English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Rued Langgaard

Symfonier nr. 2 og 3


Inger Dam-Jensen, sopran
Thomas Dausgaard, dirigent
DR SymfoniOrkestret
Per Salo, klaver

Rued Langgaard, komponist

Om:
Rued Langgaard (1893-1952) var en sær og ensom skikkelse i dansk musik. Hans 16 symfonier repræsenterer et tankevækkende, originalt bidrag til genrens historie. De to symfonier på denne cd udstråler ungdommelig friskhed og gå-på-mod og en smittende musikglæde. Den meget unge Langgaard var ikke bange for at referere direkte til forbilleder som Beethoven, Wagner og Richard Strauss, men hans irrationelle særpræg fornægter sig heller ikke. Symfoni nr. 2 med sopransolo præsenteres her for første gang i den lange originalversion. Symfoni nr. 3 er en regulær klassisk-romantisk klaverkoncert – med et korindslag.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Symphony No. 2 Awakening of Spring, BVN 53 Original version (1912-14)*
1

Allegro con anima - Lento - Con moto - Tempo primo - Maestoso festivo alla marcia

16:54 Play $3.50
2

Lento religioso quasi adagio

11:09 Play $2.80
3

Molto con moto (with soprano solo)

9:32 Play $2.10
Symphony No. 3 The Flush of Youth - La melodia, BVN 96 (1915-16, rev. 1925-33)
For piano solo, orchestra and choir
4

Poco animato festivo - Lento (Cadence) - Animato festivo (Tempo primo)

11:43 Play $2.80
5

Grave mastoso - Lento misterioso

6:08 Play $2.10
6

Allegro ma non troppo - Più lento - Vivace

10:13 Play $2.80
Total spilletid  66 minutes

Andre anbefalinger

Rued Langgaard
N.W. Gade, Lange-Müller, Langgaard
Rued Langgaard

Rued Langgaard

Rued Langgaard er en outsider i dansk musik. Hans senromantiske og symbolistiske baggrund og hans patetiske syn på kunsten og kunstnerrollen bragte ham i konflikt med det nøgterne anti-romantiske kunstsyn, der blev eneherskende i Danmark i mellemkrigstiden. Langgaard veg ikke tilbage for det visionært eks-pe-rimenterende, excentriske og ekstreme, og hans musik kom ud i områder, hvor det 20. år-hundredes livsanskuelser, musikalske stilret-ninger og kvalitetsnormer brydes.

Rued Langgaard fødtes 1893 som søn af en dengang anset københavnsk klaverpædagog, Siegfried Langgaard, der også var virksom som komponist og i øvrigt var stærkt optaget af musikfilosofiske grublerier ud fra en teosofisk overbevisning. Moderen var også pianist, og Rued Langgaard fik sin musikalske grunduddannelse af forældrene. Som 11-årig debuterede han i 1905 som orgelimprovisator i København, og da han var 14, opførtes hans første større or-kes-ter- og korværk. Men den unge komponist kom dårligt fra start, for anmelderne vendte tommelfingeren nedad, og faktisk lykkedes det aldrig for Langgaard at blive rigtig accepteret af hverken pressen eller de toneangivende musikautoriteter i Danmark.

Da Rued Langgaard i 1911 havde fuldført sin timelange første symfoni, viste det sig således umuligt at få værket opført i Danmark. I flere omgange havde Langgaard været på studieophold i Berlin, fulgt af sine forældre, og Lang-gaard-familiens kontakter med dirigenter som Arthur Nikisch og Max Fiedler førte til, at symfonien i 1913 blev uropført i Berlin af Berliner Filharmonikerne under Max Fiedlers ledelse. Den overstrømmende succes, der ved denne lej-lighed blev den 19-årige komponist til del, førte dog ikke til, at symfonien blev opført i Danmark, og verdenskrigens udbrud i 1914 gjorde det umuligt for Langgaard at følge succesen op på tysk grund.

Det danske musiklivs skepsis over for Lang-gaard medførte, at han havde vanskeligt ved at få sine kompositioner opført og selv måtte foranstalte koncerter for at kunne præsentere sin musik. Den ekspansive kunstneriske udvikling, han gennemløb efter 1916, gik således hen over hovedet på såvel kritikere som publikum. Væsentlige og eksperimenterende værker som Sinfonia interna (1915-16), Sfæ-rer-nes musik (1916-18), Symfoni nr. 6 (1919-20) og operaen Antikrist (1921-23) blev enten ikke opført i Danmark eller ikke forstået.

