English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Rued Langgaard

Symfonier 12-14


Thomas Dausgaard, dirigent
DR KoncertKoret
DR SymfoniOrkestret

Rued Langgaard, komponist

Om:
Rued Langgaard (1893-1952) var en sær og ensom skikkelse i dansk musik. Hans 16 symfonier repræsenterer et tankevækkende, originalt bidrag til genrens historie. De tre symfonier på denne cd blev til 1946-48, men tonesproget er provokerende konservativt. Symfoni nr. 12 er en absurd torso med selvbiografske referencer. I nr. 13 og 14 revitaliserer Langgaard romantikkens æstetik på en forenklet og kontant måde og med et særligt insisterende eftertryk.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Symphony No. 12 "Hélsingeborg", BVN 318 (1946)
1

Furiously! - Distinguished! - Increasingly agitated - Wildly - Like triviel last trumps! - Hectically nervous! - Andante lento - Lento misterioso - Poco allegro marcato - Allegro - Furiously! - Amok! A composer explodes

7:06 Play $2.10
Symphony No. 13 "Belief in Wonders", BVN 319 (1946-47)
2

I Fairly fast

2:19 Play $1.40
3

II Andante

8:02 Play $2.10
4

III A little faster

3:09 Play $1.40
5

IV Slow - Rather fast)

4:10 Play $1.40
6

V Same tempo (wildly)

3:59 Play $1.40
7

VI Elegant!

2:14 Play $1.40
8

VII Faster

3:47 Play $1.40
Symphony No. 14 "The Morning", BVN 336 (1947-48/1951)
Suite for chorus and orchestra
9

I Introductory fanfare

2:11 Play $1.40
10

II Unnoticed morning stars

7:17 Play $2.10
11

III The Marble Church rings

5:20 Play $2.10
12

IV The tired get up for life

5:23 Play $2.10
13

V Radio-Caruso and forced energy

5:55 Play $2.10
14

VI ‘Dads' rush to the office)

1:41 Play $1.40
15

VII Sun and beech forest

1:08 Play $1.40
Total spilletid  64 minutes

Andre anbefalinger

Rued Langgaard
Rued Langgaard
Rued Langgaard
Rued Langgaard

Rued Langgaard

Rued Langgaard er en outsider i dansk musik. Hans senromantiske og symbolistiske baggrund og hans patetiske syn på kunsten og kunstnerrollen bragte ham i konflikt med det nøgterne anti-romantiske kunstsyn, der blev eneherskende i Danmark i mellemkrigstiden. Langgaard veg ikke tilbage for det visionært eks-pe-rimenterende, excentriske og ekstreme, og hans musik kom ud i områder, hvor det 20. år-hundredes livsanskuelser, musikalske stilret-ninger og kvalitetsnormer brydes.

Rued Langgaard fødtes 1893 som søn af en dengang anset københavnsk klaverpædagog, Siegfried Langgaard, der også var virksom som komponist og i øvrigt var stærkt optaget af musikfilosofiske grublerier ud fra en teosofisk overbevisning. Moderen var også pianist, og Rued Langgaard fik sin musikalske grunduddannelse af forældrene. Som 11-årig debuterede han i 1905 som orgelimprovisator i København, og da han var 14, opførtes hans første større or-kes-ter- og korværk. Men den unge komponist kom dårligt fra start, for anmelderne vendte tommelfingeren nedad, og faktisk lykkedes det aldrig for Langgaard at blive rigtig accepteret af hverken pressen eller de toneangivende musikautoriteter i Danmark.

Da Rued Langgaard i 1911 havde fuldført sin timelange første symfoni, viste det sig således umuligt at få værket opført i Danmark. I flere omgange havde Langgaard været på studieophold i Berlin, fulgt af sine forældre, og Lang-gaard-familiens kontakter med dirigenter som Arthur Nikisch og Max Fiedler førte til, at symfonien i 1913 blev uropført i Berlin af Berliner Filharmonikerne under Max Fiedlers ledelse. Den overstrømmende succes, der ved denne lej-lighed blev den 19-årige komponist til del, førte dog ikke til, at symfonien blev opført i Danmark, og verdenskrigens udbrud i 1914 gjorde det umuligt for Langgaard at følge succesen op på tysk grund.

Det danske musiklivs skepsis over for Lang-gaard medførte, at han havde vanskeligt ved at få sine kompositioner opført og selv måtte foranstalte koncerter for at kunne præsentere sin musik. Den ekspansive kunstneriske udvikling, han gennemløb efter 1916, gik således hen over hovedet på såvel kritikere som publikum. Væsentlige og eksperimenterende værker som Sinfonia interna (1915-16), Sfæ-rer-nes musik (1916-18), Symfoni nr. 6 (1919-20) og operaen Antikrist (1921-23) blev enten ikke opført i Danmark eller ikke forstået.

