English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Nyvang and Alsted

Planetarium Music


Carsten Hobolt

Birgitte Alsted, komponist
Michael Nyvang, komponist

Om:
These two computer music works by Danish composers Birgitte Alsted and Michael Nyvang were commissioned and realized at DIEM, Denmark's national computer music center, and premiered at the Steno Planetarium in Århus. Originally presented in wuadrophonic sound with original images projected on the planetarium dome, both works have been remixed especially for this CD, offering two diverse and fascinating journeys into the realm of sound.

Køb CD

  $14.20
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
MICHAEL NYVANG (b. 1963)
Music for Virtual Orchestra (1995)
1

Collage I: Travelling Heavenward

11:51 Play $2.80
2

Collage II: Surreal Cantata

9:53 Play $2.10
3

Collage III: Concrete Animation

13:07 Play $2.80
4

Collage IV: Corona

5:08 Play $2.10
BIRGITTE ALSTED (b.1942)
5

Sorgsang II (Lament II) (1995)

21:13 Play $4.90
Total spilletid  61 minutes
PLANETARIUM MUSIC

Computermusik i Planetariet er en koncertserie, som blev startet på DIEMs initiativ i samarbejde med Steno Museets planetarium i Århus med økonomisk støtte fra Kulturfonden og Statens Kunstfond. Planetariet med dets kuppelformede sal byder på en række tekniske muligheder, som ikke findes andre steder. Med 30 diasfremvisere som fast inventar og hele kuplen som skærm kan mange billeder vises på en gang enten hver for sig, i form af et enkelt stort billede, eller de kan projekteres ind over hinanden. Et sekskanals lydanlæg giver tilsvarende muligheder på lydsiden, og billeder og båndmusik kan synkroniseres med stor præcision ved hjælp af planetariets computer. Idéen med koncertserien har været at drage fordel af planetariets unikke muligheder for at præsen-tere computermusik sammen med billeder skabt specielt til dette spændende sted. Koncertserien startede i oktober 1995 med et værk skabt specielt til Steno Museets planetarium af komponist Michael Nyvang og teaterleder Kjell Yngve Petersen.

 

Michael Nyvang er født i Århus i 1963. Han har studeret klassisk saxofon ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København og ved Conservatoire National Superieure de Musique i Paris. Han har studeret komposition hos Ib Nørholm og Hans Abrahamsen supple-ret med flere studieophold i Frankrig hos Tristan Murail. Fra 1989 til 1997 studerede han komposition på Det Jyske Musikkonservatorium hos Per Nørgård og Karl Aage Rasmussen, samtidig med at han fulgte en række kurser i computermusik og akustik på Aarhus Universitet og på DIEM. I 1995 modtog han Statens Kunstfonds treårige stipendium. Fra september 1996 har han tilbragt fem måneder i Paris som komponist ved Ensemble Sic. Han har komponeret soloværker, kammermusik, orkesterværker og com-pu-ter-musik. Han har modtaget bestilling på værker til bl.a. Lin Ensemble, Ensemble Sic, Århus Sinfonietta og Radiosymfoniorkestret.


Helt fra begyndelsen var Nyvang som komponist optaget af spektrale kompositionstek-nik-ker, hvor bestemte lydes karakteristika danner det teoretiske grundlag for opbygningen af det musikalske værk. Dette kan gøres ved at analysere eksisterende lyde og imitere deres struk-turelle karakteristika i et nyt værks instrumentale sammensætning eller ved at inkorporere disse mønstre eller lydmæssige "fingeraftryk" i en ny kompositions formale struktur. Senere udviklede han stor interesse for musikalsk form og for at reducere det musikalske materiale til et minimum. I de seneste år har Nyvang benyttet computermusikkens teknikker til at analysere, dissekere og genskabe indspillede lyde, hvilket afspejler hans store nysgerrighed over for selve lydens struktur.


Musik for virtuelt orkester er titlen på fire båndcollager, der blev produceret på DIEM i 1995. Ligesom Musik for 2 klaverer er dette værk bestilt til Boxiganga Performance Teaters mul-ti-medie forestilling Kinematograf, der havde premiere i Århus i november 1995. Denne forestil-ling, der er skabt og produceret af Kjell Yngve Petersen, omfattede fremvisning af tredimensional film såvel som "live" optræden. I forbindelse med DIEMs koncertserie i planetariet fik Michael Nyvang og Kjell Yngve Petersen bestilling på et nyt multimedie værk for bånd og dias. Resultatet blev Musik for virtuelt orkester, der omfatter de fire oprindelige collager fra Kinematograf i en fire-kanals udgave sammen med et diasshow skabt specielt til planetariet i Århus.


