English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Carl Nielsen

Maskarade


Johan Reuter, bas
Stephen Milling, bas
Niels Jørgen Riis, tenor
Dénise Beck, sopran
Anne Margrethe Dahl, sopran
Ditte Højgaard Andersen, sopran
Christian Damsgaard-Madsen, tenor
Simon Duus, bas
Guido Paevatalu, baryton
Stig Fogh Andersen, tenor
Kristian Boland, baryton
Steffen Bruun, bas
DR KoncertKoret
DR SymfoniOrkestret, ensemble
Michael Schønwandt, dirigent

Carl Nielsen, komponist

Om:

Carl Nielsen's komedieopera Maskarade har siden førsteopførelsen i 1906 haft særstatus på den danske nationalscene. Med denne nye indspilning leder Michael Schønwandt et hold af vor generations bedste Nielsen-sangere og DR SymfoniOrkestret gennem det på én gang festlige og rørende plot. Der er tale om den første studieindspilning af Maskarade i dette årtusinde, og det hele er optaget i surround sound i Koncerthusets ideelle indspilningsakustik.

 

NOMINERET TIL P2 PRISEN 2016, Årets danske CD-udgivelse

Køb CD

  $42.50
Download album (MP3)   $14.75
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Maskarade (1906)
Komisk opera i tre akter
Tekst af Vilhelm Andersen efter Ludvig Holberg

CD 1:
1

Ouverture

3:59 Play $1.40
2

"Aa ja, aa ja, ja, ja"

8:05 Play $2.10
3

"Først kommer fæl og fus"

3:33 Play $1.40
4

"Herre! I staar saa stum!"

2:41 Play $1.40
5

"Er der nogen hjemme?"

4:47 Play $1.40
6

"Hvad er her for Kommers?"

5:37 Play $2.10
7

"Det Satans Spind!"

1:15 Play $1.40
8

"Fordum var der Fred paa Gaden"

2:29 Play $1.40
9

"Hr. Leonard, Herrens tilkommende Svoger"

3:28 Play $1.40
10

"Her er jeg, Husbond"

2:25 Play $1.40
11

"I dette Land"

6:29 Play $2.10
12

"hans Datter ægte"

4:27 Play $1.40
13

Act 2: Prelude

4:33 Play $1.40
14

"Hov, Vægter! Klokken er slagen otte"

3:32 Play $1.40
15

"Mellem Kande, Krus og Potte"

1:41 Play $1.40
16

"Ha-a-a! Ha-a-a! Ha!"

3:34 Play $1.40
17

"Af Sted, af Sted, af Sted, af Sted!"

4:24 Play $1.40
18

"Herre! Herre! Kom kun frem"

3:05 Play $1.40
19

"Men Herre, se som Venus steg af Havet"

6:57 Play $2.10
20

"Hør et Ord Kavaler"

1:07 Play $1.40
CD 2:
1

"Luk op! Luk op!"

2:53 Play $1.40
2

"Porten er aaben!"

2:19 Play $1.40
3

"Se saa! Se saa! Nu er jeg ret bered"

4:39 Play $1.40
4

Act 3: "Gaa af Vejen! Gaa af Vejen!"

2:46 Play $1.40
5

"Studenter! Studenter! Studenter!"

4:40 Play $1.40
6

"At slig er Ungersvend i sin Tale"

1:54 Play $1.40
7

"Ulignelige Pige"

4:27 Play $1.40
8

"Min søde Balsambøsse!"

1:52 Play $1.40
9

"Ydmygste Tjener, Madam!"

4:02 Play $1.40
10

Hanedansen (Dance of the Cockerel)

5:34 Play $2.10
11

"O, kom min Ven!"

1:40 Play $1.40
12

"Hvis ej Jer Mine lyver slemt"

6:02 Play $2.10
13

"Gør Plads! Gør Plads!"

5:33 Play $2.10
14

"Hvor Bacchus er"

4:14 Play $1.40
15

"Du er min Ven"

5:28 Play $2.10
16

"Tramtrara! Tramtrara!"

6:26 Play $2.10
17

"Kehraus! Kehraus!"

2:19 Play $1.40
Total spilletid  145 minutes
FORORD  af Michael Schønwandt

Carl Nielsen definerede på det nærmeste den danske sangtone. I utallige sange og viser, som kendes og synges af snart sagt alle danskere, skabte han en tone, der synes altid at have været til stede i den fælles danske bevidsthed.

