English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Poul Ruders

Proces Kafka


Johan Reuter, bas
Det Kongelige Kapel
Det Kongelige Operakor
Hanne Fischer, mezzosopran
Johnny van Hal, tenor
Bo Anker Hansen, bas
Ole Hedegaard, tenor
Gert Henning-Jensen, tenor
Anders Jakobsson, bas
Michael Kristensen, tenor
Hans Lawaetz, bas
Marianne Rørholm, mezzosopran
Thomas Søndergård, dirigent
Gisela Stille, sopran

Poul Ruders, komponist

Om:

Efter cd-successen med Tjenerindens fortælling i 2002 er det en stor fornøjelse at præsentere verdenspremiereindspilningen af Proces Kafka, Poul Ruders’ bestillingsværk til Operaens åbningssæson i 2005. Denne gang har Poul Ruders valgt en andet mareridtsagtig kilde som inspiration, nemlig Franz Kafkas legendariske, klaustrofobiske roman Processen fra 1925. Og endnu engang har den britiske librettist, bearbejdet den litterære kilde ind i et fængslende operapartitur, hvor Kafkas egen skæbne væves sammen med romanens intrikate plot.

Titelrollen som Kafka synges af den hollandsk-fødte tenor , som også medvirker i Dacapos nyligt udsendte dvd-udgivelse Antikrist. De øvrige partier synges af medlemmer af Det Kgl. Teaters solistensemble og mezzo-sopranen , som modtog international hæder for sin præstation i titelrollen i Tjenerindens fortælling.

Den unge dirigent Thomas Søndergård fik et opsigtsvækkende gennembrud på Det Kgl. Teater i sin debut med Proces Kafka. Søndergård viste sine store evner i sin mesterlige håndtering af orkestret og modtog anerkendelse i talrige internationale anmeldelser af operaen.

Køb CD

  $48.00
Download album (MP3)   $17.95
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Proces Kafka (Kafka's Trial) (2004-05)
Opera and Music Theatre
[CD 1]
1

Prelude: 13 August 1912 to 1 June 1914

26:02 Play $4.20
THE TRIAL
2

Scene 1: Joseph K.'s Lodgings - 1 June - Morning - The Arrest

8:22 Play $2.10
3

Counter-Scene 1

1:48 Play $1.40
4

Scene 2: The Bank - Later That Morning - Two More Surprises

2:32 Play $1.40
5

Counter-Scene 2

0:35 Play $1.40
6

Scene 3: K.'s Lodgings - Late That Night - A Talk with Miss Burstner

7:22 Play $2.10
7

Counter-Scene 3

0:24 Play $1.40
8

Scene 4: Sunday Morning - A Street, Then an Attic Hall - First Interrogation

8:43 Play $2.10
9

Counter-Scene 4

1:19 Play $1.40
10

Scene 5: A Week Later - K.'s Lodgings - Miss Burstner Sends a Message

2:27 Play $1.40
11

Counter-Scene 5

0:38 Play $1.40
12

Scene 6: The Bank - Evening - The The Flogger and Uncle Albert

4:04 Play $1.40
[CD 2]
1

Scene 6: Part 2

2:46 Play $1.40
2

Counter-Scene 6

0:46 Play $1.40
3

Scene 7: The Same Night - Lawyer Huld and Leni

8:13 Play $2.10
4

Counter-Scene 7

0:14 Play $1.40
5

Scene 8: Autumn - Morning - The Cathedral

8:52 Play $2.10
6

Counter-Scene 8

1:03 Play $1.40
7

Scene 9: The Bank and Huld's Place - A Spring Afternoon - Thoughts About The Bank and Lawyer Huld

3:58 Play $1.40
8

Counter-Scene 9

0:11 Play $1.40
9

Scene 10: Sunset the same Day - Fog - Titorelli

7:41 Play $2.10
10

Counter-Scene 10

0:36 Play $1.40
11

Scene 11: That Night - Lawyer Huld's Place - Dismissal of Huld

3:30 Play $1.40
12

Counter-Scene 11

2:03 Play $1.40
13

Scene 12: The Bank - 1 June - A Visit to Mother

6:03 Play $2.10
14

Counter-Scene 12: The Tribunal - 12 July 1914 (Kafka, Greta, Felice)

