English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Per Nørgård

Secret Melodies


David Alberman, violin
Nicolas Hodges, klaver

Rolf Hind, klaver, komponist
Per Nørgård, komponist

Om:
Da musiktidsskriftet Gramophone for nylig valgte en cd-udgivelse med Per Nørgårds musik som årets Critic’s Choice, konstaterede anmelderen, at ”hvis vor tids musik overhovedet skal have en fremtid, vil Per Nørgård uden tvivl være del af den.” Nu befæstes det monumentale udsagn af et enestående samarbejde mellem den danske komponist og tre af vor tids absolutte hot shots indenfor ny musik på internationalt plan; den feterede engelske pianist og komponist og hans to medsammensvorne, violinisten og pianisten . Værkerne på cd’en Secret Melodies har udsøgt poetiske titler, som kan få enhver til at drømme. Samtidig er det musik, der i udførelsen så at sige kræver sine mænd, med hovedværket Achilles og Skildpadden som en af den ny musiks absolutte pianistiske styrkeprøver. Men frem for alt byder Nørgårds på én gang esoteriske og organiske musik på oplevelser af en art, som synes at ophæve tid og sted. Og med Hind, Alberman og Hodges ved roret har Per Nørgård fundet en virtuositet og en dyb musikalsk indlevelse, som til fulde honorerer hans subtile krav til ’sine’ musikere. Hør selv, hvordan Per Nørgårds klaver- og kammermusik har fundet sin fulde resonans hos Hind og co. på cd’en Secret Melodies, som udkommer til oktober.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
PER NØRGÅRD (b. 1932)
1

Unendlicher Empfang (1997) for 2 pianos

16:46 Play $3.50
2

Remembering for solo piano

8:03 Play $2.10
Stadier for solo piano (2002)
3

I. Tempo giusto e fluente

0:58 Play $1.40
4

II. Compassione e molto rubato

1:21 Play $1.40
5

III. Espressivo, andantino

1:55 Play $1.40
6

Achilles and the Tortoise (1983)

10:20 Play $2.80
Das Unenthüllte for violin and piano (2003)
7

I. Duo Sunt

3:26 Play $1.40
8

II. The Flicker

3:51 Play $1.40
9

III. Sub Sub

4:42 Play $1.40
Violin Sonata "The Secret Melody" (1993)
10

I. Prologue

2:27 Play $1.40
11

II. Roaming

2:13 Play $1.40
12

III. Singing

3:34 Play $1.40
13

IV. Playing

4:06 Play $1.40
14

V. Epilogue

1:49 Play $1.40
Total spilletid  66 minutes

Andre anbefalinger

Poul Ruders
Poul Ruders
Anders Brødsgaard
Per Nørgård

VÆRKER AF PER NØRGÅRD OG ROLF HIND


Per Nørgård er en af vor tids store originaler, men hans originalitet er paradoksal. Når det drejer sig om at opfinde nye teknikker, friske farver og anderledes satsstrukturer, er han en af samtidsmusikkens mest søgende tænkere; men han har aldrig været billedstormer; fortidens musik er og forbliver til en vis grad ‘i hans blod'. Hans symfonier har hentet inspi-ration fra udsøgte fjernøstlige rytmiske teknikker, akustisk videnskab, Fibonacciseriens matematik og geometriske fraktaler, uden dog nogensinde at miste forbindelsen til en fundamentalt sibeliansk, organisk tænkemåde. Hans klaverværker er også forblevet glædeligt eksperimenterende, men fremdeles er deres lyricisme ofte fundamentalt ‘pianistisk' i ordets traditionelle betydning. Alt dette opnås uden den mindste antydning af postmoderne ironi. Fordomsfri nysgerrighed går hånd i hand med en enestående, ja, næsten ‘uskyldig' traditionsforankring. Andre komponister har forsøgt at forene det nye med det gamle; hos Nørgård får man det indtryk, at syntesen stort set opstår uden bevidst anstrengelse, at det bare sker på den måde.


