English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Carl Nielsen

Maskarade (DVD)


Johan Reuter, baryton
Stephen Milling, bas
Niels Jørgen Riis, tenor
Sten Byriel, bas
Det Kongelige Kapel
Det Kongelige Operakor
Poul Elming, tenor
Hanne Fischer, mezzosopran
Mogens Gert Hansen, tenor
Anders Jakobsson, bas
Jakob Bloch Jespersen, bas
Susanne Resmark, sopran
Michael Schønwandt, dirigent
Gisela Stille, sopran

Carl Nielsen, komponist

Om:

Denne DVD-udgivelse af Danmarks elskede nationalopera Maskarade er et vidnesbyrd om den spektakulære nyopsætning i Operaen fra 2006 ved operachef Kasper Bech Holten og chefdirigent Michael Schønwandt. Den udødelige historie om gamle Jeronimus versus de unge rebeller får nyt liv i denne visuelt og musikalsk overvældende opsætning, samtidig med at Det Kongelige Teaters stolte traditioner videreføres med det stærkeste Maskarade-hold i mands minde.

 

Midlertidigt ikke på lager

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
1

Maskarade (1906)

2:17:57
Comic opera in three acts; libretto by Vilhelm Andersen after Ludvig Holberg
 
2

Introductions by condcutor Michael Schønwandt

11:17
 
3

"Beyond Maskarade" - Documentary on Kasper Bech Holten's staging.

19:20
Total spilletid  169 minutes

Andre anbefalinger

Carl Nielsen
Carl Nielsen
Carl Nielsen
Carl Nielsen
MASKARADE

Forord
Carl Nielsen definerede på det nærmeste den danske sangtone. I utallige sange og viser, som kendes og synges af snart sagt alle danskere, skabte han en tone, der synes altid at have været til stede i den fælles danske bevidsthed.
Der er for mig ingen tvivl om, at Carl Nielsen hentede inspiration til Maskarade i Falstaff og Mestersangerne i Nürnberg - to operaer, han selv i de år som violinist i Det Kgl. Kapel var med til at spille på Det Kgl. Teater.
Og Maskarade bygger en enestående bro mellem det folkelige og den elitære kunst. Dens sprog rammer lige ned i den danske tone: på én gang meget ligetil, sprognær, fuld af typisk hurtig dansk vid, og samtidig raffineret. At høre Jeronimus´ centrale sang "Fordum var der fred på gaden" er tilsyneladende som at høre en af Carl Nielsens utallige danske viser. Men ved nærmere eftersyn viser den sig at være langt mere krævende at synge med et spænd på over 1  oktav! Den ville aldrig gå som fælles-sang!
Carl Nielsen slap aldrig beskæftigelsen med Maskarade. Ved hver nyopsætning i hans levetid prøvede han nye beskæringer, især i 3. akt. Ved denne opsætning har vi taget en del afsnit med, som ikke er blevet hørt i mange år på Det Kgl. Teater, ud fra ønsket om at skabe en så klar musikdramaturgi som muligt.
Maskarade har også fulgt mig hele mit liv. Jeg lærte operaen at kende, da jeg var 10, og lærte hurtigt hver eneste tone udenad. Jeg tager den viden og kærlighed som en udfordring til hver eneste gang at belyse partituret på ny, i tæt samarbejde med instruktøren og ikke mindst de medvirkende sangere og musikere med deres viden og kunstneriske sind.
I over 100 år har Maskarade været den danske nationalopera. Og når den opføres på Det Kgl. Teater, mærker man tydeligt generationers opsparede viden om og kærlig-hed til Maskarade. Måtte dens rigdom på livsglæde blive ved med at hylde kærlighe-den og det uudslukkelige liv!
Michael Schønwandt