9:53 Play $2.10
15

Scene 13: Moonlight Night - A Quarry - The Execution

5:00 Play $2.10
Total spilletid  125 minutes

Andre anbefalinger

Poul Ruders
Rued Langgaard
Carl Nielsen
Poul Ruders
Introduktion til Proces Kafka
Af Paul Bentley

Kafkas roman Processen er et hovedværk inden for eksistentialismen - Livet er et spørgsmål, hvortil der ikke findes noget svar, en labyrint uden centrum ... osv. Den er blevet filmatiseret og dramatiseret et utal af gange. Mange komponister har været fascineret af den, og adskillige har ønsket at prøve kræfter med den med det resultat, at den nu findes i mindst fem operaudgaver. Men da Poul Ruders i 2000 bad mig om at give mit bud på en Proces Kafka-libretto, slog det mig, at ingen af disse fem operaer for alvor var blevet en del af det faste operarepertoire - for nu at sige det pænt - og da jeg senere læste romanen, blev jeg hurtigt klar over hvorfor.
Processen er en sort komedie om en mand, Josef K., som på sin 30-års fødselsdag bliver arreste-ret for en ikke nærmere angivet forbrydelse. Mærkeligt nok kan K. forblive på fri fod, så han kan fortsætte sit arbejde i banken og i det hele taget leve livet nogenlunde, som han plejer. Han bruger det næste år på at kæmpe for sin sag og på at fastholde, at han er uskyldig i, hvad det nu end er, han er anklaget for. Aftenen før sin 31-års fødselsdag bliver han imidlertid hentet, ført til et stenbrud og henrettet.
Romanens første store svaghed som operaforlæg er, at den er ufuldendt. Det begynder ellers godt med seks kapitler, som omhandler begivenhederne i den første måneds tid, om foråret og i forsom-meren. Men så følger tre meget lange kapitler, flettet sammen vha. fem ufuldendte fragmenter. Der er store huller i kronologien - med det fragment, der hedder Turen til moderen, som den eneste beskri-velse af de sidste tre måneder; og det hele afsluttes så af henrettelseskapitlet. Bogen er, med andre ord, fragmentarisk og episodisk og mangler et egentligt klimaks. Skiftende forlæggere har forsøgt at redigere sig fra dette problem ved at udelade brudstykkerne og ved at flytte det storslåede kapitel, som foregår i domkirken, hen umiddelbart før henrettelsen, også selv om dette betyder, at man ser bort fra Kafkas egen kronologi (handlingen i domkirkescenen udspiller sig om efteråret, ikke om foråret).
Det andet problem er, at hele atten af romanens væsentlige figurer kun optræder én enkelt gang. Dette gælder f.eks. den kvindelige romantiske hovedperson, K.'s bofælle, frk. Bürstner. Hun og K. har en længere scene sammen allerede tidligt i romanen, men han taler aldrig med hende siden. Frk. Bürstner omtales dog et par gange herefter, og K. får øje på hende til sidst i bogen, undervejs til stenbruddet. Ved at se hende beslutter han sig, mærkeligt nok, til at opgive enhver tanke om at modsætte sig sin skæbne - hvorfor, får man ikke noget svar på.
Det tredje problem er, at de fleste af romanens personer faktisk er temmelig usympatiske, og det-te gælder ikke mindst den allestedsnærværende ‘helt'. K. er en kold, selvoptaget og promiskuøs mand. Han er skiftevis kværulantisk og selvsikker og skiftevis ubeslutsom og nærtagende, med en tilbøjelighed til moralsk, psykisk og fysisk svaghed. Den eneste gang, vi oplever ham foretage sig noget uselvisk, er, da han tilbyder Block at hjælpe ham ved at prygle den jurastuderende, der har gjort Block til hanrej.
Det fjerde problem er: Hvad er meningen med det hele? Ét er sikkert - Processen kan ikke være en lignelse om en diktaturstat; regeringerne i den slags stater anholder ikke først en mand, hvoref-ter de lader ham fortsætte sit liv og arbejde, som om intet var hændt. Men måske handler historien om Kafkas medfødte skyldkompleks? Hans angst for faderen? Tilværelsens meningsløshed? Syndefaldet? En kombination af alle disse ting? Ingen af delene?
