English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

J.G.W. Palschau and J.A.P. Schulz

Koncerter og soloværker for cembalo


Concerto Copenhagen
Lars Ulrik Mortensen, cembalo

Johan-Gottfried W. Palschau, komponist
J.A.P. Schulz, komponist

Om:

Komponisterne J.G.W. Palschau og J.A.P. Schulz begyndte deres karriere som tangentspillende vidunderbørn. De var begge stærkt inspirerede af den store J.S. Bach, men hver især transformerede de deres egen musikalske vision til ganske originale værker, som desværre stort set blev glemt af eftertiden. Denne cd præsenterer premiereindspilninger af Palschaus eneste to cembalokoncerter fra 1771 og en håndfuld solostykker af Schulz fra 1778. Det er spændstig musik fra en stilistisk brydningstid, hvor inspiration fra Bach og Mozart mødes på enestående vis.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
JOHANN GOTTFRIED WILHELM PALSCHAU (c. 1741-1815)
Harpsichord Concerto No. 1 in C Major (1771)
1

I Allegro

6:16 Play $2.10
2

II Andante

4:23 Play $1.40
3

III Allegro assai

4:04 Play $1.40
Harpsichord Concerto No. 2 in D Major (1771)
4

I Allegro gravitato

9:34 Play $2.10
5

II Adagio

6:39 Play $2.10
6

III Allegro assai

8:22 Play $2.10
JOHANN ABRAHAM PETER SCHULZ (1747-1800)
Six diverses pièces pour le Clavecin ou le Piano Forte, Op. 1
7

I Preludio. Allegro comodo

3:23 Play $1.40
8

II Andante sostenuto

2:56 Play $1.40
9

III Allegro maestoso

2:40 Play $1.40
10

IV Andante

6:01 Play $2.10
11

V Allegretto

3:55 Play $1.40
12

VI Larghetto con variazioni

8:47 Play $2.10
Total spilletid  67 minutes

Andre anbefalinger

Dietrich Buxtehude
C.E.F. Weyse
F.L.Ae. Kunzen
C.E.F. Weyse

J.G.W. PALSCHAU:  CEMBALOKONCERTER


Som navnet antyder, var Johann Gottfried Wilhelm Palschaus forfædre ikke fra selve kongeriget Danmark. Hans far, Peter Jakob P. (ca. 1708-1793), var fra hertugdømmet Holsten og havde dermed en tilknytning til Danmark. Han rejste til den danske hovedstad København i 1747 og blev tilknyttet datidens Kongelige Kapel, de såkaldte Hofvioloner, som violinist og bratschist. I første omgang blev han expectant, altså en art ulønnet volontør i orkestret - lønnet ansættelse fik han efter lang ventetid i 1761. Til gengæld figurerede han på lønningslisten, indtil han i 1786 blev afskediget med fuld pension, og da havde han tilsyneladende ikke været aktiv siden 1771. Peter Jakob blev tidligt enke-mand, men forinden havde han fået fem børn, der alle var musikalsk begavede. Således medvirkede to Palschau-døtre i 1766 som sangsolister i hofkapelmester Johann Adolph Scheibes sørgemusik ved Frederik V's begravelse.


I den nyeste udgave af Grove's store og almindeligt anerkendte musikleksikon kan vi læse, at sønnen Johann Gottfried Wilhelm var født i København, og at man har registreret datoen den 21. december 1741 som mulig fødsels- eller snarere dåbsdato. Datoen stem-mer nok bedre end stedet i betragtning af, at hans far angiveligt var nyankommen til den danske hovedstad i 1747, og at vi heller ikke umiddelbart kan finde dåben indført i dati-dens københavnske kirkebøger. Hvorom alting er - sønnen viste tidligt evner for musik-ken, og faderen synes at have set muligheder for, at han kunne gøre karriere som omrejsende vidunderbarn, men var samtidig handicappet af at skulle tage hånd om fire andre børn og et ikke alt for velbetalt arbejde i København. I 1756 tog han det usædvanlige skridt at klage direkte til kongen over stadig ikke at være blevet Hofviolin med løn, da han - som han skrev - ikke vidste, hvorfra han skulle finde midler til at bringe sønnen "med de ham af Gud forundte Gaver" videre i hans karriere.


