English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Svend Nielsen

Sommerfugledalen


Ars Nova Copenhagen
Tamás Vetö, dirigent

Svend Nielsen, komponist

Om:
Komponisten Svend Nielsen (f. 1937) er en vigtig person i dansk musik. Han har gennem årene skabt en fornem produktion af værker i en romantisk-impressionistisk tradition og som komponist balancerer han mellem det lyriske og det koncise. På denne cd præsenteres Svend Nielsens mest omfattende vokalværk Sommerfugledalen, en udsættelse af Inger Christensens berømte sonetkrans fra 1991. Værket er en poetisk vokal kammermusik, der udfolder sig i en storladen og sanselig tour de force. Et hovedværk i ny dansk musik.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Sommerfugledalen (The Butterfly Valley (1998/2004)
A requiem for 12 solo voices
1st Half
1

I Yndefuldt

2:42 Play $1.40
2

II Elskværdigt

2:54 Play $1.40
3

III Slimet

4:29 Play $1.40
4

IV Filtret

4:01 Play $1.40
5

V Flagrende (leggiero) distinkt

2:42 Play $1.40
6

VI Svævende

2:53 Play $1.40
7

VII Søgende

4:21 Play $1.40
2nd Half
8

VIII Semplice, som en fjern koral, molto sostenuto

3:18 Play $1.40
9

IX q = 112

3:05 Play $1.40
10

X Sostenuto, tøvende

2:38 Play $1.40
11

XI Dolce

4:43 Play $1.40
12

XII Indadvendt

2:50 Play $1.40
13

XIII Dansende

1:49 Play $1.40
14

XIV Støvet

1:46 Play $1.40
15

XV q = 76

4:05 Play $1.40
 
16

Inger Christensen reads "The Butterfly Valley"

