English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Jakob Fabricius   (1840 - 1919)

komponist

Jacob Christian Fabricius (1840-1919) studerede musikteori på privat basis hos Johan Christian Gebauer i København og senere hos Peter Heise. Det var dog som organisator, at Fabricius fik sin egentlige betydning i dansk musikliv, bl.a. som stifter og medstifter af adskillige musikalske foreninger og institutioner. Den første offentlige fremtræden som komponist foregik i 1865 med ”Fire Karakterstykker for Piano”. Uden særlig offentlig anerkendelse i Danmark, måske på grund af personlig tilbageholdenhed og beskedenhed, satte han komponistvirksomheden på vågeblus til midt i 90’erne. Måske også på grund af travlhed med andre projekter. Efter eget udsagn kom anerkendelsen sent og mest fra Tyskland og Frankrig. Flere af hans værker foreligger trykt i disse lande. Listen over kompositioner omfatter ca. 65 trykte værker. Dette drejer sig hovedsagelig om samlinger af sange, korværker og klavermusik, men også større værker, bl.a. operaen ”Skøn Karen”. Musik i manuskriptform omfatter mere end 80 stykker. Heraf er nogle dog gengangere fra samlingen af trykte noder. Her drejer det sig også om mindre stykker, hvoriblandt man dog finder en enkelt orkestersuite (Fra Riddertiden), 2 operaer (Et løfte og Die blonde Kathrein), en symfoni og en koncertouverture.

KoncerterDiskografi

Dansk romantisk a cappella
Dansk romantisk a cappella

CD 8.224130 (2000)

Stemningsfuld og blomstrende musik fra slutningen af 1800-tallet

Cello-miniaturer
Cello-miniaturer
Børresen, Emborg, Heise, Fabricius, L.Glass, L. Nielsen

CD 8.224092 (1998)

Stilfuld og elegant musik af danske komponister fra omkring år 1900


A CC Music Store Solution