English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Jan Maegaard   (1926 - 2012)

komponist

Jan Maegaard har haft en dobbelt karriere i dansk musikliv: på den en side som komponist, på den anden som professor i musikvidenskab. I sidstnævnte egenskab har han vundet international anerkendelse for sit arbejde med Arnold Schönbergs 12-tone musik, som også har sat sig spor i hans komponistvirksomhed, hvor han kom i opposition til dansk musiklivs establishment ved at være blandt de første, der brød med Carl Nielsen-traditionen. Som lærer, forfatter og organisator arbejdede Maegaard for en forståelse af modernismen, der udsprang af Wienerskolen og Darmstadtskolen, og op gennem 1950’erne og 60’erne komponerede han sin egen 12-tone musik og serielle værker. I de senere år har han udviklet en personlig art tonalitet og senromatisk udtryksform. Jan Maegaard har en udsøgt sans for instrumentation, og blandt hans seneste værker skal fremhæves hans cellokoncert og violinkoncerten “Triptykon”. Kammermusikken indtager dog en særstatus i hans produktion sammen med vokalværkerne som fx “Konkyliens Sang” for mandskor.

KoncerterDiskografi

Kammermusik
Kammermusik
Jan Maegaard

CD 8.224050 (1996)

Labyrinter og kanoner af avantgardens lærdeste mand, Schönberg-eksperten Jan Maegaard

Værker for orgel
Værker for orgel

CD 8.224018 (1995)

Orglet møder harpe og slagtøj i værker fra slutningen af det 20. århundrede


A CC Music Store Solution