English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Niels W. Gade

Sonater for violin og klaver


Christina Åstrand, violin
Per Salo, klaver

Niels Wilhelm Gade, komponist

Om:
Niels W. Gade (1817-1890) var uden sammenligning den internationalt mest kendte og anerkendte blandt 1800-tallets danske komponister. Han var en glimrende violinist og skrev derfor en del for violin. Hans forkærlighed for instrumentet kommer bedst til udtryk i værkerne for violin og klaver, hvor de tre sonater viser Gades stilistiske udvikling over 40 år: Fra ungdommelig fantasifuldhed i den tidlige første sonate, over et fastere greb om tidens klassisk-romantiske ideal i den anden, til den sidste og tredje sonates erfarne og strengere klassiske linjer uden dunst af tidens senromantik.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Violin Sonata no. 3 in B flat major, op. 59 (1885)
1

I Allegro con fuoco

7:08 Play $2.10
2

II Allegro non troppo é scherzando

3:34 Play $1.40
3

III Romanze: Andantino con moto

5:04 Play $2.10
4

IV Finale: Allegro vivace

6:19 Play $2.10
Violin Sonata no. 2 in D minor, op. 21 (1849)
5

I Adagio - Allegro di molto

7:16 Play $2.10
6

II Larghetto - Allegro vivace - Larghetto - Allegro vivace - Larghetto

6:42 Play $2.10
7

III Adagio - Allegro moderato - Allegro molto vivace

6:57 Play $2.10
Violin Sonata no. 1 in A major, op. 6 (1842)
8

I Allegro di molto

8:04 Play $2.10
9

II Andante II con moto

7:23 Play $2.10
10

III Allegro con espressione

9:56 Play $2.10
Total spilletid  68 minutes

Andre anbefalinger

N.W. Gade, Lange-Müller, Langgaard
Niels W. Gade
Niels W. Gade
Gade, Hartmann, Langgaard, Henriques, Lange-Müller
NIELS W. GADE: SONATER FOR VIOLIN OG KLAVER
Niels W. Gade var uden sammenligning den internationalt mest kendte og anerkendte blandt 1800-tallets danske komponister. Han gjorde lynkarriere efter hans Ossian-ouverture i 1841 vandt Musikforeningens kompositionskonkurrence om den bedste koncertouverture skrevet af en dansk komponist.
I perioden 1844-48 gjorde Gade en strålende karriere i en af Tysklands førende mu-sikbyer, Leipzig.
Efter at være vendt tilbage til København underlagde Gade sig næsten systematisk det danske musikliv, var medstifter af Musikkonservatoriet, blev organist ved Holmens Kirke, løftede som dets dirigent Musikforeningen op på et internationalt niveau, og som dirigent plejede han tillige en international karriere, der fortsatte lige til hans død. Ikke mindst gennem denne dirigentvirksomhed blev kendskabet til Gades værker, som bl.a. tæller 8 symfonier, et antal koncertouverturer og talrige værker for kor, solister og orkester, udbredt over det ganske Europa.
Gade var en meget habil violinist. I februar 1834 kom han som 17-årig ind på Det Kongelige Kapels violinskole. Efter at have opgivet - inden for en rimelig tidshorisont - at opnå en stilling som fast violinist i kapellet, besluttede han sig for at forsøge at gøre cellisten Georg A. Gehrmann kunsten efter: at skabe sig en international karriere som virtuos. Han drog i efteråret 1838 på en koncertturné til Norge og Sverige; men selv om han opnåede en ikke ringe anerkendelse som violinist, svigtede indtægterne dog så meget, at han slukøret måtte vende tilbage til København. Her blev han, usædvanligt for en desertør, genoptaget på Det Kongelige Kapels violinskole.
Gade skrev for violin gennem hele sin karriere, fra de første ungdommelige forsøg i forskellige kammermusikalske genrer til de sene kammermusikværker. Hans eneste koncert er for violin og orkester (op. 56). Af samtlige værker i de fire bind med kam-mermusik i Gades Samlede Værker (Niels W. Gade: WORKS) er kun et enkelt uden medvirken af mindst én violin, Fantasistykker for klarinet og klaver, op. 43.
Ved siden af violinkoncerten kommer Gades forkærlighed for violinen klarest til ud-tryk i værkerne for violin og klaver: 3 violinsonater, Folkedanse, Capriccio og et ung-domsværk, hvoraf kun finalen er fuldført. I alle disse værker dokumenterer Gade sin evne til at udnytte violinens meget brede vifte af udtryksmuligheder og sin tekniske beherskelse af instrumentet.

Violinsonate nr. 1 i A-dur, op. 6
Denne sonate har tre satser:

