English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Carl Nielsen

Kammermusik Vol. 1


Max Artved, obo
Katrine Bundgaard, bratsch
DiamantEnsemblet
Søren Elbo, klarinet
Jens Elvekjær, klaver
Henning Due Hansen, horn
Martin Qvist Hansen, klaver
Erik Heide, violin
Ulla Miilmann, fløjte
Katrine Øigaard, kontrabas
Anna Dina Schick, fløjte
Nina Kathrin Schlemm, harpe
Jonathan Slaatto, cello
Øistein Sonstad, cello
Jens Tofte-Hansen, fagot
Trio Ondine

Carl Nielsen, komponist

Om:
Carl Nielsens Blæserkvintet fra 1922 er et hovedværk i den internationale kammermusik-litteratur og får her følgeskab af komponistens andre kammermusikalske værker, hvori en eller flere blæsere indgår. Udvalget spænder tidsmæssigt fra Nielsens pure ungdom til hans modne mesterskab, og i samlingen finder vi også tre små stykker fra musikken til Moderen, herunder klassikeren Tågen letter.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Piano Trio in G major (1883)
1

I.

5:30 Play $2.10
2

II. Andante

3:19 Play $1.40
3

III. Allegro grazioso

2:02 Play $1.40
 
4

Serenata in vano (1914)

7:33 Play $2.10
for clarinet, bassoon, french horn, cello and double bass
Wind Quintet Op. 43 (1922)
5

I. Allegro ben moderato

9:16 Play $2.10
6

II. Menuetto

5:01 Play $2.10
7

III. Praeludium -

2:07 Play $1.40
8

IV. Tema con variazioni

11:40 Play $2.80
 
9

Fantasy Piece for Clarinet and Piano in G minor (c. 1881)

4:02 Play $1.40
Two Fantasy Pieces Op. 2 (1889) for oboe and piano
10

I. Romance: Andante con duolo

3:23 Play $1.40
11

II. Humoresque: Allegro scherzando

2:56 Play $1.40
 
12

Canto serioso for french horn and piano (1913)

