English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

N.P. Jensen

Fløjtesonater


Rune Most, fløjte
Frode Stengaard, klaver

N.P. Jensen, komponist

Om:
"Many CDs make me want to dance, but this one made me want to play the music!" (Fanfare - The Want List 2007) Niels Peter Jensen (1802-1846) er en af den danske Guldalders fascinerende skikkelser. Han var blind men blev en anerkendt fløjtevirtuos og opnåede en officiel stilling som kirkeorganist. Jensen var elev af den berømte komponist Friedrich Kuhlau. Selv blev han en højt respekteret lærer, og hans elever talte Guldalder-mesteren J.P.E. Hartmann. Dette er Dacapos anden cd-udgivelse af Niels Peter Jensens musik – charmerende, virtuose, indtagende og meget melodiøse fløjtesonater.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Sonata for Flute and Piano op. 6
1

I Allegro moderato

7:28 Play $2.10
2

II Menuetto. Moderato

5:08 Play $2.10
3

III Andante quasi adagio

3:59 Play $1.40
4

IV Rondo. Allegretto

7:21 Play $2.10
From Three Flute Fantasias or Caprices op. 14:
No. 1 in E minor
5

I Allegro fastoso

2:00 Play $1.40
6

II Andante glissicato

3:16 Play $1.40
7

III Polonoise

3:33 Play $1.40
From Three Flute Fantasias or Caprices op. 14:
No. 3 in F major
8

I Allegro animoso

2:20 Play $1.40
9

II Adagio con discrezione

2:53 Play $1.40
10

III Gjocoso

3:05 Play $1.40
Sonata for Flute and Piano, op. 18 (1828)
11

I Allegro moderato

11:30 Play $2.80
12

II Adagio

6:20 Play $2.10
13

III Menuetto. Allegro vivace

3:15 Play $1.40
14

IV Rondo. Allegretto

6:58 Play $2.10
Total spilletid  69 minutes

Andre anbefalinger

N.P. Jensen
Herman D. Koppel
Johann Adolph Scheibe and Morten Ræhs
Friedrich Kuhlau
NIELS PETER JENSEN

Man kan dårligt tænke sig et mere ordinært dansk navn end Niels Peter Jensen - det har ikke nogen særlig klang af kunst og musik. Sådan har det nu ikke altid været, for i første halvdel af 1800-tallet var Jensen en kendt person i den danske guldalders musikliv.

Niels Peter Jensen var fløjtenist, organist og komponist. Han var født i København i 1802 som søn af en fattig smedemester. Som spæd fik han øjenbetændelse og mistede næsten synet. I drengeårene kunne han stadig skimte nok med det ene øje til, at han lærte at læse, men i 10-års alderen forsvandt synet fuldstændigt.
På den tid havde en fattig, blind dreng ikke mulighed for at komme til at leve en al-mindelig tilværelse. Niels Peter Jensen måtte prøve at gå til hånde, så godt han kunne derhjemme, træde bælgen i sin fars smedeværksted og lave simpelt håndværk, men hjemmet var for fattigt til, at der kunne gøres andet for drengen.
Heldigvis for Niels Peter Jensen grundlagde en loge ved navn Kjæden (der stadig eksisterer i København) i 1811 en skole for blinde børn, Det Kongelige Blindeinstitut. Instituttet lå i den indre by bag Helligåndskirken, og her blev Niels Peter Jensen opta-get. Skolens formål var at gøre de blinde børn til selvforsørgende voksne, så de ikke skulle komme til at ligge samfundet til last. Som oftest lærte man børnene et håndværk, men man opdagede hurtigt, at Niels Peter Jensen havde musikalske anlæg, så i hans tilfælde sigtede man efter en musikerkarriere. Man valgte fløjten som et passende instrument for ham, måske fordi skolens blinde musiklærer Paulli selv var fløjtenist.

Niels Peter Jensen var et kvikt og godt barn med et positivt sind - "ved sin Munterhed, Lærvillighed og Anlæg til Tonekonsten elsket af Alle", som det blev noteret af skolens forstander. Han udviklede sig til en glimrende musiker, og som 15-årig debuterede han som solist med Det Kongelige Kapel ved en velgørenhedskoncert, hvor overskudet gik til blindeskolen. Han var kort sagt en succeshistorie. Skolen gav ham dette skudsmål:
"Man har offentligen hyldet Peter som Fløjtespiller med højt Bifald. Han lærer med Lethed hele Conserter, og husker troligen, hvad han lærte. Han har endog selv kompo-neret en Tercet for Fløjte, Violoncel og Klarinet, som Musikkyndige have fundet god og ført til Papiret; ogsaa synger han tillige meget godt. Ogsaa i Haandarbejde: Spind, Strikning og Tæppeflætning af Klædelister har han megen Duelighed og Færdighed. Paa de Østrupske Spinderokker spinder han l Pund Hør i 5 Dage; næsten som paa den Rok, han tilforn brugte.
Ved medlidende Beklagelser bliver hans Hjerte blødt; han ynder dem ikke, og finder sig i sin Skjæbne."

