English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Rued Langgaard

Antikrist


Anne Margrethe Dahl, sopran
Sten Byriel, bas
Thomas Dausgaard, dirigent
DR KoncertKoret
DR SymfoniOrkestret
Poul Elming, tenor
Helene Gjerris, sopran
Johnny van Hal, tenor
Jon Ketilsson, tenor
John Lundgren, baryton
Camilla Nylund, sopran
Susanne Resmark, mezzo soprano
Morten Suurballe

Rued Langgaard, komponist

Om:
En religiøs mysterieopera. En storslået dommedagsvision. Et uophørligt mareridt. Der er ikke sparet på krudtet på denne SACD-indspilning af Rued Langgaards ekstraordinære allegoriske opera Antikrist fra 1923. Operaen blev afvist tre gange af Det Kongelige Teater, men i 2002 var tiden omsider moden til den forrygende danske førsteopførelse i Christiansborg Ridehus. Dacapo Records er stolte over at præsentere Langgaards mesterværk på SACD med en stjernebesætning fra Det Kongelige Teater og Radiosymfoniorkesteret under ledelse af Thomas Dausgaard.

Køb CD

  $48.00
Download album (MP3)   $17.35
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Antikrist (1921-23, rev. 1926-30)
Opera in two acts (prologue and six scenes) with libretto by the composer
1

Prelude

6:45 Play $2.10
2

Prologue: “Mørkets Kristus: Antikrist! Stig op!” ("Christ of Darkness: Antichrist, arise!")

5:13 Play $2.10
3

Act 1, Prelude to Scene 1

1:31 Play $1.40
4

Act 1, Scene 1 "Blide sommer fester" ("Gentle summer is feasting")

14:41 Play $2.80
5

Act, 1 Prelude to Scene 2

6:41 Play $2.10
6

Act 1, Scene 2 “Fremskridt er løsen. Vækst betinger livet.” (“Progress is the byword. Growth is the ground of life.")

5:36 Play $2.10
7

Act 1, Prelude to Scene 3

1:25 Play $1.40
8

Act 1, Scene 3 "Liv er sorg, smerte og pine i larmens kirke-øde". ("Life is grief, pain and torment in the Church Ruin of Noise")

4:44 Play $1.40
[CD 2]
1

Act 2, Prelude to Scene

2:43 Play $1.40
2

Act 2, Scene 4: "Dronning er jeg, enke ej. Sorg skal jeg ej se." (“Queen am I, not a widow. Sorrow I shall not see")

10:48 Play $2.80
3

Act 2, Prelude to Scene 5

2:18 Play $1.40
4

Act 2, Scene 5 "En er blændværks Gud" ("One is the God of delusion")

20:19 Play $4.90
5

Act 2, Prelude to Scene 6

1:28 Play $1.40
6

Act 2, Scene 6 "Død er Gud. Alles sind i mig slog øjet op" ("Dead is God. Every man’s mind within me opened my eye")

5:18 Play $2.10
7

Act 2, Finale - "Kun når Guds Effata i sind slår ned som lyn" (Only when God’s ephphatha strikes like lightning)

3:43 Play $1.40
Total spilletid  93 minutes

Andre anbefalinger

Rued Langgaard
Rued Langgaard
Rued Langgaard
Rued Langgaard

Antikrist – en introduktion

Af Bendt Viinholt Nielsen

 

Hvad får en dansk komponist i 1921 i en alder af 27 år til at påbegynde en opera om verdens undergang? Spørgsmålet er egentlig ikke så vanskeligt at besvare, men svaret er tredelt: For det første var den unge komponist overbevist om, at musik er i stand til at formidle et budskab. For det andet havde komponisten netop gjort den opdagelse, at den ny musik gav ham mulighed for at udtrykke konflikter af apokalyptiske dimensioner. Og for det tredje var emnet aktuelt, idet eksistentielle spørgsmål stod højt på dagsordenen i de usikre år efter første verdenskrig.