Og Maskarade bygger en enestående bro mellem det folkelige og den elitære kunst. Dens sprog rammer lige ned i den danske tone: på én gang meget ligetil, sprognær, fuld af typisk hurtig dansk vid, og samtidig raffineret. At høre Jeronimus´ centrale sang ”Fordum var der fred på Gaden” er tilsyneladende som at høre en af Carl Nielsens utallige danske viser. Men ved nærmere eftersyn viser den sig at være langt mere krævende at synge med et spænd på over halvanden oktav! Den ville aldrig gå som fællessang!

Der er for mig ingen tvivl om, at Carl Nielsen hentede inspiration til Maskarade i Falstaff og Mester­sangerne i Nürnberg – to operaer, han selv i de år som violinist i Det Kongelige Kapel var med til at spille på Det Kongelige Teater. Som i de to operaer syder orkestret af vittige kommentarer til handlingen gennem hele operaen, men tonesproget er helt umiskendelig Carl Nielsen.

Maskarade har fulgt mig hele mit liv. Jeg lærte operaen at kende, da jeg var 10, og lærte hurtigt hver eneste tone udenad. Jeg tager den viden og kærlighed som en udfordring til hver eneste gang at belyse partituret på ny, i tæt samarbejde med de medvirkende sangere og musikere med deres viden, erfaring og kunstneriske sind.

I over 100 år har Maskarade været den danske nationalopera. Og når den som her opføres af en perlerække af de fremmeste danske sangere anno 2015, mærker man tydeligt generationers opsparede viden om og kærlighed til Maskarade. Måtte dens rigdom på livsglæde blive ved med at hylde kærligheden og det uudslukkelige liv!

 

Vinder i det lange løb  af Knud Ketting

Så tidligt som i begyndelsen af 1890’erne havde den da nyansatte violinist i Det Kongelige Kapel Carl Nielsen (1865-1931) tumlet med ideen om at skrive en opera på basis af Ludvig Holbergs komedie Mascaraden. Nielsen opgav dog tanken igen, og hans første opera, Saul og David, blev i stedet baseret på Det Gamle Testamente. Den blev uropført på Det Kongelige Teater i 1902.

Ideen om en Holberg-baseret opera havde Nielsen dog ikke glemt. I første omgang forsøgte han sig med en handlingsgang på grundlag af Holbergs Kilderejsen. Han forkastede hurtigt ideen til fordel for Mascaraden, der på Holbergs tid var blevet uropført på Teatret i Lille Grønnegade (Det Kongelige Teaters forløber). Denne komedie var sidst blevet spillet på Det Kongelige Teater i sæsonen 1896-97, så den ville adskillige københavnske teatergængere stadig have en levende erindring om. Det gjorde valget af librettist så meget mere afgørende.

Det problem mente Nielsen at have fundet løsningen på, da han en aften ved en forestilling, som Universitetet gav i Folketeatret, fik øje på den stort set jævnaldrende litterat Vilhelm Andersen (1864-1953), som spillede med i forestillingen. Andersen var velmeriteret efter at have vundet Københavns Universitets guldmedalje i 1891, og Nielsen opsøgte ham nu med sin Holberg-idé under armen.

Andersen tændte på projektet og gik straks i gang med librettoen ud fra Nielsens synopsis. Holbergs komedie fra 1724 var i tre akter. Nielsen havde også en treakts-opera i tankerne, hvor dog kun første akt skulle baseres mere eller mindre på dele af Holbergs første og anden akt. Hele Nielsens tredje akt skulle foregå i Maskaradehuset, hvor vi hos Holberg kun har været i det intermedium, der afslutter hans første akt, og som Holberg kun har denne korte beskrivelse af:

 

”Intermedium, hvorudi Mascaraden præsenteres. Derudi præsenteres Leander at blive forliebt i en Maske, som er Leonora, Leonards Datter. De demaskerer sig begge, tales ved, og gir hinanden sine Ringe. Naar samme Præsentation har varet et Qvarteer, lader mand Dekket falde.”

 

Nielsen havde librettoen liggende fra foråret 1904, men kom først i gang med at komponere omkring årsskiftet 1904-05. Nielsen havde fra april 1904 fungeret som kapelmestervikar ved Det Kongelige Teater, men modtog så i marts 1905 meddelelse om, at han fra den følgende sæson skulle tilbage til sin plads i Det Kongelige Kapels andenviolin-gruppe. Det ønskede Nielsen ikke og fratrådte derfor ved udgangen af sæsonen 1904/05. Han skulle dog fra sæsonen 1908/09 få ansættelse som Teatrets 2. kapelmester 1908/09 (og dermed atter få mulighed for at dirigere Maskarade, nu som ansat kapelmester, ikke som værkets komponist).

