English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Graupner, Scheibe, Graun, Schickhardt

Royal Recorder Concertos


Arte dei Suonatori, ensemble
Bolette Roed, blokfløjte

Johann Gottlieb Graun, komponist
Christoph Graupner, komponist
Johann Adolf Scheibe, komponist
Johann Christian Schickhardt, komponist

Om:

Mange betydelige barokkomponister og deres musik fandt vej til Danmark, ikke mindst takket være den musikglade Kong Frederik IV. Denne CD præsenterer et enestående musikalsk panorama over kongens hofmusik, som den lød på Frederiksberg Slot i begyndelsen af 1700-tallet, med virtuose blokfløjtekoncerter af de nordtyske mestre Christoph Graupner, Johann Adolph Scheibe og Johann Gottlieb Graun. Desuden indeholder CD'en verdenspremieren på en helt nyfunden samling dansemusik til kongens datter, prinsesse Charlotte Amalie, rekonstrueret og sat sammen til en "prinsessesuite" specielt til denne premiereindspilning med den danske blokfløjtevirtuos Bolette Roed og det anerkendte polske barokensemble Arte dei Suonatori.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
CHRISTOPH GRAUPNER (1683-1760)
Ouverture in F major for recorder, strings and basso continuo GWV 447 (c. 1740)
1

Ouverture: [...] - Allegro

7:42 Play $2.10
2

La Speranza: Tempo giusto

3:09 Play $1.40
3

Air en Gavotte

5:28 Play $2.10
4

Menuett

3:26 Play $1.40
5

Air

6:49 Play $2.10
6

Plaisanterie

4:20 Play $1.40

JOHANN ADOLF SCHEIBE (1708-1786)
Concerto a quattro in B flat major for recorder, strings and basso continuo

7

Allegro

3:37 Play $1.40
8

Adagio

3:22 Play $1.40
9

Poco allegro

3:22 Play $1.40

JOHANN GOTTLIEB GRAUN (1703-1771)
Double Concerto in C major for recorder, violin, strings and basso continuo WilG 3 (1760)

10

Allegro

2:27 Play $1.40
11

Adagio

3:42 Play $1.40
12

Allegro

2:27 Play $1.40

Aureliusz Golinski, violin

CHRISTOPH GRAUPNER
Concerto in F major for recorder, strings and basso continuo GWV 323 (1735-37)
13

Allegro

3:31 Play $1.40
14

Andante pizzicato

1:54 Play $1.40
15

Allegro

3:30 Play $1.40
ANONYMOUS (arr. Majiec Prochaska)
"The Princess's Suite" in D minor for recorder, strings and basso continuo
From the music collection of Princess Charlotte Amalie, c. 1730
16

Ouverture

3:26 Play $1.40
17

Allemand

1:39 Play $1.40
18

Courant 1 & 2

3:52 Play $1.40
19

Saraband

2:03 Play $1.40
20

Vivace

1:27 Play $1.40
21

Folie d'Epsagne

1:53 Play $1.40
AVAILABLE FOR DOWNLOAD ONLY:

JOHANN CHRISTIAN SCHICKHARDT
Sonata in C minor, op. 8 no. 4, for recorder and basso continuo

22

Adagio

1:20 Play $1.40
23

Vivace

1:39 Play $1.40
24

Più vivace

1:41 Play $1.40
25

Allegro

1:27 Play $1.40

From 6 Sonatas, op. 8 (c. 1709)

The 3rd movement, più vivace, is available as a bonus track on the CD

Total spilletid  79 minutes

En rejse tilbage i tiden af Bolette Roed

Hvilken musik blev der mon spillet på blokfløjte i København parallelt med at Bach herskede i Leipzig, Telemann i Hamburg, Händel i London, Vivaldi i Venedig og Couperin i Paris? Barokken var en farvestrålende tid, og det er fascinerende at tænke på det liv og leben, som har ledsaget komponister og musikere på deres rejser rundt i Europa, og at forestille sig hvilke begivenheder, der har dannet rammen om musikken.

Fælles for komponisterne på denne CD er, at de enten har været bosat i Danmark -eller at deres musik er spillet og har været kendt i Danmark i første halvdel af 1700--tallet. Det er mit håb, at lytteren vil blive bragt med på en rejse tilbage i tiden til barokkens Danmark, og at nysgerrigheden for yderligere forskning på dette område er vakt.

Jeg vil gerne takke Arte dei Suonatori af hjertet for deres utroligt smukke musik, som de så gavmildt deler med mig. Også Claus Johansen skylder jeg stor tak for at have delt sin indgående viden på dette område med mig og hjulpet med at finde musikken og sætte den i historisk perspektiv.