 Rued Langgaard (1893-1952) var opdraget i et hjem, hvor musikken var ét og alt, og hvor man havde et usædvanlig passioneret kunstsyn. Kunstens religiøse og åndelige betydning blev betragtet som det centrale, og man var sikker på, at musik var det direkte bindeled mellem mennesket og det guddommelige. Den musikalske oplevelse blev taget alvorligt og tolket som en uforklarlig, religiøs erfaring, der kunne ændre et menneskes syn på tilværelsen. I tråd med romantisk tankegang var det musikkens opgave at afspejle universets guddommelige harmoni og det skabtes skønhed. Det var ligefrem musikkens mission at lede mennesket mod højere åndelige niveauer. Man tillagde altså musikken en kolossal erkendelsesmæssig betydning, og det hører med, at komponisten – den geniale, idealistiske komponist – kunne opnå profetisk status. I Langgaard-familien regnede man Beethoven, Liszt, Wagner og Bruckner som sådanne profeter. Var man en begavet komponist, havde man altså et kald, og opgaven var intet mindre end at udvikle ånd og skønhed i musikken til menneskehedens bedste.

Men allerede i Rued Langgaards barndom fik familien fornemmelsen af, at musikken som religiøs kunst var ved at køre af sporet. Store navne som Richard Strauss og Puccini, følte man, gik på akkord med idealerne og svælgede i klanglig overfladiskhed og parfumeduftende sentimentalitet. Og allerværst var nok den materialistiske, politisk radikale og gudsforladte musik, som begyndte at vinde fodfæste herhjemme, nemlig Carl Nielsens. Rued Langgaards far, klaverpædagogen og komponisten Siegfried Langgaard (1852-1914), lagde ikke fingrene imellem, når han beskrev, hvorledes verden var ved at gå af lave. Og moderen, Emma Langgaard (1861-1926), der også var pianist, sekunderede og talte ligefrem om de anti-kristelige tendenser, som knytter sig til den musik, der umiddelbart forekommer “rigtig”, men som i bund og grund er dekadent og forfladigende!

Hvordan skulle en ung komponist som Rued Langgaard forholde sig til sådanne uhåndterlige musik-moralske værdinormer?

I første omgang fulgte han trop og dyrkede det harmonisk afbalancerede og den klassiske skønhed, fx i Symfoni nr. 2 (1914) og nr. 3 (1915). Der lyser en ‘fortællelyst’ og en ungdommelig naivitet ud af disse symfonier. Det gælder også hans mest ambitiøse værk fra denne tidlige periode, en stor såkaldt scenisk symfoni, Sinfonia interna, om menneskets dragning mod evigheden.

I 1916 – Langgaard er da 23 år – kommer der med ét nye toner ind i komponistens musikalske vokabularium. Han åbner sig nysgerrigt mod impulser udefra og slipper den kreative fantasi løs. Mødet med Carl Nielsens modne musik, specielt Symfoni nr. 4 “Det uudslukkelige” (1916), er den musikalske inspirationskilde, som nu fører Langgaard ind i hans mest frugtbare kompositoriske periode, de otte år fra 1916 til 1924. Han er vældig fascineret af kraften og viljen i Carl Nielsens musik, men på baggrund af de værdinormer, han har med i den tyngende bagage hjemmefra, kan han kun opfatte denne moderne musik som udtryk for noget aggressivt, mørkt og måske ligefrem destruktivt. Men netop dét virker stærkt dragende på ham, og han tager den ekspressive, moderne udtryksform helhjertet til sig som et kunstnerisk virkemiddel på linje med romantik og senromantik. Efter at have komponeret Sfærernes musik (1916-18), i hvis slutning en ‘destruktiv’ musik konfronteres med en ‘himmelsk’ musik under overskriften Antikrist – Krist, og den Nielsen-inspirerede symfoni “Det himmelrivende” (1919-20), må Langgaard have følt, at det næste uundgåeligt måtte blive en opera. For Langgaard pegede denne musik i sig selv direkte på ét bestemt emne, nemlig Antikrist.