Rued Langgaard var her i landet ene om at stræbe mod et visionært musikalsk udtryk i forlængelse af den romantiske tradition og på et symbolistisk grundlag, som man f.eks. finder det hos Skrjabin. Tendensen gik i Danmark i retning af et opgør med hele den senromantiske ånd, og Langgaard måtte til Tyskland, for – i begyndelsen af 1920’erne – at opleve succesfulde opførelser af sine symfonier. Der var dog ikke tale om nogen udbredt eller generel inter-esse for Langgaard sydpå, og det ebbede hurtigt ud med opførelser.

Årene omkring 1924-25 betegner et stort vendepunkt i Langgaards liv og musik. Efter i en række år at have været åben og lydhør over for strømninger i den nyeste musik – ikke mindst i Carl Nielsens progressive værker – ændrede Langgaard kurs og slog ind på en romantisk og pasticheagtig stil med Niels W. Gade og Wagner som forbilleder. Han gav udtryk for, at han følte sig forrådt af tiden og af det etablerede musikliv, og han langede ud efter Carl Nielsen, som efter hans mening havde en alt for guru-agtig status. Resultatet blev, at Langgaard for alvor blev lagt på is. Efter 1930 fandt koncertopførelser af hans værker kun undtagelsesvis sted (han havde til gengæld en hel del radioopførelser, især i 1940’erne). Et job som kirkeorganist kunne han ikke få, selvom han søgte et utal af stillinger rundt om i landet. Det lykkedes ham først i 1940, som 47-årig, at få et or-ga-nist-embede ved domkirken i Ribe. I Ribe gik Lang-gaards musik ind i en ny fase, hvor det trodsige, forrevne og absurde bliver mere fremtrædende.

Efter Langgaards død i 1952 blev der stille omkring hans navn, men i 1960’erne bragte den fornyede interesse for ‘oversete’ senromantikere Langgaard frem i lyset: Man opdagede, at selvom Langgaard grundlæggende var en konservativ komponist, var der træk i hans musik, som på en mærkelig måde pegede frem mod 1960’ernes og 70’ernes tilstandsmusik, collage-musik og minimalisme.

I dag foreligger utallige af hans 431 kompositioner indspillet. Hans produktion og liv er beskrevet i bogform, og hans værker, der for størstedelens vedkommende er utrykte, er under udgivelse.

Yderligere information: www.langgaard.dk

 

Langgaard som symfoniker

Man skal lede længe i det 20. århundredes musik for at finde en så lang, særpræget og varieret række af symfonier som Langgaards. Med 16 nummererede symfonier – komponeret 1908-51 – er han i antal kun blevet overgået på dansk grund af Niels Viggo Bentzon (1919-2000), der nåede nummer 24. Langgaards symfonier er uhyre afvekslende i varighed, form og tonesprog. En klar udvikling fra nr. 1 til nr. 16 tegner sig ikke, men der er brudflader mellem Symfoni nr. 3 og 4, 6 og 7 samt 10 og 11. De formale yderpunkter er den store senromantiske Symfoni nr. 1 (60 min.) og den mono-tematiske, ensatsede Symfoni nr. 11 (6 min.). Vokale indslag findes i Symfoni nr. 2, 3, 8, 14 og 15, og Symfoni nr. 3 er reelt en klaverkoncert. Den musi-kalske stil har overvægt til den romantiske og senromantiske side, men der er markante eksempler på udtryksformer på omgangshøjde med samtidens progressive tonesprog (Symfoni nr. 6 og begyndelsen af nr. 15).

Langgaard ønskede ikke at skabe et selvstændigt, originalt og moderne tonesprog. Tværtimod tog han bevidst udgangspunkt i det fra Gade, Wagner, Tjajkovskij og Strauss overleverede gods. Umiddelbart lyder nogle af værkerne faktisk, som om de er komponeret 50-75 år for sent. Men betragtet under ét er Langgaards symfoniske cyklus et originalt og tankeprovokerende bi-drag til 1900-tallets musikhistorie. I de første seks symfonier afprøver han genrens muligheder inden for meget forskellige stilarter. Fra Symfoni nr. 7 træder outsideren for alvor frem med det paradoksale og hasarderede projekt at bevise den romantiske æstetiks fortsatte relevans og potentiale i en moderne, verdsliggjort tidsalder.