Tolkningen af stykkets dybere mening kunne man imidlertid trygt overlade til akademikerne; min opgave som librettist var derimod at få historien til at fungere som musikdrama. I den forbindelse var der fire ting, der var værd at bide mærke i. For det første var komponister generelt dybt fascine-rede af Processen, til trods for dens åbenbare svagheder - ‘min' boblede nærmest af iver efter at komme i gang. For det andet var den sorte humor i historien lidt af en foræring. For det tredje ville man kunne styrke fortællingens struktur, hvis man genindførte Kafkas oprindelige kapitelsekvens og i øvrigt anvendte nogle af de ufuldendte fragmenter. Og for det fjerde var det oplagt, at romanens surrealistiske elementer ville gøre sig rigtig godt på en scene.
Derefter viste lidt research sig frugtbart. Det lod til, at Kafka først blev rigtig ‘kafkask', efter at han i 1911 havde stiftet bekendtskab med jiddisch teatertradition. Han overværede omkring 20 forestillin-ger af en polsk-jiddisch musiker- og skuespillertrup (seks skuespillere og et klaver på en lillebitte scene i en café). Han forelskede sig i en af skuespillerinderne og blev gode venner med en af skuespillerne. Jiddisch teater var surrealistisk, bizart og ulogisk. Plottene blandede tragedie og komedie, og undervejs blev historien som oftest afbrudt af små komiske indslag uden egentlig forbindelse med handlingen. Ikke desto mindre var det, der især karakteriserede det jiddische teater, den stramme fortællestruktur, den forenklede, men præcise persontegning, det tragikomiske, de drømmeagtige sekvenser og den fortættede spænding, som gradvist byggedes op, indtil den nåede klimaks, og derefter faldt igen. Hvad angår scenografien, var der tale om små, klart afgræn-sede scenerum med et minimum af rekvisitter og møbler, overdrevne fagter, lange monologer samt sange og tableauer.
Alt dette gjorde et enormt indtryk på Kafka. Hans kendteste værker (f.eks. Dommen, Forvandlin-gen og Processen) er godt nok blevet universelt anerkendte, men står ikke desto mindre i dyb gæld til det jiddische teater, hvorfra han indimellem citerer replikker, dialoger og scener. Fra det jiddische teater lærte han at begrænse figurtegningen til ganske få træk, at koge handlingen ned til det væ-sentligste osv. Det stod klart for mig, at en libretto, der byggede på principperne fra det jiddische teater, ville være helt i Kafkas ånd; det ville nærmest være, som om en jiddisch teatertrup havde bedt Kafka om at skrive Processen om til en libretto. Og oven i dette ville en dublering af rollerne løse problemet med de 18 biroller; resultatet ville blive, at det hele kom til at virke som et repertoire-teater, hvor publikum identificerer sig med skuespillerne og morer sig over at se dem i forskellige roller.
Men der var også en anden oplevelse, der kom til at få afgørende betydning for Processen - nem-lig Kafkas dobbelte kærlighedsaffære med to jødiske piger. I 1912 mødte Kafka, der selv boede i Prag, en pige fra Berlin ved navn Felice Bauer. Han blev betaget af hende, og efter at hun var rejst tilbage til Berlin, kastede de sig ud i en glødende korrespondance. Man kan sige, at de blev forel-skede pr. brev, og efter et stykke tid spurgte hun ham ligeud om hans intentioner. Som typisk var for Kafka, var han uhyre vægelsindet, og til sidst fik hun sin veninde, Greta Bloch, overtalt til at opsøge ham for at få et svar. Kafka faldt med det samme for Greta og kastede sig nu også ud i en gløden

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Liveindspilning fra Operaen 31. marts, 4. og 9. april 2005
Producer: Henrik Sleiborg
Tekniker: Peter Bo Nielsen
Redigering: Peter Bo Nielsen og Henrik Sleiborg
Grafisk design: Elevator
Coverfoto: Martin Rønne

Forlag: Edition Wilhelm Hansen AS www.ewh.dk
Instruktion: Francisco Negrin

Dacapo Records taker følgende fonde for støtte til udgivelsen: Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond, Augustinus Fonden, Den Berlingske Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Magister Jürgen Balzers Fond, Højesteretssagfører. C.L. Davids Legat for Slægt og Venner, Dansk Korforbund og Dansk Forlæggerforening.