Antikrist-begrebet kendte Langgaard som antydet hjemmefra, og man må tro, at digterpræsten P.E. Benzons dramatiske digt “Antikrist” (udgivet 1907) – som Langgaard modellerede sin første libretto over – har stået på hylden i hjemmet. I 1919 fik Antikrist-emnet ny aktualitet, idet en vis Einar Prip dette år udgav en ‘videnskabelig’ bog med titlen “Antikrist”, hvori han søger at påvise, at Antikrist netop nu huserer i verden! Åndelige og religiøse emner var i det hele taget på tidens dagsorden i kølvandet på værdisammenbruddet efter 1. verdenskrig. Langgaards opera kan kaldes et kunstnerisk indlæg i den livsanskuelsesdebat, som florerede i Danmark i begyndelsen af 1920’erne. Som Langgaard udtrykte det i et interview i 1924: “Antikrist symboliserer noget af det dybeste i vor tid.”

 

Operaens tilblivelse og “skæbne”

Rued Langgaard skrev librettoen til første version af operaen i 1921 under et sommerophold i Fredens-borg. Handlingsskelettet og en del af dialogen lånte han fra Antikrist af P.E. Benzon. Han lod sig også inspirere af romanen Verdens Herre af Robert Hugh Benson (første danske udgave 1909) og af den særprægede enspænder Ernesto Dalgas’ Dommedags Bog (1903). Operaens førsteversion, som skiftevis blev betegnet “orgiastisk musikdrama”, “opera-mysterium” og “allegorisk opera”, blev fuldført i februar 1923. Handlingen beskrev “Antikrists passionsdrama” i en psykologisk dramatisk form som en art moderne parallel til Jesu lidelseshistorie. Den gennemgående figur på scenen var Apollyon, der for at “ville det gode gennem det onde” forskriver sig til djævelen – ligesom Faust – og udfører Antikrists rolle som en åndelig verdenshersker, der styrer verden mod afgrunden og derved baner vejen for Kristus’ genkomst.

Operaen blev indleveret til Det Kgl. Teater i København, men blev afvist alene på grund af teksten, som censuren fandt “dunkel og meget lidt tilgængelig”. Langgaard fik den besked, at hvis han kunne skaffe en anden tekst, ville man tage sagen op igen. Komponisten opsøgte straks teaterchefen, og man indvilligede i at se på teksten endnu en gang og tage værket op til musikalsk bedømmelse. Dirigenten Georg Høeberg udtalte sig positivt om musikken, men havde åbenbart ikke megen gennemslagskraft på teatret, for i juni 1923 fik komponisten sit partitur igen med besked om at værket var forkastet.

Langgaard var dog ikke til sinds at acceptere denne afvisning og bad om foretræde for teaterledelsen, som gav ham lejlighed til at præsentere og

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Sceneinstruktion: Staffan Valdemar Holm
Scenografi og kostumer: Bente Lykke Møller
Lysdesigner: Linus Fellbom
Kunstnerisk ledelse: Kasper Bech Holten (Det Kongelige Teater) og Per Erik Veng (DR Radiosymfoniorkestret)

Optaget i Ridehuset, København, 29., 31. august og 2. september 2002

Lydproducer: Preben Iwan
Lydteknikere: Jan Oldrup og Jørn Damgaard Jacobsen
Lydredigering: Morten Mogensen ogJørn Damgaard Jacobsen
Produktionsledelse RSO/ DR: Gordon Alsing

Videoproduktion af Cubus Film & TV v.
Ledelse: Uffe Borgwardt
Executive producer: Peter Borgwardt

Kommentarspor v. Esben Tange
Lydtekniker: Jørn Bramming

Bonusmateriale: Langgaard and Antichrist v. Bendt Viinholt Nielsen
Voice over: Jørgen Hansen
Redigering: Uffe Borgwardt

Coverbillede: Denise Burt
Grafisk design www.elevator-design.dk

Mastered af SDC Studios Denmark
Nodeforlag: Edition Samfundet

Dacapo Records ønsker at takke Langgaard-Fonden, Beckett-Fonden, Gangstedfonden, Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat og Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond for økonomisk støtte til gennemførelse af produktionen

Bikubenfonden er eksklusiv sponsor for Det Kongelige Teater i forbindelse med produktionen af Antikrist

Denne DVD er produceret i samarbejde mellem Det Kongelige Teater, Danmarks Radio, Cubus Film og TV og Dacapo Records

Forestillingen ANTIKRIST er en co-produktion mellem Det Kongelige Teater og Danmarks Radio

