English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Knudåge Riisager   (1897 - 1974)

komponist

Knudåge Riisager blev født den 6. marts 1897 i Port Kunda i Estland, hvor hans far havde ladet opføre og nu ledede en cementfabrik. Ved ingeniør Smidths død i 1899 blev faderen kaldt hjem for at arbejde i København for F.L. Smidth & Co, og familien flyttede da til Frederiksberg, hvor Riisager boede resten af sit liv. Efter studentereksamen i 1915 påbegyndte han det statsvidenskabelige studium ved Københavns Universitet, hvorfra han i 1921 blev cand. polit. Fra 1925 til 1950 fungerede han som embedsmand, de sidste elleve år som kontorchef i Finansministeriet. Knudåge Riisager døde den 26. december 1974.

Sideløbende med denne regelrette administrative karriere udfoldede Riisager en frodig virksomhed som komponist, musikskribent og organisationsmand. Sin første undervisning i teori og komposition fik han af Otto Malling og efter dennes død i 1915 af Peder Gram. Det skulle blive et studieophold i Paris i 1923, som for alvor kom til at åbne den unge komponists øjne for de nye strømninger i samtidens musik. I Paris blev Riisager elev af Albert Roussel og Paul Le Flem, og påvirkningen fra det franske fornemmer man klart i hans kompositioner fra midten af 1920’erne. Medens værkerne fra årene op til 1921 har et nordisk lyrisk, sine steder Carl Nielsensk præg, så opviser kompositionerne fra årene op til midten af 1930’erne foruden indflydelse fra franskmændene Roussel og Satie påvirkning fra Prokofiev, Honegger, Bartók, og ikke mindst Stravinsky. Riisagers stærkt personlige stil skinner dog allerede igennem i værkerne fra disse år. Dette kommer således til udtryk i den nærmest provokerende anvendelse af sekunddissonanser, glæden ved det bitonale, det humoristiske, musikantiske islæt samt ikke mindst den for Riisager særegne orkestrering.

Hele denne udvikling kan aflyttes i værker som Ouverture til Erasmus Montanus og Sange til tekster af Sigbjørn Obstfelder, begge fra ca. 1920, Suite dionysiaque fra 1924 samt Variationer over et Thema af Mezangeau og T-Doxc. Poème mécanique, begge fra 1926. Sidstnævnte værk med undertitlen Jabiru, mekanisk Digtning, er et musikalsk portræt af en dengang splinterny japansk flyvemaskinemodel. Værket er helt i pagt med tidens maskinmusik og som sådan et fint eksempel på den unge komponists internationale orientering og vilje til at eksperimentere.

Allerede i 1928 havde Riisager indledt sit samarbejde med balletten på Det Kongelige Teater, idet han dette år komponerede musikken til Elna Jørgen-Jensens ballet Benzin med scenografi af Robert Storm Petersen. Premieren på dette værk må, hvad modtagelsen angår, betegnes som en eklatant fiasko, og den opnåede ved fremkomsten i 1930 i alt kun tre opførelser. I slutningen af 1930’erne genoptog Riisager sit virke som balletkomponist, idet han leverede musikken til Børge Ralovs H.C. Andersen-ballet Tolv med Posten. Denne fik dog først sin premiere på Det Kongelige Teater i 1942, i øvrigt sammen med Harald Landers Slaraffenland og Qarrtsiluni – også med Riisagers musik. Skønt han i 1930’erne og 40’erne komponerede en række betydelige værker, så blev det i høj grad disse balletpartiturer, der i en bredere offentlighed kom til at slå Riisagers navn fast som en af sin generations førende komponister.

Balletmusikken blev også i de følgende år Riisagers væsentligste arbejdsområde. I 1945 færdiggjorde han musikken til Landers Fugl Fønix, og i 1947 bearbejdede og instrumenterede han et udvalg af Carl Czernys klaveretuder til sin og Harald Landers ballet Etude (senere kaldet Etudes). Med dette værk opnåede Riisager i særlig grad international anerkendelse, og selv om der er fortilfælde for anvendelsen af orkestrerede klaversatser som balletmusik (fx Ottorino Respighis La boutique fantasque (1919)), så rummer kombinationen af klaveretudernes og dansetrinnenes tekniske progression en særlig dimension, som netop er det samlede værks pointe.

I 1920’erne havde Riisager været blandt de mest aktive forkæmpere for fremførelsen af ny musik i København og som sådan medstifter af Unge Tonekunstneres Selskab (formand 1922-24) og medlem af censurkomitéen i Foreningen ‘Ny Musik’. Endelig i 1937 blev han formand for Dansk Komponistforening – en post han beholdt i 25 år.

