English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

11/01/2013

Latter og sorg - CD-release for "Agnetes Latter"

Den dramatiske lydcollage Agnetes latter indbragte forrige år komponisten Birgitte Alsted (f. 1942) Statens Kunstfonds store pris til kvindelige komponister. Nu udkommer værket på CD, og i den anledning inviterer vi i samarbejde med foreningen Kvinder i Musik til release og reception


Søndag 20. Januar kl. 14
Møstings Hus
Andebakkesti 5, Frederiksberg

Birgitte Alsted vil her afspille uddrag fra Agnetes Latter og fortælle om værket, der har optagelser fra vokale udbrud, kalden og sang og harpe og bølger som sit grundmateriale. Desuden vil accordeonisten Rasmus Schjærff Kjøller opføre soloværket "Melencolia", som også er med på CD'en.

 

 

Om Agnetes latter

Birgitte Alsteds lydværk er inspireret af den gamle folkevise Agnete og Havmanden, og er i 6 afsnit, der med hver deres udtryk følger handlingen i visen, som Birgitte Alsted fortolker den. Agnete og Havmanden er en gådefuld og tvetydig vise derved, at den går imod sin tids normer - Agnete efterlader både sin havmand og sine børn på havsens bund - og den er derfor af folkeviseforskeren Peter Meisling da også opfattet som en skæmtevise, som også i sin egen tid vendte/vender alting på hovedet.

 

Cd'en Agnetes Latter indeholder yderligere to værker af Birgitte Alsted, Sorgsang V (1996 - 97) og Belleter (2004).

 

A CC Music Store Solution