English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Carl Nielsen

Kantater


Ditte Højgaard Andersen, sopran
Aarhus Symfoniorkester
Jens Albinus, recitation
Den Jyske Operas Kor
Mathias Hedegaard, tenor
Bo Holten, dirigent
Palle Knudsen, baryton
Skt. Clemens Kantori
Vox Aros, male-choir

Carl Nielsen, komponist

Om:

Danmarks verdensberømte komponist, Carl Nielsen (1865-1931), har stadig ukendte og spændende sider. På denne CD kan man høre premiereindspilninger af to af hans kantater for kor, solister og orkester. Kantaterne er skrevet 1908-09, hvor Carl Nielsen befandt sig i en af sine flittigste faser. De blev opført flere gange siden, men først i forbindelse med den nye samlede nodeudgave af Nielsens værker er de udkommet på tryk. Det samme gælder den muntre Hyldest til Holberg, skrevet i 1923 til fejring af den store skuespilforfatter, Carl Nielsen også hyldede i sin opera Maskarade.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.72
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Cantata for the Opening Ceremony of the National Exhibition in Aarhus 1909
Part One
1

No. 1 Chorus, soprano solo, reciter

4:15 Play $1.40
2

No. 2 Chorus, Soprano solo

5:52 Play $2.10
Part Two
3

No. 3 Chorus

1:47 Play $1.40
4

No. 4 Reciter, Soprano solo, Chorus, Bass solo, Duet: Soprano and bass

8:35 Play $2.10
5

No. 5 Chorus

1:40 Play $1.40
6

No. 6 Chorus

2:42 Play $1.40
Part Three
7

No. 7 Chorus

2:22 Play $1.40
Music for Hans Hartvig Seedorff Pedersen's Hommage to Holberg (1923)
8

No. 1 Muses

3:41 Play $1.40
9

No. 2 Chorus, Baritone solo

3:29 Play $1.40
10

No. 3 Chorus

2:03 Play $1.40
From Music for Helge Rode's Prologue to the 1916 Shakespeare Anniversary Festival
11

No. 4 Ariel's Song

3:09 Play $1.40
Cantata for the Annual University Commemoration (1908)
12

No. 1 Male choir; Duet: Tenor and soprano

7:02 Play $2.10
Part One
13

No. 2 Bass solo; Male choir

8:08 Play $2.10
Part Two
14

No. 3 Trio: Soprano, tenor and bass; Male choir

5:46 Play $2.10
Part Three
15

No. 4 Final Song: Male choir; Solo trio

3:13 Play $1.40
 
16

Recitation (unaccompanied) from Cantata for the Opening Ceremony of the National Exhibiton in Aarhus 1909

