English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Knudåge Riisager

Klaverværker


Christina Bjørkøe, klaver

Knudåge Riisager, komponist

Om:
Knudåge Riisagers klavermusik udgør en særegen kalejdoskopisk verden. Her er barnligt spøgefulde satser side om side med alvorsfuld modernisme og generøs senromantik. Musikken gennemstrømmes af den franske fascination, som Riisager fandt under studieårene i Paris, og af den sans for dans og drama, som gjorde ham til en kendt og elsket balletkomponist. ”Riisagers klavermusik er meget fascinerende. Selv i de mindste klaversatser er der en ynde og en fortællende tone, som virker som et pust fra de skrå brædder,” siger pianistinden Christina Bjørkøe, som med glæde har bevæget sig ind i det riisagerske univers. ”Riisagers karske humor og det drømmende, frankofile islæt passer mig rigtig fint.” Den nye indspilning af Riisagers klavermusik er Christina Bjørkøes debut på det nationale pladeselskab. Faktisk er det første gang overhovedet, at den erfarne pianistinde fortolker danske klaverværker på cd. ”Det er klart, at det er noget ganske særligt for mig at ’vende hjem’ og fortolke dansk repertoire efter en del år, hvor jeg har fordybet mig i de store europæiske klassikere,” siger Christina. Cd’en udgives i samarbejde med Det Fynske Musikonservatorium, hvor Christina Bjørkøe er ansat som docent.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Sonata op. 22 (1931)
1

I Allegro intransigente

7:48 Play $2.10
2

II Andante reconciliante

2:35 Play $1.40
3

III Allegro scevro e molto ardito

4:19 Play $1.40
Deux morceaux (1933)
4

No. 1, Moderato

1:52 Play $1.40
5

No. 2, Vivace

1:04 Play $1.40
Four Pieces from Slaraffenland(Fools' Paradise) op. 33 (1936-40)
Transcription by Elof Nielsen
6

No. 1, Berceuse (Lullaby)

2:00 Play $1.40
7

No. 2, Gyngestolen (The rocking chair)

1:25 Play $1.40
8

No. 3, Prinsesse Sukkergodt (Princess Sweets)

2:38 Play $1.40
9

No. 4, Springedans (Leaping dance)

1:34 Play $1.40
Sonatine (1950)
10

I Allegro

2:03 Play $1.40
11

II Andantino

2:32 Play $1.40
12

III Rondo

2:45 Play $1.40
Waltz from the ballet Tolv med posten (Twelve by the mail) op. 37 (1939)
13

Maj, Valse lento

2:12 Play $1.40
Fire børneklaverstykker (1964)(Four piano pieces for children)
14

No. 1, Sarabande

2:05 Play $1.40
15

No. 2, Polytonalt

0:12 Play $1.40
16

No. 3, Kanonisk duet

0:49 Play $1.40
17

No. 4, Duet

0:20 Play $1.40
Quatre épigrammes (1921)
18

No. 1, Lento

2:24 Play $1.40
19

No. 2, Burla

0:57 Play $1.40
20

No. 3, Andante

2:43 Play $1.40
21

No. 4, Capriccio

2:15 Play $1.40
En glad trompet og andre klaverstykker (1933-35)(A happy trumpet and other piano pieces)
22

I Lille polka (Little polka)

1:01 Play $1.40
23

II Utålmodig (Impatient)

0:33 Play $1.40
24

III Alene (Alone)

1:50 Play $1.40
25

IV Spradebasse (Coxcomb)

0:59 Play $1.40
26

V Lirekassen - På danseskole) (Barrel organ - At the dance school)

0:51 Play $1.40
27

VI En glad trompet (A happy trumpet)

0:53 Play $1.40
Total spilletid  53 minutes

Andre anbefalinger

Børresen, Glass, Henriques
Niels Viggo Bentzon
Knudåge Riisager

Knudåge Riisager 

Knudåge Riisager blev født den 6. marts 1897 i Port Kunda i Estland, hvor hans far havde ladet opføre og nu ledede en cementfabrik. Ved ingeniør Smidths død i 1899 blev faderen kaldt hjem for at arbejde i København for F.L. Smidth, og familien flyttede da til Frederiksberg, hvor Riisager boede resten af sit liv. Efter studentereksamen i 1915 påbegyndte han det statsvidenskabelige studium ved Københavns Universitet, hvorfra han i 1921 blev cand.polit. Fra 1925 til 1950 fungerede han som embedsmand, de sidste 11 år som kontorchef i Finansministeriet. Knudåge Riisager døde den 26. december 1974.