Værkerne på denne udgivelse er ud over deres historiske værdi også udvalgt ud fra deres kunstneriske kvalitet, og det er mit håb, at lytteren vil nyde disse toner og de kunstværker, de sammenvæver, lige så meget, som vi har nydt at skabe dem.

 

En musikalsk blomstringstid af Jeppe Priess Gersbøll

Mange betydelige barokkomponister fandt vej til Danmark fra begyndelsen af 1700-tallet. Ikke mindst takket være den musikglade Frederik IV (1671-1730), der via sine rejser til bl.a. Italien og Frankrig løftede de musikalske ambitioner ved det danske hof. På sine slotte, fortrinsvis Frederiksberg Slot, holdt kongen et mindre kapel, ledet i perioder af den italienske komponist og violinist Bartolomeo Bernardi (1670-1732). Dette ensemble, kendt som ‘Hofviolonerne’, forgængeren til Det kgl. Kapel, var blot et af flere elementer, der tegnede musiklivet i og omkring København på Frederik IV’s tid.

Der var tale om en kosmopolitisk tid, og ved såvel de kongelige orkestres koncerter som ved de spektakulære maskarader og hoffester blev der spillet udenlandsk musik. Musik af komponister som Lully, Torelli, A. Scarlatti og Corelli forekommer i en dansk sammenhæng, sidenhen især Graupner, Telemann og Scheibe. Hovedstaden blev desuden løbende beriget af turnerende tyske, franske og italienske musikere og sangere, der i kortere eller længere tid tog ophold i Danmark. Den dominerende mode og hofkulturen i enevældens Danmark var franskorienteret, mens sproget ved hoffet primært var tysk, og kongeriget opviste en bred palet af kulturstrømninger. Der kan i musikhistorisk forstand ikke tales om en ‘dansk barokstil’, men mere om de ‘blandede’ stilarter, der favnede den franske suite- og dansemusik såvel som den italienske stil, præget af koncerter og sonater.

Det var dog ikke kun ved hoffet, at barokmusikken spillede i København i 1700-årene. Også på amatørniveau udfoldede sig et rigt musikliv, der gav de lokale og tilrejsende komponister en større målgruppe, og der samlede sig et ivrigt publikum ved de musikalske sammenkomster i byens bedre kredse. Lejlighedsmusik var en integreret del af dagligdagen, hvor f.eks. blæserensembler ledsagede fester og mærkedage, og ved militæret var musikken både til opvartning og praktisk brug. På gamle stik ses ofte gengivet små optrin, der involverer en eller anden form for musikopførelse. Mens hoffets musik var lukket land for den brede befolkning, var den borgerlige musikudøvelse tilgængelig for enhver, hvis økonomi tillod denne luksus. Første halvdel af 1700-tallet bar således præg af et frodigt musikliv i Danmark med centrum i hoffet samt blandt hoved-stadens voksende borgerskab i forbindelse med diverse offentlige sammen-komster. -Stads-musikerne i København virkede ved byens voksende teaterliv, f.eks. i Grønne-gadeteateret, hvor man jævnligt opførte tidens musik, og ligesom i udlandet fandt megen musiceren sted i byens mange kaffehuse og saloner.

 

Blokfløjten og Holberg

Blokfløjterhar i den danske barokmusik stået som en central instrumentgruppe, yndet af komponister og med udøvende musikere, der skabte basis for en koncertant stil. Fra barokkens førende komponister stammer et omfattende repertoire, der inddrager blokfløjte. Ikke blot originalmusikken for blokfløjte, men også musik, skrevet for f.eks obo, travers eller violin, kunne blokfløjten med sine registre spille. Det var kutyme at arrangere musikken for de forhåndenværende instrumenter, ligesom komponisterne – ofte af økonomiske hensyn – anførte så mange instrumenter som muligt på titelbladet, således at endnu flere ville købe og spille musikken. En række betydelige barokkomponister, de fleste af tysk oprindelse, befolkede perioden, og de berigede blokfløjtelitteraturen med vigtige værker.