2:01 Play $1.40
Total spilletid  66 minutes

Andre anbefalinger

Carl Nielsen
Carl Nielsen
Carl Nielsen
Carl Nielsen
MUSIK TIL LEJLIGHEDEN

Kun de allerfærreste komponister har kunnet - eller villet - komme uden om at skrive en del af deres produktion på bestilling. Her danner Carl Nielsen (1865-1931), som vi danskere ofte kalder vor national-komponist, ingen undtagelse. Han skrev hele sin karriere igennem værker, fordi andre bad ham om det, og en stor del af disse bestillingsværker var lejlighedskompositioner, som knyttede sig til en bestemt anledning. Den kunne så være enkeltstående, som det gælder tre af de fire kompositioner på denne cd, eller genkommende, som det er tilfældet med Kantaten til Universitetets Aarsfest.
Det største af disse lejlighedsarbejder er Kantaten ved Aarhus Landsudstillings Aabningshøjtidelighed 1909. Så stor var opgaven, at Nielsen i første omgang havde frabedt sig den. Teksten til kantaten skyldtes Carl Nielsens gode bekendt, forfatteren L.C. Nielsen, og det var ham, der over for bestilleren, Århus-borgmesteren E.C.L. Drechsel, pegede på, at komponisten burde være Carl Nielsen, som ikke så længe forinden havde skrevet en del af scenemusikken til hans skuespil "Willemoes". Skuespillet havde nået ikke mindre end 31 opførelser på Folketeatret og 12 opførelser på Aarhus Teater i foråret 1908, og succes'en skyldtes ikke mindst musikken.
Da henvendelsen kom, var Carl Nielsen godt i gang med et andet af værkerne på denne cd (Universi-tets-kantaten). Han var også betænkelig ved projektet som sådant og takkede derfor i et brev af 13/7 1908 nej til L.C. Nielsen i relativt bramfri vendinger: "Vi vil dog ikke være med til noget af det sædvanlige Ruskomsnusk med Frokost, Hurrabrøl, Kantate, Maskinspektakel og Hestevrinsken; hver Ting til sin Tid, og jeg kan i Virkeligheden ikke tænke mig, at de Godtfolk i Aarhus kan finde paa noget udover det sædvanlige Pjask."
L.C. Nielsen ville gerne holde fast i opgaven og gik så på Carl Nielsens råd videre til komponisten Fini Henriques, som imidlertid også sagde nej. Derefter sagde Carl Nielsen så i september alligevel ja, og sammen besøgte de to Nielsen'er så Århus i oktober, for dels at lade sig inspirere, dels at inspicere indretningen af selve arealet (på det kystområde, hvor nu Strandparken Tangkrogen ligger), hvor ikke mindre end 1850 udstillere skulle vise deres produkter i en række nybyggede pavilloner, tegnet af nogle af Danmarks førende arkitekter.
Da L.C. Nielsen i løbet af november leverede større og større portioner af tekst, fortrød komponisten endnu en gang. Det lykkedes imidlertid at etablere et kompromis, hvor den unge Nielsen-elev Emilius Bangert (1883-1962), der også havde bidraget til den allerede nævnte scenemusik til "Willemoes", påtog sig at komponere en del af den nye kantate under opsyn af sin lærer.
Nielsen og Bangert delte arbejdet således imellem sig, at Nielsen påtog sig tre hele satser (nr. 1, 5 og 6), mens Bangert komponerede andre tre (nr. 2, 3 og 7). Kun én sats delte de imellem sig - det er nr. 4, hvor Nielsen tog sig af de første 117 takter, og Bangert så fortsatte fra takt 118 (fra "Nær er nu Stunden" i teksten). Ved uropførelsen strøg man dog et kort afsnit for damekor i Bangerts del af denne sats (place-ret mellem barytonsoloen og den efterfølgende korsats), og selv om nodematerialet til det er bevaret, findes det heller ikke med i denne indspilning.
Åbningen af Landsudstillingen fandt sted i øsende regnvejr, men til gengæld med nærvær af både konge- og kronprinsparret, den 18. maj 1909. Domorganisten i Århus, Arthur Allin havde indstuderet det 150 sangere store kor, som var rekrutteret fra fem lokale amatørkor, og orkestret bestod af professionel-le musikere, som formentlig var en blanding af musikere fra Aarhus Kommunale Orkester og Göteborgs Orkesterforening, som netop i disse dage gæstede den jyske hovedby. Carl Nielsen dirigerede selv og havde som solister operasangerinden Johanne Krarup-Hansen og den lokale stabslæge Grønlund, der var en habil baryton. Som recitator medvirkede skuespilleren August Liebman, der ligesom sopransoli-sten var tilknyttet Det Kongelige Teater (hvor Nielsen på dette tidspunkt var ansat som fast kapelmester).
Når vi i dag bedømmer resultatet, bør vi - som i øvrigt også med Kantaten til Universitetets Aarsfest - minde os selv om, at disse kantater ikke var tænkt som ét sammenhængende værk. I Århus holdt den udmærkede borgmester Dreschel en ganske lang tale med roser til dansk industri, håndværk og (i mindre omfang) kultur mellem kantatens nummer to og tre, og kong Frederik 8. åbnede kort og fyndigt udstillingen inden kantatens afsluttende nummer 7, som derfor havde fanfarekarakter.
Man kan undre sig over, at aviserne, der var mødt talstærkt, også fra København, ikke fandt anled-ning til at nævne Bangert med ét eneste ord, skønt hans andel i kantaten tydeligt fremgik af dagens trykte program. Det blev Nielsen, der løb med de lidt flossede palmer, der var at løbe med, og forklarin-gen var måske ikke kun Nielsens relative berømmelse, men også, at det i helt forbløffende grad var lykkedes for dette lidt umage makkerpar at skabe en stilistisk helhed. Skal man pege på svagheder i værket, forekommer det i hvert fald denne iagttager, at det er Nielsen, der i åbningsnummeret slipper dårligst fra at skabe bare en smule afveksling i dets lidt langtrukne vi-længe-leve-jubel. Han havde så heller ikke megen hjælp at hente hos forfatteren.
Blev den århusianske udstillingsåbning måske kun en succes lidt på trods, kunne ingen kalde det føl-gende forløb for en fiasko. Ikke færre end 667.000 mennesker besøgte frem til lukningen i begyndelsen af oktober det arrangement, der i århusianske folkemunde lynhurtigt fik kælenavnet "Verdensudstillin-gen".
Kantaten nåede faktisk også til endnu en opførelse, idet Dansk Koncertforening syntes, at man burde præsentere den i København også. Det skete ved en koncert den 25. april 1910, hvor komponisten Victor Bendix dirigerede, og hvor sopranpartiet nu udførtes af tekstforfatterens hustru, sopranen Margre-the L.C. Nielsen. Og denne gang fik Bangert sin del af både ris og ros.