Den unge cembalovirtuos havde da for længst spillet ved det danske hof og i 1754 sågar i London. Her ville tilfældet oven i købet, at han indlogerede sig i præcis det samme hus, som Leopold Mozart og hans virtuossøn skulle bo i, da det ti år senere blev deres tur til at indtage den engelske hoved-stad. Derefter fulgte tilsyneladende nogle vandreår, som vi dog kun kender til i spredte glimt. I 1761 gav han koncert i Hamburg og året efter i Lübeck. Omkring dette tidspunkt udkom også to cembalosonater i Nürnberg - de tidligste Palschau-værker, vi kender til.


I 1768 var han ifølge Adresseavisen tilbage i København: "Herved bekiendtgiøres, at Onsdagen den 21. Sept. næstkommende bliver paa det Musicalske Selskabs Concert-Sahl udi Raadhusstrædet opført en Concert af den unge Palschau, som efter 9 Aars Udenlands-Reyser vil gjøre sig en Ære af at fornøye Publicum. Musiquen, som opføres, bestaaer udi 2 Clavecin-Concerter, 2 Discant-Arier og 1 Duette og adskillige andre gode Sager. Billetterne koster 4 Mk. Dansk og bekommes hver Dag For- og Eftermiddag hos ham logerende paa Østergade næst ved Hs. Excellence Grev Ahlefelt."


Omkring 1771 finder vi ham i Riga, hvor han har opsøgt Johann Gottfried Müthel (1728-88), der efter studier hos den store Johann Sebastian Bach havde haft forbin-delse med såvel Bach-sønnen Carl Philipp Emanuel som Telemann, før han slog sig ned i Riga som komponerende cembalist og organist. Müthels musik er kendetegnet af den følsomme stil, som også Bach-sønnen dyrkede, især i de langsomme satser, men blot drevet længere ud i det manierede, måske fordi Müthel havde et virtuos-gén, som han også plejede i sin egenskab af komponist.


De to her indspillede cembalokoncerter er Palschaus eneste instrumentalkoncerter - i hvert fald kender vi i dag ikke til eksistensen af flere. I princippet kunne der godt være tale om de to koncerter, han havde spillet i København, og dermed ville de være komponeret forud for hans direkte kontakt med Müthel. Under alle omstændigheder blev de udgivet i Riga i 1771. Skal vi pege på et forbillede, må det nok blive den følsomme, men dog mere mådeholdne Bach-søn frem for Müthel.


I 1777 slog Palschau sig ned i den russiske hovedstad, Sankt Petersborg, hvor han hurtigt vandt indpas ved hoffet og samtidig tog del i det offentlige koncertliv. Han gav både koncerter, hvor han selv stod i centrum, og optrådte sammen med tilrejsende virtuoser, såvel blæsere som strygere, ligesom han også gæsteoptrådte i Moskva. Det russiske islæt sneg sig tillige ind i hans musik. Blandt hans relativt få overleverede værker finder vi således indtil flere sæt cembalo-variationer over russiske folkemelodier.


Hans seneste dokumenterede optræden fandt sted år 1800, hvor den tyske sanger H. Chr. Wunder i en annonce i Gazette de Saint-Pétersbourg lod vide, at han havde sikret sig medvirken af den berømte klavervirtuos hr. Palschau. Cembaloet var nu blevet til et fortepiano, for den vej gik udviklingen jo. Om Palschau havde formået at omlægge sin teknik til det nye instruments krav, ved vi desværre ikke. Også om hans bortgang kan vi være i tvivl. Nogle kilder hævder, at han døde i 1813, andre, at det skete i 1815. Men i hvert fald i Sankt Petersborg.