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.226042-43

Stregkode: 636943604229

Udgivelsesmåned: April 2006

Periode: 21. århundrede

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

Ballet Review
"Knussen and his Birminghamforces give their all throughout."
Læs mere >>
Den internationale presse om opførelsen på Operaen:

Kafka on trial – Opera fans in heaven …The orchestra played brilliantly for its dynamic conductor.
(New York Times)

A wonderfully secure musical performance under Thomas Søndergård, and a relentlessly surreal production from Fransisco Negrin
(The Guardian)

Kafka’s Trial proved a fruitful alliance between composer, librettist and an opera company revitalised by its new theatre and willing to experiment.
(Opera)

'Kafka’s Trial' marked a spectacular break-through for young conductor Thomas Søndergård … his responsiveness to the musical styles within Ruders’ multi-layered orchestral texture gave ‘Kafka’s Trial’ its aural integrity, making the score sound attractive and seductive.
(Opera News)

'Kafka’s Trial' is an unsettling rather than disturbing work, fascinating without being insightfull, but undeniably entertaining.
(Gramophone, 06/06)

Das alles ist pfiffig und mit versiertem Bühnenhandwerk arrangiert, die grotesken und komischen Momente überwiegen, das Timing läßt nichts zu wünschen übrig. Und entsprechend geschickt arbeitet auch der Komponist Poul Ruders, der mit einer gewissen Lässigkeit durch die verschiedenen Stile surft.
(Klassik-heute.de)

Ruders musik er stor og medrivende. FYldt med lidenskaber, humor, dysterhed, dramatik - og erotik.
(Arbejderen)

Ruders har tydeligvis hele tiden hånden på volumenkontrollen under det virtuose kompositionsarbejde, så den ganske komplekse og indholdsrige tekst kommer tydeligt frem.
(Dansk Musik Tidsskrift)

Ruder´s highly listenable music draws on diverse influences, evoking the sounds of Kafka´s composer-contemperaries while remaining refreshing individual. This premiere recording, taken from a live production, features fine performances from the soprano Gisela Stille (Felice), alto Marianne Rørholm (Greta) and tenor Johnny van Halen under the strong leadership of the young Danish conductor Thomas Dausgaard.
(***** BBC Music Magazin)

There is a huge expressive variety in the score, and the performances conducted by Thomas Sondergaard seem as impressive on disc as they were in the opera house.
(Guardian)

The music careens vividly. Ruders has always written beautifully for large forces, and there are some riveting sonorities here for orchestra and chorus.
(Newark Starledger, Bradley Bambarger)


Poul Ruders´og Paul Bentleys opera...er...særdeles vellykket, og dertil spændende og medrivende foruroligende, præcis som forlægget af Kafka.
(Klassisk *****)

Ruders´ demanding score is brilliantly realized, its considerable stylistic challenges met head-on in playing of richness and fluent virtuosity. Praise must also be given to Dacapo´s presentation, a model of its kind...Sound quality is also first-rate.
(Musicweb)

The music is fleet and clever, often mocking in tone...letting the plot deliver the laughs while pointing up the darker aspects. The cast is uniformly excellent....Thomas Søndergård directs a fluent account, beautifully recorded. Well worth investigating.
(Nordic Sounds, 09/2006)

Der synges idiomatisk og indlevet af alle medvirkende, og den debuterende Thomas Søndergård holder med imponerende sikkerhed sammen på det store apparat.
(High Fidelity)

The dedication of the Royal Danish Orchestra is never in doubt under Thomas Søndergård: his pacing of dramatic action is that of a born opera conductor.
(International Record Review)


A CC Music Store Solution