3:27 Play $1.40
From "Moderen" (1920)
13

Tågen letter, for flute and harp

2:15 Play $1.40
14

Børnene leger, for flute solo

1:20 Play $1.40
15

Tro og Håb spiller, for flute and viola

1:08 Play $1.40
Total spilletid  65 minutes

Andre anbefalinger

Carl Nielsen
Carl Nielsen
Carl Nielsen
Nielsen, Mortensen, Jersild, Wellejus
KAMMERMUSIK MED BLÆSERE
Hvad er det, der gør, at en komponist hæver sig over omfattende gennemsnit af kolle-ger, som i alle tidsaldre har kæmpet om publikums gunst og - i det længere perspektiv - tidens nådesløse frasortering? En god del af svaret turde være, at vedkommendes musik har en personlig profil, som gør den genkendelig blandt alt det, der blot passede sig ind i tidens tendenser uden at tilføre dem individuelle træk.
Nu har komposition jo også nogle håndværksmæssige sider, som først skal tilegnes, og her er det vel naturligt, at læreprocessen tager udgangspunkt i fortidens allerede alment anerkendte udtryksformer. Derfor vil en komponists udvikling som oftest forløbe fra ungdommeligt, måske endda barnligt epigoneri frem til den grad af individualitet, der i sidste ende - tør man håbe - bliver afgørende for vedkommendes ry. Her danner Carl Nielsen ingen undtagelse, og denne cd bekræfter det til fulde med dens stilistiske spændvidde fra det meget tidlige Fantasistykke for klarinet og klaver (ca. 1881) til et modent hovedværk som Blæserkvintetten (1922).
Selvfølgelig var Nielsen selv bevidst om denne sin udvikling, og fantasistykket tilhø-rer derfor heller ikke hans officielle produktion. Den tager først sit udgangspunkt nogle år senere i Suite for strygere, der i 1888 udgives som hans opus 1. Skulle vi pege på et stilistisk forbillede i fantasistykket, kunne det meget vel være tidens mest berømte danske komponist, Niels W.Gade. Han er så meget mere nærliggende, som Nielsens manuskript bærer det samme motto af Uhland ("Formel hält uns nicht gebunden, unsre Kunst heißt Poesie), som Gade havde udstyret sit gennembrudsværk, ouverturen Efterklange af Ossian med. Fantasistykket er tilegnet en M. Hansen, der - må vi tro - har været regimentsmusiker i Odense, lige som unge Nielsen selv var det. Da der imidlertid var flere kolleger, som denne angivelse kunne passe på, får vi sandsynligvis aldrig opklaret den præcise identitet bag denne, Nielsens tidligste tilegnelse.
Med de to Fantasistykker, opus 2, for obo og klaver har vi passeret Nielsens konser-vatorietid i København (1884-86) og er nået ind i hans officielle komponistkarriere. Tonefaldet er nu blevet mere personligt, og tilegnelsen stiler også højere, for Olivo Krause (1857-1927) havde været en højt skattet oboist i Det Kongelige Kapel fra 1882, syv år før Nielsen selv konkurrerede sig ind i orkestret og blev hans kollega. Nielsen var sig bevidst, at han stadig knap var fuldt flyvefærdig som komponist og havde derfor forud for uropførelsen og udgivelsen i marts 1891 sendt manuskriptet til sin teorilærer fra konservatorietiden, Orla Rosenhoff (1844-1905), der havde foreslået nogle få omlægninger i klaversatsen.
Tilblivelsen af Canto serioso har ligeledes med Det Kongelige Kapel at gøre: i april 1913 skulle man afholde konkurrence om en ledig hornplads, og til den lejlighed kom-ponerede Nielsen, der nu var kapelmester ved Det Kongelige Teater, dette korte, smukke stykke, der først blev trykt efter hans død, men selvfølgelig straks skrevet af i (mindst) seks eksemplarer til brug for konkurrencedeltagerne. Stykket udnytter især hornets dybe leje, hvilket ikke er så sært, da det var et fjerdehorn, orkestret søgte (i en klassisk orkester-horngruppe på fire er det andet og fjerde horn, der tager sig af de dybereliggende hornstemmer). Konkurrencen blev vundet af den kun 23-årige Martin Christian Sørensen, der ligesom Nielsen havde en baggrund som regimentsmusiker, for Sørensens vedkommende dog i Livgardens Musikkorps.
I en årrække stod kontrabassisten Ludvig Hegner (1851-1923) fra Det Kongelige Kapel for en sommerturné til den danske provins, hvor han sammen med nogle af sine orkesterkolleger forlystede et musikhungrende publikum, der ellers ikke havde mange chancer for at opleve kammermusik for større blandede besætninger af strygere og blæsere. I 1914 skulle Hegner af sted med blandet andet Beethovens Septet på pro-grammet og bad Nielsen om et kortere stykke, hvis besætning maksimalt kunne være den beethovenske. Nielsen kom så op med denne lille forgæves serenade, Serenata in vano, som dog kun tog fem af de syv instrumenter i brug.
Den uropførtes i Nykøbing Falster den 3. juni 1914 og blev tilsyneladende kompone-ret og indstuderet i al hast i ugen forud for uropførelsen. Men hvad der sagtens kunne have været en ren lejlighedskomposition uden blivende værdi, har alligevel formået at bide sig fast. Selv karakteriserede Nielsen det som en spøg: "Herrerne spiller først lidt chevaleresk og flot for at lokke den Skønne frem paa Balkonen, men hun viser sig ikke. Saa spiller de lidt rørende (poco adagio) men det hjælper heller ikke. Da de nu har spillet forgjæves (in vanno (sic!)) er de lige glade med det hele og 'tøfler' hjemad under den lille Slutningsmarsch, som de spiller for deres egen Fornøjelse."
De tre uddrag fra Nielsens scenemusik til Helge Rodes Moderen er ikke i deres op-rindelse kammermusik, men blot udtyndede episoder i et ganske omfattende orkester-partitur. Skuespillet var Det Kongelige Teaters fejring af genforeningen af en del af Sønderjylland med det gamle kongerige i 1920. Stykket havde dog først premiere i januar 1921 og blev en betydelig succes med i alt 31 opførelser over to sæsoner. Det blev uden held forsøgt genopsat i 1935 og ville ikke kunne spilles i dag. Dertil er det både for ujævnt rent stilistisk og for bundet til de patriotiske følelser, som Genforenin-gen naturligt nok udløste.
"Tågen letter", der siden er blevet en af Nielsens mest populære kompositioner, be-skriver præcis, hvad titlen siger: da disen ikke længere skjuler landskabet, er det ram-men om en stærkt symbolladet scene, hvor Mor Danmark må tage afsked med sin sønderjyske søn, hvorpå en mur af is pludselig rejser sig og skiller dem ad. Nu dukker to allegoriske personer, Tro og Håb, op. Deres lille march-agtige duo spiller de, da de første gang konfronteres med ismuren. I scenen med de legende børn er det Håb, der spiller til deres leg efter først at have hjulpet dem sammen, eftersom de kommer fra begge sider af muren.
Den oprindelige inspiration bag blæserkvintetten var en opringning engang i efteråret 1921 til vennen, pianisten Christian Christiansen (1884-1955), der netop sad og øvede med fire af de fem medlemmer i København Blæserkvintet på Mozarts Sinfonia concer-tante. Christiansen tog telefonen, men blæserne fortsatte med at spille. Nielsen hørte det og bad om at måtte komme over og lytte med. Her oplevede han, hvordan Mozart - ikke mindst i sidstesatsens variationsrække - understreger og leger med det enkelte instruments karakter. Kort efter meddelte han kvintettens oboist, Svend Christian Felumb (1898-1972), at han gerne ville skrive en kvintet til dem.
Den 1. februar 1922 tog han til Göteborg, hvor han var engageret som dirigent. Her tog han fat på at komponere. I marts var han dels i Bremen for at dirigere egne værker, dels i København for ved en Musikforenings-koncert at dirigere bl.a. Berlioz' Symphonie fantastique, hvor Felumb blæste den store engelskhorn-solo bag scenen. Midt

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet i Dronningesalen, Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek i november 2006 og marts2007

Producer: Viggo Mangor
Lydtekniker: Viggo Mangor

Grafisk design: Elevator Design /
Tracks 1-3 og 5-8 tidligere udgivet på Dacapo Records

Nodemateriale fra Carl Nielsen Udgivelsen blev anvendt til denne produktion.

Dacapo ønsker at takke Carl Nielsen and
Anne Marie Carl-Nielsens Legat for økonomisk bistand til gennemførelse af produktionen.

Denne cd udgives i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.226064

Stregkode: 636943606421

Udgivelsesmåned: June 2007

Periode: Tidligt 20. århundrede

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

It is all extremely well played, beautifully recorded and well documented.
(Gramophone)

A welcome disc ... Throughout the Wind Quintet we can enjoy playing of warmth and lyricism
(Musicweb International)

DiamantEnsemblet plays the serenade and the quintet wonderfully. This may be the best recording of it yet .. The whole recording makes me look forward to the rest of the series.
(Fanfare Magazine)


A CC Music Store Solution