 

J.A.P. SCHULZ: SIX DIVERSES PIÈCES POUR LE CLAVECIN OU LE PIANO FORTE

Når det gælder solostykkerne af Johann Abraham Peter Schulz, illustrerer de i selve titlen, at vi befinder os i en instrumental overgangsperiode: Six diverses pièces pour le Clavecin ou le Piano Forte. De seks stykker blev udgivet i 1778 af forlæggeren Johann Julius Hummel i Berlin som Schulz' opus 1. De er i 1900-tallet blevet genudgivet et par gange for så i 2001 at udkomme i et facsimilie-tryk af førsteudgivelsen, dog med nogle få rettelser af åbenlyse fejl.


Man kan kun være enig med redaktøren af denne seneste udgivelse, den tyske musikforsker Michael Struck, når han anfører, at samlingens spændvidde bedst illustreres af forskellen mellem Præludiet (nr. 1), som i sin Bachagtige udtryksform er typisk cembaloegnet, og Andanten (nr. 4), der med sin såkaldte Albertibas og sin ret så sangbare overstemme synes i familie med Mozart og bedst egnet for et hammerklaver - så meget des mere, som satsen indeholder et par crescendo-angivelser, der jo ikke lader sig realisere på et cembalo.


Allerede samtiden var opmærksom på de bachske stiltræk. I en udførlig anmeldelse i Allgemeine deutsche Bibliothek for 1779 stod der ikke blot at læse, at de seks stykker "gehören zu den besten Claviersachen unserer Zeit", men også, at en del af musikken var i Bachs manér og ham ikke uværdig. Vi skal dog nok tage med i betragtning, at anmelderen formentlig har vidst, at den helt unge Schulz på anbefaling af den allerede nævnte Bach-søn Carl Philipp Emanuel havde fået størstedelen af sin formelle musikuddannelse i Berlin hos Johann Philipp Kirnberger (1721-83), der selv havde været elev hos den s

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
J.G.W. Palschau
Optaget i Garnisons Kirke, København, 2.-4. marts 2007
Producer: Thilo Reinhard
Lydtekniker: Morten Mogensen
Redigering: Thilo Reinhard

J.A.P. Schulz
Optaget i Garnisons Kirke, København, 13. og 15. marts 2007

Producer: Morten Mogensen
Lydtekniker: Morten Mogensen
Mastering: Thilo Reinhard /Ad Lyd

Executive producer: Peter Stevnhoved
Produktionskoordinator: Marie Büchert
Assistent: Sven Madsen

Coverfoto: Elizabeth Livermore
Grafisk design: Denise Burt, www.elevator-design.dk

Dacapo ønsker at takke Sonning-Fonden, Léonie Sonnings Musikfond og Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat for økonomisk støtte til gennemførelse af produktionen.

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.226040

Stregkode: 636943604021

Udgivelsesmåned: June 2007

Periode: Barok

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

P2 Prisen - DMA Klassisk 2007
Årets Orkesterudgivelse


Mortensen ruller sig ud med uimodståeligt drive og en herligt fantaserende diktion ... Orkestret er lysvågent swingende med skarp og fjedrende artikulation og lækker, kviksølvagtig nuancering.
(Politiken)

Expertly played by Lars Ulrik Mortensen (...) The recorded sound is exemplary and catches the harpsichord with a warm glow but never leaves smudges
(Musicweb International)

The band is spirited and the ensemble is excellent ... Here's a persuasive demonstration of how to make the harpsichord expressive!
(Early Music Review)

Hos Mortensen & Co. får musikken farve i kinderne ... Liflig lyd til den nysgerrige musiklytter.
(Berlingske Tidende)

What a virtuoso showoff extravaganza!
(* * * * * Audiophile Audition - )

Kan virkelig anbefales.
(Musikeren)


A CC Music Store Solution