English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Peder Gram

Orkesterværker Vol. 1


Matthias Aeschbacher, dirigent
Sønderjyllands Symfoniorkester

Peder Gram, komponist

Om:
Peder Gram indtog en fremtrædende position i sin samtid, ikke blot pga. sine musikværkers høje håndværksmæssige standard og kunstneriske niveau, men også pga. de talrige musikorganisatoriske hverv, som gjorde ham til en af sin generations mest indflydelsesrige danske musikpersonligheder. På denne udgivelse præsenteres en række af Peder Grams mest spændende orkesterværker, der dækker hele det udtryksmæssige spektrum; fra det sprudlende og effektfulde til det stærkt dramatiske og illustrative, festlige og kraftfulde.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Overture in C major, op. 21 (1921)
1

Allegro con fuoco - Meno mosso e con grazia - Quasi tempo I

9:57 Play $2.10
Poëme lyrique, op. 9 (1911)
2

Adagio

9:06 Play $2.10
Symphony no. 1, op. 12 (1914)
3

I Moderato ma risoluto

12:12 Play $2.80
4

II Sostenuto e risentito - Molto piu mosso ma tranquillo - Andante - Tempo I

10:16 Play $2.80
5

III Vigoroso ma con grandezza

9:10 Play $2.10
Prologue to a Drama by Shakespeare, op. 27 (1928)
6

Lento - Allegro impetuoso - Quasi maëstoso - Tempo I. - Quasi maëstoso - Tempo I. - Quasi maëstoso - Allegro

13:22 Play $2.80
Total spilletid  64 minutes

Andre anbefalinger

Peder Gram
Nancy Dahlberg
Ludolf Nielsen
Ludolf Nielsen
PEDER GRAM
Gennem den stigende interesse for at rehabilitere oversete eller ligefrem fortrængte danske komponister, som måske opstod med ‘genopdagelsen' af Rued Langgaard i slutningen af 1960'erne, har vi fået ændret det musikhistoriske landkort en hel del. Nogle komponister, der tidligere var næsten ukendte, har pludselig fået liv, om ikke i det løbende repertoire så dog på cd, og musikværker, som er blevet betragtet som uorigi-nale og klichéagtige, har måske nu endelig ‘fundet' de musikere, som tager dem alvor-ligt og med et nyt opførelsespraktisk udgangspunkt forløser de kvaliteter, som i genera-tioner har ligget latent, men usynlige og i hvert fald uhørlige for de allerfleste.
Denne udvikling er interessant og glædelig, for den nuancerer billedet af vores mu-sikkultur, hvis mangfoldighed i sig selv er en rigdom. Men ejendommeligt nok ligger visse komponister stadig underdrejet i ‘rehabiliteringens' farvand. Flere store navne fra de forrige generationer venter endnu på at blive taget frem og spillet.
Dette sidste kan helt bestemt siges om Peder Gram. Han indtog i sin samtid en fremskudt position, ikke blot pga. sine musikværkers høje håndværksmæssige standard og kunstneriske niveau, men også pga. de talrige musikorganisatoriske hverv, som gjorde ham til en af sin generations mest indflydelsesrige danske musikpersonligheder. At han endnu i dag må betragtes som en overset komponist bekræftes af en passus i Boel Lindbergs bog fra 1997 om den svenske komponist John Fernström, som var elev af Gram. Hun skriver: "Mycket litet har skrivits om Peder Gram och som tonsättare är han i dag helt bortglömd."
Peder Jørgensen Gram blev født i København i 1881 som søn af en fremtrædende matematiker, aktuar og forsikringsdirektør. Efter studentereksamen påbegyndte Gram studier ved Polyteknisk Læreanstalt (nu DTU), men snart fik musikken tag i ham, og efter at have modtaget undervisning hos organisten ved Christiansborg Slotskirke, Hermann Kallenbach, var han i årene 1904‑07 elev ved konservatoriet i Leipzig. Hans lærere var her Stephan Krehl i komposition, Karl Wendling i klaver samt Hans Sitt og Arthur Nikisch i orkesterdirektion. At studieopholdet må have båret frugt ses bl.a. af, at Gram modtog konservatoriets kompositionspris ("Nikisch-prisen") for sin Stryge-kvartet op. 3. Efter yderligere et halvt års studieophold, denne gang i Dresden, slog Gram sig ned i København, hvor han virkede som kompositions- og teorilærer. Derudover foranstaltede han fra 1908 til 1913 to årlige symfonikoncerter med hoved-sagelig nyere musik på programmerne. I 1912 modtog Gram Det Anckerske Legat, og for midlerne herfra rejste han gennem Tyskland og Østrig for endelig at besøge Paris. I 1914 gav han en koncert i Berlin med det filharmoniske orkester, hvor hans 1. Sym-foni blev uropført, og i 1918 overtog han, som den rutinerede og initiativrige dirigent han var, kapel-mesterposten i Dansk Koncert-Forening efter Louis Glass. Foreningen havde siden 1902 været et vigtigt forum for ny dansk orkestermusik, og i Grams tid opretholdt den denne funktion indtil begyndelsen af 1930'erne, hvor den måtte indstille sine selvstændige koncerter og fusionere med Det unge Tonekunstnerselskab.
Sideløbende med dette markerede Gram sig stærkt inden for det organisatoriske ar-bejde. Således var han medlem af en række bestyrelser og formand for flere betydelige: Dansk Tonekunstnerforening 1919-24, Den Danske Olympiske Komités Kunstudvalg 1925-29, Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik 1931-38, Koda 1930-37, Nordisk -Union for Komponistrettigheder, hvis præsident han var 1931-32 og 1935-36, samt endelig - og ikke mindst - Dansk Komponist Forening, som han var formand for 1931-37.
Sin absolut mest indflydelsesrige post fik Peder Gram i 1937, da han udnævntes til chef for Musikafdelingen i Statsradiofonien. Grams arbejde var på ingen måde let, og han måtte indkassere megen kritik for sine dispositioner. Men som dirigenten Jens Schrøder har skrevet i bogværket i anledning af Danmarks Radios 75-års jubilæum, så fremmede Gram de reformer og den nytænkning, som han fandt tiden moden til. Og det var i Grams chefperiode, at Statsradiofoniens Symfoniorkester blev udvidet til fuld filharmonisk størrelse, som Schrøder også har påpeget.
I 1951 gik Gram på pension fra sin stilling i Statsradiofonien og modtog i den an-ledning som gave fra Symfoniorkesteret et smukt indbundet partitur med påskriften: Peder Gram: Symfoni nr. 3. Nodebladene var dog tomme, og den slet skjulte plan var selvfølgelig at foranledige den nybagte pensionist til atter at kaste sig over kompositi-ons-arbejdet og fortsætte sin symfonirække, som var ophørt ved den mere end 25 år gamle 2. Symfoni. Gram ‘kvitterede' for gaven og komponerede sin 3. Symfoni, som han selv dirigerede uropførelsen af ved en Torsdagskoncert i 1955. Symfonien blev et af Grams sidste værker og fik opusnummeret 35, hvilket viser, at hans produktion var ganske lille af omfang.
Var - og er - Grams værker ikke særlig hyppige på koncertprogrammerne, og har hans produktion fristet en kummerlig tilværelse i pladekatalogerne, så satte han dog med det fine lille pausesignal i mange år sit diskrete præg på radioudsendelserne på Program 2. Desværre er signalet for flere år siden taget ud af brug.
Det bør nævnes, at Peder Gram var en meget søgt lærer i musikteori. Blandt hans elever var Knudåge Riisager og de svenske komponister Waldemar Rudolf, Gustaf Paulson og som nævnt John Fernström. Grams intensive beskæftigelse med musikteo-retiske emner gav sig udslag i bøgerne Musikkens Formlære i Grundtræk (1916), Moderne Musik (1934), samt Analytisk Harmonilære (1940).
Grams eftermæle som komponist har været relativt entydigt: En "kølig nordisk men-talitet" (Vagn Kappel), en "forening af intellekt, formklarhed, dygtigt gennemført, ofte kontrapunktisk betonet og harmonisk kræsent tematisk detailarbejde og lyrisk finsans" (Kai Aage Bruun) og "I sin musik demonstrerer Gram udtalte intellektuelt betonede evner. Alt er gjort præcist og hensigtsmæssigt." (Nils Schiørring). Det klart disponerede og gennemarbejdede præger da også ganske rigtigt Grams værker.
Orkesterværkerne, hvoraf denne cd præsenterer et udvalg, står centralt i værklisten. Poème lyrique (1911) og Avalon for sopran og orkester (1917) var relativt hyppigt spillet tidligere - Poème lyrique sågar ved en koncert i 1913 i Concerts Colonne i Paris under ledelse af Gabriel Pierné og ved den omtalte koncert med Berlins Filharmoniske Orke-ster - men de tre symfonier (1913-1954), som kan betragtes som Grams hovedværker, har i mange år samlet støv i arkiverne. Produktionen omfatter desuden en del kam-mermusik og klaverværker samt vokalmusik, heriblandt en række mandskorsange. Af klaverværkerne må fremhæves Variationer over et tema af Weyse op. 15 (1915), som for år tilbage jævnligt hørtes i radioen.
Peder Grams tidligst trykte værk, Sange op. 1, er komponeret i årene 1901-04, så værkerne på denne cd - de stammer fra 1911-28 - er altså fra de