Riisagers initiativrigdom og evne til problemafgrænsning og -løsning gjorde ham til et selvskrevent medlem af talrige foreningsbestyrelser, komitéer, råd m.m. såvel i Danmark som uden for landets grænser. Jævnsides med denne virksomhed varetog han som nævnt sit arbejde i ministeriet til 1950, da han trak sig tilbage som kontorchef. Riisager lod sig dog ikke friste af en tidlig pensionisttilværelse, så i 1956 tog han imod opfordringen til at blive direktør for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Det er ganske tankevækkende, idet han aldrig selv havde frekventeret denne læreanstalt. Han helligede sig i øvrigt som direktør det administrative arbejde og underviste ikke i de elleve år, han var tilknyttet konservatoriet.

Efter at have færdiggjort Etude gik Riisager i gang med arbejdet på sin eneste opera, enakteren Susanne, til en libretto af hans nære ven Mogens Lorentzen. Nogen succes var der ikke tale om: den fik kun 17 opførelser, og ved genoptagelsen i 1957 – i forbindelse med Riisagers 60-årsdag – gik den kun over scenen seks gange. Flere større værker fulgte nu, bl.a. en koncert til violinvirtuosen Wandy Tworek, men det skulle som hidtil blive balletmusikken, der kom til at skaffe Riisager fremgang. Igennem 1950’erne komponerede han bl.a. to balletpartiturer til den svenske koreograf Birgit Cullberg, dels Månerenen, som havde premiere på Det Kongelige Teater i 1957, dels Fruen fra Havet, hvis førsteopførelse fandt sted på Metropolitan Opera House i New York i 1960. Af værkerne fra Riisagers sidste ti år må nævnes Sangen om det uendelige fra 1964 til tekst af den italienske digter Giacomo Leopardi samt orkesterværkerne Trittico fra 1971 og Til Apollon komponeret 1972.

Knudåge Riisager forenede et fuldtidsarbejde som embedsmand med en omfattende virksomhed som komponist, og ud over at gøre en betydelig indsats i et stort antal af musiklivets organisationer udfoldede han sig som en uhyre flittig skribent. I de unge år var det ikke mindst som artikelforfatter, men senere blev det som essayist, hvilket fremgår af bl.a. de fine bøger Tanker i tiden (1952) og Det usynlige mønster (1957). Også i disse klart formulerede litterære bidrag møder man Knudåge Riisager som en humanistisk dannet kulturpersonlighed med et bredt kulturelt udsyn.

Som komponist havde Riisager ingen elever eller efterfølgere, men han formåede med sin uforvekslelige, personlige tone at berige dansk musik med en ekstra dimension af spiritualitet og fyndighed.

Koncerter

30/11/2012   Koncert og release - 2 x Søe spiller Riisager
Kom til koncert og CD-release med Johannes Søe Hansen, Anne Søe Iwan og Christina Bjørkøe mandag d. 10. december
læs mere

29/11/2012   Ny video: Søe & Søe spiller Riisager
Violinist Johannes Søe Hansen og hans søster Anne Søe Iwan fortæller om deres nye Riisager-CD i ny video trailer
læs mere

10/11/2011   Amerikansk topkarakter til Riisager
Dacapos nye Riisager-serie får topkarakteren 10/10 af amerikanske Classics Today.
læs mere

18/10/2011   Ny video: Riisager Symphonic Edition
Se traileren for Dacapos nye serie med premiereindspilninger af Riisagers samlede symfonier
læs mere

10/10/2011   Gramophone blogger: Send in the Danes
I anledning af Dacapos nye Riisager-serie skriver Andrew Mellor i Gramophone om den særlige humor i dansk musik
læs mere

07/04/2014   Audiophile Audition

KNUDÅGE RIISAGER: The Symphonic Edition Vol. 3
4/5 Stars

"The Aarhus Orchestra, led by Bo Holten, is fully in control of these difficult works ... an excellent recording."
læs mere

25/02/2014   Classica

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 3
4/4 Stars

"Le label Dacapo a engagé un Orchestre symphonique d'Aarhus impliqué, aux pupitres remarquables, correctement stimulés par le chef et compositeur Bo Holten qui, d'année en année, accumule de fines performances."
læs mere

25/02/2014   MusicWeb International

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 3
"The performances by the Aarhus Orchestra, ably directed by Bo Holten, sound fine and enthusiastic."
læs mere

