English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Carl Nielsen sunget af DRs kor


DR Børnekoret
DR Juniorkoret
DR KoncertKoret
DR PigeKoret
DR VokalEnsemblet
Phillip Faber, dirigent
Michael Schønwandt, dirigent
Susanne Wendt, dirigent

Carl Nielsen, komponist

Om:

I denne samling Nielsen-sange, sunget af DR VokalEnsemblet, DR PigeKoret, DR BørneKoret og DR JuniorKoret, er både korudgaver af komponistens mest kendte sange og mere sjældne eller ligefrem ukendte korsange. Hør bl.a. komponistens flotte – men i dag helt glemte – bud på en ny dansk nationalsang, en håndfuld smukke mandskor-satser og en række flerstemmige sange for børne- og pigekor, som tæller både sjældne perler og nogle af de mest elskede sange i danske skoler og hjem i dag

 

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
1

Der er et yndigt land (A fair and lovely land), CNW 351 (1924)

1:50 Play $1.40
version for mixed choir
2

Hjemve (Underlige aftenlufte!) (Homesickness: ‘Odd and unknown evening breezes’), CNW 205 (1924)

3:58 Play $1.40
version for mixed choir
From To skolesange (Two School Songs) (1929)
3

Blomsterstøv fra blomsterbæger (Flower pollen from profusion), CNW 343

2:31 Play $1.40
for mixed choir
 
4

Sidskensang (Du er, min tro, en underlig pog) (Siskin Song: ’You are, in truth, a curious pet’), CNW 348 (1906)

2:04 Play $1.40
for choir SSAT
5

Serenade (Gerne vi lytter, når strængene bringer) (Serenade: ’Gladly we listen when music may carry’), CNW 349 (1907)

3:05 Play $1.40
for mixed choir
6

Jeg bærer med smil min byrde (I take with a smile my burden), CNW 212 (1924)

1:39 Play $1.40
version for mixed choir
7

Kom, Gudsengel, stille død (Come, God’s angel, silent Death), CNW 350 (1907)

3:26 Play $1.40
for choir ATB
From To skolesange (Two School Songs) (1929)
8

Nu er for stakket tid forbi (It’s over for a short respite), CNW 344

1:38 Play $1.40
for mixed choir
 
9

Det bødes der for i lange år (You suffer throughout an age of pain), CNW 357 (1887)

2:48 Play $1.40
for male choir
10

Aftenstemning (Alt skoven sig fordunkler) (Evening: The woods are dimly listening), CNW 359

2:23 Play $1.40
for male choir
11

Påskeliljen (Påskeblomst! en dråbe stærk) (The Daffodil: ‘Easter bloom! A potent drink’), CNW 361 (1910)

2:47 Play $1.40
for male choir
12

Barnets sang (Kom, i dag må alle synge) (Children’s Song: ‘Come today and join the chorus’), CNW 301 (1905)

1:53 Play $1.40
for children’s choir
13

Grøn er vårens hæk (Springtime hedge is green), CNW 268

2:53 Play $1.40
for children’s choir
14

Jeg ved en lærkerede (Two larks in love have nested), CNW 262 (1924)

2:08 Play $1.40
for children’s choir
15

Solen er så rød, mor (Look! the sun is red, mum), CNW 263 (1924)

2:35 Play $1.40
for children’s choir
16

Sangen til Danmark (Som en rejselysten flåde) (The Song to Denmark: ’There’s a fleet of floating islands’), CNW 237 (1920)

4:53 Play $1.40
version for mixed choir
Arrangement of Kantate ved Aarhus Landsudstillings åbningshøjtidelighed 1909 (Cantata for the Opening Ceremony of the National Exhibition in Aarhus 1909) (1913)
for mixed choir
17

Danmark, du kornblonde datter (Denmark, ye corn-golden daughter), CNW 342

3:40 Play $1.40
18

Skummende lå havet (Foaming high, the waters rushed heavily ashore), CNW 341

1:14 Play $1.40
 
19

Fædrelandssang (Du danske mand! af al din magt) (Danish Patriotic Song: ’Sing, Danish man! With all your might’), CNW 288 (1906)