Rued Langgaard var her i landet ene om at stræbe mod et visionært musikalsk udtryk i forlængelse af den romantiske tradition og på et symbolistisk grundlag, som man f.eks. finder det hos Skrjabin. Tendensen gik i Danmark i retning af et opgør med hele den senromantiske ånd, og Langgaard måtte til Tyskland, for – i begyndelsen af 1920’erne – at opleve succesfulde opførelser af sine symfonier. Der var dog ikke tale om nogen udbredt eller generel inter-esse for Langgaard sydpå, og det ebbede hurtigt ud med opførelser.

Årene omkring 1924-25 betegner et stort vendepunkt i Langgaards liv og musik. Efter i en række år at have været åben og lydhør over for strømninger i den nyeste musik – ikke mindst i Carl Nielsens progressive værker – ændrede Langgaard kurs og slog ind på en romantisk og pasticheagtig stil med Niels W. Gade og Wagner som forbilleder. Han gav udtryk for, at han følte sig forrådt af tiden og af det etablerede musikliv, og han langede ud efter Carl Nielsen, som efter hans mening havde en alt for guru-agtig status. Resultatet blev, at Langgaard for alvor blev lagt på is. Efter 1930 fandt koncertopførelser af hans værker kun undtagelsesvis sted (han havde til gengæld en hel del radioopførelser, især i 1940’erne). Et job som kirkeorganist kunne han ikke få, selv om han søgte et utal af stillinger rundt om i landet. Det lykkedes ham først i 1940, som 47-årig, at få et or-ga-nist-embede ved domkirken i Ribe. I Ribe gik Lang-gaards musik ind i en ny fase, hvor det trodsige, forrevne og absurde bliver mere fremtrædende.

Efter Langgaards død i 1952 blev der stille omkring hans navn, men i 1960’erne bragte den fornyede interesse for ‘oversete’ senromantikere Langgaard frem i lyset: Man opdagede, at selv om Langgaard grundlæggende var en konservativ komponist, var der træk i hans musik, som på en mærkelig måde pegede frem mod 1960’ernes og 70’ernes tilstandsmusik, collage-musik og minimalisme.

I dag foreligger utallige af hans 431 kompositioner indspillet. Hans produktion og liv er beskrevet i bogform, og hans værker, der for størstedelens vedkommende er utrykte, er under udgivelse.

Yderligere information: www.langgaard.dk

 

Langgaard som symfoniker

Man skal lede længe i det 20. århundredes musik for at finde en så lang, særpræget og varieret række af symfonier som Langgaards. Med 16 nummererede symfonier – komponeret 1908-51 – er han i antal kun blevet overgået på dansk grund af Niels Viggo Bentzon (1919-2000), der nåede nummer 24. Langgaards symfonier er uhyre afvekslende i varighed, form og tonesprog. En klar udvikling fra nr. 1 til nr. 16 tegner sig ikke, men der er brudflader mellem Symfoni nr. 3 og 4, 6 og 7 samt 10 og 11. De formale yderpunkter er den store senromantiske Symfoni nr. 1 (60 min.) og den mono-tematiske, ensatsede Symfoni nr. 11 (6 min.). Vokale indslag findes i Symfoni nr. 2, 3, 8, 14 og 15, og Symfoni nr. 3 er reelt en klaverkoncert. Den musi-kalske stil har overvægt til den romantiske og senromantiske side, men der er markante eksempler på udtryksformer på omgangshøjde med samtidens progressive tonesprog (Symfoni nr. 6 og begyndelsen af nr. 15).

Langgaard ønskede ikke at skabe et selvstændigt, originalt og moderne tonesprog. Tværtimod tog han bevidst udgangspunkt i det fra Gade, Wagner, Tjajkovskij og Richard Strauss overleverede gods. Umiddelbart lyder nogle af værkerne faktisk, som om de er komponeret 50-75 år for sent. Men betragtet under ét er Langgaards symfoniske cyklus et originalt og tankeprovokerende bi-drag til 1900-tallets musikhistorie. I de første seks symfonier afprøver han genrens muligheder inden for meget forskellige stilarter. Fra Symfoni nr. 7 træder outsideren for alvor frem med det paradoksale og hasarderede projekt at bevise den romantiske æstetiks fortsatte relevans og potentiale i en moderne, verdsliggjort tidsalder.