Nielsens hustru, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen, havde fra medio november 1904 været i Athen for at fortsætte sit arbejde med at kopiere antikke skulpturer på Akropolis-museet. Hendes langvarige fravær belastede både ægtemanden og de tre børn, og Anne Marie havde omkring 1. april 1905 efter stadig mere desperate breve fra Carl i al hast måttet rejse hjem til København for at rede trådene ud.

Derefter kom der atter gang i kompositionsarbejdet. I første omgang handlede det om for Nielsen at få indleveret førsteakten til Det Kongelige Teater, så den nye opera kunne blive godkendt til opførelse i sæsonen 1905-06. Blækmanuskriptet til 1. akt skulle foreligge inden sæsonens afslutning 31. maj 1905, og det klarede Nielsen. Derimod måtte han ved Teatrets næste frist, 9. oktober 1905, hvor han skulle aflevere hele operaen, i al hast komponere nogle heftige slutakkorder og håbe på, at gamle Johan Svendsen, Det Kongelige Teaters mangeårige chefdirigent, ikke ville opdage, at operaen faktisk endnu ikke var helt færdigkomponeret. Eller måske ville se igennem fingre med det. Han havde nemlig altid været Nielsen venlig stemt. Svendsen accepterede da også den nye Holberg-opera i sit votum. Teatrets tekstcensor, Otto Borchsenius, var yderst negativ over for Vilhelm Andersens tekst, men erklærede sig heldigvis villig til at bøje sig for Johan Svendsens positive votum.

Forskellige praktiske forhold gjorde det nødvendigt at udskyde premieren til 11. november 1906, og Nielsen udnyttede tiden til det sidste: ouverturen, der i lighed med ouverturen til Mozarts Don Giovanni leder direkte over i operaens første akt, blev færdig seks dage før premieren, og derefter tilkomponerede Nielsen yderligere en vise til Leonoras tjenestepige Pernille i operaens anden akt. Denne figur havde ikke fået så tydelig en profil som sin mandlige partner, Leanders tjener, Henrik. Ham havde Andersen på Nielsens foranledning nemlig udstyret med en oprørsånd, der ganske vist mere svarede til perioden omkring revolutionen i Paris 1789 end til Holbergs epoke et halvt århundrede tidligere.

Den her foreliggende indspilning rummer hele Nielsens Maskarade-partitur. Men allerede under prøverne forud for urpremieren havde Nielsen måttet indvillige i at stramme tredje akt gennem tre mindre beskæringer. Rollebesætningen rummede ikke kun en række af Teatrets sangere, men også nogle af dets bedst syngende skuespillere, deriblandt så ypperlige karakterfremstillere som Karl Mantzius (1860-1921) som Jeronimus og Jonna Neiiendam (1872-1938) som hans fru Magdelone. I de overvejende positive anmeldelser fremhævedes operaens første akt som særlig vellykket.

Blev det så Holbergs komedie eller Nielsens opera, der i længden løb af med københavnernes gunst? Holberg-komedien blev igen spillet nogle gange i sæsonerne 1914/15 og 1915/16, men derefter ikke yderligere i Nielsens levetid. Mens operaen i den oprindelige iscenesættelse frem til sæsonen 1929/30 oplevede i alt 59 opførelser under skiftende dirigenter, inklusive Nielsen selv, og med lidt skiftende forkortelser i anden og tredje akt.

I 1931 skulle operaen så genopsættes, stadig i det oprindelige sceneudstyr, men med ny instruktør, Poul Wiedemann, og ny dirigent, italienske Egisto Tango. Nielsen var på premiereaftenen den 26. september tydeligt besværet af de hjerteproblemer, der faktisk med mellemrum havde plaget ham i årevis. Denne gang viste det sig dog at være mere alvorligt. Han måtte den 1. oktober lade sig hasteindlægge på Rigshospitalet, hvor han vågnede kortvarigt for sidste gang omkring kl. 22 den følgende dag. Døden indtraf omkring ti minutter efter midnat den 3. oktober.

Hjælpsom havde Nielsen været helt til det sidste. Jonna Neiiendam skulle stadig synge fru Magdelone i den nye 1931-indstudering. Nielsen havde godt lagt mærke til, at hun under prøverne nu syntes at have besvær med den lille solo i anden akt, hvor den forlystelsessyge gamle kone skal liste sig over gaden til Maskaradehuset. Han havde derfor ti dage før premieren sendt hende en nænsomt revideret udgave af soloen, der lige så stille hjalp hende ud af kvalerne.