25/02/2014   MusicWeb International

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 3
"Riisager might be said to have a very 19th-century 'sound', yet in fact the neo-Classical, even neo-Baroque, textures that characterise large sections of these scores hark back further still."
læs mere

05/02/2014   Kristeligt Dagblad

KNUDÅGE RIISAGER: The Symphonic Edition Vol. 3
4/6 Stars

"Det er en væsentlig cd, der her er kommet på markedet."
læs mere

01/10/2013   American Record Guide

Knudåge Riisager: Violinværker
"Superbly performed and recorded."
læs mere

01/10/2013   International Record Review

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 2
"The performances are very fine.", "The recording is excellent.", "Well worth your time."
læs mere

16/09/2013   Concertonet.com

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 2
"Bo Holten brosse le portrait d’une personnalité musicale d’une grande diversité."
læs mere

01/09/2013   Gramophone

Knudåge Riisager: Violin Works
"Rewarding", "Warmly expressive", "No less impressive are the artistry and dedication lavished on the programme by all the performers."
læs mere

01/09/2013   Gramophone

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 2
"There is something about Riisager's habitual short-windedness that suggests an individual sensibility and invites one to persist.", "As usual with Dacapo, recording and documentation are exemplary."
læs mere

03/08/2013   Audiophile Audition

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 2
"I enjoyed Volume 1 in this series; I really dig Volume 2. What’s next, Dacapo?"
læs mere

01/08/2013   Classics Today

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 2
"Snappy, spirited, and full of energy. The Aarhus Symphony and Bo Holten capture the rhythmic ebullience of Riisager’s inspiration effortlessly." Artistic Quality: 9. Sound Quality: 9.
læs mere

10/07/2013   classicalmodernmusic.blogspot.dk

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 2
"I am glad to have it and will continue listening with absorption."
læs mere

03/07/2013   Infodad.com

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 2
"A chance to hear just how varied his productions could be.", "The Aarhus Symphony Orchestra under Bo Holten plays all the works idiomatically and with fine attention to detail".
læs mere

01/07/2013   WFMT (Chicago)

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 2
"Highly original and imaginative."
læs mere

13/05/2013   MusicWeb International

Knudåge Riisager: Violinværker
"With first class notes and recorded sound Riisager is in the finest of hands here."
læs mere

09/05/2013   Århus Stiftstidende

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 2
"En oplevelsesrig lytning værd."
læs mere

01/05/2013   David's Review Corner

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 2
"As a disc of world premiere recordings, I much commend it."
læs mere

25/03/2013   Audiophile Audition

Knudåge Riisager: Violinværker
"The sound on this recording is extremely warm and enveloping, a model of how chamber violin should be captured in surround.", "Rarely have I heard such an engaging and thoroughly rousing set of sonatas."
læs mere

13/12/2012   Kristeligt Dagblad

Knudåge Riisager: Violinværker
"Det er en berigelse for dansk musikliv, at en række musikere i vores førende symfoniorkestre også giver sig tid til at dyrke kammermusik med kolleger og venner - og at anstrengelserne kan bære så smukke frugter."
læs mere

30/05/2012   American Record Guide

Riisager: Orchestral Works
"It has a rich, full-bodied sound."
læs mere

29/02/2012   OPUS

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 1
5/6 Stars

"Helt oemotståndlig cd. Bo Holten och århusianerna är strålande, upptagningen utmärkt. Nog den viktigaste av Dacapos alla fina Riisager-utgåvor hittills"
læs mere

02/01/2012   International Record Review

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 1
"...very good fun, with occasional depths, and some roller-coaster handling of the orchestra. Worth your time"
læs mere

02/01/2012   Gramophone

Knud Riisager: The Symphonic Edition Vol. 1
"The Aarhus Symphony Orchestra acquits itself bravely under Bo Holten's firm direction and, as usual from this source, recording quality and documentation are first-rate"
læs mere

12/12/2011   MusicWeb International

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 1
"Playful, chivalrous, impulsive and ending in a grand symphonic glow ... a most impressive and sensitive portrayal of pastoral beauties."
læs mere

28/11/2011   Klassisk

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 1
5/6 Stars

"Riisager blander respektløshed med kærlighed og viser sig dermed som den ægte arvtager fra Carl Nielsen."
læs mere

28/11/2011   Cinemusical (amerikansk blog)

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 1
4/4 Stars

"This first volume is easily recommended to the curious and those who appreciate the art of the 1920s."
læs mere