Blandt de kendteste danske yndere af blokfløjten var ingen ringere end Ludvig -Holberg (1684-1754), der livet igennem var meget optaget af musik og tillige engageret i musikkritiske diskussioner. Den dansk-norske forfatter skal have været yderst kompetent som blokfløjtenist, ligesom han også trakterede violinen med dygtighed, og Holberg udfoldede ofte sit talent ved musikalske sammenkomster i København. En af Holbergs nære venner var den tyskfødte komponist Johann Adolph Scheibe (1708-1776) – repræsenteret på denne CD med en blokfløjtekoncert. Scheibe skrev om Holbergs store, men ikke ukritiske, kærlighed til musikken: ‘Han forlangte, at Musiken skulde gaa til Hjærte, og en Harmoni, der kun fremkaldte en brusende Larm, men var uden Følelse, ringeagtede han aldeles. Han besad altsaa ogsaa i musikalsk Henseende en virkelig god Smag og forlangte, at Musiken skulde tale ikke blot til hans Forstand, men ogsaa til hans Følelse’. Med andre ord var Holberg en reflekterende musikpersonlighed og repræsenterer den dannede og velorienterede kulturforbruger i barokkens Danmark. Endvidere tyder meget på, at Holberg, sikkert i lighed med en del københavnere i 1700-tallet, var ret konservativ og modtog nye strømninger med skepsis: Den ældre italienske barokmusik af Corelli og A. Scarlatti var hans standard for god smag, på samme måde som Molière var det for hans klassiske teatervirksomhed. Velklang og et afbalanceret udtryk har således tegnet den danske musikbevidsthed, hvis vi skal tro, at udsagn som Scheibes og Holbergs er dækkende for tiden.

 

Komponisterne

På trods af, at han i sin samtid blev regnet for en af de førende komponister, hører -Christoph Graupner (1683-1760) til den gruppe af barokkomponister, der i efter-tiden kom til at stå i skyggen af bl.a. J.S. Bach. Men Graupner var faktisk, efter Telemann, kandidat til kantoratet i Leipzig; et job, der i stedet gik til den tredje mand på listen: Bach! Graupner blev senere i livet operachef i Preussen, og hans produktion var meget omfattende: 1400 kantater, 86 ouverturer, 44 koncerter for næsten ethvert solistisk instrument og desuden 113 symfonier kender vi fra hans hånd. Hans musik var velkendt og meget spillet i Danmark, hvor Graupner sammen med Telemann hørte til københavnernes yndlings-komponister. Ouverturen i F-dur for blokfløjte, strygere og basso continuo (GWV 447) er en orkestersuite i den franske stil, hvor den indledende ouverture følges af danse-satser og karakterstykker. Koncerten i F-dur for blokfløjte, strygere og basso continuo (GWV 323) er derimod et eksempel på den traditionelle italienske tresatsede koncertform.

 

I en dansk sammenhæng var Johann Adolph Scheibe (1708-1776) en meget markant skikkelse i det københavnske musikliv. Skønt født i Leipzig, blev han en indflydelsesrig komponist og musikkritiker i Danmark, hvor han som ‘En Kunstner, der formedelst sin grundlærde Musik har ikke alene her, men endog også udenlandsk næppe sin lige’. Som flere komponister påbegyndte han et jurastudium, inden musikken blev hans endelige levevej. Da Scheibe i 1729 forsøgte at få en organiststilling ved Nikolaikirken i Leipzig, hvor J.S. Bach nu herskede, fik han ikke embedet og begav sig derefter på rejse, i stigende grad optaget af sin forfattervirksomhed. I årene 1737-40 stod Scheibe således som udgiver af tidskriftet Der critische Musikus, der ved sin bramfri kritik af både Bach og italiensk opera i høj grad levede op til sit navn. Efter at have været kapelmester hos statholderen i Holsten blev han i 1740 hentet til København, hvor han skrev kantater, bl.a. til indvielsen af Slotskirken på det nye Christiansborg, og opnåede titel af kongelig kapelmester under Christian VI (1699-1746).

Åndslivet under Christian VI var – i direkte kontrast til faderen Frederik IVs gyldne år – domineret af streng pietisme og en mere tysk orientering, som kom Scheibes karriere til gode. Scheibe var primært beskæftiget med at komponere kirkelig musik og værker til det nyoprettede Musikalske Societet, og hans kritik af den italienske opera behagede Christian VI. Uheldigvis for Scheibe blev Christian VI allerede i 1746 efterfulgt af Frederik V (1723-1766), og med den nye regent vendte smagen for italiensk opera og anden verdslig musik tilbage. Scheibes kritik af italienerne blev bl.a. bakket op af -vennen Ludvig Holberg, men den nye regent delte ikke disse meninger – Scheibe mistede sin stilling som kongelig kapelmester i 1748, og flyttede i 1749 til Sønderborg, hvor han både virkede som komponist og skribent. Han skrev i denne periode bl.a. en omfattende Holberg-biografi og oversatte en række af Holbergs værker til tysk. Scheibe mistede dog ikke helt kontakten med hoffet – han vendte i 1762 tilbage til København og skrev bl.a. sørgekantaten til Frederik V’s begravelse. Venskabet med Holberg og kontakten til Danmark var et vigtigt omdrejningspunkt i Scheibes liv, og hans omfattende produktion – herunder ca. 150 fløjtekoncerter – kom i høj grad københavnerne til gode. Koncerten for blokfløjte, strygere og basso continuo i B-dur er et klassisk eksempel på Scheibes koncertstil, der har været en vogue i København mod midten af 1700-tallet.

