English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Svend Erik Tarp

Klaverværker


Tonya Lemoh, klaver

Svend Erik Tarp, komponist

Om:
Den danske komponist Svend Erik Tarp (1908-94) var en af de danske komponister, som var mere inspireret af fransk musikkultur end af den tyske, som ellers dominerede i hans samtid. På denne CD kan man i Tonya Lemohs levende fortolkning høre klavermusik spændende fra komponistens ungdom i 1920'erne frem til 1956, hvor Tarp stod på højden af sin karriere. Det er musik med både alvor og stor udtrykskraft, foruden en mangfoldighed af lyriske passager, fængende rytmer og betagende melodier.


Læs mini-interview med Tonya Lemoh om denne indspilning

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars

Theme (Carillon) with variations op. 43 (1945)

1

Theme: Andante semplice

1:19 Play $1.40
2

Variation 1: L'istesso tempo

0:39 Play $1.40
3

Variation 2: Vivace

1:00 Play $1.40
4

Variation 3: Lento pesante

1:41 Play $1.40
5

Variation 4: Molto vivace

1:13 Play $1.40
6

Variation 5: Andante molto espressivo

1:52 Play $1.40
7

Variation 6: Moderato con moto

2:46 Play $1.40

Suite (1927/1929)

8

I Prelude. Allegro molto agitato ? quasi presto

2:29 Play $1.40
9

II Intermezzo lirico in modo di Improvisazione. Molto sostenuto

4:11 Play $1.40
10

III Minuetto serioso. Sostenuto e grave

0:56 Play $1.40
11

IV Bourré. Allegro giusto, ma con brio

2:26 Play $1.40

Sonatina op. 48, No. 1 (1947)

12

I Allegro con brio

2:33 Play $1.40
13

II Sostenuto

1:41 Play $1.40
14

III Vivace

1:55 Play $1.40

Sonatina op. 48, No. 2 (Fantasietta) (1947)

15

I Lento e grave - Molto sostenuto

2:43 Play $1.40
16

II Allegretto - Vivo

1:58 Play $1.40

Sonatina op. 48, No. 3 (1947)

17

I Allegro moderato

2:05 Play $1.40
18

II Lento in modo d'una Sarabanda

3:02 Play $1.40
19

III Allegro animato

3:13 Play $1.40

3 Improvisations op. 21 (1934)

20

I Allegro non troppo

2:16 Play $1.40
21

II Lento

2:35 Play $1.40
22

III Allegro molto vivace

1:20 Play $1.40

Sonata op. 60 (1956)

23

I Allegro con brio

3:54 Play $1.40
24

II Lento

4:09 Play $1.40
25

III Allegro

4:36 Play $1.40
Total spilletid  59 minutes
Svend Erik Tarp: Klaverværkerne af Claus Røllum-Larsen

Når man skal beskrive et længere musikhistorisk forløb, tyer man gerne til rubricering af periodens komponister. Det kan være ganske praktisk for overskuelighedens skyld således at få samlet fx komponister, der er i samme generation eller måske ligefrem åndsbeslægtede. I dansk musikhistorie finder man adskillige sådanne grupperinger: fx bliver der i slutningen af 1890'erne inden for ganske få år født en række meget betydelige komponistpersonligheder: Jørgen Bentzon, Knudåge Riisager, Flemming Weis, Ebbe Hamerik og Finn Høffding, og i begyndelsen af 1930'erne ser tre komponister, der i høj grad skulle komme til at sætte den musikalske dagsorden i anden halvdel af 1900-tallet, dagens lys: Ib Nørholm, Per Nørgård og Pelle Gudmundsen-Holmgreen. Mellem disse to grupper finder man bl.a. tre næsten jævnaldrende komponister, som på hver sin måde i høj grad var med til at præge dansk musik i perioden ca. 1930-90. De tre var Svend Erik Tarp, Herman D. Koppel og Vagn Holmboe. Der er ingen tvivl om, at af de tre har Tarp haft vanskeligst ved at holde skansen, og efter hans død i 1994 er der blevet påfaldende stille om hans navn og hans musik. Der er dog god grund til at drage Tarps musik frem i lyset, for dels var han som antydet en af sin samtids mest markante og fremtrædende komponister med en stor og alsidig produktion bag sig, dels er det billede, som nok de fleste har af Tarp som den elegante og underholdende komponist, så langt fra dækkende. Denne cd viser Tarp som klaverkomponist, men ikke i den forstand, som han mest huskes, nemlig som miniaturens mester og som eksponent for den velskrevne og teknisk overkommelige musik, som talrige klaverspillende børn har stiftet bekendtskab med. På cd'en kan man tværtimod høre et udvalg af Tarps klavermusik spændende fra hans ungdom i slutningen af 1920'erne og frem til 1956, hvor han stod på højden af sin karriere.