10/11/2011   Classics Today (10/10)

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 1
"I can only welcome this release with great enthusiasm and high hopes for the series as a whole."
læs mere

12/09/2011   Classics Today France

Knudåge Riisager: Benzin
"L'interprétation est parfaite..."
læs mere

01/09/2011   Fyens Stiftstidende

Knudåge Riisager: The Symphonic Edition Vol. 1
4/6 Stars

"Et af Riisagers særkender var hans næsten eksperimenterende orkestrering ... Aarhus-symfonikerne viser det med tydelighed"
læs mere

25/02/2011   Fanfare

Knudåge Riisager: Orkesterværker
"Riisager's orchestrations are uniformly brilliant, his lovely melodies charming or nostalgic."
læs mere

01/11/2010   OPUS

Kudåge Riisager: Orkesterværker
5/5 Stars

"Underbara bekantskaper!"
læs mere

17/06/2010   Audiophile Audition

Knudåge Riisager: Orchestral Music
5/5 Stars

"One of the loveliest ballet selections I've had the pleasure to hear. And the orchestra plays with great savoir faire."
læs mere

09/03/2010   Classics Today

Knudåge Riisager: Orchestral Works
“This reissue gives new life to a delightful disc that anyone who loves, say, Ravel and early 20th century French ballet will find absolutely irresistible."
læs mere

01/10/2008   Audiophile Audition

Knudåge Riisager: Benzin
5/5 Stars

"The music is a kick"
læs mere

25/08/2008   Politiken

Knudåge Riisager: Benzin
5/6 Hjerter

"Lige til at spise (eller snarere sniffe, måske)"
læs mere

22/07/2005   Politiken

Knudåge Riisager: Balletmusik
4/6 Stars

”Holtens vitale og billedskabende fortolkning fremsuggererer så meget af eventyrets dynamik og trylleri, at man mener at kunne følge det i detaljer ... orkestret spiller stramt, veloplagt og farverigt"
læs mere

07/10/2004   Politiken

Knudåge Riisager: Klaverværker
5/6 Stars

”Bjørkøes rige klangfantasi og dristige gestiske udtryksfuldhed smelter sammen med en usvigeligt sikker forståelse af mekanikken og detaljernes betydning”
læs mereDiskografi

The Symphonic Edition Vol. 3
The Symphonic Edition Vol. 3
Knudåge Riisager

CD 8.226148 (2014)

Riisagers 4. og 5. Symfoni og andre orkesterværker fra 1940'erne. Vittig, provokerende og brillant neoklassik

The Symphonic Edition Vol. 2
The Symphonic Edition Vol. 2
Knudåge Riisager

CD 8.226147 (2013)

Riisagers orkestermusik fra 1920'erne og 1930'erne er et virtuost virvar af temperamenter. Festlig, flabet og fremtidsbegejstret

Violinværker
Violinværker
Knudåge Riisager

SACD 6.220594 (2012)

Violinen var Riisagers eget instrument, og i violinværkerne hører man hans uforlignelige, skælmske personlighed på mest direkte vis

The Symphonic Edition Vol. 1
The Symphonic Edition Vol. 1
Knudåge Riisager

CD 8.226146 (2011)

Orkesterværker
Orkesterværker
Knudåge Riisager

SACD 6.220584 (2010)

En funklende SACD-genudgivelse af Riisagers mest farverige neoklassiske værker

Benzin
Benzin
Knudåge Riisager

SACD 6.220527 (2008)

Første indspilning nogensinde af den gakkede og skønne skandaleballet fra 1928

Billedbogen
Billedbogen

CD 8.224703 (2005)

Klavermusik for børn og barnlige sjæle af bl.a. Carl Nielsen og Fini Henriques

Balletmusik
Balletmusik
Knudåge Riisager

CD 8.226022 (2005)

Det grønlandske orkesterbrag Qarrtsiluni og mesterværket Månerenen

Klaverværker
Klaverværker
Knudåge Riisager

CD 8.226004 (2004)

Højt rost cd med Riisagers accentuerede og vittige klavermusik fra midten af 1900-tallet

Orkesterværker
Orkesterværker
Knudåge Riisager

CD 8.224082 (1997)

Riisagers musik har samme esprit som de franske forbilleder, ikke mindst i hans smittende balletmusik fra 1930’erne

Kammermusik
Kammermusik
Knudåge Riisager

CD 8.224081 (1997)

Skarp og spids musik fra 1920’ernes mest brillante danske komponist


A CC Music Store Solution