English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Heise, Weyse & Lange-Müller

Kærlighedssange


Mathias Hedegaard, tenor
Tove Lønskov, klaver

Peter Arnold Heise, komponist
Peter Erasmus Lange-Müller, komponist
Christoph Ernst Friedrich Weyse, komponist

Om:
Kærlighedssange af tre mestre fra den danske romantik: Weyse, Heise og Lange-Müller. Deres sange med klaver har sat uudsletteligt præg på den danske musik, hvor småt er godt og kan rumme en verden af længsel og glæde. Den unge lyriske tenor Mathias Hedegaard har en fremragende fornemmelse for stilen og giver bevis for sødmen og skønheden i det danske Romantiske univers.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
PETER ARNOLD HEISE (1830-79)
Farlige drømme From the story Tannhäuser (1878)
1

Du lægger dig ned en aftenstund

2:14 Play $1.40
2

Hvor engen har foldet ved mosens bred

1:15 Play $1.40
3

Det blinker med perler

1:02 Play $1.40
4

Så lad sangen i salene bruse

1:03 Play $1.40
5

I skoven er der så stille

2:14 Play $1.40
6

Den blomstrende sommer blev kædet til høst

2:07 Play $1.40
From Kærlighedssange, no. 1 (1855)
7

Vårsang i høst

2:51 Play $1.40
From Erotiske Digte, no. 1 (1878)
8

Til en veninde

2:19 Play $1.40
From Lauras Sange af Robert Fulton, no. 2 (1853)
9

Når svanen drømmende på strømmen svæver

3:12 Play $1.40
From Digte fra Middelalderen, no. 7 (1875)
10

Skønne fru Beatriz

3:02 Play $1.40
From Erotiske Digte, no. 4 (1878)
11

Skovensomhed

3:06 Play $1.40

CHRISTOPH ERNST FRIEDRICH WEYSE (1774-1842)
From the singspiel The Sleeping Draught (1809):

12

Skøn jomfru, luk dit vindu op

2:01 Play $1.40
From the play Sankt Hansaften-spil  (1803)
13

Dybt skoven bruser

1:35 Play $1.40
 
14

Mit elskte barn, Lullaby (c. 1829)

2:33 Play $1.40
From the singspiel Et Eventyr i Rosenborg Have (1827)
15

Man siger, hjertet har ej rum

3:05 Play $1.40
From the play Axel og Valborg (c. 1811)
16

Det var ridder hr. Åge

4:40 Play $1.40
From the singspiel Ludlams Hule (1816)
17

Der er en ø i livet

3:06 Play $1.40
 
18

Signelil (1817)

3:27 Play $1.40
PETER ERASMUS LANGE-MÜLLER (1850-1926)
From Seks Folkeviser, op. 18, 4 (1882)
19

Skin ud, du klare solskin

1:08 Play $1.40
From “Når sol går ned”, Stemninger fra Rusland, op. 19, 1 (1883)
20

Himlen ulmer svagt i flammerødt

2:51 Play $1.40
From Otte Folkeviser, op. 34, 3 (1888)
21

Silde den aften

1:32 Play $1.40
From Seks Folkeviser, op. 18, 3 (1882)
22

Lille røde rønnebær

0:51 Play $1.40
From Fire Digte, op. 31, 2 (1886)
23

Ved løvfaldstid

3:33 Play $1.40
From Otte Folkeviser, op. 34, 6 (1888)
24

I Würtzburg ringe de klokker

1:49 Play $1.40
From Tre Digte, op. 4, 2 (1875)
25

Åkande

1:56 Play $1.40
Tre sange ved havet, op. 54 (1896)
26

No. 1 Snart er de lyse nætters tid forbi

2:10 Play $1.40
27

No. 2 Og da jeg sejled dit hus forbi

2:33 Play $1.40
28

No. 3 Jeg sejled en nat over havet

3:14 Play $1.40
From the play I Mester Sebalds Have, op. 13, 1 (1881)
29

Genboens første vise

2:18 Play $1.40
Total spilletid  69 minutes

Andre anbefalinger

Nielsen, Weyse, Lange-Müller, Kunzen
P.E. Lange-Müller
Poul Schierbeck
C.E.F. Weyse
KÆRLIGHEDSSANGE FRA DEN DANSKE ROMANTIK