Sideløbende med denne regelrette administrative karriere udfoldede Riisager en frodig virksomhed som komponist, musikskribent og organisationsmand. Sin første undervisning i teori og komposition fik han af Otto Malling og efter dennes død i 1915 af Peder Gram. Det skulle blive nogle studieophold i Paris i årene 1921-23, som for alvor kom til at åbne den unge komponists øjne for de nye strømninger i samtidens musik. I Paris blev Riisager elev af Albert Roussel og Paul Le Flem, og påvirkningen fra det franske fornemmer man klart i hans kompositioner fra midten af 1920’erne. Medens flere værker fra årene op til 1921 har et nordisk lyrisk, sine steder Carl Nielsensk præg, så opviser kompositionerne fra årene op til midten af 1930’erne foruden indflydelse fra franskmændene Roussel og Satie påvirkning fra Prokofjev, Honegger, Bartók, og ikke mindst Stravinskij. Riisagers stærkt personlige stil skinner dog allerede igennem i værkerne fra disse år. Dette kommer således til udtryk i den nærmest provokerende anvendelse af sekunddissonanser, glæden ved det bitonale, det humoristiske, musikantiske islæt samt ikke mindst den for Riisager særegne orkestrering.

Hele denne udvikling kan aflyttes i værker som Ouverture til Erasmus Montanus og Sange til tekster af Sigbjørn Obsfelder, begge fra 1920, Suite dionysiaque fra 1924 samt Variationer over et tema af Mezangeau og T-Doxc, Poème mécanique, begge fra 1926. Sidstnævnte værk med undertitlen, Jabiru, mekanisk digtning, er et musikalsk portræt af en dengang splinterny japansk flyvemaskinemodel. Værket er helt i pagt med tidens maskinmusik og som sådan et fint eksempel på den unge komponists internationale orientering og vilje til at eksperimentere.

Allerede i 1928 havde Riisager indledt sit samarbejde med balletten på Det Kgl. Teater, idet han dette år komponerede musikken til Elna Jørgen-Jensens ballet Benzin med scenografi af Robert Storm Petersen. Premieren på dette værk må, hvad modtagelsen angår, betegnes som en eklatant fiasko, og den opnåede ved fremkomsten i 1930 i alt kun tre opførelser. I slutningen af 1930’erne genoptog Riisager sit virke som balletkomponist, idet han leverede musikken til Børge Ralovs H.C. Andersen-ballet Tolv med posten. Denne fik dog først sin premiere på Det Kgl. Teater i 1942, i øvrigt sammen med Harald Landers Slaraffenland og Qarrtsiluni – også med Riisagers musik. Skønt han i 1930’erne og 40’erne komponerede en række betydelige værker, så blev det i høj grad disse balletpartiturer, der i en bredere offentlighed kom til at slå Riisagers navn fast som en af sin generations førende danske komponister.

Balletmusikken blev også i de følgende år Riisagers væsentligste arbejdsområde. I 1945 færdiggjorde han musikken til Landers Fugl Fønix, og i 1947 bearbejdede og instrumenterede han et udvalg af Carl Czernys klaveretuder til sin og Harald Landers ballet Etude (senere kaldet Etudes). Med dette værk opnåede Riisager i særlig grad international anerkendelse, og selv om der er fortilfælde for anvendelsen af orkestrerede klaversatser som balletmusik (fx Ottorino Respighis La boutique fantasque (1919)), så rummer kombinationen af klaveretudernes og dansetrinnenes tekniske progression en særlig dimension, som netop er det samlede værks pointe.

I 1920’erne havde Riisager været blandt de mest aktive forkæmpere for fremførelsen af ny musik i København og som sådan medstifter af Unge Tonekunstneres Selskab (formand 1922-24) og medlem af censurkomitéen i foreningen Ny Musik. Endelig i 1937 blev han formand for Dansk Komponistforening – en post han beholdt i 25 år.