Label: Dacapo

Format: SACD

Katalognummer: 6.220523-24

Stregkode: 747313152360

Udgivelsesmåned: August 2006

Periode: Senromantik

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

ÅRETS SKIVOR 2006
Svenska Dagbladet

DVD OF THE YEAR
International Internet Award 2005

A splendid issue!
DVD OF THE MONTH
The Gramophone

Langgard's Antikrist is fabulous - a genuine, undiscovered, eccentric masterpiece.
(10/10 Classics Today) -

RECORDING OF THE MONTH
(Music and Vision)

Interpreted with total commitment by the Danish National Symphony Orchestra under Thomas Dausgaard ... Antikrist is a powerful work, gripping equally to hear and watch.
(Music and Vision - )

Antikrist receives an outstanding performance with fully committed singers ... This production reveals Antikrist as a formidable modern opera which deserves to be widely known.
(La Scena Musicale, Canada)

The excellent soloists and accompanying chorus and orchestra under conductor Thomas Dausgaard deliver what must be a definitive performance of Antikrist.
(Classical Lost and Found)

En opera om det største i livet ... Stor, uendelig, senromantisk musik. Og meget udansk
musik. Heldigvis.

(* * * * * Berlingske Tidende).

Glimrende og engagerede sangere og brillant og
dynamisk engageret orkesterspil.

(Politiken)

Det fås simpelthen ikke bedre
(Information)

Denne DVD er en begivenhed.
(Jyllands-Posten

En bemærkelsesværdig indspilning ... Såvel sangere som DR Radiosymfoniorkesteret og Thomas Dausgaard og DR Radiokoret folder sig ud på linie med musikkens dramatiske holdning.
(Kristeligt Dagblad)

Höchstes Lob verdient das Dänische Nationalorchester unter dem Dirigenten Thomas Dausgaard, das die klangliche Apokalypse wie den endlichen Sieg des Lichts sehr intensiv vermittelt.
(Klassik Heute)

En märkligt fängslande upplevelse.
(Svenska Dagbladet)

Opsætningen er i al sin enkelthed fascinerende.
(* * * * * Flensborg Avis).

Best of all though is the orchestral contribution, suberply delivered under Thomas Dausgaard´s strong direction.
(Nordic Sounds).

Alt er på plads her, et mageløst flot orkesterarbejde, der eksponerer en rigdom af musikalsk energi og farveprægtig senromantisk instrumentation...
(***** Pladescenen).

Raum, Choreographie, Licht und Klang bilden bei dieser Produktion eine bewundernswerte Einheit...Faszinierend!
(***** Nondis, Das Nordeuropa - Magazin).

Dacapo´s presentation is exemplary, with a series of essays to fill in the genesis and "fate" of this unique opera, its "characters" and "action", history and "vibrant background" plus, off cause the full libretto in Danish, German and English, all printed with admirable clarity for easy reading and following.
(Musical Pointers)

Antikrist er et af de mest betydelige værker i den samlede danske - og...europæiske! - musikhistorie.
(Dansk Musik Tidsskrift, 10/2006)

Die uneingeschränkt empfehlenswerte DVD dokumentiert die erste dänische Produktion, die 2002 gemeinsam von der Königlichen Oper und dem Dänischen Rundfunk realisiert wurde. Ein schwieriges, aber effektvolles Werk, das es zu entdecken gilt.
(Opernglas, 10/2006)

Denne SACD-udgivelse bør have sin plads på hylden ved siden af alle symfonierne og orgelmusikken.
(Musikeren, 10/2006)

The orchestra under Thomas Dausgaard plays magnificently, and if you didn't get the DVD, or even if you did but want to hear the music in even more opulent sound, then this hybrid SACD is certainly the way to go.
(10/10 Classics Today) -

Ingen bør snyde sig selv for denne meget store oplevelse!
(High Fidelity 01/2007)

Fantastisk iscensättning i inspirerande miljö med ibland udda kameraföring. Langgaard är en riktigt stor tonsättare och Dausgaard vet att förvalta arvet. Finns även på cd/sacd, men bör ses. Glöm inte symfonierna.
(Svenska Dagbladet )


A CC Music Store Solution