 

Johann Gottlieb Graun (1703-1771), der ikke bør forveksles med sin broder, sangeren og komponisten Carl Heinrich Graun, blev af Charles Burney karakteriseret som ‘en af sin tids største violinister, og ubetvivleligt en komponist af første rang’. Graun studerede i Italien hos Giuseppe Tartini; han var violinlærer for J.S. Bachs søn, Wilhelm Friedemann, var ansat ved hoffet i Berlin og virkede siden som Konzertmeister ved byens opera fra 1740. Efter sin død blev Graun især fremhævet for sin instrumentalmusik, der præsenterer en overgangsstil mellem barokken og klassikken. Hans mange koncerter for soloinstrumenter, herunder dobbeltkoncerten for blokfløjte og violin, strygere og basso continuo i C-dur (WilG 3), demonstrerer komponistens evne til at skrive musik, hvor både professionelle og amatører kan optræde sammen. Derfor var hans værker også hyppigt på programmet ved musikalske selskaber i København.

 

Johann Christian (el. Jean Chrétien) Schickhardt (1682-1762) virkede gennem sin karriere ved en række nordeuropæiske fyrstehoffer, og er især kendt for sine mange værker for blokfløjte. Den langsomme 3. sats fra sonate nr. 4 i c-mol er imidlertid fra en samling på 6 sonater for violin eller obo, tilegnet Frederik IV i 1709. Det var i øvrigt samme år, kongen på sit andet ophold i Venezia fik sig tilegnet en samling violin-sonater af Antonio Vivaldi. Schickhardts tredjesats står helt alene her – en stille eftertanke ovenpå de mange toner – og afrunder indspilningen med en personlig “tak for at I lyttede” hilsen. Det er en utrolig smuk samling sonater, som det er værd at holde øje med … måske historien fortsætter …

 

Prinsessens suite

Det er ikke let at finde noder fra Frederik IVs tid. Den kongelige musiksamling befandt sig på Christiansborg Slot, der brændte i 1794, ligesom København hærgedes af to store bybrande i 1728 og 1795, og under Napoleonskrigene fulgte englændernes bombardement af hovedstaden i 1807. Dette gik hårdt ud over kongerigets arkiver – og så godt som alle noder til den ældste danske barokmusik er gået tabt. Men der dukker fra tid til anden interessante arkivalier op med ukendte noder og fortællinger, der direkte relaterer sig til musiklivet ved hoffet i barokkens Danmark.

Frederik IVs datter, prinsesse Charlotte Amalie (1706-1782), spillede guitar, og hendes samling af musik er bevaret til i dag. Det meste består i sagens natur af guitarmusik, nedskrevet af hendes lærere Johann Friedrich Fibiger (ca. 1680-1738) og Nathanael Diesel (ca. 1692-1745). I samlingen findes bl.a. 12 suiter for guitar, ‘Suittes sur la Guittarre de Schickard’, der sandsynligvis er skrevet af den tidligere omtalte Johann Christian Schickhardt. Endvidere er der en omfattende samling af dansesatser, med overstemmen udskrevet i guitar-tabulatur samt en tilhørende basstemme. Dansesatser som disse var oprindeligt komponeret som orkestermusik, hvorefter Fibiger, Diesel eller en helt tredje har arrangeret dem for guitar til glæde for prinsessen.

Denne CD indeholder et re-arrangement af et udvalg af disse dansesatser, således at de danner en suite i d-mol bestående af ouverture, allemanda, courant I+II, saraband, vivace og til slut en variationssats over den kendte ‘La Folia’. Dermed er musikken forsøgt genskabt, sådan som den kunne have lydt for orkester. Stilen er fransk inspireret, men det er endnu ikke lykkedes at spore kilden til alle prinsessens dansesatser – hverken basstemme eller melodistemme fra denne suite er genfundet i andet eksisterende repertoire, og kompositionerne minder ikke rigtig hverken om Fibigers eller Diesels. Måske fremtidig forskning vil kunne belyse dette spørgsmål.