Den romantiske epokes tonesprog rummer ‘sandheden’ efter Langgaards mening, fordi det formidler et åndeligt budskab, som er alment forståeligt. Langgaard plukker derfor uhæmmet fra alle romantikkens hylder, men giver ofte det velkendte et eftertryk og sætter det ind i en ukonventionel ramme, således at det demonstrative, abrupte og teatralske træder frem. Man fornemmer ærefrygt, men også en distance i forhold til de romantiske klicheer. For at blive forstået følte Langgaard, at han måtte gå til yderligheder, og især med Symfoni nr. 11 og 12 bringes symfonibegrebet ud i det absurde. Dermed sætter Langgaard sin egen rolle som erklæret formidler af et harmonisk skønhedsbudskab over

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet i DR Radiohusets Koncertsal 6.-9. juni 2006 (Symfoni nr. 2) og 12.-14. juni 2006 (Symfoni nr. 3)

Producer: Preben Iwan
Teknik: Jan Oldrup
Redigering: Preben Iwan
Mastering: Preben Iwan and Jan Oldrup

Korindstudering: Fredrik Malmberg
Kunstnerisk og administrativ leder, DR Radiosymfoniorkestret og DR Radiokoret: Per Erik Veng

Grafisk design: Elevator Design / Forlægger: Edition Samfundet /
Dacapo Records ønsker at takke Langgaard Fonden for økonomisk støtte til gennemførelse af produktionen.

Denne SACD udgives i samarbejde med Danmarks Radio

Label: Dacapo

Format: SACD

Katalognummer: 6.220516

Stregkode: 747313151660

Udgivelsesmåned: June 2007

Perioder: Tidligt 20. århundrede, Senromantik

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

The opulence and enthusiasm of Langgaard's scoring comes across perfectly in Dacapo's SACD sound.
(International Record Review)

Superb performances from the Danish National Symphony Orchestra and first-rate SACD sound.
(Gramophone)

Dausgaard dirigerer med temperamentsfuldt schwung, og Salo har beslutsom råstyrke og pondus i sin krævende solo.
(Politiken)

Dausgaard nimmt diese Musik ohne Blick auf ihre Entstehungsdaten ganz wie ist, als wundervolle romantische Musik, und bietet sie in aller Natürlichkeit als solche dar
(* * * * Fono Forum)

Thomas Dausgaard is working his way through an authoritative new Langgaard cycle with the Danish National Symphony Orchestra and Choir ... Inger Dam-Jensen sings radiantly in the first work; Per Salo is the capable pianist in the second ... Mr. Dausgaard’s keen advocacy elicits polished, persuasive accounts that live up to Langgaard’s motto: “Long Live Beauty”.
(New York Times - )

Thomas Dausgaard und sein Orchester lassen diese attraktiven Werke mit einem Maximum an Transparenz, Dynamik und Spielfreude erklingen. Der Klang ist fantastisch. Wer nordische Musik mag, der wird bei dieser dänischen Produktion hundertprozentig auf seine Kosten kommen.
(Crescendo)

Vid det här laget har vi lärt oss att Langgaard gör det oväntade och oftast med utsökt smak. Ännu en viktig utgåva i Thomas Dausgaards serie. Väldigt bra ljud.
(Svenska Dagbladet)

The performances are absolutely committed, and will win you over to the Langgaard cause. The recorded sound on the CD and SACD stereo tracks are excellent and project a wide, but detailed soundstage.
(Classical Lost and Found)

Thomas Dausgaard og det velspillende DR Radiosymfoniorkestret fortsætter med Rued Langgaards symfonier, som de spiller på en dejligt naturlig måde.
(* * * * Morgenavisen Jyllands-Posten)

En fantastisk inspelning av en mycket hörvärd symfoni.
(Musik och Ljudteknik)

Udførelsen er som ventet i højeste topklasse ... Alt spilles, så man føler sig overbevist om her at stå over for musik af allerhøjeste klasse. Mesterværker.
(High Fidelity)


A CC Music Store Solution