English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Knudåge Riisager

Orkesterværker


Thomas Dausgaard, dirigent
Håkon Hardenberger, trompet
Helsingborg Symfoniorkester

Knudåge Riisager, komponist

Om:

Knudåge Riisager (1897-1974) studerede i Paris i 1920erne og blev en pioner for den neoklassiske stil i dansk musik. Den livlige og fantasifulde musik på denne CD er skrevet i årene 1933-40 og viser på én gang Riisagers inspiration fra neobarokken og hans bud på en særlig, dansk lyd. Den anmelderroste indspilning med bl.a. den verdenskendte trompetist Håkan Hardenberger, som oprindeligt blev udsendt på CD, har med denne udgivelse fået nyt liv i fremragende SACD-lydkvalitet.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Slaraffenland (Fool's Paradise). Suite I for Orchestra op. 33 (1936)
1

I Forspil (Prelude)

2:14 Play $1.40
2

II Rejsen derhen (Departure)

0:59 Play $1.40
3

III Prinsesse Sukkergodt (Princess Sweets)

2:40 Play $1.40
4

IV Dovendidrikernes Polka (The Lazybones' Polka)

1:53 Play $1.40
5

V Vagtparaden (The Royal Guardsmen)

1:09 Play $1.40
6

VI Likørfontænerne (Fountains of Liqueurs)

2:17 Play $1.40
7

VII Ædedolkenes Procession (Procession of Gluttons)

3:48 Play $1.40
8

VIII Punktum Finale (Punctum Finale)

1:29 Play $1.40
Slaraffenland (Fool's Paradise). Suite II for Orchestra op. 33 (1940)
9

I Vuggesang (Lullaby)

1:44 Play $1.40
10

II Gyngestolen (The Rocking Chair)

1:05 Play $1.40
11

III De tre Musketerer (The Three Musketeers)

1:20 Play $1.40
12

IV Springedans (Leaping Dance)

1:24 Play $1.40
13

V Pas de deux

4:07 Play $1.40
14

VI Retternes Dans (The Dance of the Dishes)

4:23 Play $1.40
Tolv med Posten op. 37 (1939)
Six dances from the H.C. Andersen ballet "Twelve by the Mail"
15

I January

2:37 Play $1.40
16

II April

1:58 Play $1.40
17

III May

1:30 Play $1.40
18

IV July

2:04 Play $1.40
19

V August

1:33 Play $1.40
20

VI October

1:45 Play $1.40
Concertino per tromba e strumenti ad arco op. 29 (1933)
(Concertino for trumpet and string orchestra)
21

I Allegro

4:33 Play $1.40
22

II Andantino semplice

3:25 Play $1.40
23

III Rondo vivace

3:21 Play $1.40
Darduse op. 32 (1935-36)
24

I Slummersymfoni (Slumber Symphony)

3:45 Play $1.40
25

II Hanekampen (The Cock Fight)

1:54 Play $1.40
26

III Støvstormen (The Dust Storm)

4:46 Play $1.40
27

IV Kvindernes Dans (Womens' Dance)

2:15 Play $1.40
28

V Bryllupsprocessionen (The Wedding Procession)

3:23 Play $1.40
29

VI De frie Fødders Dans (Dance of the Free Feet)

3:00 Play $1.40
Total spilletid  0 minutes
KNUDÅGE RIISAGER: ORKESTERVÆRKER

 

Knudåge Riisager blev født den 6. marts 1897 i Port Kunda i Estland, hvor hans far havde ladet opføre og nu ledede en cementfabrik for F.L. Smidth. Ved ingeniør Smidths død i 1899 blev faderen kaldt hjem for at arbejde i København, og familien flyttede da til Frederiksberg, hvor Riisager boede resten af sit liv. Efter studentereksamen i 1915 påbegyndte han det statsvidenskabelige studium ved Københavns Universitet, hvorfra han i 1921 blev cand. polit. Fra 1925 til 1950 fungerede han som embedsmand, de sidste elleve år som kontorchef i Finansministeriet. Knudåge Riisager døde den 26. december 1974.