2:18 Play $1.40
version for male choir
20

Til snapsen i “Bel Canto” (Endskønt jeg ganske sikkert ved) (To the Schnapps in ‘Bel Canto’: Although I’m more convinced than not’), CNW 360 (1909)

1:01 Play $1.40
for male choir
21

Den danske sang er en ung, blond pige (The Danish song is a fair young maiden), CNW 271 (1926/27)

2:46 Play $1.40
for male choir
22

Nu sol i øst oprinder mild (Now sun arises in the East), CNW 186 (1914)

1:50 Play $1.40
version for girls’ choir
23

Jeg lægger mig så trygt til ro (In peace, I lay me down to sleep), CNW 269 (1924)

1:49 Play $1.40
for girls’ choir
24

Hjemve (Underlige aftenlufte!) (Homesickness: ‘Odd and unknown evening breezes’), CNW 205 (1924)

3:51 Play $1.40
for girls’ choir
25

Der er et yndigt land (A fair and lovely land), CNW 351 (1924)

2:17 Play $1.40
version for girls’ choir
Total spilletid  63 minutes
Fra en sangskrivers værksted 

af Jens Cornelius

Carl Nielsens store produktion på omkring 300 sange – heraf 100 for kor – giver sig mange udslag. I denne samling hører man både korudgaver af de mest kendte Carl Nielsen-sange og mere sjældne eller ligefrem ukendte korsange.

Rammen er Carl Nielsens smukke bud på en ny dansk nationalsang. I Danmark har man siden midten af 1800-tallet anvendt to melodier, kongesangen Kong Christian stod ved højen Mast og den mere civile Der er er et yndigt land. Sidstnævntes oprindelige melodi af H.E. Krøyer fra 1835 er med sine kantede rytmer og melodiske spring ikke så sangbar. Carl Nielsen gjorde i 1923 en markant undtagelse fra sit princip om ikke at udkonkurrere en melodi, der allerede havde etableret sig. I dette tilfælde mente han dog, at han af musikalske grunde var nødt til at gøre forsøget. “Sagen er jo vanskelig, da Vanens Magt er stor, og man i Virkeligheden maa give dem Ret, der mener, at det egentlig ikke er et musikalsk Spørgsmaal, men noget helt andet”, udtalte han til pressen, inden et folkekor på hele 900 sangere uropførte hans nye melodi. “Folket griber en Sang og gør den til Nationalsang, uden at nogen Magt kan forhindre det, og naar det sker, er det langt mere en Tidsstemning, end en litterær eller musikalsk Smag, der gør Udslaget. Jeg indrømmer, at en saadan Melodi mere er et Symbol – ligesom Flaget, Korset o.l. – og behøver ikke at være ‘god’ i sig selv, men… ja, nu forsøger jeg altsaa alligevel, saaledes er menneskelig Logik!”

 

Carl Nielsens smukke melodi er essensen af hans folkelige stil. Enkel og jævn, bygget på trinvise bevægelser og med en fredsommelig karakter. Måske rammer den netop stilen for godt og lever med sin mildhed ikke op til de dramatiske udtryk i digterkongen Oehlenschlägers ord om fordums kæmper, fjenders mén, drot og fædreland. Trods mange forsøg har Carl Nielsens ­melodi derfor aldrig været i nærheden af at slå Krøyers af pinden – måske det lykkes denne gang, i forbindelse med 150-året for Nielsens fødsel?

Carl Nielsens mange folkelige sange fra 1910’erne og 1920’erne blev som regel komponeret som enstemmige melodier med klaverakkompagnement. Men allerede i Nielsens egen tid blev sangene populære blandt danske kor, og flerstemmige versioner begyndte at brede sig. Carl Nielsen selv lavede nogle af arrangementerne og havde planer om at lave flere. Blandt de populære sange, han selv arrangerede for kor, er Som en rejselysten flåde, Underlige aftenlufte og Jeg bærer med smil min byrde. De to sidstnævnte stammer oprindeligt fra den skelsættende samling En snes danske viser, som Nielsen lavede i 1915-17 i samarbejde med salmekomponisten Thomas Laub.

