cover-billede: Martin Mydtskov: "The Handmaid's Tale"

Denne CD er blevet indspillet i samarbejde med Danmarks Radio og Det Kongelige Teater.

dacapo takker følgende fonde for støtte til udgivelsen: KODAs midler til sociale og kulturelle formål

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.224165-66

Stregkode: 730099986526

Udgivelsesmåned: January 2001

Periode: Sent 20. århundrede

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

Best Vocal Recording & Recording of the Year (Danish Music Award 2001)

10 de Répertoire

Editor's Choice (Opera News)


Should keep even people who say they do not like modern opera of the edge of their seats (Critic's Choice Gramophone)

Gramophone Award Nominee 2001

Gramophone Critics' Choice

The cast, among whom there is not a weak link, sing their hearts out, and Michael Schønwandt conveys the kaleidoscopic colours of Ruder's score with remarkable clarity; the recording is first-class (Gramophone)

The Handmaid's Tale is a work of genius(The Guardian)

I suppose it is not a good thing for a reviewer to be at a loss for words-or at least to admit it. Yet that is exactly how I felt after first listening to The Handmaid's Tale. It is a profoundly disturbing, profoundly moving story - and now a profoundly disturbing, profoundly moving opera. By its effect on the listener the opera must be counted a success. The recording is first-rate. Rørholm sings solidly, expressively, eliciting our deepest compassions. High marks go to Haugland and Henning-Jensen for their strongly sung characterizations. The large cast is of consistent quality. Schønwandt controls the immense forces with power and sensitivity." (American Record Guide)

This riveting, kaleidoscopic score can now be heard in a Dacapo recording, taken from the premiere performances in Copenhagen … The music is a triumph of stylistic pluralism … The lavish scoring deftly mingles electronic and standard instruments…From the opening moments, when sustained soft, misty, strangely astringent orchestral chords hover in the background while bits and pieces of themes in solo instruments struggle to break out, the music is haunting … But what gives it dramatic richness and rescues the story from Ms. Atwood's weighty symbolism is Mr. Ruders's use of musical parody … Mr. Ruders felt that The Handmaid's Tale was begging for operatic treatment. And in providing one, he freed the story from its sermonizing, something even a 1990 Natasha Richardson could not do." (The New York Times)

"The performers are simply stunning" 10/10 (Classics Today) [Read full review]

The Danes may have created a masterpiece of our time (The Daily Telegraph)

"The engineering captures the fright and power in Ruder's music…There's no better way to be introduced to this provocative opera, short of a DVD, or seeing the actual performance, than this release(Classical Net)

"Uundvælig opera-CD" (Jyllands-Posten)

"This is an example of astounding compositional technique, with a remarkable central performance from Marianne Rørholm as Offred" (The Independent on Sunday)

"Succesen er hjemme Et kvalitetsprodukt fra lydkvalitet til layout. Sådan et selskab skal bevares" (Berlingske Tidende)

"Conductor Michael Schønwandt leads a magnetic performance. The Danish singers cope with the extremes of range and dynamics in Ruders' music. They perform this difficult score with deep commitment." (Courier-Post)

"The recording is first-rate" (American Record Guide)


A CC Music Store Solution