English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Per Nørgård

Klaverværker


Erik Kaltoft, klaver

Per Nørgård, komponist

Om:
Klaveret er Per Nørgårds (f. 1932) arbejdsinstrument, så derfor er det ganske logisk, at klavermusikken har trængt sig stædigt på i mere end et halvt århundredes skabende virksomhed. Denne cd koncentrerer sig om de kortere værker. Her møder vi en alternativ udgave af dyrenes karneval med en tangodansende skildpadde, et fortolket genhør med The Beatles’ solsort og edderkoppens hemmelighedsfulde spindelvæv udkrystalliseret i sart forbundne linjer.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Animals in Concert
1

I A Tortoise's Tango (1984)

3:48 Play $1.40
2

II Light of a Night (Paul meets bird) (1989)

6:22 Play $2.10
3

III Hermit Crab Tango - Esperanza (1997)

4:57 Play $1.40
Cob Weaver and Other Secrets on the Way
4

Cob Weaver (2001)

1:35 Play $1.40
5

Other Secrets on the Way (2002)

2:04 Play $1.40
Nine Friends (1984)
6

Secret one (to Lars)

1:52 Play $1.40
7

Secret - too (to Helle)

2:57 Play $1.40
8

Opening one (to Pia)

1:51 Play $1.40
9

Tiny (to Lasse)

1:37 Play $1.40
10

Illusive (to Per)

1:19 Play $1.40
11

Big brother (to Mogens)

1:48 Play $1.40
12

Onwards (to Jeanette)

1:34 Play $1.40
13

Opening, too (to Herman)

6:20 Play $2.10
14

Three-faced Goddess (to Dinna)