Sideløbende med denne regelrette administrative karriere udfoldede Riisager en frodig virksomhed som komponist, musikskribent og organinisationsmand. Sin første undervisning i teori og komposition fik han af Otto Malling og efter dennes død i 1915 af Peder Gram. Det skulle blive nogle studieophold i Paris i årene 1921-23, som for alvor kom til at åbne den unge komponists øjne for de nye strømninger i samtidens musik. I Paris blev Riisager elev af Albert Roussel og Paul Le Flem, og påvirkningen fra det franske fornemmer man klart i hans kompositioner fra midten af 1920’erne. Medens værkerne fra årene op til 1921 har et nordisk lyrisk, sine steder Carl Nielsensk præg, så op-viser kompositionerne fra årene op til midten af 1930’erne foruden indflydelse fra franskmændene Rous-sel og Satie påvirkning fra Prokofiev, Honeg-ger, Bartók, og ikke mindst Stravinsky. Riisagers stærkt personlige stil skinner dog allerede igennem i værkerne fra disse år. Dette kommer således til udtryk i den nærmest provokerende anvendelse af sekunddissonanser, glæden ved det bitonale, det humoristiske, musikantiske islæt samt ikke mindst den for Riisager særegne orkestrering.

Hele denne udvikling kan aflyttes i værker som Ouverture til Erasmus Montanus og Sange til tekster af Sigbjørn Obstfelder, begge fra 1920, Suite dionysiaque fra 1924 samt Variationer over et Thema af Mezangeau og T-Doxc. Poème méca-nique, begge fra 1926. Sidstnævnte værk med undertitlen Jabiru, mekanisk Digtning, er et musikalsk portræt af en dengang splinterny japansk flyvemaskinemodel. Værket er helt i pagt med tidens maskinmusik og som sådan et fint eksempel på den unge komponists internationale orientering og vilje til at eksperimentere.

Allerede i 1928 havde Riisager indledt sit samarbejde med balletten på Det Kongelige Teater, idet han dette år komponerede musikken til Elna Jørgen-Jensens ballet Benzin med scenografi af Robert Storm Petersen. Premieren på dette værk må, hvad modtagelsen angår, betegnes som en eklatant fiasko, og den opnåede ved fremkomsten i 1930 i alt kun tre opførelser. I slutningen af 1930’erne genoptog Riisager sit virke som balletkomponist, idet han leverede musikken til Børge Ralovs H.C. Andersen-ballet Tolv med Posten. Denne fik dog først sin premiere på Det Kongelige Teater i 1942, i øvrigt sammen med Harald Landers Slaraffenland og Qarrtsiluni – også med Riisagers musik. Skønt han i 1930’erne og -40’erne komponerede en række betydelige værker, så blev det i høj grad disse balletpartiturer, der i en bredere offentlighed kom til at slå Riisagers navn fast som en af sin generations førende komponister.

Balletmusikken blev også i de følgende år Riisagers væsentligste arbejdsområde. I 1945 færdiggjorde han musikken til Landers Fugl Fønix, og i 1947 bearbejdede og instrumenterede han et udvalg af Carl Czernys klaveretuder til sin og Harald Landers ballet Etude (senere kaldet Etudes). Med dette værk opnåede Riisager i særlig grad international anerkendelse, og selv om der er fortilfælde for anvendelsen af orkestrerede klaversatser som balletmusik (f.eks. Otto-rino Respighis La boutique fantasque (1919)), så rummer kombinationen af klaveretudernes og dansetrinnenes tekniske progression en særlig dimension, som netop er det samlede værks pointe.

I 1920’erne havde Riisager været blandt de mest aktive forkæmpere for fremførelsen af ny musik i København og som sådan medstifter af Unge Tonekunstneres Selskab (formand 1922-24) og medlem af censurkomitéen i Foreningen ‘Ny Musik’. Endelig i 1937 blev han formand for Dansk Komponistforening – en post han beholdt i 25 år.