Tilblivelsen
Idéen om at skabe en opera over en af den norsk/danske dramatiker Ludvig Holbergs (1684-1754) komedier fik Carl Nielsen allerede i begyndelsen af 1890'erne. Det blev dog først efter fuldførelsen af den seriøse opera Saul og David (1898-1901), at han for alvor kom i gang med planerne om en Holberg-opera. Carl Nielsen ønskede nu at skrive noget ganske andet, og han begyndte at arbejde med Holbergs Kilderejsen, som dog snart blev skrinlagt til fordel for Maskarade. Carl Nielsen har selv berettet om, hvordan samarbejdet med libretti-sten - litteraturhistorikeren Vilhelm Andersen (1864-1953) - kom i stand:

"Jeg gik og var lidt i Bekneb med, hvem jeg egentlig skulde faa til at skrive den, for der skulde jo saadan et eget Humør til. Saa saa jeg Vilhelm Andersen i Stu-denter-komedierne paa Folketeatret. Det er Manden, tænkte jeg og gik op til ham og spurgte, om han vilde skrive mig en Operatekst. Han blev meget forbavset. Er De gal! sagde han. Men da han hørte, at det var Holberg, han skulde i Lag med, udbrød han: - Ja, det er en anden Sag. Lav mig en Scenegang. Den fik han, og allerede fjorten Dage efter havde han første Akt færdig. Det var en ren Fornøjel-se for mig."

Carl Nielsen påbegyndte udarbejdelsen af scenegangen omkring nytår 1903-04. I februar 1904 gik han og Vilhelm Andersen til karneval i Casino for at samle idéer til tredje akt, og i påsken 1904 gik Vilhelm Andersen så i gang med teksten, som blev til i løbet af blot en måned i et tæt samarbejde mellem forfatter og komponist. Carl Nielsen havde dog svært ved at læse Vilhelm Andersens hånd-skrift, hvorfor han fik sin gode ven og hjælper - pianisten Henrik Knudsen (1873-1946) - til at udarbejde en afskrift, som Carl Nielsen fik i hænde i begyndelsen af august. Der skulle dog gå en rum tid, før han begyndte at sætte teksten i musik. I efteråret færdiggjorde han Søvnen, og først henimod jul begyndte han så småt at tænke på Maskarade igen. At Carl Nielsen ikke straks kastede sig over komposi-tionen, er ganske karakteristisk for hans arbejdsform - et forhold, som han i øvrigt var sig helt bevidst, hvilket tydeligt fremgår af en selvbiografisk note skre-vet i tiden omkring tilblivelsen af Maskarade:

"Jeg arbejder stødvis og uhyre intensivt. Jeg kan saaledes godt drive i flere Maaneder, ikke fordi jeg mangler musikalske Ideer, men fordi der ligesom fattes den bærende Understrøm, der, paa samme Maade som Ariadne-Traaden, leder til eet bestemt Maal."

I sådanne perioder, hvor Carl Nielsen så at sige ladede op til selve skaberakten, havde han brug for den allerstørste opmærksomhed fra sine nærmeste omgivel-ser, og han kunne være meget pirrelig, indtil han kom i gang med kompositionen. Hele denne proces kan tydeligt følges i brevene til hustruen, billed-huggerinden Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945), som på denne tid opholdt sig i Athen, hvor hun kopierede skulpturer til tyske kunstmuseer. Den 14. december 1904 skrev han fortvivlet, idet han beklagede sig over ikke at have hørt fra hende i adskillige dage:

"Jeg beder Dig gjøre det af Hensyn til mig og mit Arbejde. Nu skulde jeg netop til at tage ordentlig fat paa ‘Maskaraden' [...] Det er nu meget tankeløst af Dig - denne Ligegyldighed - "

Juledag 1904 skrev han:

"Derimod har jeg ikke begyndt paa ‘Maskaraden' for Alvor endnu, jeg kan ikke for Tiden og enten maa der gaa en Tid eller jeg maa opleve en Sorg eller Glæde som kan vende op og [ned] paa det man kalder Sjælen i Mennesket."