3:02 Play $1.40
Fragment I-IV (1959-61)
15

Fragment I

1:39 Play $1.40
16

Fragment II

1:24 Play $1.40
17

Fragment III

0:26 Play $1.40
18

Fragment IV

1:25 Play $1.40
Nine Studies op. 25b (1959)
19

No. 1, Prelude

1:56 Play $1.40
20

No. 2, Trio

1:21 Play $1.40
21

No. 3, Duo I

0:32 Play $1.40
22

No. 4, Counterlude I

0:48 Play $1.40
23

No. 5, Intermezzo

1:48 Play $1.40
24

No. 6, Counterlude II

0:54 Play $1.40
25

No. 7, Duo II

0:45 Play $1.40
26

No. 8, Trio II

0:53 Play $1.40
27

No. 9, Postlude

1:20 Play $1.40
Four Sketches op. 25a (1959)
28

I

0:39 Play $1.40
29

II

0:26 Play $1.40
30

III

1:27 Play $1.40
31

IV

0:31 Play $1.40
Total spilletid  59 minutes

Andre anbefalinger

Per Nørgård
Pelle Gudmundsen-Holmgreen
Bent Lorentzen
Gunnar Berg
PER NØRGÅRD
Per Nørgård (f. 1932 i København) er en af de centrale komponister i Skandinavien efter Carl Nielsen og Jean Sibelius. Hans produktion - ca. 400 værker - dækker bl.a. syv symfonier, seks operaer, koncerter, kammer- og kormusik, samt ballet-/film- og elektronmusik.
Nørgårds tidlige værker viderefører den nordiske tradition. Gennem Vagn Holmboe (1909-1996), hans lærer i ungdomsårene, skærpes hans interesse for organisk musi-kalsk udvikling - metamorfosen, hvor kim af rytmiske og melodiske motiver bestandigt forvandles og udvikles. Det førte til intens interesse for metamorfoser og symmetrier i Sibelius' musik, en vigtig ledestjerne for den unge Nørgård. Komponistens senere "uendelighedsrække" (fra 1959) er på en måde udsprunget af netop disse fænomener - metamorfoser og symmetrier.
Nørgård studerede som 24-25-årig hos Nadia Boulanger i Paris, men følelsen af at være indre emigrant i det internationale, moderne franske miljø, forstærkede nærmest det "nordlige sinds univers" i ham. Mødet med unge centraleuropæiske komponister omkring 1960 inspirerede til at eksperimentere med nye udtryk og genrer hinsides nordisk tradition, bl.a. collage, musikdramatik, slagtøjsværker, elektronmusik, happe-nings, samt en nærmest psykedelisk, vibrerende musik mellem melodi og klang bl.a. i orkesterværkerne Iris og Luna.
Samtidig arbejdede Nørgård med en egen teknik, "uendeligheds-rækken", der - hvad enten anvendt i et værk eller ej - efterhånden er blevet komponistens varemær-ke. Ifølge Nørgård er det en lidt intetsigende etikette. Fremfor en særlig "tonerække", er der snarere tale om et musikalsk "vækstprincip" (indenfor alle tænkelige skalaer), der skaber tonevæv af melodilinjer, der udspringer af beslægtede langsommere (eller hurtigere) melodier, der udspringer af beslægtede endnu langsommere ... (etc.) - en "fraktal" musik, som det senere er blevet betegnet. Fra orkesterværket Rejsen ind i den gyldne skærm (1968) og frem til ca. 1980 skaber Nørgård et personligt musikalsk univers, hvor udvalgte melodier fra uendelighedsrækker kombineres med overtone- og undertone-harmonik (hhv. dur og mol), samt rytmer baseret på proportioner ud fra det gyldne snit - en velklingende og afbalanceret ny musik, som det høres i bl.a. 3. sym-foni, operaerne Gilgamesh og Siddharta og en række kammer-, kor- og vokalvær-ker."Jeg står med den ene fod i den vestlige rationalisme og den anden i den østlige mysticisme, men alligevel føler jeg mig fremmed over for dem begge. Jeg er, så at sige, en slags tredje punkt i billedet"- som komponisten sagde i den periode om sin musik.
Omkring 1980 skifter Nørgård radikalt kurs mod en spontant komponeret, dramatisk og splittet musik, inspireret af billeder og tekster af den skizofrene svejtsiske kunstner Adolf Wölfli (1864-1930) - bl.a. i en række korværker, operaen Det guddommelige Tivoli (til tekster af Wölfli) og 4. symfoni - Indischer Roosen-Gaarten und Chinee-sischer Hexen-See.
Siden arbejder Nørgård med nye former for toneserier, melodiske netværk og tempo-relationer (bl.a. i tre solokoncerter for hhv. cello, bratsch og violin), i 1990'erne kombine-ret med et direkte, ofte voldsomt udtryk, fx i 5. og 6. Symfoni, klaverkoncerten In due tempi, operaen Nuit des Hommes (til tekster af G. Apollinaire) og orkesterværket Terrains Vagues.
I det nye århundrede synes Nørgård at udnytte hele repertoiret af teknikker og ud-tryk, heriblandt en ny interesse for hidtil oversete aspekter af uendelighedsrækken (bl.a. i Harpekoncert nr. 2 - Gennem torne (2003). Hvor man tidligere med en vis ret har kunnet se længere, sammenhængende udviklingsfaser i Nørgårds musik virker det nu, som om hvert værk kalder på sit eget, særlige univers. I Violinkoncert nr. 2 - ‘Borderli-ne' (2002) fokuseres på de spændingsfyldte, dissonerende grænser mellem henholds-vis veltempererede og overtonebaserede skalaer og melodier. I H.C. Andersen-værket Lygtemændene tager til byen (2003-04) vender Nørgård på en måde tilbage til det tegneserie-univers, han i 1940'erne lavede sine første mange sange til. Den 7. Symfoni (2004-2006) og en række værker for cello solo (bl.a. sonaten Rhizom) går hver deres - egne - veje.
Karakteristisk for komponisten Nørgård, hen over snart tres år, er hans optagethed af det organiske og den dramatik, der ligger i begrebet "interferens". Stilistisk er Nør-gård inklusiv, visse værker synes beslægtede med balinesiske og afrikanske musiktra-ditioner, andre med passioneret europæisk romantik og andre igen med oversete nicher i avantgardens laboratorier. Drivkraften synes at være bestandigt at gå nye veje og eventuelt glemme tidligere praksis. I hvert fald for en tid, indtil tidligere strategier og ideer dukker op igen, i nye sammenhænge.