De tre komponister på denne cd - Weyse, Heise og Lange-Müller - repræsenterer hver for sig højde-punkterne i tidlig romantik, højromantik og senromantik i dansk vokalmusik. Der er tale om tre af de mest elskede sangkomponister inden for det felt, der mere end noget andet musikalsk stod i centrum i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet: Sangen ved klaveret. Noderne til deres sange udkom i anseelige oplag, og de blev ofte brugt, til de hang i laser. I begyndelsen af perioden, Weyses tid, var det især amatørsangen, sangen i hjemmene, der i takt med klaverets indtog i de borgerlige hjem blev dyrket. Senere - i Heises og Lange-Müllers tid - begyndte de professionelle sangaftener at vinde frem, og de to sangmiljøer, hjemmet og koncertsalen, kom i høj grad til at befrugte hinanden.
Kærligheden i alle dens afskygninger har alle dage været et centralt emne i al sangskrivning, og det er da også centralt hos alle de tre komponister. Fælles er også udgangspunktet i og tilknytningen til den enkle strofiske folkelige sang, både hvad melodik og tekstvalg angår. Derfra udvides formen i retning af større, ofte mere gennemkomponerede sangformer med en mere virtuos melodik og varieret harmonik.
Opblomstringen af den danske sang tog for alvor fart i slutningen af 1700-tallet, hvor der takket være J.A.P. Schulz' indsats blev skabt et grundlag for udviklingen af den verdslige sang i hjem og skole. En del af Schulz' enkle tysksprogede sange "i folketone" blev udgivet med danske oversættelser, og sammen med sange fra hans danske syngespil fandt de vej til hjemmenes klaverer.
Mens tyngdepunktet for Weyses vedkommende stadig ligger på den enkle strofiske sang, så ændre-des billedet for Heises og Lange-Müllers vedkommende. Der var nu sket en vældig udvikling i musiklivet. Sangen stortrivedes, og som nævnt begyndte de professionelle vokalkoncerter at dukke op i stort tal. Der kunne nu stilles større krav såvel til sangere som til pianister, for de var blevet mange flere, og ambitionsniveauet var steget i takt hermed.

Christoph Ernst Friedrich Weyse
Det er svært at overvurdere Weyses betydning for udviklingen af såvel den folkelige som den mere kunstmæssige sang i Danmark. Gennem sin personlige og faglige tilknytning til sin lærer J.A.P. Schulz havde han fået kærligheden til den enkle folkelige sang så dybt ind i sit væsen, at den aldrig forlod ham. Fra ungdommens Schulz-efterligninger, over de ingemannske morgen- og aftensange til alderdommens skolesange (Natten er så stille, Julen har bragt velsignet bud) holdt han fast ved denne genre.
Den smukke vuggevise Mit elskte barn var oprindelig slet ikke beregnet på udgivelse. Weyse kom-ponerede melodien til en tekst, som hans huslæges svigersøn havde skrevet til sin lille søn - og glemte den. Først efter komponistens død sendte det nu voksne barn sangen til udgiverne af Weyses sange, så mange kunne få glæde af den.
Ved siden af de strofiske småsange udviklede Weyse kunstromancen, den større, vokalt mere kræ-vende sang, beregnet på den uddannede stemmes teknik og virkemidler.
Gennembruddet skete med Dybt skoven bruser, frugten af hans ulykkelige kærlighed til den rige grossererdatter Julie Tutein. I denne sang er klaverakkompagnementet en selvstændigt meddigtende faktor, hvor havets brusen, eller snarere den ulykkelige piges oprørte sind, udmales. Denne sang, som Weyse oprindelig komponerede til Fr. Schillers tyske tekst, -Theklas Gesang, oversatte Adam Oehlen-schläger til dansk og indlagde den i sit skuespil Sanct Hansaften-Spil. Samarbejdet med dansk roman-tiks første store digter fortsattes med nogle sceniske arbejder. Oehlenschläger bearbejdede en tysk syngespilstekst, der med titlen Sovedrikken gik over Det Kgl. Teaters scene med stor succes i 1809. Mange af stykkets sange gik ind i hjemmenes og koncertsalenes repertoire som sikre træffere. Specielt serenaden Skønjomfru, luk dit vindue op blev populær. Den har alle en weysesk romances skønneste egenskaber, en henrivende melodi, der viderespindes i et melodisk mellemspil. Selv om Ludlams Hule ikke fik samme sceneheld, så blev også mange af sangene herfra stående. Klaras sang Der er en ø i livet om kærlighedens eftertragtede hjemsted med det liflige harpeakkompagnement er igen et eksem-pel på Weyses enestående lyriske åre, her i en rigt varieret form med en mellemstrofe i en kontraste-rende durtoneart og en slutstrofe med et dystert--oprevet akkompagnement.
Weyses lige så enkle som fornemme melodi til folkevisebearbejdelsen Det var ridder hr. Åge fra Oeh-lenschlägers Axel og Valborg blev ikke benyttet ved de første opførelser af stykket, hvor digteren selv havde lavet en nu forlængst glemt melodi. Et godt eksempel på Weyses højt værdsatte humor er Signe-lil, en vellykket parodi på tidens populære skrækballader, som komponisten selv skrev teksten til.
Weyses anden store teatersucces blev syngespillet Et Eventyr i Rosenborg Have. Han boede i mange år med udsigt til den populære park, hvor han ofte havde spadseret med librettoens forfatter, Johan Ludvig Heiberg. Weyse havde kendt skilsmissebarnet Johan Ludvig, fra denne var dreng. Som en slags legeonkel havde han bl.a. bygget et dukketeater til ham. Heiberg skrev sin gamle ven en elegant tekst om fire højst forskellige kærestepars forviklinger en sommerdag i haven. En sorgløs ung mand synger ved stykkets begyndelse i Man siger, hjertet har ej rum om sin forelskelse i to piger, som han påstår, at hans rummelige hjerte snildt har plads til. Melodiens skiftende og dansende rytmer er et nyt træk hos Weyse.