14:10 Play $2.80
Total spilletid  62 minutes

Andre anbefalinger

Svend Nielsen
Karl Aage Rasmussen
Pelle Gudmundsen-Holmgreen
Ib Nørholm

SVEND NIELSEN: SOMMERFUGLEDALEN
Et Requiem. For 12 solosangere


Komponisten Svend Nielsen (f. 1937) har i årtier været en vigtig person i dansk musik, ikke mindst i musiklivet i Århus. Gennem mere end 30 år underviste han i musikteori på Det Jyske Musikkonservatorium, og han har stået for uddannelsen af mange danske komponister.
Han er selv elev af Finn Høffding, Vagn Holmboe og Per Nørgård, men debuterede forholdsvis sent som komponist. Inden da blev han uddannet i musikvidenskab fra Køben-havns Universitet og musikteori på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han havde også tanker om at læse til arkitekt eller meteorolog, men i 1962 sprang han officielt ud som komponist med de nordisk-lyriske udsættelser af tre af Gustaf Munch-Petersens Nitten digte.
I de følgende år arbejdede Svend Nielsen med serialisme og andre avantgardetek-nikker. Sidst i 1960'erne vendte han og andre yngre danske komponister dog ryggen til modernis-men. "Den Ny Enkelhed" blev deres reaktion kaldt i Danmark. For Svend Nielsen indebar det også en orientering mod det romantiske, impressionistiske og lyriske, der hele tiden havde haft hans største interesse.
Svend Nielsen har gennem årene skabt en fornem produktion af værker. Mængden er naturligvis blevet noget begrænset af hans mangeårige undervisningsarbejde, men hans skaben er ikke aftaget med årene, snarere tværtimod. Han har bl.a. skrevet to symfonier, en violinkoncert og andre orkesterværker, hvoraf Nuages og Metamorfoser også i titlerne melder sig som et led i en romantisk-impressionistisk tradition. Det er dog især vokalmusik, der er typisk for Svend Nielsen. Han har en dyb interesse for lyrik og har sat mange danske digte i musik. Det gælder også de store klassikere i dansk lyrik, f.eks den symbolistiske digter Sophus Claussen, hvis tekster Svend Nielsen har brugt i to markante værker: En udsættelse af det store digt Imperia for kor og orkester (1982) og Ekbátana for mezzosopran og orkester (2006).
Sommerfugledalen (1998/2004) er ikke bare Svend Nielsens mest omfattende vokal-værk, men med sine 50 minutters varighed faktisk hans længste værk overhovedet. Det er en udsættelse af Inger Christensens sonetkrans fra 1991, et af de mest berømmede danske lyrikværker fra vor tid. Inger Christensen (f. 1935) er flere gange blevet indstillet til Nobelprisen for sin kunst. Hendes modne hovedværk Sommerfugledalen er blevet analyseret utallige gange af litteraturforskere og har en naturlig plads på Kulturministe-riets kanon over de 12 vigtigste danske digterværker.
Værket vakte stor opmærksomhed ved sin fremkomst i 1991, og allerede året efter blev sonetkransen sat i musik første gang af komponisten Niels Rosing-Schow (også dette værk er blevet indspillet af Ars Nova). Inger Christensen har optrådt mange gange med højtlæsning af digtene, og Sommerfugledalen har sågar været emne for en udstil-ling af præparerede sommerfugle.
En sonetkrans som Sommerfugledalen er en meget stram poetisk form. Den består af 14 sonetter, der hver er på 14 linjer. De 14 linjer fordeler sig i fire vers; først to kvartetter a fire linjer, så to terzetter a tre linjer. Den sidste -linje i hver af de 14 sonetter gentages som første linje i den efterfølgende sonet. Kransen bider sig selv i halen derved, at den sidste linje i den 14. sonet bliver identisk med åbningslinjen fra den 1. sonet. Som kronen på værket følger så - med magisk sammenhængskraft - den 15. sonet, kaldet "mestersonet-ten", hvor begyndelseslinjerne fra alle de 14 sonetter tilsammen danner en afsluttende sonet, der er hele værkets kulmination og afklaring.
Sommerfugledalen har fra Inger Christensens hånd undertitlen Et Requiem. I den på én gang strengt strukturede og stærkt billedrige sonetkrans beskriver hun en gradvis erkendelse af dødens nærvær. Fra det livfulde udgangspunkt - en flok eksotiske sommerfugle i Brajcˇinodalen i Makedonien - udvikler sonetkransen sig med en frem-drift på både det fysiske og mentale plan. Fra sommerfuglenes larvestadium til deres metamorfose og korte, bevingede liv, og fra menneskets barndomsminder til en for-nemmelse af dødens komme. Men bevægelserne går også i andre retninger, og de resignerede tanker om dødeligheden, som sommerfuglene sætter i gang, modsiges samtidig af de sarte væseners flygtige, men farvestærke billeder på liv.
Svend Nielsen arbejdede med Sommerfugledalen gennem seks år. Han fik Inger Christensens bog forærende af sin kone og fornemmede snart, at han ville skrive et komplekst vokalværk til teksten. Ars Nova var med på idéen - og uden et så virtuost ensemble ved hånden kunne værket nok heller ikke være blevet realiseret.
I 1998 komponerede Svend Nielsen de første syv sonetter for Ars Novas 12 solo-sangere. På baggrund heraf lavede han en komplet version af hele sonetkransen for stort kor og symfoniorkester, der blev uropført i 2003. I 2004 skrev han så anden halvdel af den 12-stemmige a cappella-version på baggrund af udgaven med orkester.
Den meget stramme struktur i sonetkransen passer Svend Nielsen fint. Han har ka-rakteriseret sig selv som "en stemningsbetonet komponist, tøjlet i strukturen" og tilføjer, at hans interesse for digterisk struktur er blevet stærkere med årene. "Det er farligt - og muligvis unødvendigt - at sætte musik til et andet kunstværk, og især til et, der hviler i sig selv, som Inger Christensens Sommerfugle-dalen gør det," siger Svend Nielsen. "Men jeg blev betaget, ikke alene af den strenge form i digtkredsen, men også af dens store billedrigdom."
De stemningsrige sonetter fører til stilistiske udsving i værkets satser. Svend Niel-sen kalder sin tilgang til digtene intuitiv, så hvert digt har fået en specifik grundstem-ning i stedet for at blive en punkt for punkt udsættelse af de utroligt mange sproglige billeder. F.eks. den 3. sonet, der foregår blandt larver og kryb i en underjordisk hule og derfor klinger i mørke farver og har karakter-betegnelsen "Slimet". Eller 4. sonet, der taler om at "blomstringen har rod i alt det rådne" og har stemmerne tæt omslynget i en Ligeti'sk stil med satsbetegnelsen "-Filtret". Og i 11. sonet, hvor nostalgiske syner af den afdøde far og bedstemor fører til senromantisk drømmende evighedsklang, markeret "Dolce" og "Hengivent".
Nogle markante billeder får dog en direkte parallel i musikken, f.eks. sværmen af som-mer-fugle som yndefuldt stigende lyspartikler i den 1. sonet, der sættes til et opadgående tema (et af de centrale motiver, der vender tilbage mange gange i værket). Og Inger Christen-sens citat af Brorsons salme Op, al den ting, som Gud har gjort i 2. sonet følges af et musikalsk citat fra salmens gamle koralmelodi.
At Sommerfugledalen bærer den urovækkende - og musikalsk belastede - undertitel Et Requiem bliver tydeligere i anden halvdel af værket. Svend Nielsen følger Inger Christensens disposition, der lader tankerne gå mod døden i 2. halvdels psykologiske tolkning af 1. halvdels mere åbne anskuelser. "Det hele bliver indadvendt, koldt og nøg

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet i Mariendals Kirke, juni 2006

Producer: Preben Iwan
Teknik: Preben Iwan

Grafisk design: Elevator Design / Forlægger: Edition Samfundet, /
Dacapo ønsker at takke Dansk Komponistforbund, KODAs midler til sociale og kulturelle formål samt KODAs kollektive blankbåndsmidler for økonomisk støtte til gennemførelse af produktionen.

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.224706

Stregkode: 747313690626

Udgivelsesmåned: June 2007

Periode: 21. århundrede

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

P2 Prisen - DMA Klassisk 2007
Lyt til Nyt Prisen


Politiken Årets CD 2007

Svend Nielsen commands an excellent lyric style and mixes in intriguing vocal effects for an engaging and captivating 45 minutes of music ... Ars Nova's performance is exquisite. They glide along with great ease while navigating some rather difficult passages. They truly sing with a single voice and have a great dramatic focus to their sound.
(Sequenza 21 - )

Sommerfugledalen er som at få en gave – et skrin der lukkes op og afslører alverdens skatte for øjne, sprogsans og øren. En magisk cd.
(Lyt til Nyt, DR)

Det er magisk smuk og suggestiv musik, der overbevisende møder udfordringerne i denne beruset-vemodige tekst om livsfølelse og dødsbevidsthed ... Hver sanger lægger sine egne penselstrøg med forfinet præcision, renhed og udtryksfuld smidighed, og Vetös følsomme ledelse tryller magien frem af detaljernes mylder.
♥♥♥♥♥ (Politiken - )

Ars Nova under Tamas Vetö synger dette moderne poetiske storværk aldeles fremragende.
(* * * * * Morgenavisen Jyllands-Posten)

Denne udgivelse er en begivenhed ... Ars Nova Copenhagen forløser værket forbilledligt med dets mange sanglige udtryk.
(Kristeligt Dagblad)

Ars Nova's performance is needle sharp when it comes to articulation, tuning and expression.
(Musicweb International)


A CC Music Store Solution