Om værkerne
Per Nørgård har, udover nogle tilbagetrukne ungdomsværker, komponeret omkring 30 klaverværker: kortere og længere ensatsede stykker, flersatsede suiter og værker for to klaverer (Unendlicher Empfang, 1997). Hertil en tidlig Rapsodi for klaver og orke-ster, samt Koncert for klaver og orkester - In Due Tempi (1995).
Blandt de tidlige klaverværker har især de vægtige Klaversonate nr. 1 (1953/56) og Klaversonate nr. 2 (1957) markeret sig. De senere Grooving (1968) og Turn (1973) har efterhånden opnået status af klassikere, fulgt af virtuose klaverstykker som Achilles og skildpadden (1983), Unendlicher Empfang og senest Waterways fra 2008. Ind imellem disse værker findes imidlertid en række kortere klaverstykker, hvoraf et udvalg høres på denne cd.

Animals in Concert er en dyresuite af klaverstykker bestående - indtil videre - af Skildpadde-tango (1984), Light of a Night - Paul meets bird (1989) og Eremitkrebs-tango (1997). I Per Nørgårds musik dukker i 1980'erne en del ‘fundne sager' op. Igen, må det tilføjes, for musikalske citater indgik i en række farverige collageværker i 1960'erne. Nu zoomer komponisten ind på det kendte materiale, griber essensen og bringer det et andet, nørgårdsk, sted hen - hvad enten det drejer sig om fx en række sangfugles ekvilibristiske melodilinjer, havbrusets overtonerækker eller valsende tema-er af den skizofrene kunstner Adolf Wölfli (1864-1930). Eller som det høres her: tango-ens rytmer og motiver, og en Beatles-sang (med fugl) i tre selvstændige klaverstykker forbundet i suiten Animals in Concert, om hvilken komponisten skriver:

"Skildpadde-tango: Skildpadden - som tango-danser! - må formodes at besidde visse rytmiske ejendommeligheder, som jeg har valgt at udtrykke ved at lade skildpaddens melodi sjoske bredt (tre-delt) gennem tangorytmens stramme (fire-delte) taktart.
Værket komponeredes til pianisten Yvar Mikashof's store "tango-projekt" i 1980erne: en stor samling nykomponerede tango'er for klaver af komponister fra hele verden.
Light of a Night - Paul meets bird er et "viderekomponeret arrangement" for klaver af Beatles-sangen Blackbird (bestilt af pianisten Aki T

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet på Det Fynske Musikkonservatorium i maj og oktober 2008
Producer: Torben Sminge
Teknik: Claus Byrith
Mastering: Claus Byrith

Grafik: Denise Burt
Design: elevator-design.dk

Materialer og kilder: Edition Wilhelm Hansen og Det Kgl. Bibliotek

Udgivere: © Edition Wilhelm Hansen AS, www.ewh.dk, og Edition Samfundet, www.samfundet.dk (Violin Sonata no. 1)

Dacapo Records takker Dansk Komponist Forenings Produktionspulje/KODA's Fond for Sociale og Kulturelle Formål for økonomisk støtte til produktionen.

Denne CD er blevet til i samarbejde med Det Fynske Musikkonservatorium.

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.226089

Stregkode: 636943608920

Udgivelsesmåned: August 2009

Periode: Sent 20. århundrede

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

Classics Today
"This is a very enjoyable disc."
Læs mere >>
Fanfare
"Nørgård's is a distinctive, personal voice... Pianist Erik Kaltoft's playing is clean and accurate"
Læs mere >>
Klassik.com
4/5 Stars
"Einem wunderbaren Fundus an Klanggesten, Melodien und rhythmischen Bewegungstypen."
Læs mere >>

"Per Nørgård's work is hardly ever less than entirely fascinating, and as some of these pieces show, can also be hugely entertaining. This release provides a valuable look into some of the less well-trodden paths of Nørgård's pianistic output, and as a result should be snapped up by serious collectors."
Musicweb International

"Tag en eftermiddag eller aften fri og lyt igennem! Komponisten Per Nørgårds musik er en kilde til både glæde og fordybelse, til hensvømmelse og koncentration. Musikken har... et glimt i det pianistiske øje, en overrumplende skitsering og en kærlig portrættegning. Tag fri og lyt !"
Århus StiftstidendeA CC Music Store Solution