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet i Musikhuset Sønderborg d. 9. - 13. januar 2006

Producer: Morten Mogensen
Teknik: Claus Byrith
Mastering: Claus Byrith og Morten Mogensen

Grafisk design: Elevator

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.224713

Stregkode: 636943605523

Udgivelsesmåned: December 2006

Periode: Tidligt 20. århundrede

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

Aeschbacher's presentation is sensitive, the South Jutland Symphony Orchestra full-blooded and expressive.
(Limelight Magazine)

Peder Gram is a composer well worth getting to know... his works are melodically very attractive, convincingly structured, and beautifully scored... The performances are vital and committed, doing the music full justice.
(Classics Today, David Hurwitz)

Poéme Lyrique er en passioneret musik med fine instrumentale detaljer, som forløses smukt af en række af Sønderjyllands Symfoniorkesters solospillere...
(02/2007, Klassisk)

Charmerende stof i en veldisponeret form.... Peder Gram får en fin behandling af et velspillende Sønderjyllands Symfoniorkester med dirigenten Matthias Aeschbacher.
(**** Jydske Vestkysten)

Mest imponerar Poème lyrique från 1911, ett nio minuters adagio som också slog i både Paris och Berlin.... Utmärkta framföranden av den i Sönderborg baserade orkestern och schweizaren Matthias Aeschbacher.
(Gunnar Lanzky-Otto, Musik och Ljudteknik)

There is some lovely writing here.
(Musicweb International)

Sønderjyllands Symfoniorkester gør det rigtigt godt. Som titlen antyder, er denne udgivelse vol. 1, så vi glæder os til vol. 2.
(Musikeren)


A CC Music Store Solution