Er det ikke netop sådan, gamle venner kan hjælpe hinanden i nødens stund?

© Knud Ketting, 2015

BBC-udmærkelse til Maskarade
21 August 2015
BBC Music Magazine har udvalgt Maskarade som månedens operaindspilning med udmærkelsen "Choice"Gramophone Editor's Choice og engelske stjerner til Maskarade
22 July 2015
Vores nye Maskarade-indspilning med DR SymfoniOrkestret og Michael Schønwandt høster i disse dage fornemme roser hos de engelske kritikere - bl.a. en Editor's Choice i Gramophone.Video trailer: MASKARADE
03 June 2015
Ny video fra indspilningen af Carl Nielsens opera "Maskarade" i Koncerthuset!

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse

Recorded at DR Koncerthuset, on 12-25 August 2014
Recording producer: Chris Hazell
Editing: Chris Hazell
Recording engineer, mix and mastering: Jan Oldrup
Executive producer: Dominik Falenski
Executive producer Choir: Ivar Munk
Chorus master: Martin Nagashima Toft

Graphic design: Denise Burt, www.elevator-design.dk

Publisher: The Carl Nielsen edition, www.kb.dk

Dacapo Records acknowledges, with gratitude, the financial support of Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat

Label: Dacapo

Format: SACD

Katalognummer: 6.220641-42

Stregkode: 747313164165

Udgivelsesmåned: June 2015

Periode: Tidligt 20. århundrede

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Albumtrailer

Anmeldelser

Opernwelt
"Brillieren kann vor allem Johan Reuter, als Heldenbariton gegenwärtig einer der Großen Europas"
Læs mere >>
Die deutsche Bühne
"Man hört einfach gerne wahnsinnig gerne zu. Selbst der dänischen Sprache!"
Ballet Review
[..] "The many pleasures of this very Danish score (with touches of Verdi’s Falstaff) seem to come naturally to Johan Reuter as Henrik, Niels Jørgen Riis and Dénise Beck as the lovers, and Anne Margrethe Dahl and Stephen Billing as Leander’s parents." [..]
Læs mere >>
Nouveauté
4/4 Stars
[..] "Cette interprétation séduit totalement tant elle répand bonne humeur et humour tout en magnifiant les trésors de la partition." [..]
Læs mere >>
Opera News
CRITIC'S CHOICE "A pleasant discovery awaits many listeners"
Læs mere >>
International Opera Awards
Nomineret, Best Complete Opera (CD)
Læs mere >>
American Record Guide
CRITICS CHOICE 2016 "Chorus and orchestra are incontestably authoritative. The sound is superbly vivid. As I have said before, jaded opera lovers, who think there are no new discoveries to be had, should rush to secure this recording while it lasts. It, and the work itself, are irresistible!"
Læs mere >>
The Irish Times
4/5 Stars
"Well sung and interpreted as here, Maskarade deserves to be much more widely known."
Læs mere >>
L'Avant-Scène Opéra
[..] "Malgré quelques faiblesses dans la distribution qui n'entachent pas gravement la réussite du projet, Schønwandt a donc eu pleinement raison de confir aux micros Dacapo sa novelle version de cette œuvre jubilatoire."
Læs mere >>
nmz – neue musikzeitung
"Überraschend ist die Fülle herausragender Opernaufnahmen, allen voran Carl Nielsens "Maskarade" exemplarisch unter Schønwandt"
Audiophile Audition
5/5 Stars
"With the excellence of the cast, completely delightful and engaging, plus the radiant playing of the DNSO under Michael Schonwandt in sound that is state of the art and wonderfully balanced, this is simply the recording to own."
Læs mere >>
Opéra
3/4 Stars
"[..] un excellent chef danois de réputation internationale (Michael Schønwandt) et une belle brochette de chanteurs, majoritairement danois."
Læs mere >>
Diapason
[..] "je suis convaincu que cet enregistrement aura conduit de nombreux amateurs d'opéra vers cette célébration musicale de l'amour et de la vie."[..]
Læs mere >>
Oper!
"(...) Und für die jüngste Einspielung der Maskarade sind es erneut Chor und Nationalorchester, die unter der federnden, buffoleichten und temperamentvollen Leitung von Michael Schønwandt diese melodiös funkelnde, vor witzigen tonsetzerischen Einfällen nur so sprühende Opernrarität für das dänische Label Dacapo aufgenommen haben. Entstanden ist eine Einspielung, die rundum überzeugt..."
Læs mere >>
Concerto Net
4/5 Stars
"Maskarade, a lasting cornerstone within Danish culture"
Læs mere >>
Opera Now
"…interesting, enjoyable and worth investigating"
Læs mere >>
Diapason d'Or - Octobre 2015
5/5 Stars
"La baguette alerte et subtile de Michael Schønwandt est aussi à l’aise dans le ton XVIIIe que dans la veine populair."
Læs mere >>
Klassiekezaken
"Nielsen wilde Le nozze di Figaro, Falstaff en Die Meistersinger naar de kroon steken en dat is hem voortreffelijk gelukt."
Læs mere >>
Ascolta
"Det er blevet en helt rigtig Maskarade til tiden"
Læs mere >>
Das Opernglas
"Vom Danish National Symphony Orchestra unter der Leitung von Michael Schønwandt liegt nun das Werk des dänischen Nationalkomponisten in einer im vergangenen Jahr entstandenen beachtenswerten Einspielung vor..."
Læs mere >>
Gramophone
THE SPECIALIST’S GUIDE TO… Nielsen beyond the symphonies