Riisagers initiativrigdom og evne til problemafgrænsning og -løsning gjorde ham til et selv-skrevent medlem af talrige foreningsbestyrelser, komitéer, råd m.m. såvel i Danmark som uden for landets grænser. Jævnsides med denne virksomhed varetog han som nævnt sit arbejde i ministeriet til 1950, da han trak sig tilbage som kontorchef. Riisager lod sig dog ikke friste af en tidlig pensionisttilværelse, så i 1956 tog han imod opfordringen til at blive direktør for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Det er ganske tankevækkende, idet han aldrig selv havde frekventeret denne læreanstalt. Han helligede sig i øvrigt som direktør det administrative arbejde og underviste ikke i de elleve år, han var tilknyttet konservatoriet.

Efter at have færdiggjort Etude gik Riis-ager i gang med arbejdet på sin eneste opera, enakteren Susanne, til en libretto af sin nære ven Mogens Lorentzen. Nogen succes var der ikke tale om: den fik kun 17 opførelser, og ved genoptagelsen i 1957 – i forbindelse med Riis-agers 60-årsdag – gik den kun over scenen seks gange. Flere større værker fulgte nu, bl.a. en koncert til violinvirtuosen Wandy Tworek, men det skulle som hidtil blive ballet-musikken, der kom til at skaffe Riisager fremgang. Igennem 1950’erne komponerede han bl.a. to balletpartiturer til den svenske koreograf Birgit Cull-berg, dels Månerenen, som havde premiere på Det Kongelige Teater i 1957, dels Fruen fra Havet, hvis førsteopførelse fandt sted på Metro-politan Opera House i New York i 1960. Af værkerne fra Riisagers sidste ti år må nævnes Sangen om det uendelige fra 1964 til tekst af den italienske digter Giacomo Leopardi samt orkesterværkerne Trittico fra 1971 og Til Apollon komponeret 1972.

Knudåge Riisager forenede et fuldtids-arbejde som embedsmand med en omfattende virksomhed som komponist, og ud over at gøre en betydelig indsats i et stort antal af musiklivets organisationer udfoldede han sig som en uhyre flittig skribent. I de unge år var det ikke mindst som musikanmelder og artikelforfatter, men senere blev det som essayist, hvilket fremgår af bl.a. de fine bøger Tanker i tiden (1952) og Det usynlige mønster (1957). Også i disse klart formulerede litterære bidrag møder man Knud-åge Riisager som en humanistisk dannet kulturpersonlighed med et bredt kulturelt

Gramophone blogger: Send in the Danes
10 October 2011
I anledning af Dacapos nye Riisager-serie skriver Andrew Mellor i Gramophone om den særlige humor i dansk musik

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse

Recorded in the Concert House, Helsingborg, on June 2-6, 1997
Recording producer: Michael Petersen
Sound engineer: Michael Petersen

Previously released on Dacapo 8.224082 (1997)

Cover image: Denise Burt
Graphic design: www.elevator-design.dk
Publishers: Edition SAMFUNDET (Darduse) and EDITION WILHELM
HANSEN AS
(remaining works)

Label: Dacapo

Format: SACD

Katalognummer: 6.220584

Stregkode: 747313158461

Udgivelsesmåned: March 2010

Periode: Tidligt 20. århundrede

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

American Record Guide
"It has a rich, full-bodied sound."
Læs mere >>
Fanfare
"Riisager's orchestrations are uniformly brilliant, his lovely melodies charming or nostalgic."
Læs mere >>
OPUS
5/5 Stars
"Underbara bekantskaper!"
Læs mere >>
Audiophile Audition
5/5 Stars
"One of the loveliest ballet selections I've had the pleasure to hear. And the orchestra plays with great savoir faire."
Læs mere >>
Classics Today
“This reissue gives new life to a delightful disc that anyone who loves, say, Ravel and early 20th century French ballet will find absolutely irresistible."
Læs mere >>
"This reissue gives new life to a delightful disc that anyone who loves, say, Ravel and early 20th century French ballet will find absolutely irresistible."
Classics Today


A CC Music Store Solution