1. Allegro di molto 68 A-Dur
2. Andante con moto 24 F-Dur
3. Allegro con espressione c a-mol

Den tonale disposition er bemærkelsesværdig. Efter 2. satsens afsluttende F-dur kadence følger en kort overledning, der slutter på en dominant til d-mol. Finalen begyn-der på en d-mol sekstakkord med funktion af subdominant i a-mol, der markeres tyde-ligt i takt 3, en usædvanlig toneart for finalen i en A-dur sonate med den midterste sats i mediant-tonearten, F-dur. Sonaten er frisk og ungdommelig i sit udtryk, mere præget af sin kompositoriske iderigdom og lyst til gentagelse af gode ideer end til stringens i stil og strenghed i form.
Den eneste datering i trykmanuskriptet er 24. november 1842 ved slutningen af fina-len. Sonaten udkom hos Breitkopf & Härtel; men en passage i et brev fra forlæggeren Fr. Kistner til Gade af 3. marts 1843 dokumenterer, at den unge komponist allerede på dette tidspunkt var ombejlet af de store forlæggere, der så store (økonomiske?) mulig-heder i hans værker. Brevet drejer sig i første række om partituret til symfoni nr. 1, der udkom hos Kistner i 1843. Men hen mod slutningen af brevet skriver forlæggeren: "Som jeg har hørt, befinder der sig her endnu et manuskript til en sonate for klaver og violin, som skal være meget smuk, hvilket ikke er andet end man vil forvente. Derfor gør jeg Dem følgende forslag: beslut Dem for et honorar for begge værker tilsammen og henvis også denne sonate til trykning hos mig? Det ville i det hele taget være ønskeligt for mig, om De i fremtiden til stadighed vil bringe de nye produkter fra Deres muse til mit kend-skab, thi jeg søger stedse at berige mit katalog så meget som muligt med klassiske værker, og for så vidt kan en varig forbindelse med Dem kun være højst glædelig for mig." Men Kistner var for sent ude: Sonaten var allerede i trykken hos Breitkopf & Härtel, som udsendte den i December 1843.
I et brev fra Gade til forældrene af 27. oktober 1843 skriver Gade fra Leipzig: "Jeg er bekjendt med den halve Bye troer jeg og allerede ganske træt af at gaa i Aften- og Middagsgilder. Det er sandt, forleden Aften spillede Mendelssohn og David (i et Selskab, hvor vi vare sammen) min Duet ganske fortræffeligt. Det var en Lyst at høre paa, den var nemlig indstuderet paa det nøiagtigste. - Ja, jeg veed jo at det more Jer at høre alt Godt der møder mig derfor fortæller jeg saa meget om mig selv. Desuden har Mendelssohn paalagt mig at skrive Jer nøiagtig hvorledes alting gik for sig i Con-certen."
Inger Sørensen har i sin Gade-biografi Niels W. Gade, Et dansk verdensnavn, Gyl-dendal, København 2002, registreret 6 opførelser af A-dur sonaten. En af disse fandt sted den 15. december 1843 ved et bal hos familien Schumann, hvor bl.a. Ferdinand David var tilstede. Gade spillede her sin sonate sammen med værtinden Clara Schu-mann.
Antallet af samtidige anmeldelser af Gades kammermusikværker er temmelig be-grænset, idet anmelderne i første række interesserede sig for de store orkesterværker og korværker med orkester og solister. Men enkelte kan man dog finde. Her er et par ud-pluk: "Et muntert, yderst elskværdigt musikstykke! [...] Den foreliggende sonate begynder med en gående, i 6/8 takt henflagrende Allegro, A dur, som især i den vedholdende klaverfigur minder os om Mendelssohn. [...]
Andanten er af barnlig, enkel karakter, romancelignende (F dur) [...]
Finalen anser vi for at være den mest originale i hele sonaten [...] Stykket indeholder meget, som man må betegne som særegent og som afslører ungdommens humor. Man bør have store forventninger til Gade; må han blot ikke forsømme at skrive flittigt for sangstemmer, at han ikke i glæden over instrumentaleffekter kommer på afveje" (All-gemeine musikalische Zeitung Nr. 9, 1844, i forbindelse med udgivelsen af A-Dur violinsonaten).

Violinsonate nr. 2 i d-mol, op. 21
I København i april/maj 1849 udarbejdede Gade en renskrift til sin violinsonate i d-mol. På titelbladet er sonaten angivet som op. 19; Akvareller for klaver sniger sig imidlertid ind foran violinsonaten i opusrækken, og det samme gælder 4. symfoni. Opusnumrene omkring sonaten er således:

Op. 19: Akvareller
Op. 20: Symfoni nr. 4
Op. 21A: Violinsonate nr. 2
Op. 21B: Tre Digte af C. Hauch
Op. 22: Tre tonestykker for orgel

Distinktionen mellem 21A og 21B skyldes Dan Fog (N.W. Gade-Katalog, En fortegnelse over Niels W. Gades trykte kompositioner, Dan Fogs Musikforlag, København 1986). I de oprindelige udgaver er såvel violinsonaten som Tre Digte af C. Hauch angivel som op. 21.
Trykmanuskriptet til violinsonaten har kun en enkelt datering, Leipzig 1. juli 185

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet i Koncerthuset, Studie 2, juni 2008
Producer: Aksel Trige
Teknik: Aksel Trige
Redigering: Christina Åstrand, Per Salo og Aksel Trige

Design:

Niels W. Gade-udgaven blev anvendt til denne indspilning

Denne indspilning er sponsoreret af Weyse Fonden, Oticon Fonden, Solistforeningen af 1921, Beckett-Fonden og Augustinus Fonden

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.226066

Stregkode: 636943606629

Udgivelsesmåned: February 2009

Periode: Romantik

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

Åstrand med sikker, målrettet violintone og Salo ved tangenterne giver musikken energi, så den løfter sig. Overblik og forståelse for de romantiske kvaliteter er hele tiden til stede på en cd, der hermed giver os danskere endnu en chance for at genopdage en af vores største komponister.
(♥♥♥♥ Politiken)

If you love Schumann and Brahms, you'll enjoy these sonatas by Danish composer Niels Gade. The performances by Christina Åstrand and her pianist partner Per Salo match the vigor and exuberance inherent in Gade's scores.
(Classics Today)

Cd'ens kunstneriske kant skyldes især, at næppe nogen i Danmark kan levendegøre denne musik bedre end Christina Åstrand og Per Salo. Ord som organisk, nysgerrig og umiddelbar trænger sig på for at beskrive deres genuine musiceren.
(Kristeligt Dagblad)

Christina Aastrand, one of Denmark’s best-known soloists, began working with the pianist, Per Salo, thirteen years ago, and that familiarity creating a perfect rapport, the balance being impeccable throughout.
(David's Review Corner - Naxos.com)


A CC Music Store Solution