English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Paul von Klenau

Strygekvartetter 1, 2 og 3


John Bak Dinitzen, violin
Anne Søe Iwan, violin
Richard Krug, cello
Bernd Rinne, bratsch
Sjællands Strygekvartet

Paul von Klenau, komponist

Om:
Denne verdenspremiereindspilning af Paul von Klenaus (1883-1946) nyligt genfundne strygekvartetter kaster nyt lys over en interessant skikkelse i den tidlig 20. århundrede musik. Den danskfødte komponist forlod sit fødeland for at studere og arbejde i Tyskland og Østrig, hvor han tilhørte Alban Bergs kreds af venner. Klenaus musik fastholder således en fascinerende spænding mellem den sene romantik og den tidlige modernisme; virkende, som sagt af Berg, i “tonalitetens tusmørke”.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
String Quartet in E minor
1

I Mässig bewegt

4:24 Play $1.40
2

II Adagio (mit tiefer ruhiger Empfindung)

9:36 Play $2.10
3

III Allegretto (mehr Andante als Allegro)

3:30 Play $1.40
4

IV Allegro molto energisch

6:35 Play $2.10
String Quartet No. 2 (1942)
5

I Allegro (stürmisch bewegt)

4:46 Play $1.40
6

II Andante

7:14 Play $2.10
7

III Allegro vivace, leicht und flüchtig

3:09 Play $1.40
8

IV Sehr lebhaft (alla breve)

3:49 Play $1.40
String Quartet No. 3 (1943)
9

I Stürmisch bewegt. Ganze Takte (Presto)

8:00 Play $2.10
10

II Ruhig fliessend

7:03 Play $2.10
11

III Tempo di marcia, ma vivace

3:49 Play $1.40
12

IV Allegro molto

8:10 Play $2.10
Total spilletid  70 minutes

Andre anbefalinger

PAUL VON KLENAU
Paul von Klenau blev født den 11. februar 1883 i København. Trods sit tyskklingende navn, der stammer fra en gammel mecklenburgsk adelsslægt, havde Klenaus gren af familien levet i Danmark siden hans tiptip-oldefar Jørgen Christoffer von Klenow kom til København i begyndelsen af 1700-tallet. Men Klenaus liv er alligevel tæt forbundet med Tyskland, fordi han levede størstedelen af sit voksne liv i Tyskland og Østrig.
Klenau fik sin første uddannelse i København, hvor han fra 1900 fik undervisning af Otto Malling i teori og af Frederik Hilmer i violinspil. I 1902 rejste han til Berlin, hvor han studerede komposition hos Max Bruch og violin hos Carl Halír. Da han kom til Berlin var hans hovedinteresse violinspillet, men efterhånden tog interessen for komposition overhånd, og han opgav at satse på violinen. I 1904 rejste han til München, hvor han fortsatte sine kompositionsstudier hos Ludwig Thuille, og efter dennes død i 1907 studerede han fra 1908 hos Max von Schillings i Stuttgart. Han har derimod aldrig studeret hos Schönberg, som man af og til kan læse.
Han begyndte på dette tidspunkt en karriere som repetitør og kapelmester, først med en ansættelse ved Städtische Oper i Freiburg i 1907. Fra 1909 var han repetitør ved operaen i Stuttgart, i 1912 blev han dirigent for Bachverein i Frankfurt am Main, og året efter fik han stillingen som 1. kapelmester ved operaen i Freiburg. Fra senest 1913 havde han sin faste base på familiens ejendom Keilhof i landsbyen Beuerberg i Bayern, i nærheden af Rosenheim.
Karrieren som dirigent førte ham i 1919 til København, hvor han i 1920 grundlagde Dansk Filharmonisk Selskab, som han ledede frem til 1926. I denne periode opholdt han sig ofte i København og spillede en stor rolle for byens musikliv med opførelser af et bredt udvalg af moderne orkestermusik. Han gjorde en særlig indsats for at præsen-tere Schönbergs musik, hvilket kulminerede med Schönbergs besøg i København i 1923, hvor han den 30. januar dirigerede en koncert med egne værker. I 1922 blev Klenau ansat som kordirigent ved Konzerthaus i Wien, fra 1924 med titel af koncert-direktør, en stilling som indebar, at han dirigerede de store orkesterkoncerter, hvor koret Wiener Singverein medvirkede. Fra 1930 levede han som freelance dirigent med Wien og Frankfurt som de vigtigste arbejdssteder, hvilket igen gav ham mere tid til at komponere. Han vendte i 1940 tilbage til København, hvor han døde den 31. august 1946.
Som komponist fik han sit gennembrud, da hans 1. Symfoni med succes blev opført ved den årlige musikfest i Allgemeiner Deutscher Musikverein i 1908. Også hans 3. Symfoni, som blev uropført af Hans Pfitzner i Strassburg, fik en god modtagelse. Hans værker var på dette tidspunkt præget af den tids moderne orkesterstil, som forbinder monu-mentale former med en højt udviklet instrumentationskunst. I begyndelsen er hans stil præget af den sydtyske tradition, der rækker fra Richard Strauss til Max von Schillings med rødder tilbage til Bruckner. Op mod 1. verdenskrig tilføjes en mere differentieret og forfinet orkesterklang, og han bevæger sig i retning af en klangverden som den, man finder hos Franz Schreker eller Alexan-der von Zemlinsky. Dette kan man høre i det symfoniske digt Paolo und Francesca (1916) og i hans orkesterlied-cyklus Gespräche mit dem Tod (1915). Et andet eksempel er hans første opera Sulamith, som Bruno Walter satte op 1913 som sin første nyopsætning efter sin tiltrædelse som chef for hofoperaen i München. I denne periode skrev han også operaen Kjartan und Gudrun (1918) og balletten Den lille Idas blomster (1916).
Fra 1918 følger en række eksperimenterende værker, dels præget af impressionis-men (Stimmungen for klaver, 1918), dels præget af mødet med Schönbergs tidlige atonale musik (Vier Klavierstücke, 1921). I 1920'erne tager dirigentvirksomheden hovedparten af hans tid, men i slutningen af 1920'erne indleder han et nært forhold til Alban Berg, som kulminerer i begyndelsen af 1930'erne, hvor de begge arbejder med at skrive operaer baseret på tolvtonerækker. Samtidig med at Berg arbejder på Lulu, skriver Klenau sin første tolvtoneopera, Michael Kohlhaas, i 1932-33, og fortsætter 1934-35 med den næste, Rembrandt van Rijn. Det er i denne periode, Klenau formule-rer sin teori om en ‘toneartsbestemt tolvtonemusik', en ide som meget taler for kan have haft betydning for Alban Bergs udformning af tolvtonerækken til sin violinkoncert. En tredje tolvtoneopera er Elisabeth von England (1939), revideret året efter som Die Königin og opført som Dronningen i København i 1941. Det er paradoksalt, at disse tre tolvtoneoperaer blev uropført og spillet i Tyskland efter nazisternes magtovertagelse, hvor ellers stort set al tolvtonemusik var bandlyst. En af grundene var, at Klenau i en artikel argumenterede for, at hans særlige tolvtoneteknik kunne ses som svarende til den orden og lovmæssighed, der må præge en nationalsocialistisk kunst. Denne holdning er uden diskussion opportunistisk, men på den anden side synes han ikke i politisk eller ideologisk forstand at have været nazist. Der er stadig mange spørgsmål til denne fase af hans liv, som kræver nærmere udforskning, før man kan drage håndfaste konklusioner.
I slutningen af 1930'erne forlod Klenau igen gradvist tolvtoneteknikken, og i 1940 flyttede han tilbage til København, hvor han først og fremmest brugte sin tid på at komponere. Fra denne sene periode stammer fem symfonier (nr. 5 til 9), en opera og en række andre værker, der for en dels vedkommende stadig venter på deres uropførelse.