Det meste af lydmaterialet i Musik for virtuelt orkester stammer fra et klavers strenge og klangbund. Disse lyde er blevet manipuleret ved hjælp af en computer og omdannet til nye lyde, som i vekslende grad er genkendelige i forhold til de oprindelige. Forskellige trans-for-mationsteknikker er anvendt, bl.a. er lydenes frekvens og varighed ændret ved hjælp af en phase vocoder. Som en parallel til idéen om tredimensional film i forestillingen Kinematograf er der brugt forskellige spatialization teknikker for at sætte lydene ind i "virtuelle rum" og skabe illusion om bevægelse inden i disse rum. Nyvang skriver: "Det har for mig været som at arbejde med et orkester, blot med den forskel, at jeg her har kunnet starte med de store linier og derefter arbejde mig nedad i detaljen, og endog sidde med store, overtonerige klangblokke og flytte frem og tilbage, som det passede mig. Dette i modsætning til det kedelige arbejde med at skrive endeløse noder, for blot at realisere - i tanken - et enkelt klangligt fænomen. Derfor titlen Musik for virtuelt orkester."

 

Birgitte Alsted (f. 1942) studerede violin ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København og begyndte at arbejde som komponist i 1972, hvor hun var med til at starte Gruppen for Alternativ Musik. Hun modtog bl.a. Statens Kunstfonds treårige stipendium i 1980 og Hakon Børresen prisen i 1992.


Alsted spiller stadig violin, og hendes virke som udøvende musiker præger tydeligt hendes kompositioner, der ofte har dramatisk og ekspressiv karakter. En anden vigtig inspirationskil-de for hende er litteratur og lyrik, moderne såvel som ældre litteratur, og specielt Biblen. Hendes produktion omfatter kammermusik, orkestermusik, vokalmusik, værker med kollektiv improvisation og teatermusik. I de senere år har hun medvirket i en række eksperimenterende forestillinger med opførelse af musik i forbindelse med lyrik, dans og lysbilleder. Disse ting har sat hende i gang med at arbejde med elektroakustisk musik, hvor hun specielt har været tiltrukket af computermusikkens muligheder for at manipulere med lyd.

 

Sorgsang II bygger på Jobs Bog fra Det Gamle Testamente. Den oprindelige udgave af Sorgsang var et værk for bånd med recitation, der var bestilt af Danmarks Radio i samarbejde med DIEM og uropført i DR. Sorgsang II er en ny udgave uden recitation med dias af fotograf Helle Nørregaard, som blev bestilt af DIEM med støtte fra Statens Kunstfond til uropførelse i december 1995 i koncertserien i planetariet. Selv om den talte tekst er udeladt i Sorgsang II, rummer værket stadig en dramatisk og fortællende karakter med brug af udvidet vokalteknik og sang, udført af Carsten Ho-bolt (og Birgitte Alsted), foruden andre reallyde - i alle grader fra rå lyd til ekstrem computerbehandling.


Historien om Job er en beretning fuld af paradokser. En mand, der er velsignet med rigdom og familie, bliver valgt ud af Gud, der tager alt fra ham. Skønt Jobs smerte og vrede skærpes af hans venners overbevisning om, at han på en eller anden måde må have fortjent Guds straf, er hans grusomme skæbne overhovedet ikke en straf, men en prøvelse. Job er uskyl-dig. Historien har tilsyneladende en lykkelig udgang, eftersom Job får alt mangefold tilbage. Men kan fortvivlelsens og bitterhedens tårer over det meningsløse tab af helbred, familie, ejendom og anseelse nogensinde glemmes igen? Eller som Alsted siger: "Jeg har arbejdet intuitivt med musikken. Sorgsang er ikke en genfortælling af Jobs Bog. Min musik svarer ikke til den lykkelige slutning, hvor Job ender med at få sin belønning. Man kan sige, at musikken skaber en kontrast til Biblens tekst. Men har vi ikke altid sorgen med os, når vi én gang har mødt den?"


I Jobs Bog indgår beskrivelsen af den frygtelige, i

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Digitally produced, mixed, edited and mastered at DIEM, Århus, in 1998

Sound engineer: Claus Pedersen

Cover photo: Helle Nørregaard (from Sorgsang II)

This recording is sponsed by Danish Composers’ Society/KODA Funds for Social and Cultural Purposes

This CD has been recorded in cooperation with DIEM

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.224083

Stregkode: 730099978323

Udgivelsesmåned: September 1997

Periode: Sent 20. århundredeA CC Music Store Solution