English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi
e-maerket

Poul Rovsing Olsen   (1922 - 1982)

komponist

Poul Rovsing Olsen (1922-1982) fik musikken i vuggegave. Hans fader spillede cello og klaver, moderen sang, og der var ofte private musikaftener i hjemmet. Han modtog tidligt undervisning i hørelære og klaver, og hans åbenlyse musiktalent blev sikret en harmonisk udvikling. Poul Rovsing Olsen blev uddannet ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, med afgangseksamen i musikteori og klaver i 1946. To år senere tog han juridisk embedseksamen ved Københavns Universitet. Således udrustet drog han til Paris, hvor han fortsatte musikstudierne hos den navnkundige pædagog Nadia Boulanger og hos komponisten Olivier Messiaen. Efter hjemkomsten i 1949 udfoldede Rovsing Olsen hele viften af sine talenter. Som jurist arbejdede han frem til 1960 i Under vis nings ministeriet, hvor han var med til at udforme den danske ophavsretslov. Han virkede som musikskribent ved dagbladene Information og Berlingske Tidende, og han komponerede. Hans tidligt vakte interesse for orientalsk musik fik for alvor næring, da han i 1958 kom med på de legendariske udgravninger i den Arabiske Golf, ledet af den danske arkæolog professor P.V. Glob. I de efterfølgende år vendte Rovsing Olsen flere gange tilbage til Golfstaterne og gennemførte tillige musikalske indsamlings rejser til så forskellige steder som Indien, Ægypten, Tyrkiet og Grønland. Den erhvervede musiketnologiske ekspertise bragte ham bred anerkendelse i fagkredse og førte til stillingen som arkivar på Dansk Folkeminde samling, hvor han kunne koncentrere sig om det musiketnologiske arbej de, og til posten som formand for International Council for Traditional Music. Udforskningen af Golfstaternes musikkultur har bl.a. resulteret i pladen “Perlefi skere og musikere i Den Arabiske Golf” (Pêcheurs de Perles et Musi ciens du Golfe Persique, Disques Ocora, OCR 42, 1969) og i bogen med tilhørende tre cd’er “Music in Bahrain. Traditional Music of the Arabian Gulf” (Moesgaard Museum, Denmark, and the Ministry of Information, Bahrain, 2002). På sin kunstneriske konto har Poul Rovsing Olsen 85 kompositioner, herunder orkester værker, balletterne Ragnarok, La Création, Brylluppet og Den Fremmede, operaerne Belisa og Usher, sange, klaverkompositioner og kammermusik. Udforskningen af de fjerne landes musikkulturer satte sig spor i Rovsing Olsens egne kompositioner. Han tilstræbte klarhed og substans, og ved en sammensmeltning af ele men ter fra den vestlige og orientalske tradition udviklede han et personligt tonesprog, der var usædvanligt for dansk musik. Selv sagde Poul Rovsing Olsen, at det var hans drøm “at gøre musikken så direkte som muligt, at bringe den nærmere til tilhøreren”.

Koncerter

07/09/2012   Diskrete orkestervirtuoser
Bo Holten fortæller om de to danske orkestervirtuoser Erik Norby og Poul Rovsing Olsen, hvis værker han dirigerer på to nye CD'er.
læs mere

01/01/2014   Listen Magazine

Poul Rovsing Olsen: Klaverkoncert og orkesterværker
"It's gratufying to come across an excellent piano concerto never heard before."
læs mere

13/10/2013   Expedition Audio

Poul Rovsing Olsen: Klaverkoncert og orkesterværker
RECOMMENDATION: "I've spun this CD many times - these are substantial and intriguing works, given exceptional performances and captured in excellent sound."
læs mere

21/03/2013   Gramophone

Poul Rovsing Olsen: Klaverkoncert og Orkesterværker
"Dacapo’s sound is excellent."
læs mere

19/03/2013   American Record Guide

Poul Rovsing Olsen: Klaverkoncert og Orkesterværker
"Exceptionally-well-played-and-recorded."
læs mere

14/03/2013   MusicWeb International

Poul Rovsing Olsen: Piano Concerto and Orchestral Works
"Christina Bjørkøe handles the wide changes of tempo and mood with great aplomb and subtlety."
læs mere

26/02/2013   Fanfare

Poul Rovsing Olsen: Klaverkoncert og orkesterværker
"All I can say is grab it, sit back, and close your eyes when listening: The music will do the rest."
læs mere

04/01/2013   OPUS

Poul Rovsing Olsen: Klaverkoncert og orkesterværker
5/6 Stars

"... makalöst spel av Christina Bjørkøe ... en omistlig kulturgärning från Bo Holten och Dacapo".
læs mere

01/11/2012   Records International

Poul Rovsing Olsen: Klaverkoncert og Orkesterværker
"Clear-cut rhythms, expressive melodic lines and colorful tonal effects."
læs mereDiskografi

Klaverkoncert og orkesterværker
Klaverkoncert og orkesterværker
Poul Rovsing Olsen

CD 8.226038 (2012)

Brillant musik fra 1950’erne af en komponist med usædvanligt internationalt udsyn. En ægte opdagelse!

Kaleidoscope
Kaleidoscope
The Jalina Trio

CD 8.226503 (2005)

Brillante og intense klavertrioer fra anden halvdel af det 20. århundrede

Belisa
Belisa
Poul Rovsing Olsen

CD 8.226013 (2004)

Kammeropera over Lorcas erotiske og surreelle drama

Musik for cello og klaver
Musik for cello og klaver
Poul Rovsing Olsen

CD 8.224222 (2003)

Musiketnologen Rovsing Olsen var inspireret af både arabisk og fransk musik

Musik for guitar
Musik for guitar
Rovsing Olsen, Nørholm, Nørgård, Gerfors, Gudmundsen-Holmgreen

DCCD 9316 (1993)


A CC Music Store Solution