English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi
e-maerket

Dacapos bestyrelse

Dacapos besyrelse er udpeges for en periode på 4 år ad gangen.
Den næverende bestyrelse er udpeget i june 2015.

Bestyrelsesmedlemmerne er:

Niels Marthinsen, komponist (formand)
E: marthinsen@os.dk

Per Erik Veng direktør, Det Danske Kulturinstitut, Bruxelles (næstformand)
E: pev@danishculture.eu

Michael Bojesen, dirigent
E: mbo@dr.dk

Tatjana Kandel, Repertoire- og planlægningschef, DR Ensembler
E: tak@dr.dk

Simon Steen-Andersen, komponist
E: stenand@gmail.com

Per Boye Hansen, operachef, Den Norske Opera
E: per.boye.hansen@operaen.no

Claus Røllum-Larsen, lektor, Ph.D. Det Kgl. Bibliotek
E: crl@kb.dk
W: www.kb.dk/kb/dept/fko/foa/om/pers/crl
A CC Music Store Solution