English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Vagn Holmboe

Sinfonias I-IV


DR UnderholdningsOrkestret
Søren Elbæk, violin
Hannu Koivula, dirigent
Troels Svane, cello

Vagn Holmboe, komponist

Om:
Lyden af Holmboes sinfoniaer og værket Chairos er blændende intens. Her males i lange, brede strøg med både dybsind og patos. De klare linier og prægnante rytmer viser komponistens inspiration fra østeuropæisk og japansk folkemusik, mens hans særlige symfoniske stil har rødder helt tilbage til Haydn. Dacapos cd-indspilninger af Vagn Holmboes musik har i de senere år fået det internationale musikpublikum til at rette blikket mod Danmark. I 1996 blev Holmboe tildelt musikbranchens fineste udmærkelse Composer of the Year ved Cannes Classical Awards. Komponisten gik bort samme år, men Dacapo fortsætter rækken af cd-udgivelser med Holmboes værker i de bedste danske og nordiske kunstneres hænder. DR Radiounderholdningsorkesteret og dirigent Hannu Koivula er på sikker grund som Holmboe-fortolkere. Deres indspilninger af Holmboes kammerkoncerter har høstet fremragende anmeldelser og udmærkelser, bl.a. Gramophone Critics’ Choice med tilføjelsen ‘A definite must-buy’, og ClassicsTodays topkarakter 10/10 - ’The performances are uniformly superb', skrev redaktør David Hurwitz. Holmboes fire sinfoniaer udkommer i en særlig lille boks med plads til en ekstra cd. Sinfoniaerne kan nemlig høres på to måder: enten som fire separate værker eller som det samlede værk Chairos, hvor den fjerde sinfonia brydes op og danner ramme om de øvrige tre. Det efterlever Dacapo ved at udgive begge versioner på to separate cd’er – til en enkelt cd’s pris.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $17.95
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Sinfonia I op. 73a (1957)
1

Molto sostenuto - Allegro leggiero

11:19 Play $2.80
Sinfonia II op. 73b (1957)
2

Tranquillo

19:05 Play $3.50
Sinfonia III op. 73c (1958-59)
3

Allegro con brio

10:55 Play $2.80
Sinfonia IV op. 73d (1962)
4

Preludio

3:36 Play $1.40
5

Interludio I I

5:57 Play $2.10
6

Interludio II

2:52 Play $1.40
7

Postludio

3:03 Play $1.40
[CD 2]
Kairos (Time), Op. 73, Sinfonias Nos. 1-4" "
1

I Preludio (Sinfonia No 4, Op 73d: I Preludio)

3:41 Play $1.40
2

II Sinfonia No 1, Op 73a

11:18 Play $2.80
3

III Interludio I (Sinfonia No 4, Op 73d: II Interludio I)

6:02 Play $2.10
4

IV Sinfonia No 2, Op 73b

19:04 Play $3.50
5

V Interludio II (Sinfonia No 4, Op 73d: III Interludio II)

2:55 Play $1.40
6

VI Sinfonia No 3, Op 73c

10:53 Play $2.80
7

VII Postludio (Sinfonia No 4, Op 73d: IV Postludio)

3:04 Play $1.40
Total spilletid  114 minutes

Andre anbefalinger

Et værksted på vejen

Vagn Holmboes sinfoniaer 

Vagn Holmboe (1909-1996) er blevet kaldt fyrtårnet i nutidig dansk musik. Og ikke kun på grund af det kompositoriske format, der blandt andet kom til at omfatte 13 symfonier og 20 strygekvartetter og placerede ham som en hovedskikkelse i det 20. århundredes musik. Nok så meget fordi denne ener i sin tid kaster lys til mange sider, og selv oplyser de mest forskellige områder.