De følgende år gjorde Nielsens folkelige sange så stort indtryk på befolkningen, at han ofte fik tilsendt vers og blev bedt om at sætte en melodi til. På den måde blev en af de mest populære sange til, Den danske sang er en ung, blond pige, skrevet i 1925 til en lejlighedstekst af Kai Hoffmann.

I vor tids musikliv er det blandede kor af herre- og damestemmer, der er normalen. Sådan var det ikke på Carl Nielsens tid, hvor mandskor var mere udbredte end i dag, og hvor der oftere blev skrevet flerstemmige musik for skolekor.

Nogle af Nielsens tidligste korsange var for mandskor. Det bødes der for i lange år er skrevet i 1887 på opfordring fra hans teorilærer, Orla Rosenhoff. Versene er af J.P. Jacobsen, der på den tid var Carl Nielsens yndlingsdigter.

Mandskor var dengang ikke mindst almindeligt til kantatebrug. Fra kantaten Aarhus Landsudstillings åbningshøjtidelighed (1909) tog Nielsen senere to afsnit og udgav dem for blandet kor. Skummende lå havet måtte dog først have en ny tekst, der ikke koncentrerede sig så meget om byen Aarhus.

Du danske mand er nok den mest oplagte af alle at synge for mandskor. Den blev skrevet som åbningsnummer til Tivoli Revyen 1906, og sammenholdt med at digteren Holger Drachmann her ikke holder sig tilbage med brugen af nationalsymboler, kan det måske skabe tvivl om sangens seriøsitet. Sådan blev det ikke opfattet på Nielsens tid, hvor Du danske mand var en af hans allermest populære sange. Han lavede seks arrangementer af den, bl.a. dette for mandskor. I dag er sangen dømt utidssvarende og røget ud af Højskolesangbogen, den gældende kanon for “den danske sangskat”.

Til gengæld blev en anden mandskorsang, Påskeliljen, udbredt som enstemmig fællessang og er i dag – med et lidt andet tekstudvalg – etableret som en af de mest elskede danske salmer, Påskeblomst, hvad vil du her.

Til det nystiftede københavnske mandskor Bel Canto skrev Carl Nielsen i 1908 den smukke Aftenstemning og forsynede året efter samme kor med en absolut profan drikkevise til brug efter korprøverne, Til snapsen i Bel Canto. Men mandskorsangen sygnede hen i Danmark i løbet af 1900-tallet, bl.a. som følge af en anti-elitær indstilling, der fik de akademiske mandskor til at fremstå selvhøjtidelige, og en ligestillingspolitik, der erstattede de mandlige arbejdersang­foreninger med blandede kor. En udvikling, Carl Nielsen også selv valgte at støtte.

Nogle af sangene på dette album er i dag helt ukendte, selv for Carl Nielsen-fans. De to skolesange Blomsterstøv fra Blomsterbæger og Nu er for stakket tid forbi blev skrevet i maj 1929 på bestilling fra Birkerød Statsskole og leveret på få dage, så de var klar til sommerens skoleafslutning. Selv om det er skolesange, er de arrangeret for voksne stemmer, fordi eleverne kunne fortsætte til studentereksamen. I dag er sangene med de kunstfærdige tekster af Viggo Stuckenberg gået ud af brug på skolen (selv om komponisten var blevet lovet, at “Deres Toner vil altid lyde herude – ogsaa engang, naar vi ikke mere har den Lykke og Glæde at tælle Dem selv i blandt os”).

Sidskensang for den usædvanlige besætning SSAT er en virtuos sats til drilske vers af Emil Aarestrup om en distræt nørd, der går glip af erotikken. Men sangens titel er i dag blevet en forhindring, for fuglenavnet “sisken” forstås ikke længere som synonym for en næsvis person. Også Kom, Gudsengel, stille død har en usædvanlig besætning, ATB, og blev ligesom Sidskensang skrevet til Cæciliaforeningens Madrigalkor, der under ledelse af Nielsens kommende kapelmesterkollega (og rival) på Det Kongelige Teater, Frederik Rung, beskæftigede sig med italiensk renæssancemusik og opfordrede tidens komponister til at skrive i gammel stil.