Riisagers initiativrigdom og evne til problem-afgrænsning og -løsning gjorde ham til et selvskrevent medlem af talrige foreningsbestyrelser, komitéer, råd m.m. såvel i Danmark som uden for landets grænser. Jævnsides med denne virksomhed varetog han som nævnt sit arbejde i ministeriet til 1950, da han trak sig tilbage som kontorchef. Riisager lod sig dog ikke friste af en tidlig pensionisttilværelse, så i 1956 tog han imod opfordringen til at blive direktør for Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Det er ganske tankevækkende, idet han aldrig selv havde frekventeret denne læreanstalt. Han helligede sig i øvrigt som direktør det administrative arbejde og underviste ikke i de 11 år, han var tilknyttet konservatoriet.

Efter at have færdiggjort Etude gik Riisager i gang med arbejdet på sin eneste opera, enakteren Susanne, til en libretto af hans nære ven Mogens Lorentzen. Nogen succes var der ikke tale om: Den fik kun 17 opførelser, og ved genoptagelsen i 1957 – i forbindelse med Riisagers 60-års dag – gik den kun over scenen seks gange. Flere større værker fulgte nu, bl.a. en koncert til violinvirtuosen Wandy Tworek, men det skulle som hidtil blive ballet-musikken, der kom til at skaffe Riisager fremgang. Igennem 1950’erne komponerede han bl.a. to balletpartiturer til den svenske koreograf Birgit Cullberg, dels Månerenen, som havde premiere på Det Kgl. Teater i 1957, dels Fruen fra havet, hvis førsteopførelse fandt sted på Metropolitan Opera House i New York i 1960. Af værkerne fra Riisagers sidste 10 år må nævnes Sangen om det uendelige fra 1964 til tekst af den italienske digter Giacomo Leopardi samt orkesterværkerne Trittico fra 1971 og Til Apollon komponeret 1972.

Knudåge Riisager forenede et fuldtidsarbejde som embedsmand med en omfattende virksomhed som komponist, og ud over at yde en betydelig indsats i et stort antal af musiklivets organisationer udfoldede han sig som en uhyre flittig skribent. I de unge år var det ikke mindst som musikanmelder og artikelforfatter, men senere blev det som essayist, hvilket fremgår af bl.a. de fine bøger Tanker i tiden (1952) og Det usynlige mønster (1957). Også i disse klart formulerede litterære bidrag møder man Knudåge Riisager som en humanistisk dannet kulturpersonlighed med et bredt kulturelt udsyn.

Som komponist havde Riisager ingen elever eller efterfølgere, men han formåede med sin uforvekslelige, personlige tone at berige dansk musik med en ekstra dimension af spiritualitet og fyndighed.

 

Klaverværkerne

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet på Det Fynske Musikkonservatorium 13. december 2003, 31. januar og 27. marts 2004
Producer: Morten Mogensen
Teknik: Morten Mogensen
Coverbillede: Denise Burt
Grafisk design: www.elevator-design.dk

Dacapo Records ønsker at takke KODAs Kollektive Båndmidler og KODAs Nationale Midler.

Denne cd er produceret i samarbejde med Det Fynske Musikkonservatorium

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.226004

Stregkode: 636943600429

Udgivelsesmåned: September 2004

Periode: Tidligt 20. århundrede

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

Politiken
5/6 Stars
”Bjørkøes rige klangfantasi og dristige gestiske udtryksfuldhed smelter sammen med en usvigeligt sikker forståelse af mekanikken og detaljernes betydning”
Læs mere >>
Knudåge Riisagers klavermusik må være pladeselskabet Dacapos største fund i lang tid ... En overraskende smuk plade
(Berlingske Tidende)

Pianist Christina Bjørkøe's characterful keyboard mastery vivifies Riisager's piano works with dynamic surprises, sharp accents, strong rhythmic backbone, and keenly voiced polyphony.
(ClassicsToday.com - )

The crisply articulated playing of Christina Bjørkøe is perfectly judged, so too the distinct but not overpowering surrounding acoustic of the recording ... This disc serves Riisager\'s cause well, since the music is skillfully and sensitively performed, the recorded sound is good and the general production standards are high.
(Classical Music on the Web, UK)

This is a comparatively short-playing anthology but attractive and not without fascination. Riisager's French-accents are strong and his music will appeal, without doubt, to anyone with a liking for Poulenc, and Ravel. Quite a discovery. Now lead the way to his orchestral music.
(Musicweb International)


A CC Music Store Solution