Holmboe har fået status af noget nær indbegrebet af en særlig nordisk, eller i hvert fald nordeuropæisk musikalsk tone – tonalt forankret, diaton og/eller modal snarere end kromatisk, organisk i sin udvikling snarere end konfliktsøgende. Et musikalsk ståsted, som tillige har vundet betydelig genklang i den angelsaksiske verden.

Men med tiden, og efterhånden som et to-nalt og ikke-modernistisk udgangspunkt for en komponist bliver mindre og mindre kon-tro-versielt, kommer Holmboes tonesprog i virkeligheden til at fremstå mindre og mindre traditionelt. Ikke mindst set igennem det lys, det kaster både fremad og bagud i dansk musik.

Den unge Holmboes intense beskæftigelse med østeuropæisk folkemusik – han studerede i Rumænien 1933-34 – og dens udmønten i hans egen musikalske praksis kan således ses, og ikke mindst høres, som et afgørende nybrud i dansk musikalsk tradition. En slags tredje standpunkt i forhold til på den ene side de nationalistiske overleveringer fra 1800-tallet, på den anden side de centraleuropæiske symfoniske hovedstrømninger.

Med Holmboes og også hans jævnaldrende Herman D. Koppels inddragen af andre kulturers musik i den danske blev der åbnet for, at en lokal tradition kunne eks- og importeres kreativt til andre lokale miljøer. Ligesom også Holmboes arbejde med organisk musikalsk udvikling via hans særlige metamorfoseteknik, i sporene fra navnlig Jean Sibelius i Finland, har været med til at etablere en symfonisk stil, der afviger afgørende fra den centraleuropæiske traditions konfliktorientering.

Netop ved at lade sig inspirere fra så forskellige kilder – der igennem årene også har inkluderet både Japan, Grønland, fuglesang samt den særlige jyske karskhed, han selv sætter så højt – har Holmboe udviklet et tonesprog, der er enestående, i betydningen suverænt uafhængigt af sine kilder. Og ved at åbne dansk – og nordisk – musik for også meget forskellige internationale inspirationer har han bidraget afgørende til at gøre sin region musikalsk selvstændig.

I Holmboes udvikling spiller de 13 kammerkoncerter fra 1939-56 en særlig rolle, med de fire Sinfoniaer for strygere opus 73 som et vigtigt appendix – og samtidig en kontrast og videreudvikling. Skønt hidtil relativt lidt kendte og opførte er der tale om en af hans største værkrækker ved siden af symfonier og strygekvartetter. Og modsat disse om én, der er blevet til i en koncentreret indsats inden for en kortere årrække; de 10 første kammerkoncerter endda på blot syv år.

1940’erne og starten af 1950’erne er tillige den periode, hvor Holmboe for alvor træder i karakter som komponist inden for de to genrer, der frem for nogen siden er blevet hans. Kammerkoncerterne og sinfoniaerne er jævnaldrende med symfonierne fra og med nr. 2 til og med nr. 8, mens den første strygekvartet kommer til i 1941 og ikke færre end tre efterfølgende i 1949.

Ikke mindst i dette perspektiv kan kammerkoncerterne og sinfoniaerne, ud over som værker i deres egen ret og som udslag af datidens generelle interesse for det mellemstore format, høres som en slags fortløbende værksted. Hvor både de enkelte soloinstrumenter og kombinationer af soloinstrumenters udtryksmæssige muligheder afprøves, ligesom bevægeligheden og gennemsigtigheden i det lille kammerorkester selv kaster lys, både udad til de store symfoniske værker og indad til kvartetmediet – og ikke mindst hvad angår sinfoniaerne: på sig selv.

 

Sinfonia I-IV for strygere, opus 73 a-d (1957-62).

De fire korte sinfoniaer for strygere fra årene omkring 1960 ligger ikke i direkte forlængelse af Holmboes 13 kammerkoncerter fra 1939-56. Men gør det så alligevel – som modstykke til kammerkoncerterne, hvor Holmboe gennemarbejder snart sagt alle aspekter af kombinationen solist(er) og orkester, og dertil hørende konventioner inden for både form og musikalsk dramaturgi, i et omfang så han ikke før midten af 1970’erne på ny skriver for solist og orkester. Og også som modstykke til Holmboes intense beskæftigelse i 1950’erne med så etablerede og traditionsrige – og traditionsbelastede – formater som symfoni og strygekvartet.