Suitens satser er udvalgt og sammensat af Henrik Bøggild, der har et indgående kendskab til denne unikke nodesamling. Rekonstruktionen af musikken tager udgangspunkt i et 5-stemmigt orkesterpartitur med en koncerterende fløjtestemme, som skaber en varm og fyldig klang i orkestret, og lægger sig tæt op ad det franske barokideal. Samlingen er ikke dateret, men kan spores tilbage til omkring 1730. Orkesterarrangementet præsenteret her er udført i 2013 af Maciej Prochaska.

 

Barokmusikken i Danmark

Med denne CD er et lille stykke musikalsk Danmarkshistorie bragt til live, og prinsessens suite bliver flankeret af værker af nogle af baroktidens vigtigste komponister med forbindelse til en dansk sammenhæng i et historisk vue fra Frederik IVs hofmusik med Schickhardt, over Graupners barok til Graun og Scheibe i spændingsfeltet mellem barokmusik og gryende klassik. Således kan lytteren gennem CD’en stifte bekendskab med det stadigt voksende kapitel i den levende musikhistorie, vi kalder ‘barokmusikken i Danmark’.

Tekst baseret på research og idé-oplæg af Claus Johansen.

Koncert og lancering i New York: Royal Recorder Concertos
03 October 2013
I anledning af Arte dei Suonatoris New York-debut med Bolette Roed som solist lanceres CD'en "Royal Recorder Concertos" i USA tirsdag 8. oktober.Solistdebut med kongelig premiere
21 June 2013
Den danske blokfløjtespiller Bolette Roeds første solo-CD byder på en musikalsk verdenspremiere og solistens eget, eventyrlige fund fra det kongelige skatkammer. CD'en præsenteres ved festivalkoncert 25. juni i Frederiksberg KirkeNy video: Royal Recorder Concertos - Bolette Roed og Arte dei Suonatori
13 June 2013
Se video fra indspilningen af "Royal Recorder Concertos" med Bolette Roed og Arte dei Suonatori

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse

Indspillet i spejlsalen på Museumslottet i Pszczyna, Polen, 13.-16. marts 2013
Producer, teknik og mastering: Preben Iwan

Optaget i lydformatet DXD (Digital eXtreme Definition), 352.8 kHz / 32bit. Main array:
3x DPA 4006TL & 2x 4011TL microfoner til surround kanalerne. DAD AX24 converters/preamps,
Pyramix DAW system med Tango Controller. Monitored on B&W 802 Diamond speakers

www.timbremusic.dk

Grafisk design: Denise Burt, www.elevator-design.d

Dacapo Records Solistforeningen af 1921, Dansk Musiker Forbund, Augustinus Fonden og Zamek Pszczyna for økonomisk støtte til produktionen.

Denne CD er indspillet i samarbejde med Zamek Pszczyna, Polen

En varm tak til Gunna, Karsten og Casper.

Periodeinstrumenter, A=415 Hz

Bolette Roed spiller på instrumenter af Frederick G. Morgan. Alto blokfløjte i f’, alt blokføljte i g’ og voice flute i d’ efter Peter Bressan

Label: Dacapo

Format: SACD

Katalognummer: 6.220630

Stregkode: 747313163069

Udgivelsesmåned: June 2013

Periode: Barok

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Albumtrailer

Anmeldelser

TIBIA
"Subtile Verzierungen und Kadenzen zeugen von einem großen stilistischen Verständnis."
Læs mere >>
The Whole Note
Way to go, Denmark!
Læs mere >>
MusicWeb International
"An attractive proposition to all lovers of the recorder."
Læs mere >>
Pizzicato
5/5 Stars
"D'emblée, l'on est séduit par l'opulence du son, qui traduit une générosité de jeu et une vivacité d'interprétation qui captivent dès la première plage."
Læs mere >>
Klassisk
4/6 Stars
"Arte Dei Suonatori giver liv til værkerne med en brusende, helstøbt ensembleklang"
Læs mere >>
WDR3 TonArt (Radio)
Eine vom Repertoirewert her sehr reizvolle und vor allem dank der hervorragenden Solistin sehr hörenswerte CD!
Læs mere >>
Fyens Stiftstidende - Fyens Amts Avis
4/6 Stars
"Elegant og ekspressivt."
Læs mere >>
Flensborg Avis
5/5 Stars
"Ren nydelse."
Læs mere >>
Kristeligt Dagblad
"Det er kompositioner, der kan få en til at fornemme, at man er havnet i riddersalen på Kronborg i begyndelsen af 1700-tallet."
Læs mere >>
Berlingske
5/6 Stars
"Bolette Roed er en af vore største virtuoser på blokfløjte... Verdenspremieren på en anonym dansesuite til prinsesse Charlotte Amalie vil være et interessant lyt for mangen en barokelsker."


A CC Music Store Solution