Peter Arnold Heise
I modsætning til Weyse var Peter Heise først og fremmest sangkomponist, og han har efterladt sig en uhyre varieret samling på mere end 200 sange. Som purung lærte han den tyske komponist Johann Friedrich Reichardts Goethe-sange at kende. Det blev af afgørende betydning for ham. Reichardt, der var samtidig med Schulz og den betydeligste forløber for Schuberts sang-skaben, havde foruden en rig melodisk åre sans for at udvikle klaverakkompagnementet til sine sange til en hidtil ukendt selvstændig-hed. Også Weyse, hvis sange Heise var med til at udgive, blev et forbillede. Endelig blev opdagelsen af Robert Schumanns sangkunst under et studieophold i Leipzig en afgørende inspiration.
"Det synger altid i mig", udtalte Heise engang. Når han læste en tekst, som inspirerede ham, så sprang melodierne ubesværet frem. Som sine forbilleder var han en kræsen litteraturkender. I Christian Winthers digte fandt han et romantisk-følsomt sprog kombineret med et kultiveret indhold, som tiltalte ham. I Vårsang i høst får den frembrydende elskov på trods af årstiden et medrivende jublende og ekstatisk udtryk, som gjorde den til en af de mest yndede Heise-sange. Den kun 25-årige komponist satte omkvædets "Nys rosen udsprang" under sit portræt.
I modsætning til Winthers mere svale elskovslyrik fandt Heise hos Emil Aarestrup en både mere li-denskabelig og mere sprogligt forfinet erotik. Han tonesatte denne digters poesier i sine sidste år, hvor hans sangstil havde raffineret sig både melodisk og harmonisk, og sange som Til en veninde og Skov-ensomhed blev højde

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet i DR Koncerthuset, 12.-13. og 15.-16. oktober 2009 Producer: Henrik Sleiborg Teknik: Lars Christensen Redigering: Henrik Sleiborg og Lars Christensen Graphics: Denise Burt Design: elevator-design.dk Dacapo takker for Weyse Fonden for økonomisk støtte til produktionen. Denne CD er blevet til i samarbejde med DR

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.226141

Stregkode: 636943614129

Udgivelsesmåned: February 2010

Periode: Romantik

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

MusicWeb
“Mathias Hedegaard makes the most of these songs and the recording is out of Dacapo’s top drawer.”
Læs mere >>
Århus Stiftstidende
"Den unge tenor Mathias Hedegaard har stemmen og klangen til at bære sangene frem på en måde, der både respekterer og forfrisker."
Læs mere >>
Klassisk
4 Stars
"Mathias Hedegard har en let og egal lyrisk tenor med fin og let forståelig tekstudtale. Ikke mindst Weyse-afdelingen er en fornøjelse med sangerens elegante melodiføring og energiske diktion."
Læs mere >>
Dansk Musik Tidsskrift
"Mathias Hedegaard har en naturlig sans for disse sange. Hans stemme er fast og præcis med en ung, overtonerig klang. Tove Lønskov akkompagnerer med stort pianistisk overskud, og hun lever med i alle de mindste musikalske og tekstnære nuancer."
Læs mere >>
Kristeligt Dagblad
5/5 Stars
"Hvor er det dog en pragtfuld udgivelse, som tenoren Mathias Hedegaard og pianisten Tove Lønskov sammen har begået (...) En noget nær perfekt CD."
Læs mere >>


A CC Music Store Solution