English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Nina Gade  

klaver

Nina Gade er uddannet ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos Robert Riefling (1968-73) og Anker Blyme (1974-76). Hun tog diplomeksamen 1973 og hun havde sin debutkoncert i 1976. Videregående studier ved Mozarteum i Salzburg og hos Guido Agosti i Italien; i 1975 og 1976 vandt hun Diploma di merito ved Agostis internationale master-classes i Siena. Hun har også modtaget Victor Schiøler Mindelegat og Jacob Gade Prisen. Nina Gade har optrådt som solist og kam¬mer¬musiker i Danmark, Norge, Sverige, Tysk¬land og Belgien ligesom hun har indspillet for ra¬dio¬sta¬tionerne i de fem nordiske lande. Hun har dan¬net duo med cellisten Anders Øberg og med violinisten Eyvind Sand Kjeldsen, mange¬årig kon¬certmester i Det Kongelige Kapel samt med andre prominente kammermusikere. Nina Gade er des¬uden cand.phil. i Musikvidenskab fra Uni¬ver¬si¬tetet i Køben¬havn og har siden 1988 været ansat som docent ved Det Kongelige Danske Musik¬kon¬¬ser¬va¬torium i København. Nina Gades tid¬ligere cd’er tæller en indspilning af violin¬sonater for dansk EMI (EMI 7541072) og klaver¬sonater af (DCCD 9112) og (DCCD 9306) for Dacapo.

Koncerter

15/06/1994   American Record Guide

Louis Glass: Klaverværker
"Nina Gade plays with good touch and tone and obvious sympathy for the music, and the sound is excellent."
læs mereDiskografi

The Key Masterpieces
The Key Masterpieces
J.P.E. Hartmann

CD 8.226103-04 (2009)

Et portræt af nøglepersonen fra den danske nationalromantik, der favnede alle genrer

Klavermusik
Klavermusik
J.P.E. Hartmann

CD 8.224162 (2000)

Romantiske karakterstykker til vers af H.C. Andersen viser Hartmanns poetiske format

Klaversonater
Klaversonater
J.P.E. Hartmann

DCCD 9112 (1996)

Klaverværker
Klaverværker
Louis Glass

DCCD 9306 (1994)


A CC Music Store Solution