Heroverfor står så sinfoniaerne som et forsøg på at skabe et værk, der ikke på samme måde er bundet til kendte former. Dels i hver enkelt dels struktur – de tre første sinfoniaer er ensatsede, med de respektive betegnelser molto sostenuto/allegro leggiero, tranquillo og allegro con brio, mens den fjerde består af et præludium, to interludier (mellemspil) og et postludium, og sinfoniaerne er udtrykkeligt selvstændige værker, der kan opføres separat.

Dels i muligheden for også at kombinere dem til ét samlet værk med titlen “Kairos”, hvor den fjerde sinfonia danner rammen om de tre øvrige, således at Preludio efterfølges af Sinfonia I, Interludio I af Sinfonia II, Interludio II af Sinfonia III, inden Postludio afslutter værket.

Selv skriver Holmboe, at “Kairos betyder ‘tid’ i psykologisk forstand, dvs. det tidsforløb, som vi fornemmer – i modsætning til Kronos, der er betegnelsen for den tid, der kan opdeles i sekunder og minutter … Bortset fra den almene tidsvariabilitet, der opstår mellem spændte og afspændte perioder, er problemet yderligere søgt belyst bl.a. gennem vekselspil mellem objektivt-abstrakte og subjektivt-udstryksbetingede afsnit, gennem forskellige, samtidigt virkende tidsforløb og gennem metamorfosernes tidsløshed i kronologisk forstand”.

I forlængelse heraf kan de fire sinfoniaer så også ses i sammenhæng med et andet spor i Holmboes produktion i 1950’erne, nemlig hans arbejde med sit metamorfose-princip, hvor det musikalske materiale udvikles organisk af det foregående. De fire sinfoniaer får i denne forbindelse dermed næsten manifest-karakter, i og med at de så at sige fokuserer på den rene oplevelse, af både udvikling og kontrast – snarere end af komponistens arbejde med at nyfortolke en eksisterende form og de forventninger og oplevelser, den måtte indebære. Også selv om Holmboe slutter sit forord med tørt at konstatere, at hans bemærkninger udelukkende “tjener til at forklare valget af begrebet Kairos som titel til værket og kun kan have negativ interesse for den, der vil lytte til musikken”.

Sinfonia I blev uropført den 7. marts 1958 af Pro Musica, dirigeret af Lamberto Gardelli. Sinfonia II b

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet i DR Radiohusets Studie 2 i 1997
Producer: Peter Willemoës
Teknik: Peter Bo Nielsen
Produktionsleder: Tatjana Kandel
Grafisk design: www.elevator-design.dk

Denne cd er produceret i samarbejde med Danmarks Radio

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.226017-18

Stregkode: 636943601723

Udgivelsesmåned: April 2004

Periode: Tidligt 20. århundrede

Anmeldelser

Classics Today (10/10)
"Without question this is a major addition to the Holmboe discography and further testimony to a composer whose standards of craftsmanship were simply second to none."
Læs mere >>

Gramophone
"Dacapo's sound is of demonstration quality. Very strongly recommended."

Newark Star-Ledger, New Jersey
"One of the year's most compelling releases ... The Danish Radio Sinfonietta shows transcendent concentration and timbral allure, with a deep-toned string sound and excellent soloists."


International Record Review
"Certainly all admirers of this fine composer (and their number must be growing all the time) will want to have this absorbing set."


Classical Music Web
"This magnificent release is a must for all Holmboe completists, while it provides for a fine introduction to his substantial output, and is thus likely to appeal to any newcomer to Holmboe's music."A CC Music Store Solution