Kvartetterne
Klenaus produktion af kammermusik falder i to perioder. Den første gruppe af værker er skrevet i årtiet før første verdenskrig. Den tidlige strygekvartet i a-mol og den instrumentale Wiegenlied for violin og klaver er begge skrevet i 1904 og står dermed i umiddelbar forbindelse med studieårene i Berlin. I 1908 følger hans klaverkvartet i h-mol og i 1911 en klaverkvintet - begge forblev hans eneste forsøg i disse genrer. I denne tid opstår også to yderligere strygekvartetter, hans e-mol-kvartet (1911), som han efterfølgende regnede som Nr. 1 og den unummerede Frühlingsquartett, som var færdig i 1912.
Den anden gruppe af værker er skrevet tre årtier senere i København under 2. ver-denskrig. Her skrev han yderligere to strygekvartetter, Nr. 2 (1942) og Nr. 3 (1943). Her opstod også tre sonater for henholdsvis cello og klaver (1943), violin og klaver (1943-44) og viola da gamba eller cello og klaver (efter 1940). Desuden skrev han en Sonatine for violin eller fløjte og viola (1941) og en Suite for fløjte, violin og klaver (1944). Selv om hans produktion af kammer-musik således er begrænset, står de fem strygekvartetter centralt i hans produktion. Denne CD indeholder de tre nummererede strygekvartetter.

Strygekvartet i e-mol (nr. 1) (1911)
Paul von Klenaus strygekvartet i e-mol er i modsætning til de to sene kvartetter tydeligt forankret i den klassisk-romantiske tradition, selv om han nogle steder benytter en ret avanceret harmonik. Man mærker også, at han som uddannet violinist var tæt fo

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet i Mariendals Kirke, Frederiksberg, i februar og marts 2008.
Producer: Preben Iwan
Teknik: Preben Iwan

Cover billede: Denise Burt
Grafisk design: elevator.dk

Udgiver: Edition Samfundet, www.samfundet.dk

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.226075

Stregkode: 636943607527

Udgivelsesmåned: August 2008

Periode: Senromantik

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

Paul von Klenaus kvartetter fortolkes fint af Sjællands Strygekvartet, der prioriterer det glasklare (...) i en fremragende lydgengivelse.
(♥♥♥♥ Thomas Michelsen, Politiken)


A CC Music Store Solution