Den romantiske epokes tonesprog rummer ‘sandheden’ efter Langgaards mening, fordi det formidler et åndeligt budskab, som er alment forståeligt. Langgaard plukker derfor uhæmmet fra alle romantikkens hylder, men giver ofte det velkendte et eftertryk og sætter det ind i en ukonventionel ramme, således at det demonstrative, abrupte og teatralske træder frem. Man fornemmer ærefrygt, men også en distance i forhold til de romantiske klicheer. For at blive forstået følte Langgaard, at han måtte gå til yderligheder, og især med Symfoni nr. 11 og 12 bringes symfonibegrebet ud i det absurde. Dermed sætter Langgaard sin egen rolle som erklæret formidler af et harmonisk skønhedsbudskab over styr. Den konservat

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet i Danmarks Radios koncertsal d. 29. oktober 2004 (Symfoni Nr. 12), 9.- 10. juni 2006
(Symfoni Nr. 14) og 15.- 16. juni 2006 (Symfoni Nr. 13).

Producer: Preben Iwan
Teknik: Jan Oldrup
Redigering: Preben Iwan
Mastering: Preben Iwan og Jan Oldrup
Korindstudering: Fredrik Malmberg
Kunstnerisk leder og orkesterchef, DR RSO & Kor: Per Erik Veng

Grafisk design: Elevator
Forlag: Edition Samfundet

Dacapo Records ønsker at takke Langgaard Fonden.

Denne SACD er indspillet i samarbejde med Danmarks Radio.

Label: Dacapo

Format: SACD

Katalognummer: 6.220517

Stregkode: 747313151769

Udgivelsesmåned: November 2006

Periode: Tidligt 20. århundrede

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

The performances are uniformly outstanding, beautifully played, and excitingly conducted by Thomas Dausgaard, and the sonics are terrific. (10/10 ClassicsToday.com - )

Thomas Dausgaard is working his way through an authoritative new Langgaard cycle with the Danish National Symphony Orchestra and Choir ... Mr. Dausgaard’s keen advocacy elicits polished, persuasive accounts that live up to Langgaard’s motto: “Long Live Beauty”.
(New York Times )

Den fremragende optagelse giver næring til overraskende oplevelser
* * * * * (Morgenavisen Jyllands-Posten)

Fascinating and vulnerable music that still has the capacity to surprise and enchant. (Musicweb International)

The sound on this disc is superb and audiophiles will find these symphonies not only light up their systems, but their hearts as well.
(Classical Lost and Found)

Äntligen fortsätter Dacapo sin förnämliga serie med musik av Rued Langgaard. De tre symfonierna på denna cd skrevs mot slutet av 40-talet och det är en tillbakablickande tonsättare vi möter. En som övergett den visionära extasen till förmån för en romantisk musik med smekande melodier och Strauss och Wagner som förebilder. Nr 12 är endast sju minuter men innehåller trots det en rad underbara idéer. De andra är runt halvtimmen och varenda ton genomsyras av Langgaards geni. Melodiken är fortfarande lika uppåtsträvande och formgreppet superbt. Dausgaard och hans radiosymfoniker visar åter total förståelse för Langgaard. Kanonljud.
(Svenska Dagbladet)

Rued Langgaard...komponerede musik af en helt særlig original karakter og med sin egen indbyggede kraft... Thomas Dausgaard...dirigerer uden omsvøb og sentimentalitet. Til tider lyder det næsten, som om det er Niels W. Gade, der er på spil.
(***** Magasinet Klassisk)

Äntligen rullar Thomas Dausgaards Langgaard-symfonicykel vidare.... Och liksom i de tre tidigare utgåvorna firar tonsättaren nya triumfer genom den stilkänsla som dirigenten och de danska radiosymfonikerna besitter.
(Musik och Ljudteknik, Gunnar Lanzky-Otto)

Stor musik. Udførelsen er, så man tror, man drømmer. Det fornemste orkesterspil, fornem korsang i nr. 14, lidenskabelig, storslået og medrivende. Her er ingen vej udenom: Køb den! Nu!
(High Fidelity)

Ces partitions plaisantes et attachantes sont interprétées avec beaucoup de passion et de raffinement par Thomas Dausgaard, dont le travail est magnifié par une captation superbe.
(Classics Today France; )

Sonics are rich and evidence a wide orchestral soundstage.
(Audiophile Edition)

Wie bei den bereits erschienenen Teilen des Langgaard-Projekts, kann auch diesmal das Orchester voll überzeugen.
(**** Klassik.com)


A CC Music Store Solution