English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Dietrich Buxtehude

Orgelværker Vol. 2


Bine Bryndorf, orgel

Dietrich Buxtehude, komponist

Om:
Bine Bryndorfs autentiske indspilning af danskfødte Dietrich Buxtehudes samlede værker ved orglerne i Helsingør, Helsingborg og Lübeck ikke er til at komme udenom. Det viser blandt andet en række fremragende internationale anmeldelser. På seriens anden udgivelse er det atter barokorgelet i Helsingørs Sct. Mariæ Kirke, som er udgangspunktet. Det var nemlig ved dette orgel, danskfødte Dietrich Buxtehude foldede sig ud som kirkens organist i årene 1660-68. Og så var det i øvrigt her, organist og professor Bine Bryndorf øvede sig som barn, og første gang lærte Buxtehudes orgelmusik at kende. Det er første gang nogensinde, at en organist går Buxtehude på klingen og indspiller hans værker ved netop de instrumenter, værkerne er komponeret ved. Dacapo Records' nye Buxtehude-serie vil i alt omfatte seks cd'er. Efter de to første cd'er fra Sct. Mariæ Kirke i Helsingør vil der blive indspillet i S:ta Maria Kyrka i Helsingborg og Marienkirche i Lübeck, som komponisten var ansat ved efter årene i Helsingør. Du kan læse mere om Dacapos nye Buxtehude-satsning ved at klikke her. Du kan læse flere fine anmeldercitater om Vol. 1 her.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
1

Praeludium in E Minor, BuxWV 152

3:58 Play $1.40
2

Ach Herr, mich armen Sünder, BuxWV 178

3:22 Play $1.40
3

Christ unser Herr zum Jordan kam, BuxWV

3:19 Play $1.40
4

Praeludium in A Minor, BuxWV 153

6:09 Play $2.10
5

Mensch, wiltu leben seliglich, BuxWV 206

2:17 Play $1.40
6

Von Gott will ich nicht lassen, BuxWV 221

1:50 Play $1.40
7

Von Gott will ich nicht lassen, BuxWV 220

1:59 Play $1.40
8

Praeludium in C Major, BuxWV 136

5:32 Play $2.10
9

Wär Gott nicht mit uns diese Zeit, BuxWV 222

2:54 Play $1.40
10

Wir danken dir, Herr Jesu Christ, daß du gen Himmel gefahren bist, BuxWV 224

1:26 Play $1.40
11

Praeludium in A Major, BuxWV 151

4:59 Play $1.40
12

Nun lob, mein Seel, den Herren, BuxWV 214

2:48 Play $1.40
13

Nun lob, mein Seel, den Herren, BuxWV 215 14.

2:10 Play $1.40
14

Praeludium in E Minor, BuxWV 142

8:13 Play $2.10
Total spilletid  51 minutes

Andre anbefalinger

Dietrich Buxtehude
Dietrich Buxtehude
Dietrich Buxtehude
Dietrich Buxtehude

Dietrich Buxtehude

Dietrich Buxtehude tilbragte hele sit liv ved Østersøkysten. Sandsynligvis fødtes han 1637 i den dengang danske by Helsingborg. Hans far Johannes (Hans), også organist, var indvandret til Danmark, uvist hvornår, fra Ol-des-loe i Holsten. I 1641 udnævntes Johannes Buxtehude til organist ved Sct. Mariæ Kirke i Helsingborg, og kort tid derefter flyttede han til den anden side af Øresund for at overtage orga-nist-embedet ved Sct. Olai Kirke i Helsingør. Dietrichs nøjagtige fødselsdato er ukendt, men ved hans død i 1707 blev han omtalt som ca. 70 år gammel (kirkebøger fra så langt tilbage i tiden som 1637 er ikke bevaret, hverken fra Helsingborg, Helsingør eller Oldesloe). Som barn i Helsingør må Dietrich Buxtehude have haft en bevidsthed både om sin tyske arv og om sine danske omgivelser, og han er formentlig vokset op som tosproget. I Helsingør og under sine tidlige år i Lübeck stavede Buxtehude normalt sit fornavn “Diderich”, men senere underskrev han sig regelmæssigt “Diete-rich” eller “Dietericus.”