Kantaten til Universitetets Aarsfest, komponeret i 1908, indtager som allerede nævnt en særstilling blandt Nielsens kantater ved at være skrevet til en tilbagekommende begivenhed. Tidligere havde Universitetet fejret sig selv flere gange om året; men nu ønskede man det hele samlet i en ny såkaldt Årsfest med et nogenlunde fast ritual. I maj 1906 vedtog man indholdet i en sådan fest og nedsatte et Kantateudvalg. Den nye form blev afprøvet i november samme år, hvor en ny kantate dog ikke kunne være klar, så musikalsk greb man til en genopførelse af I.P.E. Hartmanns Kantate til Universitetets 400-Aars Fest fra 1879.
De lærde herrer i Kantateudvalget besluttede sig først for at bestille en ny tekst hos forfatteren Niels Møller (1859-1941), der forenede et job som kontorchef i Statsanstalten for Livsforsikring med skribent- og undervisningsvirksomhed. Den skildrer i poetiske, men ikke altid mundrette vendinger åndslivets udvikling f

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet i Musikhuset Aarhus, Symfonisk Sal, 15.-20. juni 2009 Producer: Chris Hazell Teknik: Viggo Mangor Grafik: Denise Burt Design: elevator-design.dk Udgiver: Carl Nielsen Udgaven Dacapo Records Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat for økonomisk støtte til produktionen.

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.226079

Stregkode: 636943607923

Udgivelsesmåned: October 2009

Periode: Tidligt 20. århundrede

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

Opera News
"All four works on this disc receive first-rate performances."
Læs mere >>
Dansk Musik Tidsskrift
"Den entusiasme, der præger indspilningen, og den klingende tidsånd fra begyndelsen af det 20. århundrede berettiger fuldt ud udgivelsen."
Læs mere >>
Diapason
Læs mere >>
Classics Today
"All of the music here is well sung, played, and recorded"
Læs mere >>
Classical Lost and Found
"The substantial combined forces (...) under conductor Bo Holten are perfectly suited to this celebratory music."
Læs mere >>
allmusic.com
4 Stars
"The performances led by Bo Holten are sincere, heartfelt, and determined."
Læs mere >>
OPUS
4½ Stars
"Framförandena är goda. Mathias Hedegaards tenor påminner om tenorlegenden (och lansmannen) Aksel Schiøtz."
Læs mere >>
Musicweb International
"The pleasure is enhanced by some wonderfully well-rehearsed singing - burnished and superbly drilled."
Læs mere >>
Jyllands-Posten
"Den er forfriskende dansk med folkehøjskolen på sidelinjen."
Læs mere >>
Morgenavisen Jyllands-Posten
"Bo Holten får alt ud af musikken"
Læs mere >>

"The pleasure is enhanced by some wonderfully well-rehearsed singing - burnished and superbly drilled."

Musicweb International - Read full review

 

"Framförandena är goda. Mathias Hedegaards tenor påminner om tenorlegenden (och lansmannen) Aksel Schiøtz."

OPUS - Read full review

 

"The performances led by Bo Holten are sincere, heartfelt, and determined."

allmusic.com - Read full reviewA CC Music Store Solution