Serenade er beslægtet med de indsmigrende serenader i tredelt taktart af Carl Nielsens ­ældre kollega, P.E. Lange-Müller, dansk musiklivs nestor efter år 1900. Eller måske er den snarere en hilsen til den afdøde Peter Heise, 1800-tallets betydeligste danske romancekomponist. Nielsen skrev nemlig Serenaden til ære for Heises enke, der afholdt sangselskaber i sit hjem. Carl Nielsens Serenade har dog umiskendelige træk, bl.a. den arkaiske kadence til slut, som hverken Heise eller Lange-Müller kunne have fundet på.

To børnesange, der i Danmark er nogle af Carl Nielsens allermest kendte kompositioner, lavede han også i versioner for børnekor: Solen er så rød, mor og Jeg ved en lærkerede. Den helt glemte Barnets sang fra 1915 er en af de to sange, Carl Nielsen skrev til støtte for Børnehjælpsdagen. Også godnatsangen Jeg lægger mig så trygt til ro og morgensalmen Nu sol i øst oprinder mild giver naturlig mening i en korudgave for lyse stemmer, mens det er mindre oplagt, at Nielsen lavede børnekorversioner af sangen om verdensmandens hjemve, Underlige aftenlufte, og Grøn er vårens hæk, der handler om en kærlighedshungrende ung mand. At Nielsen skrev en udgave af Der er et yndigt land for børnekor understreger derimod, hvor ivrig han var efter at slå sin nye nationalsang fast. Han efterlod sig hele syv forskellige arrangementer plus udkast til endnu flere. Og mon ikke mange i dag ville ønske, at den danske nationalsang var skrevet af nationalkomponisten, Carl Nielsen?

© Jens Cornelius, 2015

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse

Indspillet i Garnisons Kirke 18.-20. juni 2014, 7.-8. maj 2015, juni 2015 og 24. august 2015 
Producer: Preben Iwan
Redigering: Mette Due og Preben Iwan
Teknik, mix og mastering: Preben Iwan
Executive kor producer: Ivar Munk (Vokalensemblet og Koncerkoret) og Anne Karine Prip (Pige-, Junior- og Børnekoret)

Optaget i lydformatet DXD (Digital eXtreme Definition), 352.8 kHz/32bit,
Microphone main array: 3x DPA 4006TL
Pyramix DAW system with with Horus Converter/Preamps and Tango Controller.
Monitored on B&W 802 Diamond speakers

Grafisk design: Denise Burt, elevator-design.dk

Forlag: The Carl Nielsen Edition, www.kb.dk

Med generøs støtte af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen Legatet

Denne CD er indspillet i samarbejde med DR

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.226112

Stregkode: 636943611227

Udgivelsesmåned: December 2015

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

American Record Guide
"All the groups are wonderful, even the children [..] What comes through again and again is the beauty of Nielsen’s writing, heavily triadic with sparing dissonance and no hint of dark emotion." [..]
Læs mere >>
Fanfare
[..] "The performances by all concerned are superbly done - obviously labors of love - and uniformly well recorded. [..]This is simply a delight [..] Enthusiastically recommended."
Læs mere >>
Gramophone
“The hero of Dacapo’s recent recording of Nielsen’s ensemble songs isn’t so much the composer himself as DR (…) whose comprehensive upward-feeding choral system is profiled in its entirety here. Denmark is singing very well, and with a system like this, will continue to do so.”
Læs mere >>
The Classical Reviewer
"This is a very fine selection of Nielsen’s often neglected songs bringing together Denmark’s finest national choirs. They are beautifully recorded in the fine acoustic of the Garnisons Church, Copenhagen."
Læs mere >>
MusicWeb International
"The affection and care shine through. Recording quality is excellent. This CD is an essential purchase, not only for lovers of Nielsen but for anyone who loves the sound of unaccompanied choirs."
Læs mere >>
David's Review Corner
"A welcome addition to Nielsen’s 150th birthday celebrations"
Læs mere >>
Fyens Stiftstidende
4/6 Stars
"Det er udgivelsens styrke, at den netop tør indvie lytteren i nyt stof, [..]"
Læs mere >>


A CC Music Store Solution