Svend Erik Tarp blev født den 6. august 1908 i Thisted, hvor faderen, cand. polyt. P.H. Tarp, gjorde tjeneste som driftsbestyrer ved Thisted-Fjerritslev Jernbane. I 1911, da Svend Erik Tarp kun var et par år, flyttede familien til Kolding, hvor faderen havde fået ansættelse som driftsbestyrer ved nogle private jernbaner, og det blev dermed i Kolding, Tarp kom til at tilbringe sin skoletid. Tarp blev student fra Kolding Højere Almenskole i 1927, og straks derefter påbegyndte han musikstudiet ved Københavns Universitet, men i 1930 optoges han på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor han to år senere bestod Store Eksamen. Som lærere havde han Knud Jeppesen (teori) og Rudolph -Simonsen (klaver). I 1933 og 1937 foretog han studierejser til Tyskland, Østrig og -Holland, og i årene 1936-40 var han lærer ved Det Kongelige Teaters Operaskole, samtidig med at han frem til 1942 underviste ved konservatoriet i hørelære, musikhistorie og teori. I 1941-45 underviste Tarp ved Statens Lærerhøjskole, og desuden var han ansat ved Københavns Universitets Musikvidenskabelige Laboratorium - det senere Musikvidenskabeligt Institut, nu Afdeling for Musikvidenskab. Men allerede i 1938 havde Tarp fået ansættelse i den institution, som han skulle komme til at vie sine administrative evner til: KODA, som administrerer bl.a. danske komponisters og musikforlags opførelsesrettigheder. I de første mange år fungerede Tarp som konsulent, men fra 1961 til 1974 som KODA's administrerende direktør. Herudover var Tarp 1956-62 musikkonsulent ved Danmarks Radio og i en længere periode - 1941-60 - administrator for Edition Dania. Når det her tilføjes, at Tarp ud over det allerede nævnte varetog et antal betydningsfulde bestyrelses- og udvalgsposter i dansk musikliv, vil man forstå, i hvor høj grad det var administrativt arbejde, som udfyldte Tarps tid.

At Svend Erik Tarp således med årene i stigende grad kom til at indtage rollen som administrator i musiklivet, forhindrede ham imidlertid ikke i at komponere. Foruden de mange klaverstykker var Tarp mester for en af de mest succesrige danske klaver-koncerter (1943) og for Concertino for fløjte og orkester (1937), der sammen med de to lystspilouverturer: nr. 1 (1940) og den tidligere særdeles populære nr. 2, Ouverture til mit dukketeater (1949), slog Tarps navn fast som en virtuos forvalter af den diverterende neoklassicistiske stil. Men han havde også andre og mere alvorlige strenge på sin lyre. I 1938 havde han komponeret et virkningsfuldt Te Deum for soli, kor og orkester, og efter ophøret af den tyske besættelse i 1945 skrev han det korte intense orkesterstykke Pro defunctis.

Det er tydeligt, at Tarp ønskede at markere sig inden for de større former, og i 1945 forelå hans 1. symfoni, Sinfonia divertente, som i 1949 fik følge af Symfoni i Es. Den 3. symfoni med titlen Sinfonia quasi una fantasia er fra 1958, men herefter indtrådte en længere pause i hans arbejde med symfoniformen. I 1976 færdiggjorde han den 4. og den 5. symfoni, og året efter fulgte den 6. og den 7. I 1989 og 90 blev 8. og 9. symfoni skrevet, og den 10. med titlen Tegn og underlige gerninger forelå i 1992. Det er en helt anden Tarp end den, man kender fra værkerne op til 1960'erne, man møder i disse sene værker. Der er en stor, til tider voldsom udtrykskraft og en vilje til fornyelse, som gør disse symfonier til interessante og bemærkelsesværdige udsagn fra en komponist, der hovedsagelig var kendt for den mere lette og diverterende orkesterstil.

Det bør også nævnes, at der fra Tarps hånd foreligger flere sceneværker: to operaer, Prinsessen i det fjerne, som kom op på Det Kongelige Teater i 1953 - men dog kun opnåede otte opførelser - og tv-operaen 9.90 fra 1962 samt to balletter, Den detroniserede dyretæmmer og Skyggen. De havde urpremiere på Det Kongelige Teater i henholdsvis 1944 og 1960. Endelig har Tarp skrevet filmmusik og bidraget til den danske sang med flere fine melodier; mest kendt er nok Her har hjertet hjemme og I de grønne skove - begge fra 1940 og optaget i tillægget til Folkehøjskolens Melodibog i 1964.