Nørgårds engagement med klaveret går helt tilbage til karrierens begyndelse. Han har altid komponeret ved klaveret - faktisk det samme flygel som hans forældre købte til ham, da han var 13. Hans første alvorlige kompositionsforsøg var Koncert i G-dur for soloklaver, som han i 18-årsalderen noget nervøst viste til kompositionslæreren Vagn Holmboe. Med Holmboes støtte kom han hurtig i gang med Koncert nr. 2, som blev opført - og negativt modtaget af kritikerne. Men Holmboes råd var afgørende: "Per, skriv det en gang til!" Nørgård vendte tilbage til klaveret og begyndte at omarbejde musikken med anvendelse af de samme temaer, og det gik hurtigt op for ham, at han nu var i stand til at finde meget bedre måder at udvikle sine idéer på. Oplevelsen gav ham fornyet tillid til sine indre direktiver og uddybede hans forhold til klaveret som det instrument, der bedst kunne hjælpe ham til at opdage sine kunstneriske mål og midler.


Nørgård fortsatte med at producere betydningsfulde soloværker for klaver, herunder to sonater (1952, rev. 1956, og 1957) samt Grooving (1968). Men først 1983 skrev han, hvad han selv betegner som sin ‘tour de force' inden for klaverkomposition, Achilles og skildpadden. Titlen sigter til den græske filosof Zenos berømte paradoks, som mate-ma-tisk ‘beviser', at den hurtigløbende Akilles aldrig kan indhente en skildpadde, hvis dyret blot får et lille forspring. Så snart Akilles har nået det punkt, som skild-padden lige har forladt, vil den være gået videre, så afstanden imellem dem konstant reduceres, men aldrig helt forsvinder. Achilles og skildpadden er ikke programmusik, men det leger med vor relative tempofornemmelse f.eks. i det første afsnit, hvor de sorte - henholdsvis hvide - -tangentfigurer reagerer, støder sammen og genforenes, så der skabes det, komponisten kalder et ‘tonalt delirium', hvoraf overraskende nye idéer kontinuerligt opstår.


Achilles og skildpadden er tilegnet den enormt indflydelsesrige amerikanske pianist Yvar Mikhashoff (1941-1993), som Nørgård døbte ‘klaverets Akilles' på grund af hans fænomenale adræthed og mikropræcision. Mikhashoff gjorde formodentlig mere end nogen anden pianist i 1980'erne for at rehabilitere klaveret som en værdig udtryksfor-mid-ler inden for den nye musik. Dette kom som noget af en overraskelse efter to årtier, hvor eksperimentelle komponister var mere tilbøjelige til at komponere ‘imod' klaveret - måske som straf for dets gamle status som symbolsk omdrejningspunkt inden for den borgerlige kompositionsmusik - end at skrive ‘for' det i nogen traditionel forstand. At iagttage Mikhashoffs store fingre ‘som bittesmå dyr' i arbejde stimulerede Nørgårds fantasi næsten lige så meget som at høre ham spille. Resultatet er et værk hvis opførel-se kan have lige så stor teatermæssig som musikalsk effekt, måske det nærmeste man kommer til et moderne sidestykke til Mili Balakirevs legendariske virtuose prøvestykke Islamey.