Niels Peter Jensen var så talentfuld, at han fik supplerende undervisning af nogle af musiklivets førende kræfter. August Wilhelm Hartmann, far til guldalderens nationalkom-ponist J.P.E. Hartmann, underviste ham i orgel, og ingen ringere end Friedrich Kuhlau gav ham timer i musikteori. Kuhlau (der selv manglede det ene øje) var en af tidens vigtigste kulturpersonligheder i Danmark. Han var en fremragende pianist og kendt i Europa for sine operaer og sin klaver- og kammermusik. Kuhlau havde dog især fundet sig en niche som komponist af fløjtemusik, selv om han ikke var udøvende fløjtespiller, og man kan forestille sig, at møderne mellem Kuhlau og Jensen har været til inspiration for dem begge. Niels Peter Jensen havde hele livet Kuhlaus fløjteværker på programmet, når han optrådte.

I 1827 begyndte Niels Peter Jensen at arbejde ulønnet som organistvikar i Skt. Petri kirke. Han havde ingen problemer med at udføre opgaverne, men da han i 1838 ansøg-te formelt om stillingen, kviede man sig ved at ansætte en blind organist.
Heldigvis fik Niels Peter Jensen støtte fra musiklivets store navne, bl.a. komponister-ne Weyse, Claus Schall og hans egne lærere Kuhlau og August Hartmann, og stillingen blev hans. Det var første gang, en blind fik et officielt embede i Danmark.
De første år var organisthvervet ikke noget vellønnet arbejde, for en del af Niels Pe-ter Jensens løn skulle gå til at reparere orglet og til understøttelse af enken efter den afdøde menighedsrådsformand. Da Niels Peter Jensen også skulle forsørge sin gamle mor, måtte han supplere sin indtægt ved at undervise i musik og de sprog, bl.a. hebræ-isk, som han havde lært på blindeskolen.
Han må have været en dygtig musiklærer, for blandt hans elever var komponisten Herman Løvenskjold, kendt for balletten Sylfiden, og J.P.E. Hartmann, som han under-viste i instrumentation. Jensen var kun tre år ældre end Hartmann, men Hartmann var hele livet taknemmelig for Jensens undervisning, og tilegnede ham sit op. 1, en stor fløjtesonate skrevet i 1825.

Hvordan Niels Peter Jensen fik nedskrevet sine kompositioner ved man ikke, men han må have fået god hjælp, for allerede i teenageårene komponerede han en del. I 1820 fik han opført en kantate, der havde vers af den store digterpræst B.S. Ingemann, og også Adam Oehlenschlæger, landets førende forfatter, havde fæstnet sig ved det nye talent. Oehlenschlæger henvendte sig selv for at foreslå et samarbejde, og det førte i 1827 til musikken til vikingeskuespillet Væringerne i Miklagaard og senere hen til en række kantater. En af disse kantater var til indvielsen af den store synagoge i København i 1833, en anden var Universitetets kantate i anledning af kronprinsens forlovelse i 1828 - den samme lejlighed, hvor Niels Peter Jensens lærer Kuhlau skrev nationalforestillingen Elverhøj.
Det mest omfattende værk, Niels Peter Jensen skrev til Det Kongelige Teater var syn-gespillet Robinson, en fordansket udgave af eventyret om manden, der strander på en øde ø. Forestillingen blev valgt til at åbne teatersæsonen 1834, men faldt efter kun tre opførelser. Teaterhistorikeren Th. Overskou fandt stykket mislykket - bl.a. fordi forfatteren Gottlieb Siesbye havde indskrevet en række ekstra roller der gjorde, at Robinson Crusoe ikke længere var eneboer - og skuespillernes præstationer på den første dag efter som-merferien var under al kritik. "Musiken, af den blinde Organist Peter Jensen, hævede ikke Texten: den var vistnok uden Feil imod Compositionens Grammatik, men ogsaa uden poe-tisk Opsving", lød dommen over musikken. Sangene til Væringerne i Miklagaard udkom på noder, men Robinson sank ned i glemslen.

Af instrumentalmusik skrev Niels Peter Jensen en symfoni for orgel og blæsere og en hel del klavermusik, bl.a. sonater og forskellige variationsværker og fantasier. De fleste af hans værker er dog for fløjte. Hans Fløjtekoncert i a-mol er et markant værk på over en halv times varighed, uropført i 1830. For blandet besætning skrev han bl.a. en Trio for fløjte, cello og klarinet, en Kvintet for fløjte og strygere og en Trio for fløjte, violin og bratsch. Dertil kommer fantasier og variationsværker og mange duoer og trioer

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet på Johannes Larsen Museet, Kerteminde 29. april og 9. november 2007 og 20. januar 2008
Producer: Morten Mogensen
Teknik: Morten Mogensen

Coverbillede: Denise Burt
Grafisk design: elevator-design.dk

Dacapo ønsker at takke Augustinus Fonden og Magister Jürgen Balzers Fond for økonomisk støtte til gennemførelse af produktionen.

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.226054

Stregkode: 636943605424

Udgivelsesmåned: September 2008

Periode: Romantik

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

Nomono
"Fortræffelige indspilninger af denne glemte dansker, som fortjener at huskes."
Læs mere >>
Niels Peter Jensen bricht zwar nicht mit den musikalischen Konventionen seiner Zeit, aber seine Kompositionen müssen sich nicht vor den Flötenwerken anderer Zeitgenossen wie Kuhlau und Backofen verstecken. Beide Interpreten stellen die schönen Kompositionen in ein genauso überzeugendes Licht. Nicht zuletzt ist die träumerische Atmosphäre auch den Spielern zu verdanken.
(klassik.com)


A CC Music Store Solution