De latinkundskaber, som Buxtehude senere lagde for dagen, tyder på, at han som dreng gik i latinskole. Han er utvivlsomt begyndt at spille orgel hos sin far, men vi har ingen som helst oplysninger i øvrigt om hans lærere. Andre mulige emner i Danmark er Claus Dengel, der var organist ved Sct. Mariæ Kirke i Helsingør fra 1650 til 1660, og den berømte Johan Lorentz den yngre, som virkede ved Sct. Nikolaj Kirke i København fra 1634 til sin død i 1689. Lorentz var elev af og svigersøn til Jacob Praetorius i Hamborg, og familien Buxtehude lærte ham at kende i 1650, da hans far, orgelbyggeren Johan Lorentz den Ældre, døde. Det er tænkeligt, at Buxtehude senere har studeret hos Heinrich Scheide-mann i Hamborg eller Franz Tunder i Lübeck.

I slutningen af 1657 eller begyndelsen af 1658 overtog Buxtehude det organistembede ved Sct. Mariæ i Helsingborg, som hans far havde haft, inden han flyttede til Helsingør. Han virkede der, indtil han i oktober 1660 blev organist ved Sct. Mariæ i Helsingør, kaldet den tyske kirke fordi den betjente byens udenlandske befolkning samt garnisonen på Kronborg. I Helsingør forventedes det af Buxtehude, at han spillede ved gudstjenestens begyndelse, mens præsten iførte sig messeklæder; sammen med kirkens kantor skulle han sørge for instrumental- og vokalmusik ved kirkelige højtider og i øvrigt efter pastorens anmodning.

Stillingen som organist og Werkmeister ved Marienkirche i Lübeck blev ledig ved Franz Tunders død den 5. november 1667, og Dietrich Buxtehude blev formelt udnævnt den efter-følgende april. Dette var et meget mere fornemt og velaflønnet embede end det, han havde haft i Hel-singør; han fik den højeste løn af samtlige musikere i Lübeck og tjente næsten lige så meget som pastoren ved Marienkirche.

Buxtehude aflagde ed som borger i Lübeck den 23. juli 1668, hvilket gav ham ret til at gifte sig og etablere sig i byen. Straks den 3. august giftede han sig med Anna Margaretha Tunder, en af hans forgængers døtre. Dietrich og Anna Margaretha Buxtehude fik syv døtre i ægteskabet, som alle blev døbt i Marienkirche. Tre døde som spædbørn, en fjerde overlevede kun indtil de tidlige voksenår, og da Buxtehude døde, var der tre tilbage i huset: Anna Margreta, døbt den 10. juni 1675, Anna Sophia, døbt den 30. august 1678, og Dorothea Catrin, døbt den 25. marts 1683. Som faddere til Buxtehudes børn stod højt placerede medlemmer af bysamfundet, slægtninge til de velhavende grossister, som boede i Marienkirches sogn og styrede både kirken og byen. Selv tilhørte Buxtehude kun den 4. rangklasse sammen med mindre grossister, detailhandlende og bryggere; ved at bede mennesker fra højere sociale lag om at være faddere til sine børn – og ved i nogle tilfælde at give børnene navn efter dem – skaffede han sig også deres protektion for sine musikalske forehavender.

Som organist ved Marienkirche var Buxtehude først og fremmest forpligtet til at spille ved de store for- og eftermiddagsgudstjenester på søn- og helligdage. Han var som sagt også indehaver af stillingen som Werkmeister, dvs. administrator og kasserer ved kirken, et embede, der indebar betydeligt ansvar og prestige. De regn-skabsbøger, som han førte i sin egenskab af Werk-meister, indeholder ganske detaljerede oplysninger om kirken og dens musik. Kantoren ved Marienkirche, der også var lærer ved Catharineum-skolen, var ansvarlig for den liturgiske musik, som blev opført af voksne mandssangere samt drenge fra skolen. Dette drengekor optrådte sammen med de fleste af byens stadsmusikanter fra et stort pulpitur foran i kirken over korgitteret. To stadsmusi-kanter, en violinist og en lutenist, optrådte regelmæssigt sammen med Buxtehude fra det store orgel.