Den tidligste komposition på denne cd er et uudgivet ungdomsværk, som findes i manuskript på Det Kongelige Bibliotek. Det er en suite, som er komponeret 1927-1929. Værket ligger helt i forlængelse af en nordisk senromantisk klaverstil, som i sin ekvilibristiske form især kendes hos svenske komponister som fx Wilhelm Peterson-Berger og i Danmark hos Louis Glass. Men selv om tonesproget er romantisk i sin grundholdning, benyttes der klanglige virkemidler, som kunne varsle komponistens overgang til impressionisternes rækker. Men som de øvrige værker på denne cd viser, skulle dette på ingen måde blive tilfældet.

Selv om det klangeksperimenterende er et fremtrædende træk i 3 Improvisationer op. 21 fra 1934, viser de alligevel så utvetydigt Tarp på vej et helt andet sted hen. Det er ikke mindst indflydelsen fra Béla Bartók, der giver sig udtryk her. Bartók besøgte København i 1929, og for Tarps to næsten jævnaldrende kolleger, Herman D. Koppel og Vagn Holmboe, blev hans musik en helt afgørende inspirationskilde. Der kan heller ikke være tvivl om, at impulserne fra Bartók vedblev at præge Tarps musik; det drejer sig her selvfølgelig om den motoriske energi og i det hele taget vægtningen af det rytmiske.

I slutningen af besættelsen, i 1944, komponerede Tarp sit måske vægtigste klaverværk Thema (Carillon) med Variationer op. 43. Der er et vist slægtskab mellem Jørgen -Jersilds Trois pièces en concert (1945) og Tarps variationsværk. Begge opererer de med et vist arkaisk tonesprog; Jersild tog åbenlyst udgangspunkt hos de franske clavecinister, dvs. François Couperin og Jean-Philippe Rameau, og lod sig desuden inspirere af -Maurice Ravels Le tombeau de Couperin (1914-1917) - Ravels personlige minde over afdøde venner fra Første Verdenskrig, men udformet som en hyldest til hans store forgænger. Der er i Tarps tema en klang af "clavecinisterne" eller måske Domenico -Scarlatti, men som forløbet skrider frem, bliver det musikalske anslag stadig større, og hen imod slutningen folder det sig ud med voldsomhed og stor dissonansrigdom i -næsten symfonisk bredde. Thema med Variationer er et værk, som rummer mange stilistiske facetter og et bredt spektrum af udtryk. Det kan undre, at det indtil nu har været stort set upåagtet af pianister. Man kan håbe, denne cd vil ændre på dette forhold.

De første par år efter den tyske besættelse var en frodig periode for dansk klavermusik. Niels Viggo Bentzon skrev sin Partita og den 2. og 3. klaversonate, Flemming Weis sin Suite, Jersild sine omtalte Trois pièces en concert, Leif Thybo sit Thema med Variationer, og Tarp skrev sine Tre Sonatiner op. 48. Sonatinerne er eksempler på Tarps fuldstændig afklarede neoklassicistiske stil med dens motoriske bevægelser, enkle melo-dik og friske rytmiske verve. De er nærmest mellemproportionaler mellem hans små børnestykker og de store værker, af hvilke nogle høres på denne plade. De tre sonatiner er kendetegnet ved en perfekt balance mellem form og indhold. Førstesatsen i den 3. sonatine afspejler formodentlig påvirkning fra Dmitrij Sjostakovitch; mellem-satsen Sarabande viser Tarps beherskelse af det koncentrerede forløb med yderst afmålte harmoniske virkemidler. Han har i øvrigt foran i nodeudgaven anført, at de tre sonatiner kan spilles enten enkeltvis eller samlet. Hvis man vælger det sidste, "bør de spilles og opfattes som een Komposition og den angivne Rækkefølge overholdes."

Efter at Tarp havde komponeret en lang række klaverværker, som repræsenterer både større klassiske former og små Snap-Shots - for at citere en titel på et af hans værker fra 1947 - valgte han endelig i 1956 at skrive en sonate. Resultatet blev et kraftfuldt tre-satset værk. Hvis Tarp lagde en dæmper på sit temperament og sin udtryksvilje, når han komponerede sine miniaturer, så giver han til gengæld frit løb for begge disse i sonaten. Førstesatsen domineres af motorik og barokpræget passageværk. Her kan man få Niels Viggo Bentzon i tankerne. I nogle af de massive forløb vokser klaverstilen i bredde og kan næsten minde en om Sergej Rachmaninov. Den smukke Lento-sats hælder også mod det let romantiske udtryk i meget udsøgt forarbejdning. Den eruptive mellemdel lader atter den voldsomme senromantiske gestus træde frem, medens det i finalen er Sergej Prokofievs sonater, der kan have virket som inspiration. Selv om man således fornemmer påvirkning fra flere komponister, så er sonaten som helhed et personligt og sikkert formet værk. Dette og flere andre af kompositionerne på denne cd viser, at Tarps udtalelse fra begyndelsen af 1940'erne om, at han bestræbte sig på at komponere musik, der var let at spille, skal tages med et gran salt. Ligesom de sene symfonier er de store klaverværker vidnesbyrd om et stærkt kunstnerisk temperament og et format, som ikke normalt er blevet forbundet med Tarps navn. Derfor bør de fortolkninger, denne cd rummer, bidrage til at korrigere billedet af Tarp i dansk musikhistorie og vække interesse for bredden og dybden i hans kompositoriske livsværk.