Den 5. og 6. januar 1905 skriver han igen til hustruen:

"Jeg skammer mig ved at spise den Mad jeg ikke fortjener, men samtidig synes jeg ikke jeg skylder nogen noget Regnskab for min Dovenskab. Nu har jeg opgivet at faa ‘Maskaraden' færdig til næste Aar og maaske opgiver jeg helt Sagen. Der er mange der gjerne vil have den Text og Idé. Enten maa jeg forhin-dre det ved at kjøbe Texten af Wilh: Andersen eller tage fat selv, men jeg kan ikke de første Maaneder, det kan jeg tydeligt mærke. Jeg har en gebrækkelig Lede for alt hvad der hedder Kunst, Musik, Literatur og alt det Skidt som kun gjør Folk sindssyge og hysteriske"

Endelig omkring den 1. februar 1905 indtrådte "forløsningen". Den 6. februar skrev Carl Nielsen til hustruen:

"Sagen er at jeg nu er kommen udmærket igang med ‘Maskaraden' ja, jeg synes aldrig jeg har arbejdet saa rask og let. Jeg har haft stærke Veer inden jeg har voxet mig ind i Emnet og Tonen - det er jo noget helt nyt for mig - og det er egentlig mærkeligt at det netop skulde volde mig saa meget stærkere Bryderi som det drejer [sig] om en let, henflydende Sag. Jeg sejlede engang i Vinteren 1889 med Dampskibet ‘A.C. Melchior' fra Kjøbenhavn til Aarhus. Vi havde stærk Ishindring gjennem Sundet og maatte bryde os frem og mase Isen ved bestandige hidsige Tilløb for fuld Kraft. Men den Fornemmelse man saa havde ved atter at komme ud i det linde, lette aabne Vand i Kattegat var aldeles ubetalelig og det er en ganske lignende Følelse af Lethed og Triumf jeg nu har ved at ‘bade mig i den Kaskade / som hedder Ma-ska-rade'!"

Den 18. februar hed

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Instruktion: Kasper Bech Holten, Morgan Alling
Scenografi og kostumer: Marie í Dali
Lysdesign: Jesper Kongshaug
Instruktørassistent: Staffan Jennehov
DVD producers: Thorleif Hoppe, Niels Severin

Lydformat: Dolby Digital 5.1 og DTS Digital Surround

Co-produktion mellem Det Kongelige Teater og Danmarks Radio (DR)

Denne DVD udgives i samarbejde med Danmarks Radio og STV Productions A/S

Label: Dacapo

Format: DVD (NTSC)

Katalognummer: 2.110407

Stregkode: 747313540754

Udgivelsesmåned: November 2007

Periode: Tidligt 20. århundrede

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Albumtrailer

Anmeldelser

Avant Scène Opéra
[..] "Si la précision musicale et la prise de son ne peuvent rivaliser avec celles de l’enregistrement studio, voilà néanmoins le témoignage d’une soirée on ne peut plus festive."
Læs mere >>
This performance, featuring the finest Danish soloists, musicians, and conductor, is unbeatable. The staging has humor and eye-appeal. It's thoughtful, vivid, not overly literal, but never disrespectful of the work.
(Classics Today)

Michael Schønwandt is bursting with vitality and in total command of his forces
(International Record Review)

Musically this is one of the finest 20th century operas and this production is one of the most hilarious comedies I have seen.
(Musicweb International)

Michael Schønwandt directs a splendid account of the score ... The DVD offers worthwhile extra features and Dacapo provides first-class booklet notes.
(La Scena Musicale, Canada - )

It's a great show
(Liverpool Daily Post, England)

Ein echter Tipp!!!!
(EMPFOHLEN - Klassik.com)

Simpelthen en fest!
(Berlingske Tidende)

Forestillingen hører til blandt de bedst sungne og castede Maskarader i umindelige tider. Den er endvidere visuelt ekstremt spektakulær og suverænt dirigeret af Michael Schønwandt, der så tydeligt har fået Carl Nielsen ind med modermælken.
(Kristeligt Dagblad)

En överdådig fest för ögat.
(Helsingborgs Dagblad, sceneanmeldelse november 06)

Lysande infallsrik komedi.
(Svenska Dagbladet, sceneanmeldelse november 06)


A CC Music Store Solution