Buxtehude overtog fra Franz Tunder en tradition, hvorefter der på det lokale erhvervslivs foranledning afholdtes koncerter fra det store orgel i kirkens vestlige ende. Tunder havde gradvist udvidet sine orgelkoncerter med vokale og instrumentale indslag; det siges, at hans koncerter fandt sted på torsdage før åbningen af Børsen. Inden for et år fra sin ankomst til Lübeck havde Buxtehude væsentligt udvidet mulighederne for at opføre koncerterende musik fra det store orgel, idet han fik bygget to nye pulpiturer – med hver sin donator – ved den vestlige ende, således at der på de nu i alt seks pulpiturer blev plads til ca. 40 sangere og instrumentalister. Buxtehude kaldte sine koncerter for Abendmusiken og ændrede tidspunktet for deres afholdelse til søndage efter aftensang. Det blev omsider til fast tradition, at de fandt sted på de to sidste trinitatissøndage og på 2., 3. og 4. adventssøndag hvert år. Senest 1678 havde Buxtehude indført den praksis, at hans egne oratorier blev opført som føljetoner på disse søndage. Herudover opførte han kon-cer-terende musik fra det store orgel ved almindelige gudstjenester, selv om denne aktivitet ligesom de nævnte Abendmusiken lå uden for hans officielle pligter ved kirken.

I 1703 kunne Buxtehude fejre 35 års tjeneste som organist ved Marienkirche. Han var da ca. 66 år gammel og sikkert bekymret for sine tre ugifte døtres fremtid, så han begyndte at lede efter en efterfølger, der ville gifte sig med Anna Margreta, hans ældste datter, som var 28. De første aspiranter, vi har nogen viden om, var Johann Mattheson og Georg Friedrich Händel, som på det tidspunkt begge var ansat ved operaen i Hamborg. De rejste sammen til Lübeck den 17. august 1703 og lyttede til Buxtehude “med værdig opmærksomhed”, men da ingen af dem var spor interesseret i ægteskabstilbuddet, vendte de tilbage til Hamborg dagen efter. Johann Sebastian Bach aflagde sit berømte besøg hos Buxtehude i efteråret 1705 i Abend-musik-sæsonen og blev boende i Lübeck i hen ved tre måneder. Bach kan også have været interesseret i at overtage Buxtehudes stilling, men der er intet positivt bevis for, at det var tilfældet. Omtalen af rejsen i Bac

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet i Sct. Mariæ Kirke, Helsingør, 11.-12. februar 2003
Assistent: Jannik Hansen
Producer: Henrik Sleiborg
Teknik og mastering: Clemens Johansen
Graphic design: www.elevator-design.dk

Denne cd udgives i samarbejde med Det Fynske Musikkonservatorium og Danmarks Radio

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.226008

Stregkode: 636943600825

Udgivelsesmåned: April 2004

Periode: Barok

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

BBC Music Reviews
"Bine Bryndorf's excellent taste in registration, articulation and sense of musical line really illuminate the music from within ... Highly recommended."
Læs mere >>
Classics Today (10/10)
"Bryndorf shows herself to be the perfect advocate for and interpreter of these all-too-rarely-heard pieces ... Wonderful!"
Læs mere >>
Politiken
"Her combination of lightness and energy is unusal and highly appropriate."
Læs mere >>
International Record Review
"There is a definite value in hearing this music on the instrument associated with Buxtehude."
MusicWeb International
"Sound quality is exceptional ... The playing is outstanding. I highly recommend this second volume from Bine Bryndorf. "
Læs mere >>
Fono Forum
"(Dieses] Orgel ist das ideale Vehikel für eine Interpretation, bei der sich eine intelligente Registrierung mit flexiblem und elegantem Spiel glücklich verbindet."
Early Music Review
"Meticulous articulation and superb control of touch. Buy!"
Læs mere >>
Organists' Review
"It is always dangerous to suggest a definitive recording for such an oft-recorded composer as Buxtehude, but Bine Bryndorf's disc must come near the top of the list."


A CC Music Store Solution