Claus Røllum-Larsen er musikforsker og ansat på Det Kongelige Bibliotek.

Årets bedste i Politiken og Berlingske
15 December 2011
Ifølge både Politikens og Berlingskes musikanmeldere har Dacapo leveret et par af årets bedste klassiske CD-udgivelserHer er P2-vinderne
15 October 2011
P2s lyttere valgte hele tre Dacapo-udgivelser som vindere af P2 Prisen 2011Fem med ét slag!
14 September 2011
Produceren Preben Iwan står bag fem af de nominerede CD'er til P2 PrisenTarps klaverværker valgt som månedens CD på MusicWeb International
05 August 2011
Tarps klaverværker udvalgt af anmeldersitet MusicWeb International som Månedens CD i august: "I do urge you to try this most intriguing and musically valuable disc." Læs hele anmeldelsen her:P2 Prisen 2011 - Afstemningen er åben!
01 August 2011
Nu kan du stemme på dine favoritter til P2 PrisenSvend Erik Tarp er 'Ugens CD' på P2
19 May 2011
Læs hele anmeldelsen hvor Tonya Lemohs indspilning beskrives som: "en af årets store danske musikoverraskelser".Tarps klaverværker er "Månedens CD" på Classics Today
03 May 2011
Den amerikanske anmelderportal Classics Today har udvalgt Tonya Lemohs nye Tarp-udgivelse som månedens CD - "Tarps musik er et ægte fund, der er værd at lære at kende."Tonya Lemoh spiller Tarp - et mini-interview
01 April 2011
Med sit nye solo-album stiller den australskfødte pianist Tonya Lemoh skarpt på klavermusik af den danske komponist Svend Erik Tarp.

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse

Indspillet i Koncertsalen i Academy of Music and Dramatic Arts, Southern Denmark, Esbjerg,
26.-30. juni 2010
Producer: Clemens Johansen
Teknik: Clemens Johansen

Cover: Else Alfelt "Roma-Maj", 1951
Grafisk design: elevator-design.dk

Forlag: Edition Wilhelm Hansen AS (op. 21 og 43) og Engstrøm & Sødring Musikforlag (op. 48 og 60)

Dacapo Records takker Dansk Musik Forlægger Forening og Solistforeningen af 1921 for økonomisk støtte til produktionen

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.226053

Stregkode: 636943605325

Udgivelsesmåned: March 2011

Periode: Sent 20. århundrede

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

Cyclic Defrost
"The immediacy of these performances and recordings is at times thrilling, and its an interesting world to explore - a nation as viewed through contemporary classical composers working within chamber music forms"
Læs mere >>
MusicWeb International
- CD OF THE MONTH, AUGUST 2011 - "I do urge you to try this most intriguing and musically valuable disc"
Læs mere >>
OPUS
6/6 Stars
"Jag bekänner utan omsvep att jag fallit fullständigt pladask för denna skiva ... varför spelas inte denna fantastiska pianomusik oftare?"
Læs mere >>
David's Review Corner
"Technically outstanding, Tonya Lemoh has that ‘touch' that can bring magical moments to quiet passages"
Læs mere >>
DR P2
- UGENS CD - uge 20, "Tonya Lemohs indspilning er ikke bare Ugens CD, men en af årets store danske musikoverraskelser."
Læs mere >>
Politiken
5/6 Hjerter
"Lemoh er dejligt modsigelsesfri i fortolkningerne, så enhver kan mærke og forstå, hvad musikken handler om."
Læs mere >>
Kristeligt Dagblad
4/6 Stars
"Tonya Lemoh spiller disse værker knasende sprødt og med masser af nuancer."
Læs mere >>
Klassisk
4/6 Stars
"Svend Erik Tarps værker sprudler og gnister mellem fingrene på Tonya Lemoh"
Læs mere >>
Classics Today (10/10)
"CD OF THE MONTH" - May 2011: "Tarp's music is a real "find" that piano fanciers will certainly want to experience without delay ... a significant voice in 20th-century music"
Læs mere >>
Fyens Stifstidende
4/6 Stars
"Tonya Lemoh fortolker med en friskhed, rytmesans og fandenivoldskhed, hvor det giver mening"
Læs mere >>


A CC Music Store Solution