"Few works underscore Nielsen’s desire to overturn the old order better than this, a snapshot from 1906 of a changing Denmark that advocates art for all and freedom in youth. It’s full of marvellous tunes and orchestral joie de vivre, particularly in this new recording. Not many composers can tread the line between profundity and froth, but Nielsen does so deliciously even when the opera collapses into a cavalcade of partying."
The Guardian
4/5 Stars
"Cast, conductor and orchestra relish every bar"
Læs mere >>
MusicWeb International
"The singing on this Dacapo set is just fabulous; it’s consistently accurate and imaginative… This gorgeous set confirms Michael Schønwandt as a Nielsen conductor of rare distinction; a Maskarade for the ages."
Læs mere >>
Magasinet Klassisk
6/6 Stars
"Denne udgaves virkelige trumfkort er Michael Schønwandt og det virtuost spillende DR Symfoniorkestret"
Læs mere >>
BBC Music
5/5 Stars
Nielsen for the modern age
"Micheal Schønwandt conducts with great detail and sweep"
Læs mere >>
Musicweb International
*RECORDING OF THE MONTH*
This is a wonderful set, which I thoroughly enjoyed. Offhand it’s hard to imagine a happier celebration of Nielsen’s 150th anniversary.
Læs mere >>
Pizzicato
5/5 Stars
"Die Sänger, die für diese Produktion engagiert wurden, bringen die Komödie auf hohem Niveau zu Leben und da auch Schoenwandt die leichte und spritzige Musik des Komponisten mit viel Sinn für den klugem Witz auf die höhere Qualitätsschiene hebt, ist alles vereint, um dem Hörer zwei vergängliche Stunden mit geistreicher, sprühender Musik zu garantieren."
Læs mere >>
BBC Music Magazine
"This latest CD boasts probably the strongest cast on record so far. The mighty bass Stephen Milling catches the ageing paterfamilias Jeronimus’s comically fallible humanity likeably."
Gramophone EDITOR's CHOICE
"Highly recommended."
Læs mere >>
The Times
4/5 Stars
"This exemplary new studio recording is a must-have… Here is a cast whose singing brings the comedy to life under the expert baton of Michael Schønwandt. Enjoy two hours of top-notch light music and brush up your Danish in the process."
Læs mere >>
SA-CD.net
"Throughout, Michael Schønwandt keeps an iron grip, particularly on the pacing of the sometimes quite complex interactions of soloists and choir. He also ensures that the many dances have rhythmic spring and lilt, and that there are plenty of major contrasts in both speed and dynamics as Nielsen’s score demands. The soloists are in top voice (...) Their comical mocking voices and sneering descriptions of character friends are well done and amusing. It is immediately obvious that the Danish National Symphony Orchestra and Choir are also fired up, keeping the listener in thrall throughout the three acts."
Læs mere >>
Classical CD Choice
"This latest performance is one of the most exuberant and life-affirming that the piece has ever received"
Læs mere >>
David's Review Corner
"The sound is excellent with ideal balance between soloists and orchestra which also reveals every small orchestral detail."
Læs mere >>
Politiken
5/6 Hjerter
"Alt føles rigtigt, og han kommer paletten rundt. Både det kradsbørstige og det poetiske sidder lige i øjet."
Læs mere >>


A CC Music Store Solution