Remembering (1989) er noget helt andet. Grundlæggende er det en omarbejdelse af 1. sats i Nørgårds bratschkoncert Remembering Child (1986), men selv om tonerne forbliver nogenlunde de samme, er det ikke bare et arrangement, snarere en genskabelse - igen i høj grad ‘for' klaveret. Nørgård har længe været fascineret af begrebet ‘interferens' inden for fysikken - de, der kender ham, er også klar over, hvor hyppigt dette ord optræder i hans konversation. Forenklet udtrykt er interferens det, som sker, når selvstændige linjer, bølger, strømme o.l. interagerer med hinanden for at frem-bringe helt nye mønstre og betydninger. Selv om Nørgård var ganske tilfreds med Remembering Child, kunne han ikke lade være med at bemærke, hvordan de enkelte instrumentalstemmer i vid udstrækning forblev selvstændige. Derfor forekom det ham, at en klavertransskription kunne bringe stemmerne tættere på hinanden og udløse mere af denne kreative interfe-rens. Resultatet er da også blevet et stykke, der besidder en egenartet meditativ skønhed, omend med et par overraskelser undervejs, ikke mindst når pianisten forlænger visse toner ved at fløjte - en anden lyd, men stadigvæk fra samme ‘lydkilde', dvs. selve pianisten. En af-sluttende, langsomt forsvindende, nedadgående glissandofløjten er det sidste, der høres, tilsyneladende hidrørende fra klaverets sidste fff akkorder. Det er et både mærkeligt og uforglemmeligt poetisk indslag, som måske kun Per Nørgård kunne være kommet af sted med.


Lyde mere direkte forbundet med barndommen er en del af inspirationsgrundlaget for Unendlicher Empfang (Endeløs accept eller Uendelig modtagelse) for to klaverer og fire metronomer. Titlen hidrører fra et vers i en af digteren Rainer Maria Rilkes Orpheus-sonnetter, "Blomstens muskel", hvori bladene af en blomst åbner sig for den opstigende sol. Det er, som komponisten siger, et meget følsomt og også højst erotisk billede. Nør-gård husker også at have hørt lydene af børn, der legede i den indelukkede baggård ved hans lej-lighed i København - hvorledes deres skrig, råb og sangformler blev akustisk forstør-ret og blandet sammen af de omkringliggende huse, igen med fascine-rende musikalske ‘inter-feren-ser' som resultat. Også dette indtryk spores i Unendlicher Empfang. Det høres tydeligst i samspillet mellem de to pianisters gentagne A'er og F#'er i starten, og i måden hvorpå metro-nomerne (indstillet på forskellige tempi) skaber nye rytmiske mønstre indbyrdes og mod klavererne. Nørgård kræver af de to pianister, at hver af dem betragter sig selv som rytmisk førende, især i de komplicerede ‘delt slag'-afsnit - vanskeligt

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet i Potton Hall, Suffolk, England 20.-21. november 2006

Producer: John Taylor
Teknik: John Taylor

Grafisk design: Design www.elevator-design.dk

Publisher: Edition Wilhelm Hansen AS (Nørgård)
G. Ricordi and Co. Ltd (Hind)

Dacapo ønsker at takke Dansk Komponist Forening (DKF)/KODAs midler til Sociale og Kulturelle Formål og KODAs Kollektive Blankbåndsmidler for økonomisk støtte til gennemførelse af produktionen.

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.226037

Stregkode: 636943603727

Udgivelsesmåned: September 2007

Periode: Sent 20. århundrede

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

Politiken
6/6 Hjerter
”Alene for Albermans forbløffende violinspil i ’The Secret Melody’ bør alle høre denne cd- Koblet med flere fine kig ind i det nørgårdsk nysgerrige univers er Rolf Hinds klaverkunst alle pengene værd”
Læs mere >>
Rolf Hind, der er en af de fremmeste udøvere inden for ny musik, spiller stykket til perfektion (...) Han er i det hele taget et fund til denne cd (Kristeligt Dagblad)

Selv de mest viltre passager formår Rolf Hind at forme, så de falder naturligt ind i helheden.
(* * * * * Klassisk)

Den dygtige Hind har gjort meget for dansk musik gennem årene,og denne cd er bestemt en af de bedre.
* * * * * (Berlingske Tidende)

Dacapo nous propose un nouvel enregistrement de l’une des plus grandes figures de la musique d’aujourd’hui : un enchantement.
(Classique-info.disque.com - )


A CC Music Store Solution