English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Hans-Henrik Nordstrøm  

komponist

Hans-Henrik Nordstrøm er født i 1947 og uddannet ved Det Kongelige Danske Musikkon- servatorium. I 1990 havde han sin egentlige professionelle debut på en DUT-koncert i København med værket Bjergene i Monestiés. Siden da har han markeret sig som komponist og fået talrige bestillinger og opførelser fra førende orkestre, ensembler og solister i ind- og udland. Han har modtaget arbejdslegater og rejselegater fra Statens Kunstfond hvert år siden 1990 og er blevet tildelt Hans Peter Nielsens Legat i 1991, Dansk Komponist Forenings Pris i 2001 og Wilhelm Hansen Fondens Legat 2003 & 2004. Årets komponistnavn 2003 på Bornholms Musikfestival. Årets komponistportræt i Ny Musik i Birkerød 2004. Værkerne omfatter både instrumental- og vokalmusik. De tager ofte deres udgangspunkt i indtryk fra naturen (både den nære natur og kosmos) og – i voksende grad - fra litteraturen. Hans-Henrik Nordstrøms musik er ofte blevet betegnet som nordisk i sin klangverden og musikken står da også til en vis grad i gæld til nordisk tonekunst og nordisk natur. Men musikken udvikler sig og inspirationskilderne er langt mere vidtrækkende og omfattende, hvilket bl.a. ses af stadigt flere litterært inspirerede værker. Indtil videre foreligger over 30 værker af Hans-Henrik Nordstrøm på cd.

KoncerterDiskografi

Sinfoniettaværker
Sinfoniettaværker
Hans-Henrik Nordstrøm

CD 8.226522 (2007)

Nye værker inspireret af både James Joyce og den lunefulde natur

Seks værker for saxofon og percussion
Seks værker for saxofon og percussion
DuoDenum

CD 8.226504 (2004)

Helt nyt repertoire for den fantasifulde kombination af slagtøj og saxofon


A CC Music Store Solution